close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Създаване на телевизията Цветна и черно

код для вставкиСкачать
Телевизия
Презентация по физика
ЧПГМКГДА
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ДЕЯН ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦАЧЕВ
Съдържание
1.
2.
3.
Създаване на телевизията
Цветна и черно-бяла телевизия
Създаване на БНТ
Създаване на телевизията
Нипков диск и механична
телевизия
2. Принцип на действие на Нипков
диск
3. Електронна телевизия
4. Катодно-лъчева тръба
5. SD телевизия
1.
Нипков диск и механична
телевизия
През 1884 година немецът
Пол
Нипков
изобретява
"първата в света електромеханична телевизиона система". Разбира се на-времето
едва ли са наричали така
дискът с разположени спираловидно по него дупки.
Състои се от перфорирана шайба, въртяща се бързо, посредством която една осветявана сцена се разгражда на
светли и тъмни точки.
Пол Нипков (1860 – 1940)
Принцип на действие на Нипков
диск
Получената серия от светлинни точки се
превръща в електрически сигнал и се изпраща по
телеграф на получателя. Влизащите импулси се
преобръщат в светли и тъмни точки, изхождайки от
които началният образ бива криво-ляво
възпроизведен с помощта на шайба, идентична и
синхронизирана по първата.
Електронна телевизия
В началото на 30-те развитието на телевизията се
базира на изобретенията на американския
откривател от руски произход Владимир Козьмич
Зворыкин, който през 1929 г. изобретява кинескопа.
Съвременните лампови телевизори практически
притежават Sworykins Kineskop. Зворикин изобретява
в 1940 год. и електронния микроскоп.
Катодно-лъчева тръба
Отоплителната жичка е във вакуум, създаден
вътре в стъклената "тръба". "Лъч" е потока на
електрони, които естествено се леят от стоплен катод
във вакуума.
Електроните са отрицателни, a aнодът е
положителен. В тръбата на катодния лъч , потокът на
електрони е фокусиран от анод в стегнат лъч и тогава
ускорен от друг анод. Този стегнат, високоскоростен
лъч лети през вакуума и удря плоския екран в другия
край. Екранът е покрит с фосфор, който свети когато
е ударен от лъча.
SD телевизия
Спецификациите на съвременната стандартна
(SD) телевизия са установени в 1927 година от
National Television Standards Committee (NTSC) в САЩ.
Форматът се използва предимно в САЩ, Мексико,
Канада, Япония. Съотношението (aspect ratio) е 4:3,
525 хоризонтални редове, от които видими са 485.
SD телевизия
През 50-те години на миналия век в САЩ навлиза
цветната телевизия, а през 60-те и в Европа в PAL
(Phase Alternating Line) и SECAM (Système en Couleur
avec Mémoire) със същото стандартно съотношение
4:3 но с 625 хоризонтални линии, от които видими са
575.
Цветна и черно-бяла телевизия
1.
2.
Черно-бяла телевизия
Цветна телевизия
Черно-бяла телевизия
В черно-белия телевизор, екранът е покрит с бял
фосфор и електронният лъч "рисува" един образ
върху екрана чрез придвижване на електронния лъч
по фосфора, като линия за единица време.
Електронен лъч
Електронният лъч "рисува" образ върху екрана
чрез придвижване по бял фосфор, като линия за
единица време. За да "нарисува" екрана от край до
край, ел. вериги вътре в телевизора използват ел.
маг. бобини да придвижват ел. лъч в растерносканираща структура, през и надолу по екрана. Той
рисува една линия пресичайки екрана от ляво на
дясно и след това бързо прелита обратно,придвижва
се слабо надолу и рисува друга хоризонтална линия,
и т.н. надолу по екрана, докато стигне долният десен
ъгъл, когато прелита обратно до горния ляв ъгъл.
Електронен лъч
Когато лъчът "рисува", той е включен, и когато
прелита обратно, той е изключен така, че не оставя
следа върху екрана. Терминът "хоризонталнo
проследяване" се отнася за придвижването на лъча
обратно до левия край на всяка линия, докато
терминът "вертикално проследяване" се отнася за
неговото придвижване от долния до горния край на
екрана.
Цветна телевизия
1.
2.
Устройство
Принцип на действие
Устройство
Има три електронни лъча, които се придвижват
едновременно. Те са червен, зелен и син.
Eкранът е покрит с червен, зелен и син фосфор,
подредени в точки или резки. Точките са групирани в
триади. Техният брой е около 1 400 000.
Много близко до фосфорното покритие има
тънък метален слой, наречен нюансна маска. Тя е
перфорирана с много малки отвори, които са
подредени с фосфорните точки на екрана.
Принцип на действие
Tрите лъча се управляват така, че всеки от тях
попада и предизвиква светене само на точки от своя
фосфор. Когато един цветен телевизор е
необходимо да създаде червена точка, той пали
червения лъч в червения фосфор. За да създаде бяла
точка, червеният, зеленият и синият лъч се палят
едновременно - трите цвята се смесват, за да
създадат бял. За да се създаде черна точка, всичките
три лъча са изключени. Всички други са комбинации
на червен, зелен и син цвят.
Създаване на БНТ
1.
2.
История
Програми
История
Българската национална телевизия (БНТ)
официално е открита на 26 декември 1959 г. в
резултат от 8-годишна разработка и изпитания на
екип от учени от Машинно-електротехническия
институт в София. България става 8-та страна в света
с гражданска телевизия.
Първото предаване на БНТ е прякото излъчване
на 7-ноемврийската манифестация от площад „9
септември” през 1959 г. На 26 декември същата
година Българската телевизия е официално открита.
Програми
БНТ 1 - първи национален телевизионен канал
БНТ сат - сателитен канал за българите в чужбина
БНТ Пловдив - регионална програма на РТВЦ,
Пловдив
БНТ Море - регионална програма на РТВЦ, Варна
БНТ Север - регионална програма на РТВЦ, Русе
БНТ Пирин - регионална програма на РТВЦ,
Благоевград
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
36
Размер файла
7 310 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа