close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация Схід

код для вставкиСкачать
ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ
ФІЛОСОФСЬКИМИ ШКОЛАМИ
• Ступінь розвитку продуктивних сил,
•
•
зрілість суспільних відносин
Ступінь розвитку загальної культури
і науки
Світоглядні умови та філософські
джерела
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ
СХОДУ
• Стрибок у розвитку виробничих сил
•
•
•
•
внаслідок переходу від бронзи до заліза
Поява товарно-грошових відносин
Виникнення держави
Зростання опозиції традиційній релігії,
критика нормативно-моральних
установок і уявлень
Розвиток науки, нагромадження
емпіричного матеріалу, необхідність його
логічного і абстрактного осмислення
ЧАСТИНИ ВЕД
• РІГВЕДА (хвалебні гімни)
• САМАВЕДА (пісні)
• ЯДЖУРВЕДА ( заклинання для
жертвоприношення)
• АТХАРВЕДА ( магічні заклинання)
БРАХМАНИ – пояснення мети і суті
жертвоприношення, а також правильне
застосування формул
УПАНІШАДИ вчення про карму і
перевтілення
думки про єдність і
тотожність
брахмана і атмана
ОРТОДОКСАЛЬНІ СИСТЕМИ (визнають
авторитет вед)
•
•
•
•
•
•
Санкх”я
Йога
Ньяя
Вайшешіка
Веданта
Міманса
• УПАНІШАДИ – негомогенне
філософське вчення про єдність
брахмана і атмана, про карму і
перевтілення
• БРАХМАН – першопричина всього
існуючого, все проникаюча сутність
світу
• АТМАН – душа індивідуальної істоти,
наділеної окремішньою сутністю
ВЧЕННЯ ПРО КАРМУ І
ПЕРЕВТІЛЕННЯ
• КАРМА - перевтілення людини у нову
форму на підставі своїх вчинків
• САНСАРА („біг, що повертається до
свого початку”) – вічний ланцюг
перевтілень, круговорот перетворення
душі
• ДХАРМА – вічний всесвітній закон, який
є впорядковуючою основою всіх
космічних подій
• НЬЯЯ – школа, яка розробила вчення про
•
логіку і логічний висновок
ВАЙШЕШІКА – школа з ідеями атомістичної
натурфілософії
• КАТЕГОРІЇ НЬЯЯ-ВАЙШЕШІКИ:
• субстанція
–
–
–
–
–
–
якість
діяльність
відносини спільності
особливість
притаманність
небуття
• САНКХ”Я – вчення про дуалістичну
картину світу
• ПУРУША – свідоме, але пасивне
світове начало
• ПРАКРИТІ – активна діюча сила, але
позбавлена свідомості , що скадається
з трьох гун (світла і радісна, рухлива і
пристрасна, темна і стримуюча)
ВІСІМ СТУПЕНІВ ЙОГИ
• 1. Стримування (дотримання моральних
•
•
•
•
•
•
•
заповідей}.
2. Дисципліна (інструкції з очищення, аскеза,
навчання).
3. Правильне положення тіла.
4. Контроль за диханням.
5.Відволікання почуттів від зовнішніх об”єктів.
6. Концентрація думок на певній точці.
7. Медитація.
8. Занурення (злиття духу з божественним,
припинення індивідуального буття).
• Міманса займається правилами
правильного тлумачення вед, які вона
наділяє авторитетом вічності й
несотвореності. Щоб з'ясувати
значення тексту, необхідно пройти
п'ять певних фаз.
• Відповідно до свого предмета міманса
займається перш за все герменевтикою
і філософією мови.
ДЖАЙНІЗМ
• Засновником вчення джайнізму е маха-віра
(близько 500 р. до н. е.).
• Основні елементи світу — це індивідуальні
душі, від природи здатні до самовдосконалення,
і неживе (до якого належать простір, ефір і
матерія), Душі не можуть розвинути свої
природні задатки до всевідання і блаженства,
оскільки їх пронизує матеріальне. Адже діючи,
вони вбирають у себе частини матерії, а разом
з ними й матерію карми, яка завдяки
пристрастям закріплюється і зумовлює
приреченість душ на круговорот перевтілень.
• Мета спасіння полягає у вивільненні душі й
піднесенні її до місця перебування досконалих
істот. Щоб досягти цього місця, душа має
позбутися карми, завдяки доброчинному життю
запобігаючи подальшому її проникненню і
врешті-решт позбавляючись наявної карми за
допомогою аскези.
ГРУПИ ДХАРМ (ФАКТОРІВ БУТТЯ) У
БУДДИЗМІ
•
•
•
•
•
Тіло
Відчуття
Відмінності
рушійні сили
акти свідомості
БЛАГОРОДНІ ІСТИНИ БУДДИЗМУ
• Усе буття сповнене страждання.
• Причина страждання — жага до
життя.
• Звільнення від страждання полягає у
вгамуванні жаги до життя.
• До припинення жаги до життя веде
"благородний восьмеричний шлях".
ВОСЬМЕРИЧНИЙ ШЛЯХ У БУДДИЗМІ
•
•
•
•
•
•
•
•
правильний погляд
правильний настрій
правильне мовлення
правильна поведінка
правильний спосіб життя
правильні прагнення
правильна спрямованість думки
правильна зосередженість
НАПРЯМКИ БУДДИЗМУ
• Школа хінаяни ("мала колісниця") являє собою
чернечий буддизм, який працює над пошуком
шляху спасіння для невеликої кількості
обраних.
• Махаяна ("велика колісниця"), навпаки,
звертається до широких верств. Вшанування
Будди набуває теїстичних рис. Окрема людина
на шляху до спасіння може заручитися
допомогою бодхісатв — просвітлених, які з
любові до людей відмовляються від того, щоб
увійти в нірвану.
• Основні чесноти
•
•
•
•
•
(за Конфуцієм)
гуманність
чесність
пристойність
мудрість
лояльність
• Фудаментальні
•
•
•
•
відносини (за
КОНФУЦІЄМ)
правитель і
чиновники
батько і син
старший і
молодший братии
чоловік і дружина
• "Хто хоче керувати своєю країною,
повинен перш за все підтримувати
порядок у своїй сім'ї. Хто хоче
підтримувати порядок у своїй сім'ї,
повинен перш за все сформувати свій
характер. Хто хоче сформувати свій
характер, повинен перш за все мати
справедливе серце. Хто хоче мати
справедливе серце, повинен перш за все
відверто мислити. Хто хоче відверто
мислити, повинен перш за все досягти
проникливості".
• "Мірилом людини є земля, мірилом
землі є небо, мірилом неба є дао,
мірилом дао є воно саме «
• "Дао споконвіку недіяльне, але у
нього нічого не залишається
незробленим".
• "Одного разу Чжуан Чжоу
приснилось,що він - щасливий
метелик, і пурхає на свободі й
нічого не знає про Чжуан Чжоу.
Раптом він прокинувся і ось він знову
Чжуан Чжоу. Тепер вже він не знає,
чи він Чжуан Чжоу, якому
приснилося, ніби він метелик, чи
метелик. якому приснилося, що він
Чжуан Чжоу. „
Умови методу Мао-Цзи
• порівняння з поглядами
попередніх мислителів;
• перевірка на відповідність
емпіричним фактам;
• підтвердження в суспільній
практиці
КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ СТАРОДАВНЬОГО
СХОДУ
• ЄГИПЕТ – уявлення про життя після
смерті
• МЕСОПОТАМІЯ – Шумер, Аккад,
Ассирія і Вавилон стали батьківщиною
епосів про створення світу
• ІРАН – монотеїстична релігія
зороастризму
ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ В ЄГИПТІ
• Стародавнє царство (2900 – 2040 рр.
до н.е.)
• Середнє царство ( 2040 – 1537 рр. до
н.е. )
• Нове царство ( 1536 – 715 рр. до н.е.)
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
20
Размер файла
848 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа