close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Njakolko_recepti_za_edin_dobur_doklad

код для вставкиСкачать
Няколко рецепти за един
добър доклад
гл. ас. д-р Иван Христов
Институт за литература БАН
URL: http://www.ilit.bas.bg/bg/ivan_hristov.php
e-mail: christoff78@abv.bg
1. СЛУЧАЙ И АУДИТОРИЯ
• Да поискаме помощ от човека, който ни
е поканил.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
• Предмет – специфични теми
• Гледна точка
• Уточняване на заключението (да се
започне от края)
• Интродукцията и заключението са найважните части
Змейова сватба – по следите на един
мотив в българския литературен
модернизъм
3. ИЗСЛЕДВАНЕ
• данни и визуален материал
(подготовката е най-добрият лек против
страх)
Елеазар Мелетински
“Поетика на мита”
Според Мелетински „стремежът да се излезе
извън пределите на социалноисторическите и
пространственовремеви рамки, за да се
прояви общочовешкото съдържание, е бил
един от признаците на прехода от реализма
на ХІХ в. към модернизма, а митологията, по
силата на своята изконна символичност, се
оказва удобен език за описание на вечните
модели на личното и обществено поведение,
на същностните закони в социалния и
природен космос” (Мелетински 1995: 8).
І.Пенчо Славейков (1866-1912)
• Водеща фигура в ранния
модернизъм
• В неговото творчество
откриваме редица
тенденции в тяхното
изначално състояние
• “Змейново любе”,
“Епически песни” (1910)
• Повече по въпроса виж:
http://liternet.bg/publish14/i
_hristov/pencho_sl.htm
“Змейове” Никола Михайлов
(1906)
4. МАНИЕР НА ВОДЕНЕ НА
ДОКЛАДА
• Не се извинявай
• Бъди авторитетен, без да си
авторитарен
• Бъди непринуден, без да си разговорен
• Не развивай тик, който може да разсее
аудиторията
ІІ. Гео Милев (1895-1925)
• Експресионист
• Използва фолклорни
мотиви, за да достигне до
общочовешко значение,
до най-дълбоката
същност на битието
• “Змей”, “Иконите спят”
(1922)
• Повече по въпроса виж:
http://www.slovo.bg/showw
ork.php3?AuID=311&WorkI
D=16394&Level=1
“Змейова сватба”
Иван Милев
(1923)
5. ВЪНШЕН ВИД (обърни
внимание на външния вид)
А/ Изискване за краткост
• Направи доклад с не повече от 3 или 4
основни точки.
• Не претоварвай с данни.
• Ако използваш цитати, да бъдат кратки.
Цитат по средата на доклада разсейва
аудиторията
ІІІ. Елисавета Багряна (18931991)
• Българският първи
професионален писател
- жена
• Разрушава поетиката на
символизма, като
едновременно с това е
негов продължител
• “Гергьовден”, “Вечната и
святата” (1927)
• Повече по въпроса виж:
http://www.slovo.bg/showw
ork.php3?AuID=311&Work
ID=16393&Level=1
Православна
икона на Св.
Георги
Б/ Изискване за яснота и
адаптивност
• За хората е трудно да следват орална
презентация. Постави главни точки или
знаци, които може да се следват
• Направи акордеон – визуален материал
или анекдот, който може да пропуснеш,
ако времето не стигне или бъдеш
прекъснат от въпроси
“Мене ме мамо, змей люби”
Никола Маринов (1923)
“Балада” Димитър Гюдженов (1920)
В/ Повторение.
• Повтаряй важните моменти по различен
начин.
• Имаш по-голям шанс да задържиш
вниманието на различни слушатели
като използваш различни когнитивни
канали.
Г/ Затвори кръга.
• Върни се към интродукцията.
• Остави нещо за ядене на масата.
• Когато приключиш – приключваш, не
зацапвай картината, не добавяй
детайли.
Заключение: Пенчо Славейков
• Космогоничният мит, който Славейков интерпретира,
е универсален и това му помага да достигне до
общочовешки значения – една основна задача на
литературата на модернизма.
• Така поетът утвърждава близостта на духовните
търсения на българската литература с тези на
европейската, като едновременно с това запазва
родния характер на традицията, но на едно много
дълбинно равнище.
• В началото на ХХ в. Пенчо Славейков поставя
началото на една нова модернистка идентичност,
което се разкрива чрез интерпретация на мита,
измествайки интерпретацията на историята.
Заключение: Гео Милев
• В своята интерпретация на мотива змейова
сватба Милев заимства колективната
насоченост на архаичната митология, но на
подсъзнателно равнище.
• Онова, което запазва като основна
насоченост на митологията, е проблемът за
смисъла на съществуването.
• Милев разглежда проблемите на отделната
личност, но на фона на едно митологично
време и митологично пространство.
Заключение: Елисавета Багряна
• За разлика от Пенчо Славейков и Гео Милев, които в
стремежа си да се върнат към най-дълбинните,
първичните извори на духовна култура се насочват
към интерпретацията на най-древни фолклорни
образци, то Багряна се насочва към по-късни
варианти, в които се откриват и християнски
елементи.
• За разлика от Пенчо Славейков и Гео Милев, които
тръгват към митологията от готови, писмено
фиксирани образци, Багряна тръгва към митологията
от действителността, като спори с утвърдени модели
и по този начин постига новаторството на своята
поетика.
Благодаря Ви за вниманието!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
3
Размер файла
3 554 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа