close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

9_Power Point у фармації(ТПКЗ)

код для вставкиСкачать
ЛЕКЦІЯ №9
Використання програми
Power Point у фармації

Текстовий редактор Microsoft Power Point містить
потужні засоби автоматизації типових операцій. На
даному занятті ви розглянете методи автоматизації
оформлення презентацій за допомогою програми
Power Point . Окрім того, програма Power Point
надає широкі можливості щодо створення
мультимедійних презентацій.

Протягом останніх років все ширше застосовується
безпаперовий метод представлення товарів та
послуг. Основою такого способу діловодства є
електронні презентації. Паперовий документ
розглядається лише як результат обробки
електронного документу. Програма підготовки
презентацій Microsoft Power Point містить потужні
засоби для підготовки електронних документів. На
даному занятті ви розглянете процес формування
презентацій, наприклад для автоматизації процесу
представлення нових лікарсьтких засобів.
Створення
мультимедійних презентацій
за допомогою
програми Power Point
“Скажіть мені, і я забуду.
Покажіть мені, і я можу
запам’ятати.
Якщо я візьму участь у цьому,
я це зрозумію."
(Конфуцій, 450 рік до н.е.)
Комп'ютер повинен сприяти активному
залученню
студентів
до
навчального
процесу,
розумінню
та
засвоєнню
студентами
навчального
матеріалу,
підтримувати
інтерес
діяльності.
до
пізнавальної
Основні завдання використання
комп'ютера в навчальному процесі





забезпечення індивідуалізації
навчального процесу;
підвищення наочності навчального
процесу;
пошук потрібної інформації;
розвиток інформаційної культури
студентів;
підвищення ефективності задач, що
вирішуються.
Що таке презентація і для чого
вона потрібна?
Презентація – це комунікативний процес, тобто
передача інформації певній аудиторії з певною метою
і у певній формі.
Презентація – випробуваний засіб привернути
увагу, мета – переконати чи навчити аудиторію.
Головне правило – довести слухачеві, як за допомогою
предмету презентації він може поліпшити своє життя.
Мистецтво презентації ставлять на одне з
перших місць серед навичок, необхідних керівникові,
викладачеві, менеджеру.
Надзвичайно важливо вміти обґрунтувати, що
ідея гідна підтримки і показати її в такому ракурсі,
щоб слухачі запам’ятали і підтримали її.
Для чого потрібна презентація?
Часто
трапляються
ситуації,
коли
користувач
комп’ютерних
технологій
стикається з необхідністю подати інформацію
у вигляді зручному для слухачів та такому, що
відповідає певним естетичним нормам.
За короткий час, 25-30 хвилин, потрібно
подати обговорювану проблему, дохідливо
пояснити складну теорему, переконати
слухачів.
Для цього просто необхідно вибрати тему,
підготувати матеріал і створити презентацію.
Ефективність презентації




Результати досліджень, проведених у
Мінесотському університеті США
якщо Ви проводите презентацію з
використанням демонстраційних засобів, то
імовірність переконати аудиторію зростає на
43%.
якщо метою презентації є продаж товару чи
послуги, то клієнт, покупець чи потенцій-ний
покупець буде готовий заплатити на 26 %
більше грошей за той же самий продукт чи
послугу
Після звичайної агітації - 58% слухачів
Після презентації з використанням демонстраційних засобів - 79%
Що дозволяє презентація
Викласти тему швидше. Не витрачати час,
виписуючи слова і числа, малюючи
картинки.
 Підтримувати зоровий контакт з аудиторією.
Якщо Ви пишете чи малюєте, то дивитеся на
дошку. Показуючи на екран, Ви можете
дивитися в очі слухачам.
 Виглядати перед слухачами більш
підготовленим. Це непряме свідчення Вашої
упевненості та успішності у справі, про яку
Ви розповідаєте.

Планування презентації
хто виступатиме
 перед якою аудиторією
 що говоритиметься
 в якій послідовності
 скільки триватиме презентація

Це дозволить зробити
структурну основу презентації
Треба визначити





Ключову фразу, яку повинні запам'ятати слухачі
Розмір аудиторії, проведення обговорення
Профіль аудиторії (робітники, працівники розумової
праці, адміністратори, інженери, комерсанти) та її
"спільний знаменник"
Аудиторія технічна чи загального характеру
Чи є в аудиторії знання з теми презентації і які
Чим більше інформації про слухачів, тим
ближче буде формулювання мети до
оптимального
Планування слайдів
Титульний слайд: назва доповіді, назва
компанії, логотип
 Мета презентації
 Історія питання
 Дорожня карта (план презентації)
 Висновки
 Заключна частина

Вступ



виклад маловідомих фактів
провокаційна або неоднозначна заява
поставити запитання, реальне або
риторичне і самому відповісти на
нього
до початку виступу доповідач –
величина невідома
 рішення про доповідача слухач прийме
за перші дві хвилини виступу

Ідеї вступу
поставити провокаційне запитання;
 використати відому цитату, що має
відношення до теми;
 навести дивний факт або статистичні
дані;
 апелювати до людського інтересу,
розповівши історію з власного життя, що
має відношення до теми;
 послатися на недавню звістку або подію,
що відносяться до теми.

Структура вступу





Привітальні люб'язності - подякувати людям
і висловити надію, що вони прийшли
недаремно.
Представлення – ім'я і посада, досвід, а також
деталі про присутніх колег.
Мета – що пояснити, запропонувати або
продемонструвати, яку користь вони можна
одержати від виступу.
Карта презентації – час, структура, місце,
форма, перерви.
Правила поведінки – коли задавати
запитання, одержувати матеріали, тестувати
продукт.
Розробка підсумків





коротке резюме найважливіших фактів і
аргументів та повтор ключових відеофактів;
рекомендації зі стратегії поводження;
пропозиції щодо найближчих кроків, якщо
рекомендації прийняті, з конкретними
термінами;
опис допоміжної літератури з даної
проблеми, яку ви зараз поширюєте (якщо
така існує);
подяка за увагу;
пропозиція ставити запитання.
Варіації висновків












"Щасливий кінець"
Перелічіть сильні сторони та переваги предмету вашого викладу. І покажіть, що вони ті ж
самі, що й характеристики ідеалу "Х", який був описаний вами у вступі.
"Міст над неспокійними водами"
Покажіть, як функції і/або властивості вашого продукту/послуги дозволяють
потенційному споживачеві уникнути проблем, мінімізувати ризик і досягти поставлених
цілей.
"Айсберг"
Попередньо вирішіть, якими будуть ключові висновки вашої презентації. Вони будуть
верхівкою айсберга. Ваш висновок (із зображеним айсбергом) зведе воєдино факти,
докази, приклади і посилання, що знаходяться під поверхнею води і підтримують
вершину кожного айсберга.
"Останній іспит"
Підготуйте наочне приладдя з висновком в одне речення по кожній з основних тез.
Залишіть незаповнене місце для ключового слова в кожному із речень. Воно послужить
оглядом, висновками і нагадуванням про найважливіші тези.
"Головоломка-конструктор"
Розбийте мету слухача на декілька частин. Потім покажіть, як ваші рекомендації дають
розв’язок для кожної частини – забезпечуючи загальне рішення.
Емоційний висновок
Дейл Карнегі сказав: "Маючи справу з людьми, пам’ятайте, що ви маєте справу не з
логічними створіннями, а з емоційними". Тому завершіть емоційною цитатою шанованого
авторитету.
Принцип Джорджа Міллера (1956)
Свідома увага людини
обмежена сімома плюсмінус двома одиницями
інформації
Підходи до структурування
основної частини
Хронологічний
 Тематичний
 За категоріями
 Проблема / Рішення
 Порівняння / Контраст
 Ідеал проти Реальності
 Властивості / Вигоди
 Колишній спосіб / Новий спосіб
 Переваги / Втрати
 Мета / План досягнення
 Перешкоди / Відповіді
 Ціна успіху / Ризик

Ефективні обороти










Наприклад...
Такі як...
До них відносяться...
А саме...
Зокрема...
Щоб проілюструвати...
Особливо...
Встановити ...
Вибрати …
Проаналізувати …
Тривалість презентації





розбити наявну інформацію на групи А, В, С за ступенем
важливості
Типи слайдів
фонові – зображення або текст прямо не зв'язані з
голосовою інформацією – 0.5 хв,
ілюстративні – зображення лише підкріплює голосову
інформацію і не вимагає вдумливого вивчення – 0.51хв,
інформаційно-графічні – зображення несе основну
інформацію і вимагає вдумливого розгляду – 1-1.5 хв,
інформаційно-текстові – основне навантаження несе
текст – 1.5-2 хв.
Інформація приходить до нас за
допомогою:
 75% – зору,
 13% – слуху,
 12% – нюхові, смакові та дотикові.
Геракліт: "Очі – правильніші свідки, ніж
вуха“
 Гомер: "Свідомість набагато
повільніше збуджується вухом, ніж
оком"

Гарна скульптура – це брила каменю,
від якої відкинуто все зайве
Зберіть спочатку все, що хотіли б
сказати, намалювати, озвучити.
 Виберіть у цьому матеріалі
найважливіше і відкиньте все інше.
 У найважливішому проведіть
скорочення спочатку на рівні речень,
малюнків, мелодій, а потім ще й на рівні
слів, елементів малюнків, звуків.

Людина запам'ятовує:
 10% з того, що читає;
 20% з того, що чує;
 30% з того, що бачить;
 50% з того, що одночасно
бачить і чує.
При використанні візуальних
демонстраційних засобів
 Імовірність переконати слухачів
вища на 43 %.
 Люди будуть готові заплатити на
26% більше за ті ж товари або
послуги.
 Ви зможете розповісти таку ж
історію за час, менший на 25-40%.
Правила створення гарних
демонстраційних засобів

Використовуйте колір. Виділіть
ключові моменти на аркуші кольором, що
привертає увагу. Принаймні два кольори,
але не більше трьох. За використання
кольору знову говорять цифри. У продажу
товарів та ідей зростання ефективності
складає від 50 до 85%. Прискорення
навчання, запам'ятовування і згадування
складає від 55 до 78%. Колір поліпшує
розуміння до 73%.
Скільки трикутників на малюнку?
13
12
9
6
10
1
123456789
2
7
3
8
4
5
11
10 11 12 13
Правила створення гарних
демонстраційних засобів
На кожному демонстраційному засобові
використовуйте один, і тільки один,
ключовий пункт. Існує один виняток.
Якщо інформація відома аудиторії, ви
можете поєднати декілька пунктів.
 Ні в якому разі не демонструйте
сторінок, заповнених цифрами.

Правила створення гарних
демонстраційних засобів
 Активно використовуйте
зображення, графіки, символи і
дотепні картинки, що мають
відношення до теми Вашого виступу.
Особливо дотепні картинки, вони
сприяють запам'ятовуванню
якнайліпше.
Правила створення гарних
демонстраційних засобів

Перетворіть цифри в секторні діаграми, гістограми
і графіки.





Люди сприймають основний пункт діаграми або графіка
приблизно за п'ять секунд. Вони ніколи не усвідомлюють
головну думку, дивлячись на сторінку, повну цифр, тим
більше не зможуть запам'ятати їх.
Гістограми (горизонтальні або вертикальні) гарні для
демонстрації порівнянь.
Секторні діаграми гарні для демонстрації відносин
частини до цілого.
Графіки зручні для демонстрації змін і тенденцій у часі.
Діаграми – гарний спосіб показати складні структури або
ідеї.
Правила створення гарних
демонстраційних засобів
Не використовуйте повні речення або
параграфи, тільки ключові слова.
 Поставте самі собі запитання: "Чи
зможе аудиторія швидко і просто
зрозуміти те, що вона бачить?"
 Найгіршим у світі демонстраційним
засобом є сполучення чорного і білого
кольорів машинописної сторінки.

Правила створення гарних
демонстраційних засобів
Найголовніший
демонстраційний
засіб – це
ВИ
Друк презентації
для доповідача
в разі поетапного відкриття бачити чи є ще
невідкритий матеріал на даному слайді;
 за змістом наступного слайду визначити
вірний момент перегортання зображення,
для контролю часу бачити кількість слайдів,
що залишилась. Наприклад, розпочати
підготовку слухачів до наступного слайду
при попередньому зображенні і лише
„підігрівши” їх інтерес, подати новий слайд.

Друк презентації
для слухачів
взяти з собою на згадку матеріали
презентації, якими можна буде скористатися
через деякий час, наприклад, зайти на
зазначену Web-сторінку і знайти детальнішу
інформацію;
 конспектуючи виступ не переписувати з
екрану таблиці, формули, графіки, а
занотовувати лише коментар доповідача.

Висновки
У даній лекції висвітлено питання:
 Створення презентацій у
програмі Power Point.
 Використання Програми Power
Point для представлення
препаратів у фармацевтичній
галузі.
1.jpg
1.jpg
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
51
Размер файла
2 304 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа