close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Підвищення якості викладання

код для вставкиСкачать
Актуальні питання викладання
української мови та літератури
у 2013/2014 навчальному році
Кротова І.В., методист Центру
експертизи якості освіти ХАНО
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI «Про засади
державної мовної політики».
2. Указ Президента України від 25 червня 2013 року
№344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року».
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013
№1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку
неперервної педагогічної освіти» .
4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1392.
1.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013
№ 1239 «Про затвердження Типової інструкції з
діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах
усіх типів і форм власності».
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013
№ 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних досягнень учнів із базових
дисциплін у системі загальної середньої освіти» (набуває
чинності поетапно).
10. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013
№ 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення
державної
атестації та внутрішнього контролю
навчальних закладів».
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
11. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013
№ 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у
5-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів
і
вивчення базових дисциплін в основній школі».
12. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивнометодичних рекомендацій із базових дисциплін»
(викладання в 6-11 класах).
13. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.08.2013
№ 1/9-573 «Про переліки навчальної літератури
рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання загальноосвітніх навчальних закладів
у 2013/2014 навчальному році».
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
14. Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання
навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок
класних журналів у 5-11 класах: Українська мова,
українська література. – Харків: Харківська академія
неперервної освіти, 2011 – 40 с.
15. Лист Міністерства освіти і науки України від
08.04.2013 №1/9-262 «Про перелік творчих конкурсів
та інтелектуальних змагань».
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
МІНІСТЕРСТВА
ОСВІТИ І НАУКИ ВІД 01.09.2009 Р. № 806 «ПРО
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»: ЗНЗ МАЮТЬ
ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ ЛИШЕ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПІДРУЧНИКИ ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ
ПОСІБНИКИ,
ЩО
МАЮТЬ
ВІДПОВІДНИЙ
ГРИФ
МІНІСТЕРСТВА,
СХВАЛЕННЯ
ВІДПОВІДНОЮ КОМІСІЄЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА.
ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ
УКРАЇНСЬКА МОВА
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗНЗ З
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
Навчальні програми для загальноосвітніх
навчальних закладів: Українська мова;
Українська література. 5-9 класи. – К.:
Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.
(Для 5-х класів у 2013/2014 н. р. : українська мова (україномовні ЗНЗ; українська
література – ЗНЗ з
українською та російською мовами навчання).
УКРАЇНСЬКА МОВА
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗНЗ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА. 5-12 КЛАСИ
/АВТОРИ Г.Т. ШЕЛЕХОВА, В.І. ТИХОША,
А.М. КОРОЛЬЧУК, В.І. НОВОСЬОЛОВА,
Я.І.
ОСТАФ.
ЗА
РЕДАКЦІЄЮ
Л.В. СКУРАТІВСЬКОГО. – К.: ІРПІНЬ:
ПЕРУН, 2005. – 176 С.
(Для 6-9 класів україномовних ЗНЗ).
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ
ПОГЛИБЛЕНОГО (допрофільного)
ВИВЧЕННЯ
ПРОГРАМА
ДЛЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ
(КЛАСІВ)
З
УКРАЇНСЬКОЇ
8-9 КЛАСИ. / ПРОГРАМУ ПІДГОТУВАЛИ
С.О. КАРАМАН,
О.В. КАРАМАН, М.Я.
ПЛЮЩ, В.І. ТИХОША; ЗА РЕДАКЦІЄЮ С.О.
КАРАМАНА – К.: ГРАМОТА, 2009. – 100 С.
МОВИ.
УКРАЇНСЬКА МОВА
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ З
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА. 10–11 КЛАСИ. ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНИЙ, СПОРТИВНИЙ НАПРЯМИ, СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ
(ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ). РІВЕНЬ СТАНДАРТУ / УКЛАДАЧІ: М.І. ПЕНТИЛЮК,
О.М. ГОРОШКІНА, А.В. НІКІТІНА. – К.: ГРАМОТА, 2011.
УКРАЇНСЬКА МОВА. 10–11 КЛАСИ. ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ
(ІСТОРИЧНИЙ, ПРАВОВИЙ, ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОФІЛІ); ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
(ПРОФІЛЬ – ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ); ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ. АКАДЕМІЧНИЙ
РІВЕНЬ / УКЛАДАЧІ:
Г.Т. ШЕЛЕХОВА, В.І. НОВОСЬОЛОВА, Я.І. ОСТАФ. – К.:
ГРАМОТА, 2011.
УКРАЇНСЬКА МОВА. 10–11 КЛАСИ. ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ, ПРОФІЛЬ –
УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ. ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ / УКЛАДАЧІ: Л.І. МАЦЬКО,
О.М. СЕМЕНОГ – К.: ГРАМОТА, 2011.
УКРАЇНСЬКА МОВА
Навчальні програми для ЗНЗ з
російською мовою навчання
Навчальні
програми
для
загальноосвітніх
навчальних
закладів з навчанням російською
мовою: Українська мова. 5-9 класи.
– К: Видавничий дім «Освіта», 2013.
– 80 с.
(Для 5 класів у 2013/2014 н. р.).
УКРАЇНСЬКА МОВА
Навчальні програми для ЗНЗ з
російською мовою навчання
«Українська мова» для учнів 5-12
класів загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням російською
мовою (авт. Н.В. Бондаренко, О.М.
Біляєв,
Л.М.
Паламар,
В.Л.
Кононенко. – Чернівці: Видавничий
дім «Букрек», 2005).
(Для 6-9 класів у 2013/2014 н. р.).
УКРАЇНСЬКА МОВА
Навчальні програми для ЗНЗ з російською
мовою навчання (старша школа)
«Українська мова» (рівень стандарту) для учнів
10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням російською мовою (авт. Н.В.
Бондаренко, О.М. Біляєв, Л.М. Паламар,
В.Л. Кононенко– Чернівці: Видавничий дім
«Букрек», 2005 зі змінами - див. на веб-сайті
міністерства).
«Українська мова» (академічний рівень) для 10-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням російською мовою (автори Н.В.
Бондаренко, Л.М. Паламар, В.Л. Кононенко, С.В.
Кос’янчук – див. на веб-сайті міністерства).
Українська мова
ПРОГРАМИ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ І
ФАКУЛЬТАТИВІВ
ЗБІРНИК
КУРСІВ
ЗА
ВИБОРОМ
І
ФАКУЛЬТАТИВІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / ЗА
ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ТАРАНІК-ТКАЧУК
К.В. – К.: ГРАМОТА, 2011 (ЛИСТ ІІТЗО ВІД
29.06.2010 №1.4/18-Г-361).
Стилістика української мови. 10-11 класи.
Програма факультативного курсу / Авраменко
О.М., Чукіна В.Ф. – К.: ГРАМОТА, 2013 (ЛИСТ
ІІТЗО ВІД 02.07.2013 № 14.1/12-Г-260).
Програми, включені до збірника
Назва навчального
курсу
Тип навчального курсу
Курс за
вибором
Автор (-и)
Факультатив
Школа журналіста, 811 класи
+
В.І.Марущак
Синтаксис простого та
простого ускладненого
речення, 8 клас
+
Т.Д.Гнаткович
Юні мовознавці, 8 клас
+
Л.В.Бутрин,
М.М.Николин
Синтаксис сучасної
української мови, 8
клас
Культура мовлення, 8
клас
+
Л.В.Осаулець
+
В.В.Качуровська
Програми, включені до збірника
Лексикографія
української мови, 9
клас
Мова як генетичний код
народу 9 (10) клас
+
М.І.Степанюк
+
В.І.Цимбалюк
Синтаксис складного
речення, 9 клас (з
поглибленим
вивченням української
мови)
+
Т.Д.Гнаткович
Лінгвістична
лабораторія, 8–9 класи
Цікава орфографія, 9
клас
Основи журналістики,
10 клас
Робота з навчальними
текстами, 10 клас
+
В.Г.Заєць
+
Л.В.Бондарчук
+
Л.І.Денисюк
+
О.М.Шуневич
Програми, включені до збірника
Практикум із
синтаксису української
мови, 10–11 класи
+
С.Л.Глоба
Орфографічний
практикум, 10–11
класи
+
Л.М.Кочергіна
Шкільна риторика, 5–
11 класи
+
М.В.Крайняй, Д.І.Сабадош,
О.І.Семен
Практикум з правопису
української мови, 8–9
класи
Українська мова.
Навчальна програма
для використання в
гуртках, групах,
наукових секціях МАН
+
С.А.Омельчук
Л.А.Кузьменко
Лист МОНУ від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо
інструктивно-методичних рекомендацій
із базових дисциплін»:
«… обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право
скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з
реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на
17 годин на рік. Можливим є й зворотній процес, коли факультативний
курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годин на
вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути
скоригованим у календарно-тематичному плануванні до програми курсу
за вибором.
У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на
засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального
закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У
пояснювальній записці до програми обов’язково необхідно зазначити, на
основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм
авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством,
розроблено скоригований варіант».
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
5 КЛАС – для україномовних і
російськомовних ЗНЗ – одна програма:
Навчальні програми для загальноосвітніх
навчальних закладів: Українська мова;
Українська література. 5-9 класи. – К.:
Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
-
6-9 КЛАСИ – для україномовних і
російськомовних ЗНЗ – програми різні:
Українська література. 5-12 класи. Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів/ За загальною
редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.
(Для україномовних ЗНЗ)
- Українська література. Програма для 5-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами
національних меншин / О.М. Івасюк. – Чернівці: Видавничий
дім «Букрек», 2005. – 136 с. (Для російськомовних ЗНЗ)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Навчальна програма для
поглибленого (допрофільного)
вивчення
Програма для ЗНЗ (класів) з поглибленим
вивченням української літератури. 8-9 класи. //
Керівники авт. колективу: М.Г. Жулинський, Г.Ф.
Семенюк; за загальною редакцією Р.В. Мовчан;
авторський колектив: Р.В. Мовчан, М.М. Сулима,
В.І. Цимбалюк, Н.В. Левчик, М.П. Бондар. – К.:
Грамота, 2009. – 88 с.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Навчальні програми для старшої школи
(однакові для україномовних і
російськомовних ЗНЗ)
Українська
література. 10-11 класи. Природничо-математичний,
технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньоестетичний напрями; філологічний напрям (профіль – ін. філологія).
Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк –
керівники авторського колективу. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.:
Грамота, 2011.
- Українська література. 10-11 класи. Філологічний напрям (профіль
укр. філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський,
Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу. За заг. ред.
Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.
Програма
академічного рівня збігається за змістом і формою з
програмою рівня стандарту.
Українська література
ПРОГРАМИ КУРСІВ ЗА
ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВІВ
ЗБІРНИК
КУРСІВ
ЗА
ВИБОРОМ
ФАКУЛЬТАТИВІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І
/
ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ТАРАНІК-ТКАЧУК
К.В. – К.: ГРАМОТА, 2011. (ЛИСТ ІІТЗО ВІД
29.06.2010 № 1.4/18-Г-362)
Програми, включені до збірника
Назва навчального
курсу
Виразне читання, 10
клас
Художня література в
контексті світової
культури, 10 (11) клас
Українська
фантастична проза, 10–
11 класи
Сонет в історії
української і світової
літератур, 10 (11) клас
Сучасна українська
література, 10–11 класи
Тип навчального курсу
Курс за
вибором
Автор (-и)
Факультатив
+
Л.М.Сипко
+
Т.О.Яценко,
З.О.Шевченко
+
Н.М.Логвиненко
+
С.П.Паламар,
В.О.Братко
+
В.І.Пахаренко,
Н.А.Пахаренко,
О.І.Масевря,
С.І.Січкар
Програми, включені до збірника
Поетична лабораторія,
10–11 класи
+
В.Коваленко
У світі поетичного
слова, 8 (9) клас
+
В.І.Цимбалюк
Чарівний світ поезії, 10
(11) клас
+
В.І.Цимбалюк
Історія давнього
українського
письменства, 9 клас
+
О.В.Голик
Історія українського
письменства, 11 клас
+
Л.С.Гуменна
Доба Козаччини в
українській літературі,
10–11 класи
+
Т.В.Руса, Л.П.Хміль,
Р.О.Леськова, Л.С.Семенюк
Літературна студія, 9–
11 класи
+
Г.В.Баран
ЗБІРНИКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ
АВРАМЕНКО О.М., БЛАЖКО М.Б. УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА ЛІТЕРАТУРА. ДОВІДНИК. ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ
ФОРМІ. І ЧАСТИНА. ЗНО 2013. − К.: ГРАМОТА, 2012.
АВРАМЕНКО О.М. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА.
ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ У ТЕСТОВІЙ ФОРМІ. ІІ ЧАСТИНА.
ЗНО 2013. − К.: ГРАМОТА, 2012.
АВРАМЕНКО
УКРАЇНСЬКА
О.М.,
ДІДУХ
Т.І.,
ЧУКІНА В.Ф.
МОВА
ТА
ЛІТЕРАТУРА.
ВЛАСНІ
ВИСЛОВЛЕННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ, КРИТЕРІЇ, ЗРАЗКИ. – К.:
ГРАМОТА, 2013.
ЗБІРНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАДИ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ОЛІМПІАДА
ЛІТЕРАТУРИ:
МЕТОДИЧНИЙ
З
УКРАЇНСЬКОЇ
НОРМАТИВНИЙ,
І
ТЕОРЕТИЧНИЙ
МОВИ
ТА
НАВЧАЛЬНО-
АСПЕКТИ.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК / Л.І.
КАВУН, К.В. ТАРАНІК-ТКАЧУК, Л.В. ШИТИК. –
ТЕРНОПІЛЬ: МАНДРІВЕЦЬ, 2013. – 304 С.
Використання планів-конспектів уроків на
друкованій основі
Лист МОНУ від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо
інструктивно-методичних рекомендацій із базових
дисциплін»:
«Щодо використання посібників, що містять календарнотематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків
нагадуємо,
що
вчитель-словесник
може
використовувати книжку для вчителя й не готувати
окремий конспект для кожного уроку, якщо
посібник має гриф «Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах»;
від дати надання грифу посібникові минуло не більше
п’яти років…
Використання планів-конспектів уроків на
друкованій основі
Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію
«спеціаліст», має самостійно складати конспект (план-конспект)
уроку із використанням матеріалів методичних посібників з
метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків
різного типу.
Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства і
схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах: навчально-методичні комплекти до підручників, у
тому числі книжки для вчителя із календарно-тематичним
плануванням уроків, щорічно зазначаються в Переліку програм,
підручників
та
навчально-методичних
посібників,
рекомендованих
Міністерством
для
використання
в
загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською
мовою для основної і старшої школи й друкуються на початку
навчального року в «Інформаційному збірнику» Міністерства».
ОЦІНЮВАННЯ
Аудіювання
Обсяг тексту для аудіювання орієнтовно визначається так:
КЛАС
Обсяг текстів, що належать до
ХУДОЖНЬОГ
О СТИЛЮ
ІНШИХ СТИЛІВ
5-Й
400-500 СЛІВ
300-400 СЛІВ
6-Й
500-600
400-500
7-Й
600-700
500-600
8-Й
700-800
600-700
9-Й
800-900
700-800
10-Й
900-1000
800-900
11-Й
1000-1100
900-1000
ПЕРЕКАЗ
Обсяг тексту для переказу орієнтовно визначається так:
Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази більшим за
обсяг тексту для докладного переказу.
Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал
добирається так, щоб обсяг переказу міг бути у межах пропонованих для певного класу
норм. Тривалість звучання усного переказу – 3-5 хвилин.
Обсяг творчого завдання до переказу:
КЛАС
5-Й
КІЛЬКІСТЬ СЛІВ
100-150
КЛАС
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК
6-Й
150-200
5-й
6-Й
0,3-0,5
7-Й
200-250
8-Й
250-300
7-Й
9-Й
300-350
8-Й
10-Й
350-400
9-Й
11-Й
400-450
10-Й
11-Й
0,5-0,75
0,75-1,0
1,0-1,5
ТВІР
Обсяг письмового твору, складеного
учнем, орієнтовно визначається так:
КЛАС
5-Й
6-Й
7-Й
8-Й
9-Й
10-Й
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
3,0-3,5
11-Й
3,5-4,0
ЧИТАННЯ МОВЧКИ
Обсяг текстів для контрольного завдання
визначається так:
КЛАС
Обсяг тексту для читання мовчки
ХУДОЖНЬОГО
ІНШИХ СТИЛІВ
СТИЛЮ
5-Й
360-450 СЛІВ
300-360 СЛІВ
6-Й
450-540 СЛІВ
360-420 СЛІВ
7-Й
540-630 СЛІВ
420-480 СЛІВ
8-Й
630-720 СЛІВ
480-540 СЛІВ
9-Й
720-810 СЛІВ
540-600 СЛІВ
10-Й
810 -900 СЛІВ
600-660 СЛІВ
11-Й
900-990СЛІВ
660-720 СЛІВ
ЧИТАННЯ МОВЧКИ
КЛАС
5-Й
6-Й
7-Й
8-Й
9-Й
10-Й
11-Й
ШВИДКІСТЬ ЧИТАННЯ МОВЧКИ
(СЛІВ ЗА ХВИЛИНУ)
100 – 150
110 – 180
120 – 210
130 – 240
140 –270
150 – 300
160 – 330
ПЕРЕВІРКА МОВНОЇ ТЕМИ ТА
ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ
ДЛЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
ПЕРЕВІРКИ
МОВНИХ
ЗНАНЬ
І
ВМІНЬ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗАВДАННЯ У ТЕСТОВІЙ ФОРМІ.
ОСНОВНОЮ
ФОРМОЮ ПЕРЕВІРКИ
ПРАВОПИСНОЇ
КОНТРОЛЬНИЙ ТЕКСТОВИЙ ДИКТАНТ:
КЛАС
5-Й
6-Й
7-Й
8-Й
9-Й
10-Й
11-Й
Кількість слів у тексті
90-100
100-110
110-120
120-140
140-160
170-180
180-190
ГРАМОТНОСТІ Є
Нормативи оцінювання
диктанту
БАЛИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
КІЛЬКІСТЬ ПОМИЛОК
15-16 І БІЛЬШЕ
13-14
11-12
9-10
7-8
5-6
4
3
1+1 (НЕГРУБА)
1
11
12
1 (НЕГРУБА)
–
П’ЯТЬ
ВИПРАВЛЕНЬ
(НЕПРАВИЛЬНЕ
НАПИСАННЯ
ПРАВИЛЬНЕ) ПРИРІВНЮЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЇ ПОМИЛКИ.
НА
Фронтальні види контрольних
робіт з української мови
ФОРМИ КОНТРОЛЮ
5
І
ПЕРЕВІРКА МОВНОЇ
ТЕМИ*
4
6
ІІ
І
4
3
7
ІІ
3
І
3
8
ІІ
9
І
3
2
ІІ
10
І
ІІ
І
11
ІІ
І
ІІ
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
ПИСЬМО:
ПЕРЕКАЗ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ТВІР
–
1
–
1
–
1
1
1
1
1
1
-
1
-
ПРАВОПИС:
ДИКТАНТ**
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
АУДІЮВАННЯ*
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
ЧИТАННЯ МОВЧКИ*
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
Фронтальні види контрольних
робіт з української мови у
профільних класах
ФОРМИ КОНТРОЛЮ
10 КЛАС
І
ПЕРЕВІРКА МОВНОЇ
ТЕМИ*
СЕМЕСТР
ІІ
11 КЛАС
СЕМЕСТР
І
СЕМЕСТР
ІІ
СЕМЕСТР
3
3
3
3
ПЕРЕКАЗ
1
1
1
1
ТВІР
1
1
1
1
ПРАВОПИС:
ДИКТАНТ**
1
1
1
1
АУДІЮВАННЯ*
1
1
1
1
ЧИТАННЯ МОВЧКИ*
1
–
1
–
ПИСЬМО:
Акцентуємо увагу: у таблиці
зазначена мінімальна кількість
видів контролю, тобто вчитель
може
на
власний
розсуд
збільшувати кількість будь-яких
із них (підстава: Лист МОНМСУ
від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо
інструктивно-методичних
рекомендацій
із
базових
дисциплін».
Обов’язкова кількість видів контролю з
української літератури в 5-9 класах
5
Класи
6
7
8
9
Семестри
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
Контрольні роботи
у формі:
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
контрольного
твору;
класного
–
1
1
1
1
1
1
1
2
2
виконання інших завдань
(тестів,
відповідей
на
запитання тощо)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Уроки розвитку мовлення*
(РМ)
Уроки позакласного читання
(ПЧ)
Перевірка зошитів
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(у+п) (у+п) (у+п (у+п) (у+п (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
Обов’язкова кількість видів контролю
з української літератури в 10-11 класах
Класи
Семестри
10
І
11
ІІ
10
І
ІІ
І
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ,
11
ІІ
І
ІІ
ПРОФІЛЬНИЙ
РІВЕНЬ
АКАДЕМІЧНИЙ
Контрольні роботи
у формі:
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
2
(у+п)
1
2
(у+п)
2
2
(у+п)
2
2
(у+п)
2
2
(у+п)
2
5
4
5
4
5
контрольного
класного твору;
виконання
інших
2
2
2
завдань
(тестів,
відповідей
на
запитання тощо)
Уроки розвитку мовлення
2
2
2
(РМ)
(у+п) (у+п) (у+п)
Уроки
позакласного
1
1
1
читання (ПЧ)
Перевірка зошитів
4
5
4
Акцентуємо
увагу:
у
таблиці
зазначена мінімальна кількість
видів контролю, тобто вчитель
може
на
власний
розсуд
збільшувати кількість будь-яких із
них (підстава: Лист МОНМСУ від
01.06.2012
№
1/9-426
«Щодо
інструктивно-методичних
рекомендацій
із
базових
дисциплін».
УВАГА!
Домашній контрольний твір не є
обов’язковою формою контролю з
української літератури.
Якщо вчитель не проводить домашній
твір, то відповідна колонка в
класному журналі відсутня.
Якщо такий вид контролю, як
домашній
контрольний
твір,
залишений
учителем,
необхідно обрати таку форму творчої роботи
(наприклад, створення фанфіків тощо), щоб учні
самостійно виконували творче домашнє завдання.
Фанфік – різновид творчості шанувальників
популярних
творів
мистецтва,
похідний
літературний твір, оснований на будь-якому
оригінальному творі, що використовує його ідеї
сюжету й (чи) персонажів. Фанфік може уявляти
собою продовження, передісторію, пародію,
«альтернативний
всесвіт»,
кросовер
(«переплітання» кількох творів) тощо.
Можливі види контролю з
української літератури
наприкінці теми
тест;
відповіді на запитання;
контрольний літературний диктант;
анкета головного героя;
комбінована контрольна робота тощо;
письмові контрольні твори.
Українська література. Можливі види
контрольних робіт із розвитку мовлення
• складання оповідання (казки) за прислів’ям;
• добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних
зворотів, що виражають головну ідею твору;
• введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж
у вже існуючому творі;
• усний переказ оповідання, епізоду твору;
• твір-характеристика персонажа;
• написання асоціативного етюду, викликаного певним
художнім образом;
• написання вітального слова на честь літературного
героя, автора тощо;
• твір-опис за картиною;
Українська література. Можливі види
контрольних робіт із розвитку мовлення
• складання
тез
літературно-критичної
статті
(параграфа підручника);
• підготовка проекту з метою представлення
життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань
письменника тощо;
• складання анкети головного героя, цитатних
характеристик, конспекту, рецензії, анотації;
• написання реферату;
• ідейно-художній аналіз твору;
• написання листа авторові улюбленої книжки;
• інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію
уривка твору) тощо.
Планування роботи РМО
(ШМО)
Аналіз діяльності на основі діагностики
кількісного та якісного складу вчителів
Тема, завдання й напрями роботи
Нормативно-правова документація
Організація масової роботи з учнями:
- Гуртки, факультативи, курси за вибором
- Олімпіади, конкурси, МАН
- Позакласна робота
- Підготовка до ДПА
Планування роботи РМО
(ШМО)
Колективна робота з учителями:
- Ознайомлення з нормативними документами
- Проведення секційних засідань та тематичних
семінарів
- Робота творчих груп і школи молодого вчителя
- Вивчення ЕПД та обмін досвідом
- Співпраця з психологами та науковцями
- Ознайомлення з інноваціями в методиці
викладання
Планування роботи РМО
(ШМО)
Індивідуальна робота з учителями:
- Створення банку даних
- Індивідуальні консультації та
віртуальне спілкування
- Наставництво, обмін досвідом
- Самоосвіта, друковані матеріали
Моніторингові дослідження
Учнівські мовно-літературні змагання
2013/2014 навчального року
1. Фестиваль ораторського мистецтва «Ми
чуємо тебе, Тарасе, крізь віки!».
2. ІV Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка.
3. Всеукраїнська учнівська олімпіада з
української мови та літератури.
4. Всеукраїнська українознавча гра
«Соняшник» (у 2013/2014 н. р. присвячена
вшануванню пам'яті Кобзаря).
Учнівські мовно-літературні змагання 2013/2014
навчального року
5. ХІV Міжнародний конкурс з української
мови імені Петра Яцика
6. Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості, присвячений Шевченківським
дням (номінація «Література»).
7. Міжнародний конкурс з українознавства.
8. Всеукраїнський турнір юних журналістів.
Учнівські мовно-літературні змагання 2013/2014
навчального року
9. Другий Всеукраїнський конкурс юнацьких
творчих робіт «Майбутнє моє та моєї країни»:
відповідно до листа КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти від
10.04.13 №580 «Про
проведення другого Всеукраїнського конкурсу
юнацьких творчих робіт «Майбутнє моє та моєї
країни» інформацію про учнів (ПІБ, клас, ЗНЗ,
назва творчої роботи; ПІБ наставника із
зазначенням предмета, що він викладає), які
подали заявку на участь у конкурсі, необхідно
надати до 25 жовтня 2013 року за електронною
адресою: center_ekspert@ukr.net.
До 1 листопада узагальнена інформація буде відправлена
до Департаменту науки і освіти ХОДА.
2014 рік – 200 років від дня
народження Т.Г.Шевченка
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2
березня 2011 року № 167-р «Про затвердження плану
заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка та 150-річчя від дня його
перепоховання».
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня
2013 року № 340-VII «Про підготовку та
відзначення 200-річчя від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка».
Указ Президента України №257/2012.
2014 рік – 200 років від
дня народження
Т.Г.Шевченка
Створення міні-сайту «Тарас Григорович
Шевченко»:
подання вчительських надбань відповідної
тематики (розробки уроків, виховних заходів;
методичні рекомендації тощо) до КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти» на
адресу: center_ekspert@ukr.net
(для Кротової І.В.).
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
291
Размер файла
1 520 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа