close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАПН УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Задорожна Н.Т.
зав. відділу електронних інформаційних ресурсів і мережних технологій, к.ф.-м.н., с.н.с.
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
1
Інформатизація менеджменту наукової діяльності в НАПН України
Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована
на одержання та використання нових знань.
Форми наукової діяльності
фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична (або)
експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових
знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв'язку
прикладні наукові дослідження – наукова діяльність,
спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані
для практичних цілей
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» регулює
відносини, пов'язані з науковою і науково-технічною діяльністю
Наукова діяльність в НАПН України
Виконання фундаментальних та прикладних наукові досліджень з
педагогічних і психологічних наук
Положення «Про порядок планування і контролю за виконанням наукових
досліджень в НАПН України»
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
2
Інформатизація менеджменту наукової діяльності в НАПН України
Менеджмент (від англ management – управління) –
створення (організація), максимально ефективне
використання (управління) і контроль соціальноекономічних систем
Три основні інституціональні сфери менеджменту:
бізнес
державна соціально-економічна система
некомерційні інституціональні організації
Адміністрування – функція менеджменту щодо
підтримки порядку в організаційних процесах
Менеджмент наукової діяльності в НАПН України
адміністрування, підтримка порядку в організаційних
процесах виконання фундаментальних і прикладних
досліджень з педагогічних і психологічних наук
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
3
Інформатизація менеджменту наукової діяльності в НАПН України
Складові системи менеджменту
Управління проектами
Управління проектуванням
Управління персоналом
Управління якістю
Маркетинг
Інноваційний менеджмент
Фінансовий менеджмент
Стратегічний менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Ризик-менеджмент
Інформаційний менеджмент
Екологічний менеджмент
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
4
Інформатизація менеджменту наукової діяльності в НАПН України
Інформатизація — сукупність взаємопов'язаних
організаційних, що спрямовані на створення умов для
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на
основі створення, розвитку і використання інформаційних
систем,та інформаційних технологій, які побудовані на основі
застосування обчислювальної та комунікаційної техніки.
Мета інформатизації – підвищення ефективності
використання інформації і знань для управління, задоволення
інформаційних потреб громадян, організацій і держави і
створення передумов переходу держави до інформаційного
суспільства на основі широкомасштабного використання
інформаційних технологій
Закон України «Про Національну програму інформатизації»
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
5
Інформатизація менеджменту наукової діяльності в НАПН України
Інформатизація менеджменту
наукової діяльності в НАПН України
Створення, розвиток і використання інформаційної системи
планування, контролю та моніторингу наукових
фундаментальних та прикладних досліджень з педагогічних і
психологічних наук
Інформаційна система «Наукові дослідження»
Мета – забезпечити організаційну, інформаційну та
технологічну підтримку документообігу з меннеджменту
наукових досліджень
Нормативна база
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про наукову і науково-технічну
діяльність
Положення про порядок планування і контролю за
виконанням наукових досліджень в НАПН України
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
6
Інформаційна система «Наукові дослідження»
Завдання – автоматизація процесів менеджменту
наукових досліджень через корпоративний портал
Тип – система електронного документообігу
Програмна платформа – MS SharePoint
централізоване сховище документів
робота клієнта в середовищі Microsoft Office
ефективні та зручні інструменти для
керування контентом сайту
Засоби клієнта – MS Office, Internet Explorer
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
7
Інформаційна система «Наукові дослідження»
Проектні рішення
Доступ користувачів до документів і сервісів
забезпечується через програми-браузери.
Документи наукової установи завантажуються у сховище
через портал
Формування й обробки документів за здійcнюється за
допомогою типів контенту, експрес-блоків і бібліотек
документів в інтегрованій системі Windows SharePoint
Services – Microsoft Word, Microsoft Excel
Для автоматизованої обробки та синхронізації даних в
документах розроблено обробники подій (Handler)
Автоматична ініціалізація дерева каталогів та документів
папки НДР наукової установи
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
8
Інформаційна система «Наукові дослідження»
Інформатизація менеджменту
наукової діяльності в НАПН України
Створення, розвиток і використання інформаційної системи
планування, контролю та моніторингу наукових
фундаментальних та прикладних досліджень з педагогічних і
психологічних наук
Інформаційна система «Наукові дослідження»
Мета – забезпечити організаційну, інформаційну та
технологічну підтримку документообігу з меннеджменту
наукових досліджень
Нормативна база
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про наукову і науково-технічну
діяльність
Положення про порядок планування і контролю за
виконанням наукових досліджень в НАПН України
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
9
ДЕРЕВО ПАПОК ТА ДОКУМЕНТІВ НДР
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
10
Інформаційна система «Наукові дослідження»
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
11
Інформаційна система «Наукові дослідження»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
станом на 25.04.2013 року
Зареєструвалося 167 користувачів
Завантажено дані про 4 відділення і 16 наукових
установ НАПН України
Здійснюється обробка
перспективних планів на 2013-2015 роки
тематичних планів на 2013рік
запитів, технічних завдань НДР, що
розпочалися у 2013 році
результатів конкурсу наукових проектів на
2014 рік
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
12
Інформаційна система «Наукові дослідження»
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
13
Інформаційна система «Наукові дослідження»
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
25.04.2013
Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової діяльності»
14
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
5
Размер файла
921 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа