close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Електричен ток и електрическа верига

код для вставкиСкачать
Електричен
ток
Последователно и
успоредно свързване
на консуматори
Преобразуване на
електричната енергия
Въпроси
Проводници и
изолатори
Следващ
слайд
Предишен
слайд
ТЕСТ
резултат
Меню
Електричен ток
и електрическа верига
В този урок ще се научите да свързвате
прости електрически вериги.Ще разберете
какво е електричен ток.
Електрическа верига
• Лампата,батерията и
съединителните
проводници образуват
електрическа верига.
Когато натиснем ключа
(прекъсвача) веригата се
затваря. Лампата светва,
което показва,че в затворената електрическа верига
протича електричен ток.
Опита може да направите
сами тук.
Източници на електричен ток
• Батериите са източници на
електричен ток. Върху отрицателния полюс( - ) на батерията
се натрупват електрони – отрицателни електрични заряди.
Положителният полюс( + )
е зареден с положителен заряд.
В батерията е запасена енергия.
Акумулаторите на автомобилите
и генераторите на електроцентралите също са източници
на електричен ток и електрична енергия.
Какво е електричен ток?
Електроните,които са се откъснали
от своите атоми могат свободно
да се движат по проводника.Те се
наричат свободни електрони.
Когато свържем лампа към батерия,
свободните електрони на съединителните проводници се отблъскват
от отрицателния полюс на батерията
и се привличат към положителния.
Под действие на електричните сили
електроните започват да се движат
по електрическата верига.Когато преминават през батерията,те получават
от нея енергия. Тази енергия те предават на лампата и тя свети.
Движението на електрони
през електрическа верига от
отрицателния към
положителния полюс на
източника се нарича
електричен ток.
Токови носители в металите са свободните електрони.Повече за електричния ток.
Схема на електрическа верига
• Когато чертаем схема на електрическа
верига,използваме специални схемни
знаци за батериите, лампите и другите елементи
на веригата.
батерия
лампа
отворен и затворен ключ
Сравнете схемите на електрическите
вериги(затворена и отворена) с рисунките на
същите вериги
Внимание!
• Правете опити с електричен ток само от
батерии( 1.5V, 4.5V или 9 V ).Токът от
електрическата мрежа е опасен и може
да убие човека!
Посока на тока
При протичане на ток в
електрическа верига електроните се движат от отрицателния към положителния полюс
на източника.Посоката на
тока е обратна на посоката на
движение на електроните:
токът тече от положителния
към отрицателния полюс на
източника.
Други източници на електричен ток
акумулатор
слънчева батерия
велосипедно динамо
генератор(електроцентрала)
Електричеството в природата
Във всекидневния живот често наблюдаваме електрични явления в
атмосферата. Земната повърхност е заредена отрицателно. Като цяло
атмосферата е заредена положително. Съществуват различни “генератори”
на атмосферно електричество: облаците и валежите, пясъчните бури,
вулканите и други. Най-силно се наелектризират облаците. Така се зараждат
мълниите.
• Мълнията е гигантска искра,която прескача между облак и
земята или между два облака.Ако се намирате сред природата при
гръмотевична буря,застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари.
За да се предпазят сградите при бури преминаването на заряда
става по дебел проводник,който свързва мълниеотвода със
Земята.
Полярното сияние е най- грандиозното явление, което човек може да
види на Земята.С невъоръжено око
се вижда светенето на атмосферата
на височина от около 100м.до1000км
С действието на електричните и
магнитните сили върху движещи се
електрични заряди се образува
полярното сияние.То се наблюдава
в областите на северния и южния
полярен кръг през дългите полярни
нощи.Небето се оцветява в разнообразни тонове, като непрекъснато
променя формата и положението си.
Проводници и изолатори
• В този урок ще научим през кои вещества
може да тече електричен ток и през кои той не
протича.
През кои вещества протича
електричен ток ?
Между двата края на съединителните проводници свързваме
алуминиева лъжичка. Лампата
светва, което означава, че през
лъжичката протича електричен
ток.Веществото, от което е направена лъжичката-алуминий е
проводник.
Когато лампата не светва
веществото е изолатор- през него
не протича електричен ток.
проводник
изолатор
Двата електроскопа са свързани с
метален проводник.
Електрони от наелектризирания
преминават в ненаелектризирания електроскоп.
проводници
изолатори
Извод
Металите(мед,алуминий,желязо и други) са
добри проводници на електричен ток.
Стъклото,порцеланът,пластмасите,каучукът,
сухото дърво и други материали са изолатори.
Защо едни вещества са
проводници, а други- изолатори?
Под действие на електрични
сили свободните електрони в
металите извършват насочено движение- протича
електричен ток.В изолаторите
няма свободни електрони,
затова през тях не протича
електричен ток.
Металите са проводници, защото в тях има
електрони, които се движат свободно.
В изолаторите няма свободни електрони.
Електричество и безопасност
• Електричеството е
неоценим помощник на човека.
Токът от електрическата мрежа
във вашия дом може да бъде
много опасен. Ако докоснете
оголен проводник, ще получите
токов удар. Изолаторите ни
предпазват от токов удар.
Съединителните проводници,
щепселите и контактите са покрити с изолиращи материали.
Електричество и безопасност
Отвертките и други инструменти имат пластмасови или гумени
дръжки.Ако държим отвертката за изолираната дръжка и докоснем с металния и край проводник, токът няма да премине в
нашето тяло. Разгледайте рисунките и направете изводи
за безопасно използване на електричния ток.
Токов удар
• Токов удар се нарича въздействието върху човешкото тяло, което
причинява електрическия ток при
протичане през него.
Електричният ток предизвиква в
тъканите сложни биохимични и биофизични процеси. Преди всичко под
действие на електричния ток се дразнят нервните окончания в кожата.
Физиологичният ефект зависи от
големината на тока, от продължителността на действието му, от
съпротивлението на организма.
Особено опасни са случаите, когато
токът засяга мозъка и сърцето.
Преобразуване на
електричната енергия
• В този урок ще проследим как се пренася и
преобразува електричната енергия в затворена електрическа верига.
Топлинно действие на
електричния ток
Електрическата верига е затворена, по проводника протича ток и той се
нагрява- термометърът отчита повишаване на температурата.Опитът
демонстрира топлинното действие на електричния ток- превръщането на
електрична в топлинна енергия.Когато електроните преминават през източника, те получават от него електрична енергия.В проводниците,по които тече
ток, става непрекъснато превръщане на електричната в топлинна енергия.
Приложение на топлинното действие
на електричния ток
В къщи използваме топлинното
действие на електричния токфурната, котлона, бойлера, радиатора, тостера.Всички тези
електроуреди имат
нагреватели.
Нагревателите са
проводници, изработени от специални метални сплави.Когато
уредът се включи в електрическата мрежа и през него тече ток
топлина се отделя в нагревателя, а съединителните проводници почти не се нагряват.
Светлинно действие на
електричния ток
Токът нагрява жичката на
лампата до висока температура и тя излъчва светлина.
Част от електричната енергия
се превръща в светлиннаелектричният ток има
светлинно действие.
Светещата лампа е гореща,
защото малка част от
електричната енергия
се превръща в светлинна.
Основната част се
превръща в топлинна енергия
и лампата се нагрява.
Те са източници на светлина с различни цветове.
Използват се за индикация
дали даден електроуред е
включен, в цветните реклами, за осветление и други
цели.Светодиодите консумират много по- малко
електроенергия от
лампите.
Механично действие на
електричния ток
През електромотора протича
електричен ток и оста му се
завърта.Опитът демонстрира
механичното действие на електричния ток- електромоторът
превръща електрична енергия
в енергия на движение.
Енергията на движение е вид
механична енергия.
Електромотори има в автоматичната пералня, миксерът,
кафемелачката и др.
Преобразуване на електричната
енергия в звук
Звукът е трептения
(вид движение), които се
предават от източника
на звук на въздуха и се
разпространяват в него.
Енергията на звука също е
механична енергия.
Устройства, които
преобразуват електрична
енергия в звук:
високоговорители, аларми,
електрически звънец.
Електрически звънец
• Електрическият звънец се
състои от електромагнит,
желязна пластина и чукче.
При натискане на бутона,
веригата на електромагнита
се затваря, протича ток,
желязната
пластина
се
привлича към сърцевината
на
електромагнита
и
чукчето
удря
върху
камбанката.
Преобразуване на електричната енергия
Когато включите телевизора
вие виждате, чувате и усещате
преобразуването на електричната
енергия в светлина (светлинна енергия),
звук (механична енергия) и
топлина (топлинна енергия).
Любопитно
Енергоспестяващи лампи
Светлинна
Едва 5 % от електричната енергия, която консумира електрическата лампа с нажежаема
жичка, се преобразува в светлинна.Това е полезната енергия
Останалата част(95 %) се превръща в топлинна енергия.
За да се намалят загубите на
енергия могат да се използват
енергоспестяващи лампи.
Те преобразуват 20 % от електричната енергия в светлинна.
енергия 5 %
Топлинна
енергия 95 %
Последователно и успоредно
свързване на консуматори
Защо, когато изгори една от лампите на полилея, останалите
продължават да светят? Защо всички лампи от гирляндата на
елхата угасват, ако изгори само една от тях? За да отговорим на
тези въпроси, трябва да изучим двата основни начина за свързване на консуматори на електроенергия в електрическите вериги.
Последователно свързване
Ако тръгнете от положителния
полюс на източника има само
един път, по който можете да
стигнете до отрицателния
полюс.За тока във веригата
също има един-единствен път,
който преминава и през двете
лампи.Такова свързване на
консуматори, се нарича
последователно свързване.
При последователно
свързване през всички
консуматори тече един и същ
ток.
Наблюдавайте как свети една лампа, свързана към батерия,как
светят две и три последователно свързани лампи към същата батерия.
Всеки консуматор оказва съпротивление на електричния ток.
Колкото повече са свързаните последователно консуматори, толкова
по- голямо е съпротивлението. Затова токът намалява.
Последователно свързване
Ако една от свързаните последователно лампи
изгори,всички останали лампи престават да
светят.Това е така, защото при последователно
свързване на консуматорите за тока има само един
път. Ако този път се прекъсне, спира токът в
цялата верига.
Успоредно свързване
1
2
общ ток
ток 1
ток 2
Ако тръгнете от положителния полюс на източника,
за да стигнете до отрицателния има два различни
пътя.Единият от тях минава
през лампа 1, а другиятпрез лампа 2. За тока също
има два пътя. Той се разделя: през всяка лампа тече
отделен ток.Такова свързване на консуматори се
нарича успоредно свързване.
При успоредно свързване през
всеки консуматор тече отделен ток.
Двете успоредно свързани
лампи светят ярко.
При успоредно свързване
всеки консуматор е свързан
със съединителни проводници направо към източника
на ток и е независим от
останалите консуматори.
Ако изгори една от свързаните успоредно лампи,
другата ще продължи да
свети по същия начин.
Електричеството в нашия дом
Успоредно към електрическата мрежа се свързват
различните консуматори на електроенергия в нашия
дом.Това свързване ги прави независими един от друг.
Например, ако изгори някоя от осветителните лампи,
всички останали консуматори продължават да работят.
ТЕСТ
Електричният ток в
металните проводници е поток от:
а) атоми
б) електрони
в) протони
г) атомни ядра
За верен отговор-
0.5 точки
ТЕСТ
Златото е много добър проводник
защото:
а) има голяма плътност
б) не ръждясва
в) има свободни електрони
г) от него лесно се изтеглят жици
За верен отговор-
0.5 точки
ТЕСТ
Кое Не е вярно? Електричният ток има:
а) топлинно действие
б) светлинно действие
в) гравитационно действие
г) магнитно действие
За верен отговор-
0.5 точки
ТЕСТ
Какво ще стане с лампа 1, ако
лампа 2 изгори?
а) ще продължи да свети
б) ще изгасне
1
2
в) ще свети по- силно
г) ще свети по- слабо
За верен отговор-
1.25 точки
ТЕСТ
Ако отворим ключа К:
а) ще угасне само лампа 1
б) ще угасне само лампа 2
в) ще угаснат и двете лампи
г) двете лампи ще
продължат да светят
1
2
К
За верен отговор-
1.25 точки
Вярно
Браво!
1
2
3
4
5
Грешно!
Опитай пак!
1
2
3
4
5
Резултати от теста
Изчисли сам!
1 въпрос----0,5 точки
2 въпрос----0,5 точки
3 въпрос----0,5 точки
4 въпрос----1,25 точки
5 въпрос----1,25 точки
Формула:
2 + к = оценка
(к- броят на точките)
Каква е оценката ти?
Въпроси:
за първи урок- Електричен ток
1. Какво е електричен ток?
2. Разделете изброените
уреди на две групи:
а) използват батерии за
източници на ток
б) включват се към електрическата мрежа
мобилен телефон,ютия,
дистанционно за телевизор,
джобно фенерче,хладилник,
часовник, калкулатор, бойлер
3. Защо лампата не свети?
4. Кой е схемният знак за
батерия?
Въпроси:
за втори урок- Проводници и изолатори
1.Защо металите са добри проводници?
2.Разделете изброените вещества и материали на две групи:
а) проводници
б) изолатори
порцелан, олово, мед, месинг, пластмаса, корк, керамика, злато, сребро,
стъкло, тефлон, алуминий, каучук, слюда
3.Нарисувайте подходящи картинки или подберете снимки, които преду –
преждават за опасността от електричеството.Може да използвате Интернет.
4.Фигурата показва какво ще наблюдавате, ако свържете електроскопите с
метална пръчка. Обяснете резултата.
Когато докоснете с пръст металното топче, листенцата се прибират.
Проводник или изолатор е вашето тяло?
Въпроси:
за трети урок- Преобразуване на ел.енергия
1. Запишете уреди, в които се
използва топлинното и светлинното действие на електричния ток.
2. В какъв вид енергия преобразува
електромотора електричната
енергия?
3. Какво свети в оптичната мишка?
Може да използвате Интернет.
4. Обяснете защо едните лампи
светят, а другите не.
Въпроси:
за четвърти урок- Свързване на консуматори
1. Как се свързват към мрежата лампите на:
а) полилея
б) коледната гирлянда
2. Запишете три различия
между последователно и
успоредно свързване на
консуматори.
3. Ще свети ли някоя от лампите,
ако отворим прекъсвача?
4. Колко пътя за тока има във
веригата на схемата?
Автор
Поля Кинчева
гр. Ловеч
poliakin4eva@abv.bg
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
208
Размер файла
8 716 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа