close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

код для вставкиСкачать
Лідія Поперечна
головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
Журнал-інновація
«Шкільний бібліотечноінформаційний центр»
у системі інформаційного супроводу
впровадження медіаосвіти та
інформаційної грамотності
вересень 14 р
Л.Поперечна
Журнал–інновація
Шкільному бібліотекарю — для інформаційного
забезпечення навчального процесу
ШБІЦ — щомісячне
інформаційно-методичне та
бібліографічне видання для
школи, адресоване всім
учасникам навчальновиховного процесу:
тим, хто вчить
і навчається
тим, хто організовує
і забезпечує
навчально-освітню
діяльність
вересень 14 р
Л.Поперечна
друковану (текстову) частину;
компакт-диск CD-ROM
(електронні додатки до
публікацій);
картки з бібліографічними
описами публікацій журналу;
бібліографічні списки «Нове
для навчального процесу»
(для всіх учасників навчальновиховного процесу — від
директора школи до медичної
сестри).
вересень 14 р
Л.Поперечна
вересень 14 р
Л.Поперечна
У статті окреслено суттєві компоненти
вітчизняної соціально-психологічної моделі
медіаосвіти та Концептуальної рамки
медіаосвіти дітей різного віку,
проаналізовано підсумки першого року
всеукраїнського експерименту з
упровадження медіаосвіти в шкільну
практику.
На компакт-диску наведено Концептуальну
рамку для розроблення авторських
медіаосвітніх програм та документи, що
засвідчують діяльність Міжвідомчої
робочої групи з розроблення та
впровадження національної системи
позначок телепродукції, що може шкодити
здоров’ю та розвитку дитини.
вересень 14 р
Л.Поперечна
вересень 14 р
Л.Поперечна
Електронний додаток до журналу
вересень 14 р
Л.Поперечна
Алгоритм пошуку документа
в електронному додатку до журналу
Розділи
журналу
Перелік
публікацій
Додатки
до
публікацій
вересень 14 р
Л.Поперечна
Навчально-методичне забезпечення медіата інформаційної грамотності
Навчальний модуль «Як створити сучасну шкільну газету» (рос. мовою). Автор ― Сергій Чернявський
вересень 14 р
Л.Поперечна
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД (2011–2013)
виходить щоквартально,
передплатний індекс ─ 89236,
вартість випуску — 222 грн;
вересень 14 р
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
виходить щомісячно,
індекс 68167, вартість на півріччя — 254,58 грн
Л.Поперечна
Навчально-методичне забезпечення медіата інформаційної грамотності
Навчальна програма з основ
медіаграмотності 8 (9) клас
(пропедевтичний курс). 35 годин
(авт.: О.П. Мокрогуз, П.О. Коваленко)
вересень 14 р
«Основи інформаційної культури»
програма спецкурсу для учнів 9-х
класів (Український гуманітарний
ліцей Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка)
Л.Поперечна
Матеріали до уроків за
програмою спецкурсу
«Основи інформаційної
культури»
Навчально-методичне забезпечення медіата інформаційної грамотності
Методичні рекомендації щодо
організації, методики та умов
проведення бібліотечних уроків
(бібліотечно-бібліографічних занять) у
бібліотеках навчальних закладів із
урахуванням оновлення змісту
загальної середньої освіти
вересень 14 р
Перелік авторських тематичних планів, програм занять,
курсів, факультативів, гуртків з бібліотечнобібліографічної та інформаційної культури
Л.Поперечна
Навчально-методичне забезпечення медіата інформаційної грамотності
Навчально-тематичний план та розробки навчальних бібліотечнобібліографічних занять для учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів (Творча група бібліотекарів Карлівського р-ну Полтавської обл.)
вересень 14 р
Л.Поперечна
Відображення матеріалів у комп'ютерній
системі «ШБІЦ-інфо»
вересень 14 р
Л.Поперечна
Медіаосвітні практики. Презентація збірки
конспектів навчальних занять
вересень 14 р
Л.Поперечна
Відображення публікації в комп’ютерній
системі «ШБІЦ-інфо»
вересень 14 р
Л.Поперечна
Відображення публікації в комп’ютерній
системі «ШБІЦ-інфо»
«Активна»
стаття у
переліку
Стаття у
форматі pdf
Збірка
«Практична
медіаосвіта»
вересень 14 р
Л.Поперечна
Медіаосвітні практики в комп'ютерній системі
«ШБІЦ-інфо»
вересень 14 р
Л.Поперечна
Презентація бібліографічних видань
освітянських бібліотек
вересень 14 р
Л.Поперечна
Матеріали дискусії за круглим столом «Сучасний інформаційний простір:
вплив на внутрішній світ і поведінку дитини»
(2008, м. Славутич, Київська обл.)
Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів
http://sasl.at.ua/news/2008-02-26-14
Результати дослідження Соціально-психологічного центру «Пріоритети у виборі
джерел інформації молоддю м. Славутича»
Позитивне телебачення та його негативний вплив. Автор ― Я.Є.Іванова, завідувач
бібліотеки Славутицького ліцею (2008 р.)
Интернет: зависимость и независимость. Автор ― Т.Е. Ярова, завідувач бібліотеки
Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст № 1
Комп ютерні ігри ― добро чи зло? Автор ― Н.М.Примаченко, завідувач бібліотеки
Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
І нехай весь світ зачекає…. Діти в полоні реклами. Автор ― Н.П.Дмитренко,
завідувач бібліотеки Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст № 4
вересень 14 р
Л.Поперечна
Презентація інформаційних продуктів
публічних бібліотек
Інформаційний супровід освітньої діяльності
вересень 14 р
Л.Поперечна
Презентація інформаційних продуктів
публічних бібліотек
Огляд періодичних видань для школярів різних вікових категорій.
Національна бібліотека України для дітей
вересень 14 р
Л.Поперечна
Медіа- та інформаційна грамотність
педагогів і бібліотекарів
Інформаційні засоби навчання. Методика створення навчальних
презентацій
вересень 14 р
Л.Поперечна
Медіа- та інформаційна грамотність
педагогів і бібліотекарів
вересень 14 р
Л.Поперечна
Медіа- та інформаційна грамотність
Педагогів, бібліотекарів, учнів
Електронні додатки до публікації
Розробки бібліотечних занять
«Періодичні видання для дітей молодшого шкільного віку» (2-й кл.),
автори: Т.М. Шапошник, бібліотекар Климівської ЗОШ І–ІІІ ст.; Н.В. Бабенко,
методист з бібліотечних фондів Карлівського РМК, Полтавська обл.
«Періодичні видання для дітей середнього шкільного віку», (6-й кл.)
автори: І.В. Величко, бібліотекар Лип’янської ЗОШ І–ІІІ ст.; Н.В. Бабенко,
методист з бібліотечних фондів Карлівського РМК, Полтавська обл.
«Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і минуле» (11-й
кл.), автори: Н.О. Назаренко, бібліотекар Карлівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3;
Н.В.Бабенко, методист з бібліотечних фондів Карлівського РМК, Полтавська
обл.
Опорний конспект з курсу «Основи інформаційної
культури»
«Періодичні видання – джерело оперативної інформації (8-й кл.) ліцею,
автор ― Л.А. Колосай, викладач курсу «Основи інформаційної культури»
Мультимедійний супровід бібліотечного заняття
«Періодичні видання для дітей старшого шкільного віку», автор ―
Л.Г.Паціонова, завідувач бібліотеки ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Бердичівської міської
ради Житомирської області (презентація)
Розробка навчального проекту
«Сам собі журналіст» з курсу «Основи інформаційної культури» для учнів І
курсу (8 класу) ліцею з теми «Періодичні видання — джерело оперативної
інформації», автор ― Л.А. Колосай, викладач курсу
вересень 14 р
Л.Поперечна
Медіа- та інформаційна грамотність
учнів
Реалізація методичної ідеї загальноміської олімпіади з інформаційної
культури. Описано технологію її підготовки та проведення на прикладі
досвіду Славутицького міського методичного центру (Київська обл.)
вересень 14 р
Л.Поперечна
Медіа- та інформаційна грамотність
учнів
Відсутність у навчальному плані окремої навчальної дисципліни, покликаної
сформувати інформаційно-компетентну особистість, унеможливлює об’єктивне
виявлення рівня сформованості навчально-інформаційних умінь учнів. Ефективним
засобом моніторингу інформаційних компетентностей школярів може стати
олімпіада з інформаційної культури. У публікації проаналізовано рівень
сформованості інформаційних компетентностей учнів 4–11-х класів за результатами
з інформаційної культури «БібліонІКа».
вересень 14 р їх участі у шкільному етапі олімпіади
Л.Поперечна
Трансформація шкільної бібліотеки
в бібліотечно-інформаційний центр закладу
вересень 14 р
Л.Поперечна
Трансформація шкільної бібліотеки
в бібліотечно-інформаційний центр закладу
Громадське обговорення статті «Мрії
Попелюшки, або Новий функціонал
шкільної бібліотеки» на інтерактивному
веб-порталі громадських експертів
«Освітня політика»
http://education-ua.org/ua/
вересень 14 р
Л.Поперечна
вересень 14 р
Л.Поперечна
Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. Горького, 172, офіс 720.
Редакція: (044) 528-28-60
Відділ передплати: (044) 528-28-75
Редакція: red@libcenter.com
schoollib_red@libcenter.com
Відділ передплати: amaslova@ift.com.ua
вересень 14 р
Л.Поперечна
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
23
Размер файла
13 758 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа