close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Як оформити презентацію: презентація

код для вставкиСкачать
ІППО КМПУ
ІМ. Б.Д.ГРІНЧЕНКА
ЯК
ОФОРМИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ
ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
ЩО ТАКЕ ЕЛЕКТРОННА ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
Електронна презентація (від
англ. рresentation представлення)
– набір слайдів певної тематики,
що зберігається
у спеціальному файлі.
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
Презентація, створена у
програмі Pawer Point, може
!
містити:
ТЕКСТИ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ.
ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА
МОДУЛЬ 1
ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ЗІ
МОДУЛЬ 2
ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ
ЗАСТОСУВАННЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ
РІДНОЇ МОВИ
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
TEXT
TEXT
Title
Title
Title
Title
Title
Title
O
O
O
O
O
Title
O
O
O
O
O
Title
O
O
O
O
O
Add Your
Title
Title
O
O
O
O
O
Title
O
O
O
O
O
Title
O
X
O
X
O
ТАБЛИЦІ:
TEXT
TEXT
TEXT
Title A
Title B
Title C
Add Your Title
Add Your Title
Add Your Title
Title D
Title
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Title E
Title
Click to add text
Click to add text
Title
Title
Title
Click to add text
Title F
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add
Add Your Title
Add Your
Title
Add Your
Title
Add Your
Title
Add Text
Text
Text
Add Text
Add Text
Text
Text
Add Text
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
ДІАГРАМИ:
Text
Text
Text2
Text
Text
Text
Text3
Text1
Text4
Text6
Text5
90
45
Text
34,6
46,9
45
38,6
46,9
46,9
34,6
27,4
38,6
38,6
90
27,4
2002
East
Text
2003
West
North
27,4
2002
2003
East
West
2002
North
Text
Text
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
МАЛЮНКИ:
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
ФОТОГРАФІЇ:
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
ЕЛЕМЕНТИ АНІМАЦІЇ:
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
ВІДЕО
ТА СТЕРЕОЗВУКОВИЙ
СУПРОВІД
НАВІЩО СТВОРЮЮТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
• ПРЕЗЕНТАЦІЯ допомагає вчителю унаочнити
викладання нового матеріалу,
систематизувати вивчене та оптимізувати
процес визначення рівня навчальних
досягнень учнів.
• Застосування мультимедійних презентацій
учителем урізноманітнює навчальний
процес, підвищує продуктивність навчальної
роботи, дає можливість ураховувати
особливості конкретного класу й кожного
окремого учня.
• Школярі створюють презентації для захисту
досліджень МАН, звіту про виконання
навчальних проектів тощо.
ЯКІ БУВАЮТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
• Презентації лінійної структури
використовують для послідовного
викладу інформації у вигляді тез,
проілюстрованих схемами,
малюнками і т.ін.
• Презентації розгалуженої системи
призначені для опрацювання
навчального матеріалу з
використанням гіпертекстових
посилань.
ЩО СЛІД ОБМІРКУВАТИ ПЕРЕД СТВОРЕННЯМ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
Перед створенням презентації необхідно
обміркувати:
• особливості аудиторії (її склад, вік, рівень
підготовленості до сприйняття пропонованої
інформації);
• мету ознайомлення аудиторії з інформацією;
• тему (зміст) інформації;
• логічну послідовність викладення фактів;
• доцільність і доступність графічного та
звукового ілюстрування інформації;
• стиль і дизайн слайдів.
ЩО МАЄ МІСТИТИ КОЖЕН СЛАЙД?
• Кожен слайд презентації має містити
заголовок і текст, які можуть
супроводжуватися графічними
об’єктами (схемами, діаграмами,
малюнками тощо), елементами
мультимедіа (відеокліпами, звуковими
кліпами, дикторським текстом). Бажано,
щоб слайди було пронумеровано, а на
першому (або останньому) було
зазначено дату виконання та прізвище
автора.
ЯКІ ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
У процесі створення презентації
необхідно керуватися такими
правилами:
• викладати текстовий матеріал гранично
стисло;
• ретельно структурувати текстову
інформацію;
• у заголовку слайда передавати суть
розміщеної на слайді інформації;
• у заголовку використовувати і великі,
і малі літери;
ЯКІ ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
• найважливіше (визначення, висновки,
правила і т.ін.) розташовувати у верхньому
куті екрану ліворуч і передавати великим
шрифтом;
• другорядну інформацію вміщувати в нижній
частині слайда;
• стежити за тим, щоб кожен слайд відображав
одну думку;
• якщо це неможливо, то кожну окрему думку
передавати окремим абзацом;
• суть абзацу викладати у його
першому рядку;
ЯКІ ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
•
•
•
•
текст складати з простих речень;
рядок вибудовувати з 6-8 слів;
на слайді уміщати 6-8 рядків;
стежити за тим, щоб загальна кількість слів на
слайді не перевищувала 50-ти;
• ілюстрації подавати на екрані одночасно з
текстом, якого вони стосуються;
• не перевантажувати слайд ілюстраціями;
• підписи розміщувати під ілюстраціями, яких
вони стосуються.
ЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СПРИЙНЯТТЯ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
• найкращим поєднанням кольорів тексту й
фону є чорний на білому, білий на темносиньому, жовтий на синьому;
• найгіршим поєднанням кольорів є зелений і
червоний;
• найкраще запам’ятовується слово (рядок,
заголовок), передане червоним, оранжевим
або жовтим кольором;
• заспокійливо впливають фіолетовий, синій,
блакитний, зелений кольори літер (або фону);
• кольорова гама всіх слайдів має бути єдиною;
ЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СПРИЙНЯТТЯ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ?
• яскраві малюнки впливають на
підсвідоме запам’ятовування інформації;
• рухомі об’єкти (анімація) відволікають
увагу від інформації;
• фоновий малюнок знижує ефективність
сприйняття та запам’ятовування
інформації.
• у одній презентації рекомендують
використовувати не більш як 3-4 різних
шрифти.
ІППО КУ
ІМЕНІ Бориса ГРІНЧЕНКА
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
724
Размер файла
4 226 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа