close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

відкрити

код для вставкиСкачать
Правила успішної
презентації
Розмір хвилювання зворотно
пропорційний потраченій на
підготовку працю
Аналіз аудиторії
Скільки чоловік будуть присутніми?
Вікова група.
Соціальний стан.
Рівень життя.
Освіта.
Який у них рівень знання предмета, який
обговорюється?
Причини присутності на презентації.
Чи є у них побоювання, проблеми? Які?
Які у них цілі?
Які у них очікування?
Чи цінують вони гумор?
Як добре вони знають вас?
Ролі «поганих слухачів»
«Симулянт», чи «псевдослухач».
«Залежний слухач». У своєму прагненні отримати від того, хто
говорить, позитивну оцінку, вони приділяють увагу не стільки
розумінню й змісту почутого, скільки тому, яке враження вони
справляють.
«Самозакоханий слухач» - людина, яка хоче, щоб слухали
тільки її, і яка не має ні часу, ні бажання слухати іншого.
«Слухач-автор» - людина, яка ніколи не дослуховує
співрозмовника до кінця і, домислює події чи реакції відповідно
до власної логіки чи за власним досвідом.
«Перебивала».
«Слухач, занурений у себе».
«Інтелектуал» чи «слухач-логік» - людина, яка сприймає лише
те, що вона хоче чути.
«Слухач-бджола» - людина, яка слухає тільки те, що цікаво і
важливо для неї самої.
«Слухач-жало» - людина, яка тільки й чекає, коли
співрозмовник припуститися помилки, щоб сказати йому про це.
Основні причини неуспішної
презентації:
- нездатність подолати хвилювання перед великою
аудиторією;
- недоліки у плануванні й підготовці презентації;
- погано організований, неструктурований зміст;
- недостатній контакт із аудиторією;
- неуважність до деталей;
- відсутність відчуття часу;
- неефективне використання наочних засобів;
- перевантаження інформацією.
Структура презентації включає
3 основні частини (+ питання):
1. Вступ
2. Основна частина
3. Заключення + Питання
Золоте правило публічного виступу:
Скажи, про що хочеш сказати
Скажи
Повтори, що тільки що сказав.
Вступ
Привітання аудиторії
Представитись
Короткий зачин
Інструкції щодо запитань - домовитися про те,
коли можна задавати питання - під час презентації
або після;
представити тему вашої презентації;
встановити довірливі відносини зі слухачами;
змусити аудиторію слухати Вашу презентацію.
Типи вступів
цитати,
риторичні питання,
декларативні заяви,
ситуації із життя,
поточні події,
план дій,
гумор,
історії із життя відомих людей.
Зачин
Приверніть увагу.
Вкажіть основні ідеї. (Перелік основних ідей
необхідний для того, щоб налаштувати
слухачів на тему Вашої презентації).
Вкажіть інтереси аудиторії. (Що корисного в
Вашій презентації для слухачів? )
Використовуйте доречні слова і жести.
(Наперед продумайте - наскільки природна
для даної аудиторії звична Вам жестикуляція,
а також звичний Вам стиль спілкування, чи не
будуть вони чужі для даної аудиторії?)
П'ять «смертних гріхів»
вступу
вибачення;
довгі та повільні речення;
очевидні спостереження;
банальні питання;
історії і анекдоти, які не відносяться до
предмету виступу.
Логічність викладу
Вам необхідно продумати переходи:
від вступу до основної частини презентації,
від однієї основної идеї до другої,
від одного слайда до другого.
Перехід - це зв'язок між закінченням однієї важливої ідеї і
початком іншої. За допомогою переходів створюється природний
хід презентації, що дозволяє аудиторії легко стежити за Вашою
розповіддю.
Можна:
використовувати короткі фрази,
знайти привертаючий увагу вислів,
привести актуальну статистику,
витримати паузу,
змінити тон голосу.
Типи логічної послідовності
Матеріал можна викладати:
у хронологічному порядку,
у порядку пріорітету,
у територіальному порядку,
у тематичній послідовності (з менш
важливих ідей, потім переходите до більш
цікавих, потім до найбільш значних)
за принципом «проблема-розв’язання».
Супроводжувальний
матеріал
приклади,
порівняння,
цитати,
відкриття,
статистика,
графіки,
аудіо і відео матеріали,
оцінки експертів.
Висновок
— це відносно маленька частина
повідомлення. Вона рідко займає більше
5% мови (35–45 слів). Висновок повинен
підсилити ефект всього виступу.
У висновку дві головні цілі:
закінчити виступ так, щоб вона нагадала
аудиторії про те, що сказав оратор;
повторити сказане, щоб аудиторія
запам’ятала слова оратора і задумалася над
повідомленням.
Заключна частина
«Киньте виклик» аудиторії. Закликайте до дії
або запросіть на наступну презентацію.
Ключові складові заключної частини:
яскраве висловлювання - перехід до
заключної частини;
повторення основних ідей презентації;
підбиття підсумків;
короткий і пам'ятний вислів в кінці.
Уникайте
«смертних гріхів» висновку
зміна стилю ведення презентації;
зізнання в тому, що Ви щось забули
розповісти;
кінцівка без підбиття підсумків;
вибачення;
беззв’язної мови.
PowerPoint Presentation
Правило 1:
Створити слайди з одним словом?
Слайди не того, щоб нагадувати Вам
текст – а для підтримки того про що ви
повідомляєте.
Великий шрифт і мало тексту –
гарний спосіб тримати увагу аудиторії.
Слайди – для слухачів.
PowerPoint Presentation
Правило 2:
Використання образів
Використовувати треба не просто цікаві,
провокуючі думку, естетично приємні образи,
а саме ті, що не будуть заважати смислу
викладення матеріалу.
http://pinterest.com/
Flickr
Google Images
MemoriesOnTV, PhotoStory, Keynote or
Windows Movie maker
“Don’t worry about your
slide count. Just make your
slides count.”
1-2 хвилин мовлення –
1 слайд
Правило 3
Від 4-10 секунд
Відводьте час для
кожного слайду Використовуйте ефект
вицвітання/появи
Використовуйте
музичний/ звуковий фон
Чим важчий текст для
сприймання – тим
більше часу на кожний
слайд
Правило 4
Тренуйте
Повторюйте
Перевіряйте
Аналізуйте з точки зору слухача
Репетиція презентації
– це перевірка та налагодження створеного
«виробу».
Ви перевіряєте - наскільки вдало Ви
«змонтували» матеріал, наскільки доречні
переходи між слайдами.
Дивіться на себе з боку і питайте себе - а
наскільки я і моя презентація ефективні,
наскільки ми досягаємо поставленої мети?
Гріхи публічного мовлення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Лінь
Заздрість
Уявляти голу аудиторію
Переїдання (тим більше – тим
краще)
Жадібність
Гнів
Гординя
«Оратор должен
исчерпать тему,
а не терпение
слушателей»
Уинстон Черчилль
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
31
Размер файла
582 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа