close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PowerPoint - Записки.инфо

код для вставкиСкачать
PowerPoint
София Янкова
Копанарова
Указания за работа
За да се придвижите бързо и лесно из материала
използвайте бутоните намиращи се в долния десен ъгъл.
- връща към предходния слайд
- изпраща към следващ слайд
- връща към последно разглеждания слайд
- изпраща към първия слайд
Цели на презентацията
Запознаване с PowerPoint XP
Създаване на презентации
Съдържание
Стартиране на PowerPoint XP
Възможности на PowerPoint XP
Структура на презентацията
Основни правила при изготвяне на
презентация
Понятие за интерфейс
Елементи на интерфейса
Елементи на интерфейса -графично
Команди за работа със слайд
Използване на готови шаблони
Запис на презентация
Възможности на PowerPoint XP
Изработване на презентации
Използване на готови шаблони
Добавяне на ефекти за преход между слайдовете
Вмъкване на :
Анимиране на вмъкнатите обекти
Добавяне на бутони
Записване на презентация с парола
Аранжиране на собствено шоу
Възможност за записване на гласов съпровод
•
•
•
•
•
•
•
•
Обикновен артистичен текст
Автоматични форми
Таблици
Диаграми
Блок- схеми
Снимков материал
Звук
Видеоматериал
Структура на презентацията
презентация
слайдове
Обекти на слайдовете
Основни правила при изготвяне на
презентация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Размера на шрифта не трябва да бъде по-малък от 18
Презентацията се използва за визуалзация на ключовите
моменти
Винаги вмъквайте графични елементи
Използвайте такава цветова схема, при която всички обекти
на слайда се отличават ясно
При представянето на презентацията задължително
използвайте показалка
Използвайте триизмерни ефекти и сянка
Не поставяйте на един слайд текстово поле и графичен
обект, който е разположен в по-предната равнина и изцяло
покрива текстовото поле.
Понятие за интерфейс
• Интерфейсът на дадена компютърна
програма представлява изгледа на същата,
който виждаме на монитора, т.е. това е
прозореца, който се отваря при стартиране
на тази програма.
Елементи на интерфейса
Слайд меню – в него са показани умалени изображения на
слайдовете, съдържащи се в презентацията.
Работно поле – изобразява слайда, който е маркиран в
слайд менюто отляво.
Лента с менюта – съдържа заглавия на менюта. При
кликване с мишката върху всяко едно от заглавията се отваря
прилежащото му падащо меню.
Ленти с бутони – всяка една от лентите с бутони съдържа
множество бутони, които се използват за задействане на
дадена команда.
Панел за задачи – съдържа в себе си 10 страници, на всяка
от които има няколко бутона.
Елементи на интерфейса
Панел за задачи
Лента с менюта
Слайд меню Ленти с бутони
Работно поле
Команди за работа със слайд
За изрязване на части от слайда
За копиране на слайд
За вмъкване на копиран слайд
За вмъкване на нов слайд
За изтриване на слайд
За избор на готов шаблон
За избор на изглед
За промяна цвета на слайда
За избор на ефекти между слайдовете
За скриване на слайд
Използване на готови
шаблони
Понятие за готов шаблон – автоматично форматиране на слайда и
неговите елементи.
Избор на готов шаблон – кликнете с десния бутон на мишката върху
слайд в слайд менюто и изберете командата Slide Design, при което
панела за задачи се отваря на страницата Slide Design.
Промяна цветовата схема на готовия шаблон - кликнете с
мишката върху командата Color Schemes в горната част на
страницата Design Template в панела за задачи. Автоматично се
отваря страницата Color Schemes.
Запис на презентация
За да запишете вашата презентация изберете от менюто
File командата Save, след което в долната част на
отворилия се диалогов прозорец въведете името на
файла, с което ще запишете вашата презентация.
Избор на готов шаблон
Избор на цветова схема на шаблоните
Плъзгач за превъртане на списъка
с готови шаблони
Готови шаблони
Избор на цветова схема на шаблоните
Цветови схеми
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
9
Размер файла
989 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа