close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Детальніше

код для вставкиСкачать
Проектна діяльність
та шкільна програма
виховання
Навчально-методичний семінар
Кабінет розвитку освіти і виховання
ЛОІППО, 29 серпня 2013
Головні питання перед початком
роботи:
Що таке програма виховання?
Що таке виховний захід?
Що таке виховна справа?
Що таке проект?
Яка діяльність є проектною?
Поняття виховної діяльності школи
Шкільна програма виховання - комплексний документ, який
відображає цілі і цінності, місію школи, виховні завдання школи як
центру освітньо-виховного простору для певного колективу дітей
та опис стратегії реалізації завдань через конкретну діяльність (
план)
Виховні заходи – сукупність виховних дій, певні кроки вихователів
(у різних формах), здійснені різними методами(способами), будьякий організований спеціально відрізок виховної діяльності
<суб'єкт - об'єкт>
Виховна справа - це вид(форма) організації та здійснення
конкретної діяльності вихованців, яка характеризується
необхідністю, корисністю, здійсненністю, колективним та творчим
характером. Відносно завершена спільна діяльність дітей у
фіксований проміжок часу, організована педагогом з чітко
визначеною виховною метою <суб'єкт - суб'єкт>
Виховний процес складається з низки виховних справ.
Що таке проект та проектна
діяльність:
Проект (від лат. projectus — кинутий уперед, той, що
виступає вперед) — замисел, ідея, образ, втілені в
описову форму, обґрунтування та розрахунки, які
розкривають сутність ідеї, замислу і можливості їх
практичної реалізації
Проектна діяльність в педагогіці ( метод проектів) індивідуальна чи колективна навчальна чи виховна
діяльність, у процесі якої діти набувають знань, умінь,
навичок і ставлень під час планування , виконання й
оцінки результатів практичних завдань.
Характеристики проекту
конкретна мета з елементами новизни
конкретні результати та кінцеві продукти
обмеження в часі та ресурсах
ретельно складений план (карта проекту)
участь усієї команди (ролі)
Життєвий цикл проекту
ФОРМУЛЮВАНННЯ
ПЛАНУВАННЯ
ВИКОНАННЯ
ЗАКРИТТЯ
Формулювання
1. Діагностування проблеми.
2. Пошук шляхів її вирішення.
3. Формулювання мети, завдань проекту.
4. Популяризація ідей проекту.
SVOT-аналіз
Сильні риси
Слабкі риси
Можливості
Загрози
Рішення
ефективне
реалістичне
відповідає наявним засобам
мінімізує ризики
задовольняє виконавців
Назва проекту
Мета:
Тривалість:
Цільова аудиторія:
Завдання:
Актуальність:
Опис:
Очікувані результати:
Типові помилки
Відсутність вимірювальних очікуваних результатів
Недостатня увага до стимулів
Монолітна програма дій
Виконання
Сформувати команду, яка працюватиме над
проектом
Мотивувати
Забезпечити ресурсами
Проводити моніторинг проекту
Нівелювати ризики
Ефективно спілкуватися
Закриття
Оцінити результати
Упорядкувати документацію
Поширити інформацію про досягнення та успіхи
проекту
Скласти фінансовий та аналітичний звіт
Подякувати спонсорам
Етапи проекту
I. Підготовчий. Мотивація
II. Визначення теми
III. З'ясування і обґрунтування проблеми
IV. Дослідження проблеми, збір інформації
V. Аналіз різних шляхів вирішення проблеми. План дій
VI. Реалізація плану дій. Отримання проектного продукту.
VII. Підготовка до представлення проекту
VIII.Представлення (презентація) матеріалів проекту та
його результатів.
IX. Оцінка власних дій.
Завдання для практичного
навчання:
1) Об'єднайтеся у малі групи ( 3-5 осіб)
2) Ознайомтеся із змістом Положення про обласний
конкурс проектів виховних справ «Тарас
Шевченко і наш край» -( 15-20 хв.) Обговоріть
разом, чи все вам зрозуміло у тексті Положення
3) Обговоріть в групах (15 хв.)та ознайомте
учасників зі своїми висновками(20 хв.):
1-завдання конкурсу( пункт 3,4)
2-умови проведення та участі (пункти 5,6)
Оцінка робіт ( пункт7)
Вимоги до матеріалів (Додаток)
Спосіб презентації
Завдання для практичного
навчання:
Створіть нові групи по 3-5 осіб та у кожній окремій
групі та опишіть у вигляді алгоритму свої кроки на
кожному етапі проекту виховної справи до 200
річчя з дня народження Шевченка.
Представте результати своєї діяльності у широкому
колі. Обговоріть з колегами. Можна застосувати
SWOT аналіз
Якими є критерії оцінювання
проекту(портфоліо проекту)?
Завершеність
Актуальність
Відповідність діяльності темі та завданням
Зрозумілість
Інформативність / змістова наповненість
Наочність
Який підсумок важливо зробити
після завершення проекту:
Що вдалося найкраще?
Чого і як вихованці навчилися?
Яких умінь та навичок вони набули?
Які ставлення і до чого саме змінилися?
Як є переваги групової співпраці?Чому?
Що можна було б зробити інакше? Чому?
Що варто пам'ятати при здійсненні наступного
проекту?
Ваші поради:
Колегам……………
Вихованцям………..
Собі…….
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
20
Размер файла
1 105 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа