close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Авторські та видавничі оригінали Текст лекції Шевченко В. Е.

код для вставкиСкачать
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Шевченко В. Е.
Художньо-технічне
редагування
Презентації лекцій
для студентів Інституту журналістики
Шевченко В. Е.
АВТОРСЬКІ ТА
ВИДАВНИЧІ ОРИГІНАЛИ
Текст лекції
Проблематика теми:
• Поняття авторського і видавничого оригіналу.
• Види авторських оригіналів.
• Вимоги до авторських і видавничих оригіналів за ДСТУ
3772-98 «Оригінали для поліграфічного відтворення.
Загальні технічні вимоги».
• Вимоги до оригінал-макету, оригіналів для перевидання.
• Документація, що супроводжує оригінали.
• Порядок роботи з оригіналом при використанні редакційновидавничих систем (РВС).
Повторити:
• Визначення оригіналів за ДСТУ 3772-98
• Види видань за ДСТУ 3017-95
• Коректурні знаки відповідно до ГОСТ 7.62-90
• Авторський договір
План теми:
•
Види оригіналів. Основні визначення. Порядок
роботи з оригіналами.
•
Вимоги до авторського оригіналу видання.
•
Видавничі оригінали.
•
Репродукований оригінал-макет. Вимоги до
оригінал-макету і матеріалів, що передаються у
друкарню.
Види оригіналів:
основні визначення,
порядок роботи з ними
Оригінал
опрацьована й оформлена за
встановленим порядком текстова та
(чи) ілюстраційна інформація,
призначена для відтворення
друкуванням.
Текстовий оригінал
оригінал, що містить інформацію у вигляді
тексту
Ілюстраційний оригінал
оригінал, що містить інформацію у
вигляді одно- чи багатоколірного
зображення.
Оригінал-макет для прямого
відтворення
оригінал, що містить інформацію у вигляді
одно- чи багатоколірного зображення.
Кодований оригінал
оригінал, записаний на певному носії
інформації, опрацьований програмними
засобами та призначений для відтворення
на друкувальному пристрої.
Авторський
текстовий оригінал
текстова частина твору, підготовлена
автором чи колективом авторів
(авторського оригіналу), оформлена
відповідно до вимог стандарту і
призначена для передачі у видавництво
з наступною редакційно-видавничою
обробкою
Авторський текстовий
оригінал:
• рукописний;
• машинописний або
роздрукований на
комп’ютерних
друкувальних пристроях;
• для перевидання без змін
або зі змінами;
• кодований.
Авторський
ілюстраційний оригінал
ілюстраційна частина авторського твору,
представлена графічними або
фотографічними зображеннями,
призначеними для виготовлення
видавничих оригіналів зображень з метою
подальшого поліграфічного відтворення у
виданні або безпосереднього
поліграфічного відтворення.
Авторський
ілюстраційний оригінал:
• штрихові або півтонові зображення;
• рукописні тексти;
• репродукції текстів, що підлягають
подальшому факсимільному відтворенню;
• електронні зображення, створені у
комп’ютерних системах, цифровими
камерами, а також скопійовані з Інтернету
або електронних каталогів.
Видавничий оригінал
комплект оригіналів усіх частин
видання (тексту, зображень,
зовнішнього оформлення,
дублікатів), вичитаний, розмічений
для макетування та художнього
оформлення.
Системи редакційного
опрацювання оригіналів:
•
Системи прямого
вводу
• Настільні видавничі
системи
• Автономні набірні
системи
• Набірні системи, що
працюють у лінію
Авторські
оригінали
Обовязкові елементи
авторського оригіналу:
• Титульна сторінка.
• Текстова частина оригінала – надрукований повний
текст видання.
• Дублікати текстових елементів, друкарська форма для
яких виготовляється іншим способом порівняно із
формою для основного тексту
• Робочий зміст.
• План оформлення видання.
Вимоги до текстових
оригіналів
Послідовність праці з
текстовим оригіналом:
• введення тексту
• форматування і попередня верстка
сторінок
• редагування
• виведення
Елементи роздрукованого
оригіналу:
• титульна сторінка
• основний текст із заголовками, таблицями, формулами, в
тому числі авторська передмова, вступ, а також анотація
або реферат
• тексти довідкового характеру та додаткові тексти
• список літератури і посилання
• текстівки
• зміст
• макет анотованої каталожної картки
Авторські текстові
рукописні оригінали:
• рукописи на мовах, в яких
використовуються
алфавіти особливих
графічних форм
• рукописи словникові на
картках
• картки для каталогів і
бібліотек
• покажчики на картках
• оперативні матеріали для
газет і журналів
• складні табличні матеріали
Оригінали
ілюстрацій
Авторські оригінали
ілюстрацій
це плоскі графічні
або фотографічні
зображення,
призначені для
поліграфічного
відтворення
Штриховий оригінал
ілюстраційний оригінал, зображення якого
утворюється з крапок, штрихів, ліній чи суцільних
площин різних розмірів, але однакової
насиченості
Півтоновий оригінал
ілюстраційний оригінал, зображення якого утворюється з окремих ділянок різної насиченості, що
поступово переходить від світлого до темного тону
Підготування
авторського оригіналу
для перевидання
Підвиди перевидання
•
•
•
•
•
перевидання без змін;
доповнене видання;
виправлене видання;
перероблене видання;
розширене видання.
Видавничі
оригінали
Робота з текстовою
частиною видавничого
оригіналу
Позначки для верстання:
•
•
•
•
формат сторінки без полів
розмір середника під час складання в декілька шпальт
кількість рядків на сторінці
гарнітуру, кегель, накреслення, оформлення колонтитулу,
розмір проміжку до тексту
• гарнітуру, кегель, накреслення колонцифри, місце її
розташування та відстань до тексту
• розмір спуску на початкових сторінках
• розмір проміжків всередині тексту, між різними текстовими
блоками та всередині них
Оцінка придатності
ілюстраційних оригіналів
для відтворення
поліграфічними засобами
Дані авторських
ілюстративних матеріалів:
•
•
•
•
Назва видавництва.
Назва видання чи автор.
Вид оригіналу.
Номер ілюстрації.
Особливості
роботи зі
штриховими
оригіналами
Непрозорі одноколірні та
багатоколірні:
• рисовані
• друковані
• у вигляді фотовідбитків із чіткого штрихового
зображення, виконаного на контрастному
глянсовому фотопапері
• оригінали, виконані засобом фотографіки
• надруковані чи намальовані тексти і знаки із
інтенсивним чорним рівномірним вічком шрифту
Особливості
роботи з
півтоновими
оригіналами
Півтонові непрозорі одноколірні
оригінали можуть бути рисовані,
друковані у вигляді фотовідбитків.
друковані,
Півтонові непрозорі багатоколірні
оригінали можуть бути рисовані та у
вигляді фотовідбитків.
Півтонові прозорі одноколірні
оригінали можуть бути у вигляді
діапозитивів або негативів.
Прозорі кольорові багатоколірні
оригінали можуть бути лише у
вигляді кольорових діапозитивів.
Підготування оригіналів
зовнішнього оформлення
Для одноколірного штрихового
зображення за ескізом виготовляють
один оригінал, для багатоколірного –
на кожну фарбу окремий оригінал з
мітками суміщення
Підготування
оригінал-макетів
Репродукований
оригінал-макет (РОМ)
оригінал, підготовлений для
виготовлення фотоформи чи
друкарської форми фотомеханічним
способом або скануванням, як
зображення
Набір тексту оригіналу (мережа або дискета).
Виведення оригіналу на лазерному принтері –
коректура і вичитування.
Редагування оригіналу.
Виведення на лазерному принтері – розмітка
оригіналу до набору і верстання.
Верстання сторінок.
Виведення сторінок на лазерному принтері –
коректура і правка верстання технічним
редактором.
Редагування сторінок.
Виведення сторінок на папір (плівку).
Підписання до друку.
Схема виготовлення
РОМ включає:
розривів, ореолів, слідів тонера на проміжкових
ділянках зображення;
знаків, відтворених пошкодженими шрифтоносіями,
чи інших гарнітур, кеглів і накреслень;
дефектів (здвоєних знаків, відсутніх чи завеликих
проміжків між літерами в словах, слідів виправлень
підчисткою, осипання порошку, нерівномірної
оптичної густини шрифту на сторінці видання без
полів);
більше однієї наклейки у рядку: наклейки однієї
літери чи групи літер у слові; більше двох наклеєних
рядків на сторінці, відокремлених рядком, що не
виправляється;
плям або зморшок.
На оригінал-макеті не
допускається:
Документація, що
супроводжує
видавничий оригінал у
друкарню
Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню
Видавництво________________
Заказ №___________________
Друкарня__________________
Заказ №___________________
Дата______________________
Затверджую:
Директор видавництва____________
Дата____________________
Директор друкарні_____________
Дата______________________
ВИДАВНИЧА СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИКОНАННЯ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ
Автор__________________
Назва__________________
Серія__________________
Мова__________________
Обсяг__________________
Формат, частка аркуша______________
Наклад
у палітурці №__________________
в обкладинці №_________________
на експорт____________________
Друкарських аркушів (тис. арк.-відб.)____
Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню
Набір і верстка
Шрифти (гарнітури, кегль, інтерліньяж)
Основний текст__________________
Графічні виділення_________________
Додатковий текст__________________
Заголовки__________________
Таблиці__________________
Формули__________________
Текстівки
до малюнків__________________
до вклейок__________________
Кватирки (формат) ________________
Виноски________________
Зміст (місце, вирівнювання) __________
Колонцифра________________
Колонтитул________________
Норма:
текст________________
шрифт________________
Спосіб складання: Ручний. Монотип. Лінотип.
Комп’ютер. Інше_______
Формат (однієї шпальти)__________
Верстка: _____________кв.
Кількість рядків на сторінці______
Середник при 2- та 3-шпальтному наборі___
Розмір абзац. відступу:
осн. тексту__________
дод. тексту________
Спуск кв. (рядків)
до заголовка________
до тексту__________
Титул: набірний, репродукційний, індивідуальний,
серійний, інше______
Обкладинка: індивідуальна, серійна, набірна,
репродукційна, літоофсетна, глибокого друку
Текстівки давати: у гранках, верстці
Макет: додається, буде даний
Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню
Графічний матеріал
Оригінали
штрих чорні / кольорові
кількість фарб ________
сітка ______________
штампи
Кліше
штрих чорні / кольорові
кількість фарб ________
сітка ______________
штампи
Друк
Високий
Офсет
Глибокий
Текст на машинах: ротаційних, плоских, аркушних
ротаціях
з прокладкою, без прокладки
кількість фарб
Спуск форми на сторінкам
для фальц. в 4,3,2 згини
Комплектувати:
вкладкою, підйомкою
Розкладка
у корінці, у головці
Додаткові вказівки ______________________
______________________
Обкладинка: спосіб друку
машини
кількість фарб, колір
вид оригіналу (текст., стереотип, ілюстрац.,
гальвано)
Суперобкладинка: по макету (додається. буде
додана)
формат
спосіб друку__________
колірність_________
Форзац: спосіб друку, кількість фарб, колір______
Титул: вид, кількість фарб____________
Вклейки, вкладки, накидки: формат
спосіб друку
кількість фарб, колір
місцерозташування
Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню
Брошурування
Фальцювання:
4, 3, 2 згини
Комплектування: вкладкою, підйомкою
Шиття: внакидку, втачку, нитками (на марлі, без
марлі), проволокою
безшвейне скріплення
Вклейки:
на стрижень
на паспарту
Накладання обкладинки:
звичайне, у розпуск, з кантом
Біговка рубчиків
Обрізування
з 3-х, 2-х сторін, без обрізування
Палітурка №
Корінець
круглий, прямий, оклеювання папером, тканиною,
без оклеювання
Форзац:
приклеєний, прошивний
з фальцем, без фальца
окантування тканиною, папером
без окантування
Зафарбування обрізування
з усіх боків
голівки
голівки та передка
колір
Папка:
корінець по блоку, мм
матеріал
кругом з фаскою
без фаски
кути прямі, круглі
Відділка: блінтувати, не блінтувати
Тиснення: з мідних штампів, гальвано
блінтом, рельєфне
фарбою (колір)
фольгою (колір)
термофарбою (колір)
Кількість штампів
Додаткові умови
Папір, матеріали
Папір № сорт вага 1 м2 формат
На текст
аркушева, рулонна, глазурована, машин. гладкості, білена,
небілена
На обкладинку
сорт, колір, вага
На суперобкладинку
сорт, колір, вага
На форзац
сорт, колір, вага
На вклейки, вкладки, накидки
сорт, колір, вага
Графік випуску видання
Картон (сорт, марка, товщина):
для палітурок
футлярів
Тканини (назва, колір, малюнок):
для сторонок
корінця
оклеювання корінця
окантування форзацу
Синтетичні матеріали:
на палітурку
корінець
суперобкладинку
припресування
Додатки
Здача оригіналу (факт)
Гранки
Верстка
Звірка
Підпис у друк
Чисті аркуші (прим.)
Сигнал
Здача накладу
Оригінал:
1.__________________ стор.
2.__________________ стор.
3.__________________ стор.
4.__________________ стор.
Дублікати тексту
1.__________________ стор.
2.__________________ стор.
3.__________________ стор.
4.__________________ стор.
Оригінали зображень (прим.)
Кліше (прим.)
Макети
титулу
спускної полоси
Підписи
Технічний редактор
Художній редактор
Дата
Візи
Начальник виробничого відділу видавництва Дата
Начальник виробничого відділу друкарні Дата Начальник
технічного відділу друкарні Дата
•
•
•
•
•
•
•
•
•
технического редактирования. - М.: Книга, 1988.
ДСТУ 3017-95. Видання. Основі види. Терміни та
визначення.
ДСТУ 3018 - 95. Видання. Поліграфічне
виконання. Терміни та визначення.
ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного
відтворення. Загальні технічні вимоги.
Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник.
-М.: Юристь, 1998
Пахомов В. В. Книжное искусство: В 2-х кн. – Кн.
1. М., 1961. 424с.; Кн. 2. М., 1962. 432 с.
Пикок Дж. Издательское дело / Перев. с англ., 2-е
изд. исправл. и доп. - М.: Изд-во ЭКОМ, 2000.
Рукопись, художественный редактор, книга: Опыт
художественного редактирования изданий / Сост.
Е Б. Адамов. – М.: Книга, 1985. – С. 238-245.
Сава В. І. Основи техніки творення книги: Навч.
посібник. Л.: Каменяр, 2000. – 136 с.
Справочник технолога-полиграфиста: В 3-х ч. –
М.: Книга, 1981. – Ч.1: Наборные процессы / М. В.
Шульмейстер, Г. А. Таль. – 225 с.
Література:
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
152
Размер файла
1 142 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа