close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
«… Право налогоплательщиков избегать налогов … с
использованием всех разрешенных законами средств
никем не может быть оспорено … »
Дж. Сандерленд
Судья Верх. Суда США
«Труднейшая вещь на свете – понять, как берутся налоги»
Альберт Эйнштейн
«Искусство налогообложения состоит в умении так
ощипать гуся, чтобы он меньше шипел»
Министр финансов при Людовике XIV
1
Жак-Батист Кальбер
РЕФОРМА ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1.
Автономізація лікувальних закладів
Кожен лікувальний заклад – підприємство
Його мета – якісні послуги для населення
Статус лікувального закладу:
- неприбуткова організація
- прибуткова організація
- інша спеціальна форма
!
2. Договірні відносини між лікувальним закладом і Державою на базі блок-контракту (Перелік
мінімальних медичних послуг, гарантується Державою).
3. Блок-контракт – це обсяг послуг, які закуповуються Державою; обрахований мінімум послуг, які
можуть фінансуватися за рахунок бюджету; обчислюється кожен рік і закріплюється в законі “Про
Державній бюджет”.
4. Можливий перегляд рішення Конституційного Суда щодо неможливості сплати фізичною особою
медичних послуг (ініціатива Катеринчука та Поліщука М.)
2
ФОНД МЕДИЧНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ (ФМЗ)
Мета створення ФМЗ (Фонд медичного забезпечення) – укладання контрактів з лікувальними
закладами, щодо фінансування медичних послуг по переліку, затвердженому Законом “Про
Державній Бюджет”.
Блок-контракт
Держава
Фонд медичного
забезпечення
(фінансування лікувальних закладів по
страхованій МОЗ потрібні для
забезпечення фінансування
мінімального переліку медичних
послуг, що закуповується державою
для всіх громадян
Лікувальні заклади
Варіанти можливих методик обрахування потреб медичного закладу:
- по нозоологіях (“стандарти здоров’я”)
- подушно (найбільш проста)
3
СТВОРЕННЯ МЕД. БЮРО АБО МЕД. ФОНДУ
Фонд
медичного
забезпечення
0,5 – 2% нарахувань на ФЗП,
що сплачує роботодавець
Можливість вибору:
I.
Скерування такого податка або до
ФМЗ, або до Страховика.
II.
Красного полісу (мінімальний набір
медичних послуг) або
помаранчевого полісу (якісні
послуги) внески по якому
льготується як у роботодавця, так і
у людини, або зеленого полісу
(вищого гатунку), сервіс по якому
сплачується за рахунок прибутку.
Заява
Страхові
компанії
Страховий поліс
(обов'язковий)
Страховий поліс
(добровільний, податковий кредит)
Страховий поліс
(добровільний, прибуток)
4
ФІНАНСУВАННЯ ЗДОРОВ’Я (напрямки грошових потоків)
Фонд НВ на
підприємстві та
профзахворюванн
я
Пенсійний Фонд
Податки
Підприємства
Страхові
внески добровільні,
податковий кредит
Громадяни
Перерозподільник
(наприклад
підрозділ
Казначейства)
Фонд соц.
страхування з
тимчасової
непрацездат.
Фонд медичного
забезпечення
Страхові
компанії
5
ФІНАНСУВАННЯ ЗДОРОВ’Я (продовження)
Доказ страхової компанії
Податок 0,5 – 2% з
обов'язкових відрахувань, де
людина обрала страховика
Добровільні внески з
податковим кредитом
Добровільні внески
8 – 12%
БЮДЖЕТ
Виплати із Фонду тимчасової
непрацездатності
Фонду страхування нещасних
випадків та проф. захворювань
Держава
(Фонд медичного
забезпечення)
0,5-2%, де людина обрала
фінансування ФМЗ
Інші джерела наповнення Мед. Бюро
Винуватці нанесення шкоди здоров'ю
(роботодавці, та фізичні особи)
Страховики
ОСГО
(виплати по здоров’ю)
6
АНТИСЕЛЕКТИВНІ РИЗИКИ
Принцип:
Страховик не має права відмовити в страхуванні вже хворій людині
У цьому разі:
Перестрахування
Страховик
ФМЗ
Сплачується нормативно –
розрахований внесок
Варіанти:
- по нозоологіях
- подушно
7
ПОЧЕМУ СТРАХОВЩИКИ ЖИЗНИ?
Варіанти:
-Створення нової компанії тільки з медичного страхування (виключний вид діяльності – медичне
страхування)
-Проведення на базі life – компанії (виключний вид діяльності – страхування життя, здоров’я та
пенсійного забезпечення)
Причини:
-Управління ПОДАТКОМ
таким чином, державні стандарти
-Податкові преференції
таким чином, нагляд за фінансовими схемами
-Накопичувальне резервоформування
таким чином, нагляд за інвестиційними
процесами
8
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ЛІКАРНЯНІ КАСИ
Лікарняні каси по своїй природі є ФІНАНСОВОЮ установою.
Експеримент з лікарняними касами, що проводить МОЗ на Житомирщині без
створення відповідної законодавчої бази, може призвести до негативних
ефектів, що в свою чергу може знижувати довіру громадян до фінансових
інститутів.
Діяльність фінансових посередників повинна регламентуватись Законом
України.
9
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ
налоги
Обязательная система
Государство
Добровольная система
Работодатель
Человек
(источник формирования выплатналоги или обязательное отчисления)
б/н (Фонд) – 5 дней - Работа
Несчастный случай на производстве
(Фонд)
Пенсионный Фонд – солидарная
система
«дочка»
Накопительный Фонд –
накопительная система
Налоговые трансферты
или налоговые преференции
Защита
(персональный риск-менеджмент –
управление персональными рисками)
Смерть по любой причине (кормильца, в т.ч.
суицид)
Несчастный случай (вт.ч. нетрудоспособность,
инвалидность и смерть)
Социальная помощь согласно
законодательства (матери, студенты,
инвалиды)
заболевание
безработица
безработица
?
Медицинское страхование
Прибыль
дожитие - пенсия
10
СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ
Таблиця 2
Соціальні фонди
Об’єкт оподаткування
Страхові внески на
загальнообов’язкове
державне пенсійне
страхування
Зарплата працівників(у
т.ч. у натуральній
формі), винагорода за
виконання робіт(послуг)
за за цивільноправовими договорами,
що підлягають
обкладенню податком з
доходів, та допомога з
тимчасової
непрацездатності (max
– 4100грн.)
Страхові внески,
пов’язані з
загальнообов’язковим
державним
соціальним
страхуванням у
зв’язку з тимчасовою
втратою
працездатності
Фактичні витрати на
оплату праці найманих
працівників (у т.ч. у
натуральній формі), які
обкладають податком з
доходів фізичних осіб
(max – 4100грн.)
%
нарахування
4% - за працівників –
інвалідів;
32,3% - за інших
працівників, а також
осіб, які виконують
роботи(надають
послуги) за цивільноправовими договорами
2,9%
%
утримання
1% - доход не більше
150грн.
2% - доход більше
150грн
0,5% - доход не більше
прожиткового мінімуму
для працездатної особи;
1,0% - доход більше
прожиткового мінімуму
для працездатної особи
(453,0грн)
11
СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ
Продовження таблиці 2
Соціальні фонди
Об’єкт оподаткування
Страхові внески до
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок безробіття
Фактичні витрати на
оплату праці найманих
працівників (у т.ч. у
натуральній формі), які
обкладають податком з
доходів фізичних
осіб(max – 4100грн.)
Страхові внески до
Фонду соціального
страхування від
нещасних випадків на
виробництві та
професійних
захворювань України
Фактичні витрати на
оплату праці найманих
працівників (у т.ч. у
натуральній формі), які
обкладають податком з
доходів фізичних осіб
(max – 4100грн.)
%
нарахування
1,6%
Страховий тариф, який
визначає Фонд
страхування від
нещасного випадку на
виробництві, виходячи з
класу професійного
ризику галузі(для ЗАТ
УАСК „АСКА-Життя –
0,9%)
%
утримання
Не сплачують- за
працівників інвалідів;
0,5% - за інших
працівників
___
12
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
20
Размер файла
124 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа