close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на тема:

код для вставкиСкачать
Курсова работа по
Физика
Тема:Антиматерия
Изработил: Павел Христов Димов
Спец.КММ Курс:1 Група:2 ФК №31133143
Презентация на тема:
АНТИМАТЕРИЯ
1.Какво представлява антиматерията?
•
Антиматерия - това е ,материя, съставена от
античастици. Античастиците са също частици, но
различното при тях е, че ги изграждат антикварки, а
не кварки. Елементарните частици лептони, които не
са изградени от кварки - те
имат антилептони. Електроните имат антиматериален
аналог наречен антиелектрон
или позитрон. Протоните - антипротони, а неутроните
- антинеутрони. Намерен е и антиматериален аналог
на неутриното, чиято античастица е антинеутриното.
Ако частица и античастица влязат в контакт, те се
анихилират и цялата им маса в покой се превръща в
огромно количество енергия, която довежда до
възникването на други двойки частици и античастици
или отлита под формата на електромагнитно
излъчване. При тези реакции масата в покои не се
запазва, въпреки че отношението маса-енергия (E=mc²
) остава постоянна.
Поява.
•
Една от най-разпространените теории
е, че при Големия взрив всичко се е
появило в две - материя и
антиматерия. Някои учени смятат, че е
възможно да съществуват цели
галактики и планети от антиматерия, но
това все още не е доказано със
сигурност . На 8 май 2011 г. екип
от CERN успява да улови и задържи
атоми антиводород в продължение на
цели 1000 секунди - това са близо 17
минути и 10 000 пъти по-дълго,
отколкото досега. В края на
експеримента рекордно задържалата се
на този свят антиматерия изчезнала с
проблясъци, частица по частица.
История на понятието:
•
Терминът антиматерия е използван за
първи от Артър Шустер в две доста
причудливи писма до вестник “Природата” през
1898 г. ,в която той въвежда термина. Той
пише antiatoms, както казва че
има цели слънчеви системи от антиматерия, и
обсъжда възможността материя и
антиматерия да се унищожават помежду
си. Идеите на Шустер не са сериозни а са
теоретични предложения, просто спекулация, и п
одобно на предишните идеи, се различават
от модерното понятие за антиматерия, в това,
че я
притежава отрицателено тежестта. Съвременнат
а теория на антиматерията започва през 1928
г., с една книга от Пол Дирак. Дирак осъзнава,
че релативистична версия на Шрьодингер за
вълново
уравнение за електроните прогнозира възможно
стта за антиелектрони. Те са открити от Карл D.
Anderson през 1932 г. и са
наречен позитрони (съкращение от
"положителни електрони"). , и др.
Използване:
•
В медицината:
Антипротони са показани в рамките
на лабораторни експерименти, че имат
потенциал за лечение на някои видове
рак, в момента се използва подобен
метод за йонна (протонна) терапия
*За гориво:
Недостигът на антиматерия означава, че не е
лесно достъпна за използване като гориво,
въпреки че може да се използва като
ядрено задвижване за космически
приложения.
Спекулациите за ракетна техника, включва
употребата на антиматерия като гориво за
междупланетното пътуване или е възможно
междузвездно пътуване. Тъй като
плътността на енергията на антиматерията
е значително по-висока от тази на
конвенционалните горива. Реакцията на 1
кг антиматерия с 1 кг на материя ще
произвежда 1,8 × 1017 J енергия ,или е
еквивалентно на 43 мегатона тротил малко по-малко от това на Цар бомба, найголямото термоядрено оръжие детонирано
някога.
Цена на антиматерията:
•
Учените твърдят, че антиматерия е найскъпият материал.През 2006,Джералд Смит
я оценява на $ 250 милиона за произвеждането
на 10 милиграма напозитрони (еквивалентно на $
25 милиарда на грам). През 1999 г., НАСА даде
$62,5 трилиона долара на грам на антиводорода.
Това е, защото производството е
трудно (само много
малко антипротони са произведени в ускорителя
на частици), и тъй като има високо търсене
на други приложения на ускорители на
частици. Според ЦЕРН, е коствал на няколко
стотинмилиона швейцарски
франка, за да произвежда около 1 милиардна от
грама (сума,
използвана досега за частица. Няколко НАСА инст
итути
за Разширени Концепции финансират изследвания
и проучват дали би било възможно да се
използва магнитни лъжички за събиране на
антиматерията, който се среща
естествено в поясана Ван Алън на Земята, и в
крайна сметка, остава, да се надяваме на по-ниска
цена на грам.
Изработил:
•
•
•
•
•
•
Спец: КММ
Фак.N: 31133134
Източници:
bg.wikiperia.org
en.wikipedia.org
livefromcern.web.cern.ch
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
28
Размер файла
884 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа