close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виховання толерантності на уроках етики

код для вставкиСкачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ ЕТИКИ
ВАСИЛІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
АМВРОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРИБОВОЇ ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ
НАМ ПОТРІБНІ РЕФОРМИ, А НЕ
РЕВОЛЮЦІЇ. НАМ ПОТРІБНЕ ТОЛЕРАНТНЕ,
ДОСКОНАЛІШЕ, ЛЮДЯНІШЕ
СУСПІЛЬСТВО.
АНДРІЙ САХАРОВ
ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ЦЕ
МИСТЕЦТВО ЖИТИ З
ІНШИМИ ЛЮДЬМИ ТА З
ІНШИМИ ІДЕЯМИ
КОФІ АННАН
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В.І.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ
співпраця, дух
партнерства
повага до людської
гідності
відмова від
домінування
повага права
бути іншим
готовність миритися з
чужою думкою
повага прав інших
прийняття
різноманітності
релігійна
терпимість
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В.І.
Одним із викликів сучасності є проблема виховання толерантності
в умовах полі культурності Європи і світу. 1995 року резолюцією
Генеральної конференції ЮНЕСКО було затверджено Декларацію
принципів толерантності, а перше десятиріччя ХХІ століття
проголошено ООН « Міжнародним десятиріччям культури миру і
не насильства в інтересах дітей планети»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В. І
З кожним днем в дитячому середовищі
поширюється недоброзичливість, озлобленість,
агресивність. Причин цьому багато. Взаємна
нетерпимість і культурний егоїзм через засоби
масової інформації, соціальне
оточення, сім’ю все частіше
проникають і в школу. Тому
необхідно активізувати
ефективні механізми виховання
дітей в дусі толерантності.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В.І.
ПРОВІДНА ІДЕЯ ДОСВІДУ – формування у с відомості
учнів намірів і умінь безконфліктного життя у класі,
родині,суспільстві, поваги до прав і свобод кожної особи
ПОЗИТИВНООРІЄНТОВАНИЙ
МОТИВАЦІЙНИЙ
СТРУКТУРНІ
КОМПОНЕНТИ
ПРОВІДНОЇ
ІДЕЇ
ПРОЦЕСУАЛЬНОДІЯЛЬНІСТНИЙ
РЕФЛЕКСИВНИЙ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В.І.
Науково - теоретична база
Новий
час
ХVІІІ
ст.
ХІХ
ХІХ
ст.
Новітній
час
Сучасний
період
XX
ст.
ХХІ
ст.
Вольтер
Б. Грінченко
В.Сухомлинський
О. Скуратова
Г. Сковорода .
Л. Українка
М. Біхтін
О. Бабаєва
Технологія реалізації провідної ідеї
Групові
методи
роботи
Інтерактивні
методи
Технологія
критичного
мислення
Сприяють формуванню
толерантних міжособистісних
стосунків
Створюють умови для формування
толерантної свідомості учнів
Дозволяє критично оцінювати
не лише чужі, а й свої
аргументи
Одним з найбільш ефективних шляхів розв'язання
даної проблеми, на мій погляд , є застосування
групових методів роботи на уроці.
Використовую такі схеми роботи в групах:
1. Групи отримують одне й теж завдання.
2. Групи отримують різне завдання.
3. Групи отримують різні завдання, що працюють на
один результат.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В. І
РЕЗУЛЬТАТИ
• В учнівських колективах
створено невимушену,
доброзичливу атмосферу
(внаслідок спостережень та за
підсумками анкетування)
• Розвивається здатність учнів до
самокритики, підвищується
самооцінка (за підсумками
тестування)
• Створено волонтерський рух
«Тепло дитячих сердець – людям»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В.І.
Визначення рівня самооцінки учнів на
початку та в кінці навчального року
Дослідження рівня міжособистісного
спілкування в учнівському колективі
на початку та в кінці навчального року
Сьогодні суспільству вкрай
потрібні толерантно збагачені
люди, світогляд яких здатний
формувати всебічно
гуманістичну націю. І саме в
контексті, на мою думку,
проблема виховання
толерантності на уроках етики
набуває особливої
актуальності.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В. І
Список використаної літератури
1. Декларація принципів толерантності. // Освіта України. – 2003. – 83.
– с.4.
2. Бабаєва О. О. Педагогіка толерантності. Виховуємо особистість.//
Початкове навчання. – 2009. - № 6. – с. 36-40.
3.Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в
школі: Монографія. – Запоріжжя: Просвіта. – 2000. – с. 160.
4. Безкоровайна О. З педагогікою толерантності у третє тисячоліття . /
Безкоровайна О. // Педагогіка толерантності. – 2003. - № 3. – с. 4-11.
5.Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – Київ. – 2007 .с. 144.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В. І
ЛЮДИ, БУДЬТЕ ЛЮДЯНИМИ!
ЦЕ ВАШ ПЕРШИЙ ОБОВ’ ЯЗОК
Ж.Ж.РУССО
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ГРИБОВОЇ В.І.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
41
Размер файла
11 650 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа