close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вплив транснаціональних компаній (ТНК) на економіку України

код для вставкиСкачать
Вплив транснаціональних
компаній (ТНК) на економіку
України
Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН та
Ганна ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Головне
Українська економіка не може уникнути
впливу ТНК, але уряд може регулювати
рівень їхньої присутності
Присутність ТНК має чимало переваг для
країни. Для запобігання негативним впливам
потрібні сильні державні інститути
Участь країни в міжнародних угодах та союзах
є, з одного боку, в інтересах ТНК, а з іншого –
дозволяє ефективніше їх контролювати
Діяльність ТНК в Україні
В Україні присутні багато глобальних і регіональних ТНК таких як
KPMG, Cersanit, Сiklum, GfK
Їхня діяльність спрямована переважно на внутрішній ринок
(продаж імпортованої продукції або виробництво переважно для
українського ринку)
Відносно мало компаній зайшли для того, щоб виробляти
продукцію на експорт. Сусідні країни мають привабливіші умови
виробництва завдяки кращому діловому середовищу
Роль ТНК в економіці України не треба перебільшувати. Понад 30%
прямих іноземних інвестицій в Україні походять з Кіпру та інших
офшорних зон, і приблизно такі ж частки імпорту та експорту
припадають на торгівлю вуглеводнями та чорними металами
відповідно (які мають чітку національну приналежність)
ТНК і Україна
Законодавство України щодо захисту працівників та
навколишнього середовища є дієвим, хоча й
потребує удосконалення
Водночас державні інститути є порівняно слабкими,
що означає можливість суттєвого впливу на уряд з
боку великих компаній
Недосконале ділове середовище призводить, з
одного боку, до низької конкурентоспроможності
вітчизняного бізнесу, а з іншого – до несхильності
багатьох ТНК переносити виробничі потужності в
Україну
Вплив на працівників:
переважно позитивний
ТНК мають потужні кузні кадрів і характерну корпоративну
культуру: зазвичай під час працевлаштування компанії
надають перевагу випускникам, а під час призначення топменедженту – наявним кадрам
Ефективне використання робочої сили: високі вимоги до
працівників, насичений робочий графік, відсутність
«зайвих» працівників
Навчання працівників коштом компанії та переважно
«білі» зарплати
Зайнятість для висококваліфікованих працівників
Можливість працевлаштування за конкурсом
Поштовх у кар'єрі на вітчизняному чи міжнародному ринку
Вплив на споживачів
Імпорт ефективних технологій виробництва:
отримання якісних і недорогих споживчих товарів та
послуг, вироблених усередині країни за сучасними
технологіями
Імпорт культури споживання товарів та послуг. Є і
бажані, і небажані впливи (наприклад, у сфері
харчування)
Високий рівень освіти і зростання життєвого рівня
населення, що відбулося впродовж останнього
десятиліття, зумовлюють відповідальне ставлення
до споживання і обмежують негативні ефекти
ТНК: можливі проблеми для країни
Якщо держава слабка, ТНК (як і будь-який інший
великий бізнес) може домогтися таких умов діяльності
для себе, що будуть на шкоду суспільству в цілому
Діяльність іноземних компаній, що займаються
виробництвом, частіше викликає нарікання з боку
громадськості, ніж діяльність компаній, що займаються
лише продажем. Підстави: контроль над
«стратегічними» секторами; наслідки для екології;
умови праці; наявність преференцій для компанії на
шкоду конкуренції та споживачам
ТНК та національна
економічна політика
Чи є ТНК альтернативою вітчизняним
фінансово-промисловим групам?
Чи можуть вітчизняні ФПГ перетворитися
на ТНК?
Як впливають ТНК на законодавство країни
і чи може держава використовувати
міжнародне право для контролю над ТНК?
Металургія: спроба порушити
домінування вітчизняних ФПГ
ArcelorMittal, що контролює один з найбільших
металургійних комбінатів України, запровадив
порівняно високі стандарти щодо трудових
відносин та охорони довкілля, що почали
поширюватися на інші підприємтва галузі
Проте порушити домінування кількох
вітчизняних ФПГ в секторі (та країні) не вдалося,
а українська металургія практично не оновилася
IT-сектор: тиск щодо дотримання законів
Microsoft (та уряд США) є одним з
найбільших лобістів захисту міжнародних
інтелектуальних прав власності в Україні
Зниження рівня інтелектуального піратства
може мати позитивні наслідки для розвитку
також і українського бізнесу (ІТ, сектору
розваг тощо)
Нафтогазовий ринок: європейські норми
права на захисті інтересів держави
Із приходом таких великих компаній, як Shell та Chevron, у
стратегічний енергетичний сектор Україна має
забезпечити запобіжники захисту власних інтересів
Запровадження європейських директив щодо захисту
довкілля (наприклад, проведення екологічної
експертизи) та правил гри на енергетичних ринках (Третій
енергетичний пакет) дозволяє це зробити
У майбутньому Україні, можливо, варто передати частину
функцій антимонопольного нагляду на наднаціональний
(європейський рівень)
Харчова промисловість:
конкуренція, що рухає прогрес
Корпорація Roshen, що належить українській ФПГ,
перетворилася на ТНК на висококонкурентному
ринку: багато гравців, мінімальна державна
підтримка сектору, наявність глобальних
компаній на ринку
Конкуренція дає змогу малим та середнім
підприємствам міцнішати і ставати компаніями
національного та наднаціонального масштабу
Висновки
Коли повноцінна конкуренція неможлива,
ефективні державні інститути (антимонопольні,
з фінансового нагляду, у сфері захисту довкілля)
стають потужною альтернативою щодо
забезпечення національних інтересів
Участь у міжнародних угодах дозволяє
маленьким країнами підвищувати вплив
національної регуляторної політики
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
65
Размер файла
927 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа