close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Атестаційний період – важливий етап діяльності
психолога школи. Практика
участі в період
підготовки до атестації свідчить, що атестація
відіграє основну роль у становленні, об’єднанні й
вихованні вчительського колективу.
Головна роль тут належить психологічній службі.
Психологічна підтримка – одна із важливих
чинників, необхідних педагогу в цей час.
Мета: вивчення рівня професійної
компетентності вчителя
Завдання психолога в атестаційний період:
Створити
умови
для
психологічної
підтримки педагога;
Допомогти у розв’язанні професійних
проблем;
Вирішити, в разі потреби, проблему
емоційного напруження педагога;
Надати
рекомендації,
педагогу,
адміністрації.
Індивідуальна
бесіда
Індивідуальна
психодіагностика
Форми
роботи
Форми роботи
Групові
консультації
психолога в даному напрямку
Семінари
психолога в даному напрямку
Тренінги
Ділова гра
Спостереження за
діяльністю вчителя на
уроці
Методика
“Професійної
спрямованості
вчителя за Смейком,
Кучером”
І Блок
Опитувальник
структури
темпераманту
Русалова
Особистісні
Самотест
«Шляхи саморозвитку»
Методика
“Визначення
труднощів у
встановленні
контактів –
В. Бойка”
опитувальники
Методика
“Виявлення та
оцінка
комунікативних
та
організаторських
схильностей
(КОС)”
Діагностика
стратегій
розв’язання
конфліктних
ситуацій
Д.Джонсона,
Ф. Джонсона
Методика
“Спілкування
вчителя з учнями”
(за З. Васильєвою)
ІІ Блок
на запит
адміністрації
- Батьками учнів
Опитувальник для
експертної оцінки
діяльності вчителя
- Колегами по
роботі
Методика
“Судження”
- Адміністрацією
закладу
- Учнями
- Методичним
об’єднанням
Схема психолого – педагогічного
аналізу уроку (за К. Тепляковою)
1.1. Позиція учнів (активна, пасивна)
Блок 1.
Аналіз
навчальної
діяльності
та
емоційного
стану учнів
на уроці.
1.2. Переважаючий тип навчальної мотивації:
• безпосередня (інтерес до предмету, захопленість процесом роботи, бажання
пізнати, розібратися, знайти вирішення...);
• опосередкована негативна (страх отримати погану оцінку, уникнути
дисциплінарних покарань та критики);
•посередкована позитивна (бажання отримати хорошу оцінку, похвалу вчителя,
визнання оточуючих, змагальні мотиви)
1.3. Наявність ініціативи в учнів, розкутість в процесі навчальної роботи (запитання,
доповнення, коментарі...)
1.4. Рівень самостійності учнів під час роботи на уроці (постановка навчальних
задач, планування своєї роботи, самоорганізація, самоконтроль, самооцінювання)
1.5. Орієнтація учнів (творча або спрямована на виконання)
1.6. Переважаюче на уроці самопочуття та настрій в класі (напруга, страх,
піднесеність, зацікавленість, ентузіазм, життєрадісність, нудьга, подавленість,
байдужість, агресія...)
1.7. Відношення учнів до вчителя (поважне, залежно-підлегле, агресивне, байдуже,
захоплене...)
1.8. Тип взаємодії учнів на уроці (схильність учнів до кооперації – співпраці,
конкуренції, відоособленості)
1.9. Відношення учнів до своїх помилок (переважання негативних емоційних реакцій
2.1. Логіка побудови уроку (постановка навчальної задачі;
вказування на її ролі та значенні в темі, яка вивчається, її
зв’язку з іншими блоками матеріалу; відповідність наступних
етапів уроку навчальній задачі, пов’язаність та
Блок 2.
Структура та
динаміка
уроку
обґрунтованість переходів,підведення підсумків).
2.2. Темп уроку (відповідність темпу уроку можливостям учнів
сприймати та переробляти
інформацію).
2.3. Ритм уроку (врахування динаміки працездатності, та
регулювання емоційної насиченості уроку: відповідність
навантаження фазам працездатності, наявність пауз,
кульмінаційних моментів, переключення на інші види
діяльності, “емоційне завершення” роботи).
3.2. Переважаючий емоційний
байдужість, спокій, гнів, іронія...).
стан
(зацікавленість,
захопленість,
3.3. Емоційна стійкість, володіння собою.
Блок 3.
Аналіз
діяльності
вчителя
на уроці
3.4. Уміння слухати, емпатія.
3.5. Способи активізації учнів на уроці:
• зацікавлюючий виклад, емоційна виразність мови та поведінки;
• використання допоміжних наочних матеріалів;
• різноманітність запропонованих завдань;
• чітка постановка задач, уміння пов’язати їх з віддаленими цілями, дати
учням бачення перспективи;
• уміння створити умови, коли учень бачить своє просування вперед;
• уміння використовувати оцінки як спосіб стимулювання…
3.6. Доступність викладу матеріалу
3.7. Використання засобів, які полегшують сприйняття навчального
матеріалу, їх різноманітність
3.8. Співвідношення індивідуального та групового спілкування на уроці.
3.9. Диференціація та індивідуалізація навчальної роботи.
3.10. Співвідношення директивності-демократичності у взаємодії з учнями
3.11. Присутність розвиваючого та виховного компоненту в навчанні
3.12. Характер дисциплінарних дій: їх коректність, різноманітність,
ефективність
Діагностична карта
психологічного супроводу
педагогічного працівника під час
Прізвище Федорів
атестації
Ім’я Ольга
по батькові Дмитрівна
Дата, місяць, рік народження 11.10.1967
Базова освіта Львівський державний
університет імені
І. Франка
Факультет філологічний
Повна назва освітнього закладу
Креховицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів
Загальний педагогічний стаж 24
Стаж роботи в даній установі 12
Стаж роботи на даній посаді 12
Кваліфікаційна категорія 1
Рівень професійної компетентності
вчителя
Методика проведення
Професійна
спрямованість вчителя
Самотест шляхів
розвитку
Самооцінка готовності
вчителя до
саморозвитку
Результат роботи
Оптимальний (високий).
Спрямованість вчителя на
вдосконалення професійної
майстерності
Хоче знати себе і може
вдосконалюватися
Середній рівень готовності
до саморозвитку
Рівень комунікативних навичок
педагога
Методика проведення
Результат роботи
Методика: Виявлення
та оцінка
комунікативних та
організаторських
схильностей (КОС)
Високий рівень
сформованості
комунікативних та
організаторських
здібностей
Невербальна
комунікація
Вчитель емоційний,
присутня
жестикуляція, темп
мовлення
Психоемоційний стан педагога
Методика проведення
Результат роботи
Методика
визначення
труднощів
труднощів у
встановленні
контактів В. Бойка
Визначення
задоволеності своєю
професією
Незначні емоційні
проблеми у
повсякденному
спілкуванні
Відчуття
задоволеності
професійною
діяльністю високе
Стиль викладання предмета
Методика проведення
Результат роботи
Індивідуальний стиль
Має стійку професійно –
викладання
педагогічну спрямованість,
працює творчо застосовує
оригінальні прийоми
Спостереження за Може поставити себе на
уроками
місце учня, поглянути на
проблему його очима,
вчитель динамічний і
гнучкий у спілкуванні, легко
помічає і вирішує проблеми
Рівень креативності вчителя
Методика
проведення
Результат роботи
Спостереження за
уроками
Високий рівень професійної
майстерності. Притаманний
високий професіоналізм
Спостереження за
позакласними
заходами
Проводить позакласну виховну
роботу з учнями з предмету.
Вивчає індивідуальні риси
школярів, дбає про розвиток їхніх
схильностей і талантів, сприяє
розвитку особистості учня
ВИСНОВКИ:
Психологічний супровід атестації Федорів Ольги Дмитрівни
проходив у різноманітних формах: індивідуальна бесіда,
індивідуальна психодіагностика. Під час співпраці психолога з
педагогом в атестаційний період
використовувала
самодіагностику та експертну оцінку діяльності вчителя.
Практичним психологом було відвідано 12 навчальних
занять та 6 позакласних заходів по предмету.
Спостереження за учнями на уроці показали високий
рівень співробітництва у груповій роботі, учні надавали
емоційну підтримку один одному, критично осмислювали
навчальний матеріал.
Використовуючи на практиці метод створення проблемної
ситуації, вчитель розвиває мисленнєву діяльність учнів:
узагальнення та систематизацію.
У вчителя високий рівень сформованості комунікативних
та організаторських здібностей, досліджуючи спрямованість
педагога за методикою «Професійна спрямованість вчителя»,
було виявлено спрямованість вчителя на вдосконалення
професійної майстерності, що вказує на пошук шляхів,
підходів для того, щоб уроки української мови та літератури
були цікавими . На основі досліджень можна зробити
висновок, що учні позитивно ставляться до навчального
предмету – українсокої мови та літератури. Вчитель творчий,
ініціативний, має високе відчуття задоволеності своєю
професійною діяльністю.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
70
Размер файла
6 882 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа