close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація - Міністерство освіти і науки України

код для вставкиСкачать
Львівський національний університет
імені Івана Франка
- 350 років -
Підсумки наукової діяльності
за 2011 рік
Львівському національному
університету
імені Івана Франка – 350 років
20 січня 2011 року відбулася урочиста
академія з нагоди відкриття ювілейного року –
350-РІЧЧЯ Університету
Львівському національному
університету
імені Івана Франка – 350 років
Пам'ятні монети Національного Банку України "350 років Львівському
національному університету імені Івана Франка”. В обігу з 20 січня 2011 року
Монети присвячені одному з
найстаріших у Східній Європі
університетів,
потужному
осередку науки і освіти–
Львівському
національному
університету
імені
Івана
Франка, заснованому в 1661
році.
З
університетом
пов’язана діяльність багатьох
славетних учених, наукових
шкіл, які зробили значний
внесок у розвиток української
і світової науки і культури.
Львівському національному
університету
імені Івана Франка – 350 років
На відзначення 350-річчя Львівського університету
ювілейний оргкомітет організував випуск шести типів
значків. На одному з них зображено лева з
трисвічником з малого герба університету, на другому
– головний корпус університету, на третьому – корпус
університету по вул. Грушевського, де знаходився
головний корпус університету з 1851 по 1922 рік. В
цьому корпусі навчався також і Іван Франко, ім’я
якого носить Університет. В цьому ж будинку доктор
Іван Франко прочитав ґабілітаційну лекцію.
Львівському національному
університету
імені Івана Франка – 350 років
Укрпошта до ювілею випустила в обіг з 11 жовтня
2011 року марку і конверт
Львівському національному
університету
імені Івана Франка – 350 років
До 350-літття Університету вийшов у світ перший том Енциклопедії
Львівського національного університету імені Івана Франка. Перший
том, обсягом бл. 850 сторінок, вмістив інформацію від літери А до К про
найважливіші постаті, структури та події в історії Університету.
Львівському національному
університету
імені Івана Франка – 350 років
11 жовтня 2011 року відбулася Урочиста Академія з нагоди
святкування 350-річчя Університету в Львівському Національному
Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької
Львівський національний університет
імені Івана Франка
У Львівському національному
університеті імені Івана
Франкa:
18 факультетів
129 кафедр
3 коледжі
В аспірантурі
на 88 спеціальностях
навчається 892 особи
У докторантурі - 5 осіб
25 наукових шкіл світового рівня
6 музеїв
6 об’єктів національного
надбання України
Наукова бібліотека, заснована
1608 року. Налічує понад 3,1
млн. одиниць зберігання на 150
мовах і діалектах світу
19 серій Вісників Університету,
12 Збірників наукових праць та
8 наукових журналів;
Усі видання Університету
отримали міжнародні номери
ISSN
Львівський національний університет
імені Івана Франка
20 Спеціалізованих вчених рад (з них 5 було на перереєстрації у
2011 році) із захисту кандидатських і 11 з них з захисту
докторських дисертацій (за 44 спеціальностями)
193 докторів наук, професорів
908 кандидатів наук, 670 доцентів
19 науково-дослідних лабораторій
7 науково-дослідних інститутів
291 штатних співробітників науково-дослідної частини
у т.ч. 10 докторів, 89 кандидатів наук
Підтримуємо партнерські зв'язки з 86 університетами і
організаціями з 32 країн світу
Львівський національний університет
імені Івана Франка
1800
1699
1600
1400
1200
1000
873
800
600
400
181
200
0
2009
1716
963
212
2010
1746
908
Докт.наук
Канд.наук
Всього
193
2011
Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР
Львівський національний університет
імені Івана Франка
138
140
120
125
102
100
80
Доктор.
Кандидат.
60
40
20
0
7
2009
15
13
2010
2011
Кількість захищених дисертацій працівниками університету.
Спостерігається прогрес із захисту докторських і
кандидатських дисертацій.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
347
788
8404
Джерела фінансування науки у 2011 році (тис. грн.).
держбюджет
спецфонд
міжн.гранти
Львівський національний університет
імені Івана Франка
8790
8800
8600
8404
8400
8200
8000
7857
Тис.грн.
7800
7600
7400
7200
2009
2010
2011
Обсяг фінансування із загального фонду.
Обсяги фінансування НДР у 2011 р зменшилися на 4,4% .
Львівський національний університет
імені Івана Франка
2500
2292
2015
2000
1500
788
1000
500
0
2009
2010
2011
Обсяги фінансування із спеціального фонду.
Тис.грн.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
1400
1384
1381
1200
1000
800
Тис.грн.
600
347
400
200
0
2009
2010
2011
Обсяги фінансування від міжнародних фондів.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
22
15
21
2011
2010
2009
Кількість отриманих охоронних документів.
Кількість патентів залишилась на рівні 2010 р. Починаючи з 2007 року автори
одержують грошову премію 500 грн. за кожен одержаний патент.
Запроваджено обов’язкове патентування розробок виконавцями прикладних
держбюджетних тем
Львівський національний університет
імені Івана Франка
120
118
108
118
100
80
80
81
57
60
37
40
20
0
18
2009
Підручники
Монографії
Навч.посібники
21
2010
2011
За 2011 рік – значне збільшення кількості підручників (на 76%) і монографій
(на 40%). 84% підручників і 37% навчальних посібників мають гриф МОНМС
Львівський національний університет
імені Івана Франка
4000
3500
3306
3683
3560
3000
2500
2000
Закорд.вид.
1500
Всього
1000
476
663
500
0
2009
2010
494
2011
Кількість публікацій у наукових виданнях.
За індексом Гірша (34) університет є третім серед ВНЗ України, кількість
публікацій – 3806, кількість цитувань – 12879 (дані SCOPUS, грудень 2011).
Львівський національний університет
імені Івана Франка
250
201
200
173
150
122
102
100
50
0
35
43
Вид. сп. ISI
85
Всього
45
Ф-т
Фіз.
Хіміч. Біол.
елект. Фак.
ф-т
Ф-т
Кількість публікацій у наукових виданнях, що входять до списку ISI
(понад 25 %) на деяких природничих факультетах
Львівський національний університет
імені Івана Франка
80
80
70
61
66
60
50
40
Кількість
30
20
10
0
2009
2010
2011
Проведені наукові конференції.
Зросла кількість проведених наукових конференцій. У 2011 р.
проведено 80 наукових конференцій з них - 32 міжнародних
Львівський національний університет
імені Івана Франка
8900
9000
8198
8000
7000
6439
6000
5000
З оплатою
Всього
4000
3000
2000
1000
0
51
54
34
2009
2010
2011
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР
У 2011 році зросла кількість студентів, які брали участь у
виконанні НДДКР (на 27,3 %) у порівнянні з 2010 р.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
99
110
79
1736
2009
1379
2010
1647
2011
Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах
ІІ тур
І тур
Львівський національний університет
імені Івана Франка
35
33
30
25
20
21
20
Кількість
15
10
5
0
2009
2010
2011
Студенти, які отримали нагороди за результатами ІІ туру.
У 2011 р. два студенти стали призерами міжнародних олімпіад.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
30
28
25
21
22
20
15
Кількість
10
5
0
2009
2010
2011
Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
Львівський національний університет
імені Івана Франка
350
311
263
300
250
266
204
200
123
150
143
Сам.публ.
Публікації
100
50
0
2009
2010
2011
Кількість опублікованих статей за участю студентів
У 2011 р 53,7 % статей студенти опублікували самостійно
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Науково-дослідне обладнання, придбане у 2011 році за
кошти спеціального фонду університету
Рідинний хроматограф ProStar (VARIAN, USA)
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Coverage
Zoological Record
VISNYK LVIVSKOHO
UNIVERSYTETU SERIIA
BIOLOHICHNA
Regular
ISSN 0206-5657 (Print)
ISSN 2075-5236 (Online)
IVAN FRANCO NATL UNIV
LVIV, HRUSHEVSKOHO ST, 4,
LVIV, UKRAINE, 79005
Вісник Львівського університету. Серія біологічна входить до переліку видань
ISI (США, Філадельфія) – найрейтинговіших періодичних видань світу
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Визначні результати
фундаментальних та
прикладних досліджень в галузі
природничих, суспільних і
гуманітарних наук одержані
у 2011 році
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ХH-19Ф «Перехід від ідеальної до реальної структури
кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку»
Науковий керівник: док. хім. наук, проф. Гладишевський Р.Є.
Розроблено метод розрахунку електронної густини з рентгенівських
дифракційних даних за мультипольною моделлю та з урахуванням
трансляційної симетрії структури. Інтерпретовано хімічний зв’язок в
інтерметалідах на основі експериментальної електронної густини.
Проаналізовано особливості реальних структур нових тернарних
галідів. Систематизовано структурні типи неорганічних сполук із
тетрагональною сингонією.
Опубліковано монографію, 13 статей та тези 16 доповідей на
наукових конференціях.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
БГ-01Ф “Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до
моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому біосинтезі”
Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О.
Вперше досліджено механізми
стійкості актиноміцетів до
моеноміцинів і розроблено програмне забезпечення для аналізу
вживання кодонів у геномах. Цей біоінформатичний метод аналізу
вперше вказав на можливість існування кодонзалежних механізмів
регуляції генної експресії у бактерій неактиноміцетного походження.
Опубліковано 16 статтей у фахових виданнях, з них 8 – у журналах з
імпакт-фактором більше 1, а також два патенти на винаходи (1
міжнародний), захищено 2 кандидатські дисертації.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ЮД-65П ”Можливості ефективізації гарантій прав людини і
громадянина в Україні”.,
Науковий керівник – док. юрид. наук, проф. Рабінович П.М.
Розроблено пропозиції з удосконалення положень II розділу Конституції
України стосовно прав, свобод і обов’язків людини й інших суб’єктів. Ці
пропозиції включено до підготовленої співвиконавцями теми колективної
монографії: ”Права людини й оновлення Конституції України”. Ця праця
направлена у Науково-експертну групу, створену для підготовки
установчих документів стосовно Конституційної Асамблеї України.
Підготовлено експертний висновок до проекту Закону України від 31
березня 2010 р”Про внесення змін до Закону України ”Про захист суспільної
моралі”, який був скерований до Національної Експертної Комісії України з
питань захисту суспільної моралі. Його було враховано при підготовці
остаточного тексту означеного законопроекту (що підтверджено листом
згаданої Комісії від 29.07.2010 р. № 1454/5 - 07).
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Конкурентноспроможні розробки
Розробка ядерно-квадрупольного резонансного
еталона частоти
Фото
Еталонний ядерноквадрупольний
резонансний термометр
першого розряду, в якому
використовується
розроблений квантовий
еталон частоти
Тема “Розробка ядерноквадрупольного
резонансного робочого
еталона частоти»,
№ ДР 0110U001382
(канд.ф-м.н., доц.
Леновенко А.М.)
робочого
Суть розробки
Розроблено вперше у світовій практиці портативний квантовий еталон
(стандарт) частоти на основі ядерно-квадрупольного резонансу.
Одержано:
-патент України на винахід №96877 «Спосіб відтворення еталонної
частоти та пристрій для його реалізації»;
-патент України на корисну модель №65755 «Автоматизований
малогабаритний пристрій відтворення реперної температурної точки
топлення галію для ЯКР еталона частоти».
Сфера використання: частотоміри, синтезатори частот, системи
радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, аерокосмічні системи,метрологія,
інформаційно-вимірювальні системи, високоточні види озброєння тощо, в
яких застосовуються опорні генератори. Заміна кварцових генераторів з
недостатньою довгостроковою стабільністю квантовими еталонами частоти
вирішує проблему періодичних повірок і калібрувань, що забезпечує значну
економію коштів в межах країни.
Винахід використовується для калібрування перетворювача "частотатемпература» в складі еталонного ядерно-квадрупольного термометра
першого розряду ЯКРТ-5М, на основі якого акредитована державна
повірочна схема у Державному підприємстві «Науково-дослідний
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»
Держспоживстандарту України (м. Львів).
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Комплекс реєстрації змін каламутності та розмірного розподілу
бактерійних суспензій за дії асептичних наноматеріалів
Суть розробки: На основі статистичного і кореляційного аналізу розроблено
оригінальний метод та відповідне програмне забезпечення для
аналітичної оцінки дії нанокомпозитних матеріалів на бактерійні клітини
та ідентифікації процесів їх взаємодії.
Перевага над існуючими аналогами:
Реалізовано нові вимірювальнообчислювальні методи, які у порівнянні з прототипом характеризуються
вищою роздільною здатністю та більшою інформативністю результатів
вимірювання.
Розробка впроваджена:
Розробка використовується
для проведення наукових
досліджень спільно з
Інститутом біології клітини
НАН України м. Львів.
Автори: к.ф.-м.наук: Білий О.І., Яремик Р.Я., Гетьман В.Б., Ференсович Я.П., Шулик О.Т.
Тема: “Світлорозсіюючі властивості суспензій харчових бактеріальних клітин за дії асептичних
нанокомпозитних матеріалів ”. № ДР 0110U001380 (Д.ф.-м.н., проф. Бордун Н.О.)
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Автоматизована система реєстрації
електрофізіологічних параметрів
ембріональних клітин в процесі розвитку
Суть розробки:
Розроблено мікропроцесорну вимірювальнообчислювальну систему, орієнтовану на автоматизацію досліджень
біологічних
мікрооб’єктів з допомогою мікроелектродних
вимірювань.
Перевага над існуючими аналогами: В розробленому комплексі
реалізовано новітні тенденції побудови вимірювальних систем на
базі цифрового сигнального аналізу даних та інформаційних
технологій обробки результатів. Результат грунтується на єдиному
вимірювально-обчислювальному процесі, що реалізується на
числовій програмній основі і може оперативно коректуватись
методом реконфігурації системи.
Автоматизована
система реєстрації
електро-фізіологічних
параметрів біологічних
клітин
Розробка впроваджена:
Розробка використовується ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок м. Львів; у НДЛ біологічного
факультету Університету для досліджень внутрішньоклітинних
регуляторних процесів ембріональних клітин при дії зовнішніх
впливів
Автори: д.б.н., проф. Санагурський Д.І., к.ф.-м.наук: Яремик Р.Я., Мандзинець С.М., Дика М.В.
Тема: “Оцінка компонент плазматичних мембран зародків холоднокровних тварин за дії потужних світловипромінювальних діодів ”.№ ДР 0110U001383 (Д.б.н.,проф.Санагурський Д.І., д.ф.-м.н.,проф.Бордун Н.О.)
Львівський національний університет
імені Івана Франка
CПОСІБ ОТРИМАННЯ ГІБРИДНИХ НАНОСТРУКТУР
ПОЛІМЕР-НАПІВПРОВІДНИК
Суть розробки: запропоновані принципово новий підхід до
створення
наноматеріалів
шляхом
формування
наноструктурованих гібридних систем, при якому синтез
електропровідних полімерів відбувається з мономерних
молекул
безпосередньо
на
поверхні
наночастикок
напівпровідників. Сформована гібридна структура, прозора
3D зображення поруватого для випромінювання пористого кремнію.
кремнію, отриманого Запропонований спосіб дозволяє спростити технологію
анодизацією монокристаліч- отримання гібридних наноструктур полімер – напівпровідник.
ного кремнію
використання:
Розробка
стосується
галузі
Тема: “Механізм взаємодії Сфера
електронного матеріалознавства і може бути використана для
компонентів, електронні та
отримання композиційних наноструктурованих плівок на
транспортні процеси у
поверхні
кремнію,
які
виконують
функції
захисного
гібридних наносистемах
(пасивуючого) шару в оптоелектронних пристроях або служать
полімер-напівпровідник”.
чутливим елементом сенсорних пристроїв на основі
поруватого (мезопористого) кремнію (як сенсори для контролю
№ ДР 0109U002086 (Д.х.н.,
навколишнього середовища, контролю якості продуктів
г.н.с. Аксіментьєва О.І., к.ф.харчування, питної води, в медицині).
.
м.н. Монастирський Л.С.)
Результати впровадження:
Розробка використовується в НДЛ хімічного факультету та
факультету електроніки Університету для отримання лабораторних зразків гібридних наноструктур
на основі поруватого кремнію для виготовлення чутливих елементів газових сенсорів та
люмінесцентних гетероструктур.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ
Тема: “Оптико-спектральні параметри
діелектричних і напівпровідникових кристалів
А2ВХ4 та А4ВХ6 ”.
№ ДР 0110U001368 (Проф. Романюк М.О., проф. Франів А.В.)
Суть розробки: Розроблено блок-схему
Пристрій для вимірювання температури:
1-лазер, 2,4–поляроїди, 3–кристал, 5–світлофільтр, 6–фотоприймач,
7–лічильник імпульсів, 8–нуль-індикатор, 9–компенсатор.
Схема кристалооптичного
методу вимірювання
тиску.
1-лазер, 2-поляризатор,
3-п’єзоелемент-кристал з
ІЗД, 4-аналізатор, 5-фільтр,
6-екран, 7-фотоприймач,
8- реєструюча система.
терморегулятора з використанням
вирощеного кристалу Tl4HgI6 в якості
сенсора температури.
Запропоновано спосіб вимірювання
механічних напружень, який ґрунтується
на фізичних явищах, що відбуваються в
отриманих кристалах.
G
Сфера використання: Інститут фізичної оптики
Чутливість 0/Pd(n1-n2))/2=0.1 P= 0.01 атм.
МОНмолодьспорту України, НВП «Карат», НВО
«Полярон» (м.Львів), підприємства,повязані з
виробництвом і контролем виробів електронної і
оптоелектронної техніки, спосіб можна
використовувати для вимірювання механічних
навантажень
Львівський національний університет
імені Івана Франка
БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗНЕШКОДЖЕННЯ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ
Суть, мета розробки: Біологічні способи відновлення сполук Cr(VI), що є
особливо небезпечними та токсичними для живих організмів і для довкілля.
Інноваційний аспект. Вперше запропоновано використати селекцію
прототрофних Cr(VI)-стійких мутантів актиноміцетів (S. sioyaensis Lv81) для
підвищення біологічної утилізації Cr(VI). Запропонований підхід дасть змогу
значно підвищити знешкодження токсичної сполуки у порівнянні з описаними
аналогами.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ СR(VI) МУТАНТОМ S. SIOYAENSIS № 138 ЗА 14 ДІБ
ІНКУБАЦІЇ
Вихідна концентрація
Залишок Сr(VI) у
Відсоток перетвореного
Сr(VI) у середовищі, мМ
середовищі після 14 діб
Сr(VI), %
5
0,1
98
10
4,7
53
50
36,0
28
Тема: “Біосинтез
тіопептидів як спосіб
утилізації відновлених
сполук сірки: нові
енергоощадні
біотехнології для
гірничої промисловості”.
№ ДР 0110U001355
(Проф. Федоренко В.О.)
Львівський національний університет
імені Івана Франка
СПОСІБ ІНДИКАЦІЇ ЯКОСТІ РІЧКОВИХ ВОД ЗА
СКЛАДОМ ГІДРОЗООЦЕНОЗІВ
Суть розробки: Розроблена система
оцінки рівня придатності ріки Західний
Буг та її приток для життя живих
організмів
різного
систематичного
складу.
Виділені організми-індикатори оцінки
якості води є перспективним
для
застосування їх в ужиткових цілях, та під
час оптимізації моніторингу водних
об'єктів
на
загосподарюваних
і
заповідних територіях.
Тема "Роль гідрозооценозів в індикації
якості вод транскордонної ріки Західний
Буг"
№ ДР 0110U001357 (проф. Царик Й.В.)
Отримані дані спрямовані на покращення
транскордонного співробітництва щодо
збереження та управління водними
ресурсами річки Західний Буг.
Сфера
використання:
регіональні
Державні управління екологічної безпеки,
Держводгоспи, екологічний моніторинг
вод заповідних та антропогеннозмінених
територій
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Пропозиції щодо удосконалення НДР
Значні труднощі та недоліки в організації наукових досліджень викликані,
головним чином, недостатнім фінансуванням та застарілим технічним
забезпеченням.
Створити державну програму з забезпечення сучасним унікальним обладнанням
наукових шкіл світового рівня у вищих навчальних закладах України з метою їх
подальшого розвитку. Забезпечити на державному рівні щорічне фінансування
придбання сучасного наукового обладнання.
Забезпечити на державному рівні безперервний доступ вчених ВНЗ України до
світових електронних баз даних (Elsevier, Springer та ін.). Для цього – створити
консорціум ВНЗ та наукових установ НАНУ для щорічної колективної передплати
світових електронних баз даних (з дольовою фінансовою участю учасників
консорціуму) з доступом через сервер Національної бібліотеки України ім. В.
Вернадського.
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Пропозиції щодо удосконалення НДР
Необхідна фінансова та інша підтримка Міністерством вищих навчальних
закладів щодо щорічного введення 10-20 їх періодичних видань у світові
реферативні бази даних (на умовах конкурсу Міністерства). Це дозволить увести
найкращі наукові видання України у перелік видань з імпакт-фактором.
Прикладні держбюджетні теми згідно діючого Положення виконуються упродовж
двох років. Однак, досвід їх виконання показує, що цей термін у багатьох
випадках є недостатнім для своєчасного і якісного виконання розробок і
ефективного їх впровадження у практику. Практично неможливо довести
прикладне біологічне і геологічне дослідження у межах дворічного проекту до
стану його готовності для практичного використання навіть за умов, що не
вимагають тривалих польових експериментів. Пропозиція: внести зміни до
діючого “Положення про виконання держбюджетних НДР” і збільшити термін
виконання держбюджетних прикладних досліджень до 3-х років (принаймні для
певних категорій проектів, що потребують тривалих досліджень).
Львівський національний університет
імені Івана Франка – 350 років
Структура НДЧ Львівського національного університету
імені Івана Франка
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
16
Размер файла
10 190 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа