close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Тема: “Правила підготовки мультимедійної
презентації”
План
1. Переваги візуального і аудіовізуального подання
матеріалу.
2. Типи мультимедійних презентацій.
3. Правила оформлення наочного матеріалу
(слайдів) мультимедійної презентації.
Мета: Ознайомити аудиторію з сучасними
вимогами до підготовки, оформлення
мультимедійних презентацій та інших наочних
матеріалів.
1. Переваги візуального і
аудіовізуального подання матеріалу
1.1. Досягти вищої якості сприйняття аудиторією
інформації та її запам‘ятовування (завдяки
більшої наочності). Спеціальні дослідження
показали, що під час навчання запам‘ятовується
приблизно 15% звукової інформації, 25%
візуальної, 65% комбінованої (аудіовізуальної).
Інші дослідження свідчать про те, що при усному
викладенні матеріалу через три години в пам‘яті
слухачів зберігається 70% інформації, а через три дні
10%; при візуальному викладенні того ж матеріалу
зберігається відповідно 72% і 20%, а при
аудіовізуальному – 85% і 50%. Обсяг усвідомленої
інформації також істотно залежить від її наочності та
комплексної подачі. Доречно відоме прислів‘я
“Краще один раз побачити, ніж сто разів почути”.
1.2. Інтенсифікувати навчальний процес, оскільки не
треба малювати на дошці схеми, таблиці,
графіки, тощо. Експериментально доведено, що,
наприклад, використання графопроектора на
двогодинному занятті вивільняє до 30–40% часу
для пояснення матеріалу.
1.3. Сприяти прискоренню сприйняття і засвоєння
інформації.
1.4. Створити сприятливий образ про матеріал, що
представляється та/або того, хто представляє.
2. Типи презентацій
2.1. Презентація з керуванням доповідача.
В цьому випадку доповідач сам керує зміною
слайдів, появленням візуальних об‘єктів на них
за допомогою мишки. Саме така презентація
може оживити виступ на лекції,конференції,
захисті.
2.2. Автоматична презентація.
В цьому випадку зміна візуальних об‘єктів на
слайдах і самих слайдів проходить автоматично
через задані проміжки часу. Така презентація
може використовуватись там, де немає
доповідача, наприклад, на виставках, ярмарках
вакансій, освітянських заходах тощо.
2.3. Користувальна презентація.
В цьому випадку зміна візуальних об‘єктів – в
автоматичному режимі, а зміна слайдів –
вручну. В такому вигляді презентація буде
схожа на мультимедійну енциклопедію,
електронний підручник або довідник.
Приклад до п. 2.1. Презентація з керуванням доповідача.
Права громадян України у сфері захисту
населення і територій від НС техногенного та
природного характеру
Громадяни України мають право на:
1. Отримання інформації про надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, що виникли або
можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки.
2. Забезпечення та використання засобів колективного і
індивідуального захисту, які призначені для захисту
населення від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру у разі їх виникнення.
3. Звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з питань захисту від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
Приклад до п. 2.2. Автоматична презентація.
Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості України вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації
У своєму складі Інститут має два факультети
та центр підвищення кваліфікації.
В інституті працює висококваліфікований
професорсько-викладацький склад.
Інститут єдиний вищий навчальний заклад
аудиторії якого оснащені мультимедійними
комплексами з інтерактивними дошками та
доступом до мережі Інтернет.
3. Правила оформлення наочного
матеріалу (слайдів) мультимедійної
презентації
Запам‘ятовується навчальний матеріал
красиво оформленої презентації та відповідної
його подачі, але не запам‘ятовується
інформація сірої і посередньої презентації.
Текст презентації повинен привернути і
обов‘язково утримувати увагу слухачів.
Правила оформлення наочного
матеріалу (слайдів) мультимедійної
презентації
3.1.Розподілити навчальний матеріал по слайдах.
3.2.На одному слайді не більше одного
визначення, схеми тощо.
3.3.Узгодити кольори (колір фону слайду і тексту).
3.4.Вибрати шрифт, його розмір, міжрядковий
інтервал.
3.5.Застосовувати тези.
3.6.Довгий текст розбивати на короткі абзаци*.
Узгодження кольорів
Червоний колір рекомендується вживати для
заголовків, назв розділів та титулів.
Чорний та синій – для текстів й ілюстрацій.
Синій добре сприймається при обрамленні.
Зелений можна використовувати для виділення в
текстах та на ілюстраціях.
По мірі комфортності – дискомфортності колірні
поєднання розташовуються в наступному
порядку:
Зона комфорту
Синій по білому
Тарас Шевченко
Чорний по жовтому
Микола Гоголь
Зелений по білому
Павло Загребельний
Чорний по білому
Михайло Стельмах
Нейтральне сприйняття
Білий по синьому
Григорій Сковорода
Синій по жовтому
Василь Стус
Жовтогарячий по білому
Білий по зеленому
Ліна Костенко
Володимир Сосюра
Зона дискомфорту
Червоний по зеленому
Раїса Харитонова
Білий по коричневому
Іван Багряний
Коричневий по
жовтому
Василь Андрушко
Білий по червоному
Юрій Бедрик
Жовтий по червоному
Остап Грицай
Приклади шрифтів
Добре читаються
Незручні для читання
Arial
Forte
Times New Roman
Bernhard MT Condensed
Georgia
Comic Sans MS
Розміри шрифту *
Критичний розмір
(погано читається)
Розмір шрифту 14
Розмір шрифту 16
Розмір шрифту 18
Оптимальний розмір
(добре читається)
Розмір шрифту 20
Розмір шрифту 24
Розмір для заголовків
та титулів
Розмір шрифту 28 (ж)
Розмір шрифту 32 (ж)
Розміри шрифтів на відстані
Читаємість на відстані
Рекомендований розмір
шрифту *
1м
7мм
3м
15мм
5м
25мм
10м
40мм
15м
70мм
* Розмір шрифту визначається дослідним шляхом, в
залежності від розміру зображення на екрані.
Вибір міжрядкового інтервалу
Вплив довжини рядка та міжрядкового
інтервалу:
• 40 знаків – 1 інтервал
• 60 знаків – 2 інтервали
• Інакше:
• Обрати більший шрифт
• Обрати шрифт з більш широкими
літерами
• Перехід до набору в кілька колонок
3.7. Текст, набраний заголовними і малими
літерами, сприймається краще, ніж літерами
однакового розміру.
3.8. Не вживати складні схеми (форми).
3.9. Вільна, “невикористана” площина наочної
поверхні, - до 30%, використана – не більш 70%.
3.10. Бічні поля на слайді (плівці) при форматі
А4 – 2-3 см.
3.11. Текст з обрамленням привертає більш пильну
увагу, ніж без нього.
3.12. Текст вирівняний по лівому, але не
вирівняний по правому краю, читається
легше.
3.13. Текст, взятий в квадрат або коло (стабільна
симетрія), спричиняє відчуття упевненості.
3.14. Еліпс стимулює творчі пошуки.
3.15. Текст, обрамований трикутником, поставленим
на одну з його вершин, стимулює дію.
3.16. Шрифт, що найкраще читається, - 18 – 24
розміру (кегль), через два інтервали.
3.17. В горизонтальній колонці бажано
використовувати не більше 40 – 50 знаків, в
тексті з більш довгими рядками важче шукати
початок наступного рядка.
3.18. Так звана “виворотка” або реверсний текст –
білим по чорному – читається важче, ніж
звичайний (чорний по білому).
3.19. Виділення (напівжирний, курсив, ущільнений
шрифт) треба використовувати обережно.
3.20. Лаконічний текст сприймається краще, ніж текст,
засмічений додатковими елементами. Велика
кількість великих літер, підкреслень і виділень
знижує ефективність наочності, інформація
здається “розпатланою”.
3.21. Виділена текстова інформація не повинна
перевищувати 5% від загального обсягу.
“Розпатлана” інформація
Так звана “виворотка” або реверсивний
текст – білим по чорному – читається
важче, ніж звичайний. Виділення
(напівжирний, КУРСИВ, ущільнений шрифт)
треба використовувати обережно. Надлишок
виділених форматів може виглядати
нав‘язливо. Великавиділень
кількість ВЕЛИКИХ літер,
підкреслень і
знижує ефективність
візуалізації. Інформація здається
РОЗПАТЛАНОЮ.
3.22. На слайді може бути загальне оформлення
(логотип, фон, рамка), інформація (навчальний
матеріал).
Допоміжними об‘єктами для додаткової
активізації уваги є малюнки, знаки тощо, що
коментують або пояснюють основний зміст
матеріалу.
3.23. В презентації може бути:
- текстова частина;
- табличний матеріал;
- діаграми;
- малюнки і фотографії;
- схеми і креслення.
Приклад до п. 3.23.
Види моніторів ПК та складові електромагнітного
випромінювання
А
Б
В
Монітори: А – на електронно променевій трубці (ЕПТ), Б – на
рідких кристалах (РК), В – портативний ПК типу ноутбук
Електромагнітне випромінювання
Радіочастотне (0 Гц
– 1000 МГц)
Рентгенівське
Ультрафіолетове
Видиме
Інфрачервоне
Приклад до п. 3.23.
Неправильна організація робочих місць
користувачів ПК
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
57
Размер файла
2 038 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа