close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КОНЦЕПЦІЯ побудови нової

код для вставкиСкачать
КОНЦЕПЦІЯ
побудови нової національної
системи охорони здоров’я
України
Олег Мусій, Андрій Гаврилюк, Анжела Купліванчук, Валерія Лехан, В’ячеслав
Євтушенко, Генадій Слабкий, Євгенія Матюшко, Зоряна Черненко, Ігор Найда,
Костянтин Надутий, Лариса Матюха, Людмила Коношевич, Марина Шевченко,
Наталія Лісневська, Петро Ємець, Радміла Гревцова, Роман Ступницький,
Тарас Бебешко ….
Асоціація сімейних лікарів Києва і Київської області, Всеукраїнське лікарське
товариство, Громадська рада при МОЗ України, Департаменти охорони здоров’я
обласних та Київської міської державних адміністрацій, Медичні університети,
Медичні академії післядипломної освіти, Одеська крайова організація
Всеукраїнського лікарського товариства ….
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ─
це сукупність всіх організацій, інститутів і
ресурсів, головною метою яких є поліпшення
здоров'я.
ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
НЕОБХІДНІ:
• кадрові ресурси
• фінансові кошти
• інформація
• обладнання, матеріали та транспорт
• комунікації
• загальне управління і керівництво
в рамках системи охорони здоров'я повинні надаватися послуги,
що чутливо реагують на потреби і справедливі з фінансової
точки зору, при поважному ставленні до людей
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
Чи є у нас усе вказане?
Чи його достатньо?
Чи воно якісне?
Чи ефективне?
Чи задоволені ми?
Чи маємо спільне розуміння як з цим впоратись?
Варіант 1. Співпрацюємо! Рухаємось
уперед! Вдосконалюємо спільне бачення
у процесі роботи!
Варіант 2. Ганьба реформаторам! Зупинити
реформу! Нехай лишається як є!
У кожного сторіччя є своє середньовіччя. С.Є. Лец
Мета Концепції
• збереження і зміцнення здоров'я населення
задля всезагального блага, відтворення та
примноження людського потенціалу держави
та задоволення об’єктивних потреб населення
у якісній медичній допомозі шляхом
комплексної розбудови правових,
управлінських, фінансово-економічних,
структурних, інформаційних,
міжсекторальних, комунікаційних та інших
компонентів системи охорони здоров’я (СОЗ)
ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТУ
ІНДИКАТОРИ:
Підвищити результативність діяльності системи охорони здоров’я :
збільшити середню тривалість життя при народженні на 0,7 – 1 рік;
зменшити рівень відворотної смертності населення працездатного віку на
20%;
зменшити рівень малюкової смертності на 17%;
зменшити рівень материнської смертності на 12%;
зменшити показники госпітальної летальності від інфаркту міокарду на
25%, інсульту – на 30%, травми – на 35%.
Підвищити ефективність використання ресурсів галузі, в тому числі:
збільшити частку витрат на ПМД до 25 – 30% від з паралельним
зменшенням частки витрат на стаціонарну допомогу до 46%;
зменшити рівень госпіталізації на 20%;
скоротити середню тривалість перебування у стаціонарі до 8,3 дня;
довести рівень забезпечення ліжками для інтенсивного лікування до рівня
країн Центральної та Східної Європи ─ 46 на 10 тис. населення
Підвищити задоволення населення медичним обслуговуванням на 20% і >
ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТУ
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ТА СУСПІЛЬСТВА
• збільшення якості та доступності послуг з ОЗ
• перехід від подолання наслідків порушень прав пацієнтів до їх запобігання
• зростання рівня задоволення населення послугами з ОЗ
• створення для інвалідів та інших маломобільних категорій населення безперешкодного
середовища в системі ОЗ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
• участь медичної громадськості та пацієнтів в реалізації політики в ОЗ, управлінні
закладами охорони здоров’я
• безперервність освіти та професійної підтримки, як чинника професійного зростання та
підвищення рівня економічного добробуту;
• підвищення соціального престижу та поваги до професії медичного працівника, рівня
заробітної плати в ОЗ
• ефективна економічна мотивація до продуктивної і якісної праці
• законодавче врегулювання вимог професійної етики медичних працівників, правове та
інституційне забезпечення самоврядності медичних професій
ДЛЯ ДЕРЖАВИ
• досягнення балансу між потребами населення у послугах з ОЗ, пріоритетами
суспільства у сфері ОЗ і обсягами фінансових ресурсів, які спрямовуються на ці цілі
• зміцнення трудоресурсного потенціалу за рахунок підвищення якості медичної
допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань та ефективної діяльності
громадської охорони здоров'я
Яка модель?
Семашка?
Бісмарка?
Беверіджа?
Ліберальна?
….?
Національна модель ОЗ!!!
– державно-громадська модель управління СОЗ
– багатоканальність фінансування ─ бюджети різних рівнів, кошти соціального та
добровільного медичного страхування, співоплата пацієнтом та ін.
– об’єднання коштів громад регіону на охорону здоров’я у фінансові пули на
регіональному рівні (система єдиного замовника первинної вторинної та екстреної
медичної допомоги)
– чітке визначення структур, функцій та пропорцій фінансування за видами медичної
допомоги
– застосування нових фінансових механізмів оплати медичних послуг;
– запровадження договірних відносин між замовниками та постачальниками медичних
послуг
– економічне стимулювання праці
– встановлення гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги
– інтегроване надання первинної медичної допомоги лікарем загальної практики
– оптимізація мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб населення у
медичному обслуговуванні
– висока інтеграція діяльності закладів, що надають різні види медичної допомоги, при
провідній координуючій ролі первинної медичної допомоги
– усунення дискримінації між державними та недержавними ЗОЗ
– формування сучасної системи громадської охорони здоров’я
– система безперервного поліпшення якості медичної допомоги
– застосування сучасних механізмів забезпечення доступності та якості лікарських
засобів
І чужому навчайтесь, І свого не цурайтесь!
Т.Шевченко
ЩО РОБИТИ ?
Комплексний підхід
1. Удосконалити законодавство з охорони здоров'я
2. Змінити систему управління галуззю
3. Розбудовувати систему громадської охорони здоров’я
4. Забезпечити належний рівень фінансування охорони здоров'я з
диверсифікацією джерел фінансування
5. Забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів
6. Удосконалити систему кадрового забезпечення
7. Підвищити структурну ефективність медичної допомоги
8. Вдосконалити інформаційне забезпечення управлінської діяльності
та інформатизувати галузь
9. Запровадити систему управління якістю медичної допомоги,
адаптувати її до вимог нормативного регулювання ЄС на засадах
дотримання ідеології безперервного поліпшення якості
10. Забезпечити ефективну фармацевтичну політику
11. Здійснювати випереджаючу інформаційно-комунікаційну кампанію
забезпечення кроків з побудови нової НСОЗ та моніторинг
громадської думки
12. Забезпечити науковий супровід побудови нової системи ОЗ
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВА
Замовлення послуг, контроль якості, акредитація,
інвестиції у розвиток мережі
та матеріально-технічної бази закладів
Самоврядування
Автономність
(самостійний суб’єкт
господарювання)
ЗАКЛАД
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
Ліцензування професійної
Лікарі діяльності, відповідальність
за порушення етичних
Медсестри та професійних норм,
опіка за безперервним
професійним розвитком тощо
Громадський нагляд за фінансово-господарською діяльністю,
вивчення рівня задоволеності населення послугами,
інвестиції у розвиток матеріально – технічної бази
ГРОМАДА, ГРОМАДСЬКІСТЬ
МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЬОГОДНІ
Фінансування з громадських джерел
(бюджет+фонд соцстрахування)
57,2%
Оплата “з кишені”
39,6%
Лікарняні каси та добровільне
медичне страхування
1,1%
Приватні корпорації
1,5%
Інше
0,2%
ГАРАНТОВАНИЙ ???
ОБСЯГ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
У РЕЗУЛЬТАТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
Фінансування з громадських джерел у т.ч.
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування ─
> 90%
Лікарняні каси та добровільне
Разом
медичне страхування
не більше
7-10%
Офіційна пряма оплата та співоплата
ГАРАНТОВАНИЙ
ОБСЯГ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
Часткова співоплата
медичних послуг,
медичні послуги,
що не входять до
гарантованого
обсягу, немедичні
послуги
МОДЕЛЬ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
До 80% обсягів послуг
за зверненням,
профілактика
До 15% обсягів послуг.
Обслуговування за направленням.
Прямий доступ до гінеколога,
педіатра, стоматолога
До 5%
обсягів
послуг
Первинна
медична допомога
Вторинна
медична допомога
Третинна
медична
допомога
Центри первинної
медичної допомоги
та їх
структурні підрозділи
─ амбулаторії
Територіальна
доступність
(у містах у межах
пішохідної
доступності)
БагатоКонсультапрофільні
тивноЛікарні
діагностичні інтенсивного
центри
лікування
(поліклініки) 46 ліжок на
10 тис. насел.
Лікарні
планового,
відновного
лікування,
та хоспіси
Доступність при
транспортуванні екстреною
медичною допомогою у межах
“терапевтичного вікна”
Високоспеціалізовані
медичні
центри,
НДІ
Міжрегіональні та
національні.
Рівна доступність
для жителів
усіх регіонів
за показаннями
Тісна інтеграція діяльності у наданні медичної допомоги на основі чіткого
розподілу функцій, обсягів фінансування та визначення порядку взаємодії
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
38
Размер файла
194 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа