close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завантажити

код для вставкиСкачать
Запісочна Людмила Володимирівна,
учитель Лебедівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кам’янської
районної ради
Класифікація неорганічних сполук
Речовини
Прості
Метали
Неметали
Складні
Оксиди
Кислоти
Гідроксиди
Солі
Оксиди – це бінарні сполуки будь-якого
хімічного елемeнта з Оксигеном.
В оксидах Оксиген завжди двохвалентний
Несолетвірні оксиди – це реакційно здатні
сполуки, що вступають у хімічні реакції, в
результаті яких солі не утворюються.
Солетвірні – це такі оксиди, що вступають
у реакції, в результаті яких
утворюються солі.
Класифікація оксидів
Оксиди
Несолетвірні
Солетвірні
Основні
Амфотерні
Кислотні
CaO, MgO
ZnO, Al2O3
SO3, CO2
Ex O y
• Основними називаються оксиди,
сполуки яких з водою є основами.
• Кислотними називають оксиди, сполуки
яких з водою є кислотами.
• Амфотерними називають оксиди, яким
відповідають амфотерні
гідроксиди.
Назви оксидів
В назвах оксидів спочатку називають
елемент, після якого вказують римськими
цифрами (без відступу) у дужках його
валентність і додають слово оксид. Якщо
елемент у сполуках має постійну валентність,
то її не вказують.
Cr2O3 – хром(ІІІ) оксид;
N2O5 – нітроген(V) оксид;
CO – карбон(ІІ) оксид;
Na2O – натрій оксид;
B2O3 – бор оксид.
Хімічні властивості оксидів
ОКСИДИ
МехОy; ExOy
+ H2O = гідроксиди або кислоти
відповідно
+ МехОy або + ExOy = солі;
+ амфотерні оксиди = солі;
+ кислоти або + гідроксиди = сіль + вода;
Перевірте свої знання!
допишіть рівняння реакцій:
•
•
•
•
•
SO3 + H2O =
CaO + H2O =
SO3 + CaO =
ZnO + H2SO4 =
ZnO + NaOH =
Добування оксидів:
1. Безпосереднє сполучення простої речовини з
киснем (за різних умов):
С + О2 = СО2;
4K + O2 = 2K2O.
2. Горіння складних речовин:
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O.
3. Розкладання при нагріванні оксигеновмісних
сполук:
CaCO3 = CaО + СО2↑;
2Сu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 ↑ + O2 ↑;
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O.
Кислоти – це складні речовини, що містять
атоми Гідрогену, здатні заміщуватися на
метал, та кислотний залишок
За вмістом
Оксигену
За кількістю
атомів
Гідрогену
Одноосновні
HF, HNO2
Безоксигеновмісні
HCl, HJ, H2S
Оксигеновмісні
H2SO4, HNO3
Двоосновні
H2SO3, H2CO3
Трьохосновні
H3PO4
Хімічні властивості кислот:
Кислоти
НxКЗ
+ Ме (до Н) = сіль + Н2↑;
(реакція заміщення)
+ амфотерні або кислотні оксиди =
= сіль + вода;
(реакція обміну)
+ основа = сіль + вода;
(реакція нейтралізації)
+ сіль = нова сіль + нова кислота
(кислота, що вступає в реакцію повинна, бути
сильнішою за ту, що входить до складу солі)
Перевірте свої знання!
Допишіть рівняння реакцій:
H2SO4 + Zn =
H2SO4 + ZnO =
HCl + NiO =
HNO3 + NaOH =
HCl + Na2SiO3 =
Добування кислот:
1. При взаємодії кислотних оксидів з водою:
SO3 + H2O = H2SO4;
N2O5 + H2O = 2HNO3.
2. Якщо оксиди не розчиняються у воді, то відповідні їм
кислоти добувають непрямим способом, а саме дією іншої
кислоти (найчастіше сульфатної) на відповідну сіль:
Na2SiO3
+ H2SO4 = H2SiO3↓.
3. Безкисневмісні кислоти добувають
синтезом з водню і неметалу з наступним
розчиненням водневої сполуки у воді.
Це HCl, HBr, HJ, H2S:
H2 + Cl2 = 2HCl
Правила безпеки життєдіяльності при
роботі з кислотами
• Працювати в захисних рукавичках;
• При попаданні кислоти на шкіру промити
уражену ділянку проточною водою;
• Обробити 5%-им розчином питної соди;
• При розведені концентрованої сульфатної
кислоти спочатку наливати воду, потім –
кислоту у воду.
Гідроксиди – це складні речовини, утворені
металічними елементами та
гідроксильними групами
Число гідроксильних груп у молекулі гідроксиду
відповідає валентності металу і визначає
кислотність основи:
NaOH – однокислотна основа;
Ca(OH)2 – двокислотна основа.
Валентність
гідроксогрупи дорівнює І.
Класифікація гідроксидів
Гідроксиди
Розчинні у воді
Луги
NaOH, KOH
Нерозчинні у воді
Основи
Cu(OH)2, Fe(OH)3
Назви гідроксидів
Назви гідроксидів складаються з назви
металу, після якого вказують римськими
цифрами (без відступу) у дужках його
валентність та слово гідроксид.
Fe(OH)2 – ферум(ІІ) гідроксид;
Ni(OH)2 – нікель(ІІ) гідроксид;
NaOH – натрій гідроксид.
Хімічні властивості гідроксидів:
Гідроксиди
Ме(ОН)х
+ кислотні або амфотерні оксиди =
= сіль + вода;
+ кислоти = сіль + вода;
+ амфотерні гідроксиди = сіль + вода;
+ солі = нова сіль + нова основа;
Перевірте свої знання!
Допишіть рівняння реакцій:
• Mg(OH)2 + SO2 =
• Ca(OH)2 + Al2O3 =
• Mg(OH)2 + H2SO4 =
•
Ca(OH)2 + Zn(OH)2 =
•
NaOH + ZnCl2 =
Добування гідроксидів:
1.
При взаємодії металів або їх оксидів з водою:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑;
Na2O + H2O = 2NaOH.
2. Нерозчинні у воді основи добувають непрямим
способом, а саме: дією лугів на водні розчини
відповідних солей:
FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ +
Na2SO4;
AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl.
Правила безпеки життєдіяльності при
роботі з лугами
- Працювати в захисних рукавичках,
захисному одязі та захисних окулярах;
- При попаданні кислоти на шкіру промити
уражену ділянку великою кількістю
проточної води;
- При попаданні лугу в очі негайно промити
їх розчином борної кислоти аптечного
виготовлення;
• Розлитий луг нейтралізувати оцтом.
речовини або тіла, за допомогою
яких виявляють конкретну ознаку
речовини, тіла або матеріалу
Індикатори
Індикатор
Кисле
середовище
Лужне
середовище
Нейтральне
середовище
Лакмус
Червоний
Синій
Фіолетовий
Фенолфталеїн
Безбарвний
Малиновий
Безбарвний
Метиловий
оранжевий
Червонорожевий
Жовтий
Помаранчевий
Cолі – це складні речовини, утворені
атомами металів і кислотними залишками
Солі
Середні
Na2SO4; KCl; Ca(NO3)2
Кислі
NaHSO4; KH2PO4
Основні
Al(OH)2Cl; Fe(OH)SO4
Солі
• Середні – це продукти повного заміщення
всіх атомів Гідрогену кислоти на атоми
метелічного елемента (чи металоподібну
групу).
• Кислі – це продукти заміщення лише частини
атомів Гідрогену в молекулі кислоти на атоми
металічного елемента.
• Основні – продукти заміщення лише частини
гідроксогруп основ (амфотерних
гідроксидів) на кислотні залишки.
Номенклатура солей
Кислота
Формула
Назва відповідної середньої солі
Нітратна (азотна)
HNO3
Нітрат
Карбонатна (вугільна)
H2CO3
Карбонат
Йодидна (йодоводнева)
HI
Йодид
Силікатна (кремнієва)
H2SiO3
Силікат
Метафосфатна (мета фосфорна)
HPO3
Метафосфат
Ортофосфатна (ортофосфорна)
H3PO4
Ортофосфат
Сульфатна (сірчана) H2SO4
Сульфат
Сульфітна (сірчиста) H2SO3
Сульфіт
Флуоридна HF
(фтористоводнева, плавикова)
Фторид
Хлоридна HCl
(хлороводневі, соляна)
Хлорид
Назви солей
•
•
•
•
•
•
Fe(NO3)3 – ферум(ІІІ) нітрат;
Na2SO4 – натрій сульфат;
KHCO3 – калій гідрогенкарбонат;
NaH2PO4 – натрій дигідрогенортофосфат;
Mg(OH)NO3 – магній гідроксонітрат;
Al(OH)2Cl – алюміній дигідроксохлорид.
Хімічні властивості солей:
Солі
+ Ме = нова сіль + новий Ме;
(реакція заміщення)
+ кислота = нова сіль + нова кислота;
+ основа = нова сіль + нова основа;
+ сіль = нова сіль + нова сіль;
(один із продуктів випадає в осад!)
Перевірте свої знання!
Допишіть рівняння реакцій:
•
•
•
•
CuSO4 + Fe =
Ca3(PO4)2 + H2SO4 =
CrCl3 + NaOH =
BaCl2 + Na2SO4 =
Добування солей
1. Взаємодією кислот з основами (реакція нейтралізації)
або амфотерними гідроксидами:
Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O;
Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O.
2. Взаємодією кислот з основними або амфотерними
оксидами:
MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O;
ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O.
3. Взаємодія кислот з металами:
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑.
4. Взаємодією кислот з іншими солями:
H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl.
Добування солей
•5. Взаємодія кислотних оксидів з основними або
амфотерними:
N2O5 + CuO = Cu(NO3)2;
SO3 + ZnO = ZnSO4.
6. Взаємодія кислотних оксидів з основними або
амфотерними гідроксидами:
P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O;
N2O5 + Zn(OH)2 = Zn(NO3)2 + H2O.
7. Взаємодія кислотних оксидів із
солями:
CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2↑.
Добування солей
8. Взаємодія сильних основ з амфотерними
гідроксидами:
Ba(OH)2 + Pb(OH)4 = Ba[Pb(OH)6].
9. Взаємодія основ із солями:
FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4.
10. Взаємодія солей із солями:
K3PO4 + 3CaCl2 = Ca3(PO4)2↓ + 6KCl.
11. Взаємодія солей з металами, що
мають вищу активність, ніж метали,
які входять до складу солей:
CuSO4 + Fe = Cu↓ + FeSO4.
Добування солей
12. Взаємодія металів з неметалами:
Zn + Cl2 = ZnCl2.
13. Термічний розклад солей:
2KNO3 = 2KNO2 + O2↑;
2KClO3 = 2KCl + 3O2↑.
Перевір свої знання
Прокласифікуйте речовини
оксиди
гідроксиди
кислоти
солі
BaO
молодець
HCl
помилка
K2SO4
помилка
NaOH
помилка
CO2
молодець
Al2O3
молодець
P2O5
помилка
Ba(OH)2
молодець
H2SO4
помилка
Na3PO4
помилка
SO3
помилка
KOH
молодець
молодець
HNO3
помилка
KCl
молодець
H2S
помилка
K2O
молодець
H3PO4
помилка
Ca(OH)2
помилка
H2CO3
помилка
H2O
молодець
CaCO3
молодець
Na2S
молодець
BaCl2
помилка
Mg(OH)2
Генетичний зв’язок
це зв’язок між речовинами різних класів,
що ґрунтується на взаємоперетворенні
речовин і показує походження одних
речовин від інших.
У перекладі з гр. генетичний означає –
такий, що стосується походження, вивчає
розвиток чого-небудь.
Генетичний зв’язок неорганічних солук
Дякую за співпрацю!
Використані джерела
1. Ярошенко О.Г. Хімія: підручник для 8 класу
загальноосвітнього навчального закладу. – К.:
Освіта, 2008. – 208 c.
2. Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних
сполук: навчальний посібник. – Тернопіль:
Мандрівець, 2013. – 96 с.
3. http://pedsovet.su/load/171.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
66
Размер файла
2 280 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа