close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
Национална олимпиада „ Знам и мога „ за четвъртокласници
ЦЕЛИ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА” ЗА УЧЕНИЦИ
ОТ ІV КЛАС – национално ниво
Да се предоставят възможности за индивидуална изява на найвисоки постижения, придобити в началния етап на основната
образователна степен.
Да се създадат предпоставки участниците да демонстрират в
условията на съревнование интегралния резултат от своите
знания, умения и нагласи.
Да се стимулира практическото приложение на знания в нови и
различни от познатите им ситуации.
Да се насърчат увереност в силите за разрешаване на
интелектуални проблеми и любознателност към допълнителни
страни на учебното съдържание.
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
Национална олимпиада „ Знам и мога „ за четвъртокласници
общински кръг – 25.01.2011
област Смолян
Регионални цели;
Да се поканят за участие всички училища, обучаващи
четвъртокласници;
Да се анализират резултатите на областно ниво – общи и
на задачи, доказващи уменията четене с разбиране и
интегрално прилагане на знанията;
Да се анализират резултатите на задачите за четене с
разбиране на екипа, участващ в националния конкурс «
Иновации в управлението» ;
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
Национална олимпиада „ Знам и мога „ за четвъртокласници
общински кръг – 25.01.2011
област Смолян
Поканени за участие – 50 училища
От тях:
5 училища – с нулев брой ученици за учебната 2012 година;
42 училища – реално участвали в олимпиадата – общински кръг;
3 училища: ОУ « Стою Шишков», с. Търън; ОУ « Христо Ботев», с.
Късак ; ОУ « Васил Левски» – с. Боровина не са регистрирали участие
Общ брой ученици в ІV клас – 835
Участвали – 595 учиници;
Общ. брой ученици от екипа « Иновации в управлението» – 153
Участвали в олимпиадата – 125
29 от учениците са били в отпуск по болест и ученици със СОП,
непокриващи учебното съдържание за ІV клас.
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
МС
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
Национална олимпиада „ Знам и мога „ за четвъртокласници
общински кръг – 25.01.2011
област Смолян
Постижения - над 45 точки – над 75% от максималния брой
точки 60 – 51 ученици – 8,57 % от 595
Постижения на учениците от екипа за иновацията « Иновации в
управлението»
училище
участвали
Постигнали над 75% Класирани за
областен кръг (
според регламента)
СОУ „ Св. Св. Кирил и
Методий“
52
1 – 1,92%
1
СОУ „ Отец Паисий“
18
4 - 22,22%
2
ОУ „ Иван Вазов“
55
7 – 12,72%
2
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
МС
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
Национална олимпиада „ Знам и мога „ за четвъртокласници
общински кръг – 25.01.2011
област Смолян
Получени резултати по критерии от задачи за четене с
разбиране – самостоятелен отговор и негово аргументатиране,
интегрирано прилагане на знанията от човекът и природата.
зад. 4 а, б, в, г; зад.5; зад. 6а, б, в; зад. 11абв, г, д
РЕЗУЛТАТИ:
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма "Квалификация" за 2011 г.,Решение №216 от 04.04.2011 г. на
НИОКСО
Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”
МС
МОМН
Организиран от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Министерството на образованието, младежта и науката
Уважаеми
Колеги,
Скъпи Ученици,
Приемете искрените ми
пожелания за здраве и успехи!
Благодаря Ви за смелостта да
приемете предизвикателството да
участвате в Първата Национална
олимпиада „ Знам и мога“ за
четвъртокласници!
Пожелавам успехи и на
Националното външно оценяване!
Лидия Парпулева
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
14
Размер файла
4 508 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа