close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

“Прикладна статистика” - Класичний приватний університет

код для вставкиСкачать
Інформація про напрям
“Прикладна статистика”
Професія сьогодні
Напрям «Прикладна статистика» увібрав в
себе науки, що спрямовані на:
• вивчення збору, обробки та статистичного
аналізу інформації;
• розробку статистичних показників для точної
оцінки будь-якої соціально-економічної ситуації;
• моделювання і прогнозування соціальних та
економічних процесів.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Де можна навчитися?
Класичний приватний університет
(м.Запоріжжя)
Дніпропетровський національний університет
Донецький національний університет
Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана
Київський національний університет ім. Тараса
Шевченко
Луганський національний університет ім.
Тараса Шевченко
Луцький національний технічний університет
Національна Академія статистики, обліку та
аудиту (м. Київ)
Одеський національний економічний
університет
Східноукраїнський національний університет ім.
Володимира Даля (м. Луганськ)
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Де можна працювати
• фахівцем-аналітиком в банку, в страховій
компанії, на промисловому чи торгівельному
підприємстві;
• фахівцем в органах державного управління, адже
питання інформаційного забезпечення процесів
управління є актуальними всюди;
• керівником підприємства будь-якого напряму
діяльності;
• підприємцем, який успішно веде власну справу.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Видатні спеціалісти
Євген Євгенович Слуцький
(7 квітня 1880 - 10 березня 1948) - видатний
український математик, статистик і економіст,
один із творців сучасної теорії випадкових функцій.
«…майже всі явища господарського
життя протікають у часі низкою підйомів і спадів як
хвиля, що біжить одна за другою.»
Хвилеподібний характер процесів і приблизна
правильність хвиль - це два факти джерелом яких
Слуцький визначав поєднання випадкових величин.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Видатні спеціалісти
Джон Граунт
(24 квітня 1620 - 18 квітня 1674) - англійський
статистик-демограф, економіст.
Його основна заслуга в тому, що він вперше
(січень 1662 р.) побудував таблиці смертності та
методи розрахунків до них.
Одним із цікавих висновків Гранта є наступний:
• існує приблизно однакова чисельність чоловіків
та жінок, хоча в часи Гранта лікарі ствержували,
що серед пацієнтів жінок вдвічі більше;
• кількість народження хлопців відноситься до
кількості народження дівчаток як 14:13.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Історія спеціальності
5 грудня на Україні відзначається День працівників
статистики, професійне свято, встановлене Указом
Президента № 1120/2002 від 2 грудня 2002 року «Про День
працівників статистики».
Ця дата пов'язана з проведенням в 2001 році першого
Всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної
статистичної роботи. Але перепис - це лише мала частина
статистики.
Відповідно до Закону України «Про державну статистику», органи статистики здійснюють
державну статистичну діяльність, спрямовану на збір і обробку «статистичної інформації
щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, що
відбуваються в Україні та її регіонах».
Всі підсумки статистичних розробок в тому чи іншому вигляді надаються органам
управління і засобам масової інформації. Статистичні дані регулярно оприлюднюються в
газетах, на радіо і телебаченні. І якщо статистика про щось і замовчує, то багато в чому
через те, що усвідомлює важливість точної інформації.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Що ти будеш вивчати
Студенти напряму „Прикладна статистика”” під час навчання
вивчають навчальні дисципліни циклу нормативних, вибіркових
дисциплін, дисциплін професійного спрямування. Базовими
дисциплінами є:
• статистика;
• соціальна і демографічна статистика;
• статистика ринків;
• статистичне моделювання і прогнозування;
• економічна статистика;
• організація статистики;
• інформаційні системи та технології в статистиці.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Що ти будеш знати
• основні економічні показники діяльності підприємств
різних галузей економіки і форм власності;
• методику збору, обробки та аналізу статистичної
інформації;
• порядок формування системи статистичних
показників для оцінки соціально-економічної ситуації;
• основи прогнозування і моделювання економічних і
соціальних процесів на різних рівнях управління.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Що ти будеш вміти
• аналізувати та надавати оцінку господарської діяльності
підприємств різних форм власності;
• оцінювати конкурентоспроможність підприємств;
• систематизувати дані та формувати інформаційну базу для
оцінювання соціальної або економічної ситуації;
• моделювати та прогнозувати розвиток в соціальній та
економічній сферах;
• визначати структуру соціальних та економічних процесів і явищ,
а також оцінювати її вплив на розвиток суспільства;
• складати аналітичні обзори;
• розраховувати та обґрунтовувати прогнозні дані для
формування управлінських рішень на рівні підприємства, галузі,
держави.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Умови навчання
• загальні: студенти забезпечені навчально-методичними
матеріалами, кваліфікованим професорськовикладацьким складом, з метою своєчасного та якісного
забезпечення студентів навчально-методичними
матеріалами у Класичному приватному університеті
створено електронний Internet ресурс підтримки освітніх
програм напрямів навчання.
• специфічні: студенти забезпечені актуальними
статистичними даними для аналізу, спеціалізованим
програмним забезпеченням.
Бажаеш подивитися віртуальну екскурсію?
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Думки випускників
Асоцька Світлана Петрівна
спеціаліст першої категорії-економіст
Управління соціальної статистики Головного
управління статистики в Запорізькій області
„Раніше я дивувалася тому, як впевнено деякі
керівники аргументують свої рішення, як чітко
бачать перспективи розвитку або перепони. І
тільки ставши фахівцем зі статистики я
зрозуміла, що така впевнена позиція керівника
може базуватися лише на великому обсязі
інформації та грамотному її використанні”.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Думки випускників
Черняєва Людмила Петрівна
заступник начальника відділу статистики населення
Головного управління статистики в Запорізькій
області
„На сучасному етапі розвитку суспільства головною
цінністю вважається людина, тому особливої
актуальності набуває інформація, яка характеризує
населення. Саме фахівець-статистик за допомогою
статистичних прийомів та методів професійно
аналізує дані про населення та інтерпретує
отримані результати, що в подальшому слугує
основою для прийняття програм та рішень щодо
соціального розвитку міста, області, країни.”
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Думки випускників
Студенікіна Валентина Василівна
начальник відділу статистики виробництва
сільськогосподарської продукції Управління
статистики сільського господарства та навколишнього
середовища Головного управління статистики в
Запорізькій області
„Професійні знання з прикладної статистики є просто
незамінними при глибокому дослідженні соціальноекономічних явищ та процесів, зокрема в сільському
господарстві. Фахова підготовка зі спеціальності
надала мені можливість професійно обробляти
наявну інформацію, оцінювати її та формувати
грамотні аналітичні звіти”
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Думки роботодавців
Головешко Володимир Петрович
Начальник Головного управління статистики в
Запорізький області
„Статистика була, є і буде. Статистика завжди буде
потрібна державі. Статистик завжди є потрібним і
сьогодні і в майбутньому...”
Подивитися відео на сайті
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Де ти будеш проходити практику
• Головне управління статистики в Запорізькій
області;
• Головне управління економіки Запорізької
обласної державної адміністрації;
• Страхові компанії;
• Рекламні компанії;
• Агротехнічні підприємства;
• Промислові підприємства.
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Цікава статистична інформація
Література
Завантажити повну презентацію напряму
“Прикладна статистика”
Неймовірна статистика
від Ханса Рослінга
Книга Такахасі Сіна
«Занимательная статистика. Манга»
Класичний приватний університет
Кафедра економічної кібернетики та статистики
Напрям «Прикладна статистика»
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
85
Размер файла
1 423 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа