close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Зелени инвестиции за енергийна

код для вставкиСкачать
ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА
А ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА УЛ. «БРЯНСКА» 30, ГР.ГАБРОВО
АРХ. ИВАН УЗУНОВ
ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА УЛ. «БРЯНСКА» 30, ГР.ГАБРОВО
Проект
„Зелени инвестиции за енергийна ефективност в
административна сграда на ул. „Брянска” 30, Габрово
Възложител
Областна
администрация,
Габрово
Проектант
„Узунов проект” ЕООД, Габрово арх. И. Узунов
Финансиране
Национален доверителен екофонд
Изпълнител
"Топлик" ООД, Ботевград
Строителен надзор
„Стройконсулт ГН 99” ЕООД
Етап
Пред въвеждане в експлоатация
ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА УЛИЦА. »БРЯНСКА» 30, ГР.ГАБРОВО
Първата обществена сграда в България с инсталирани фотоволтаични панели
по фасадата. Това стана възможно с реализацията на проект на Областна
администрация Габрово „Зелени инвестиции за енергийна ефективност в
административна сграда на ул. „Брянска” 30, Габрово”, финансиран със
средства от Национален доверителен екофонд. Общата стойност на проекта е
в размер на 1 092 930,65 лв. Изпълнението реализира "Топлик" ООД, Ботевград
по проект на „Узунов Проект” ЕООД -Габрово с ръководител на колектива и
проектант по част „Архитектурна”, арх. Иван Узунов. Проектант по част
„Електро” е инж. Росен Михайлов, по част „ОВК” - инж.Любомир Аврамов.
Енергийното обследване на тринайсететажната административна сграда, която
е държавна собственост, е разработено от доц. д-р Мария Райкова. Надзорът
по време на строителните работи изпълнява софийската фирма „Стройконсулт
ГН 99” ЕООД. Сградата е в процес на въвеждане в експлоатация.
ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА УЛ. « БРЯНСКА « 30, ГР.ГАБРОВО
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Сградата е построена през 1974 г. Направеното
обследване показало, че вложените при
изграждането материали не отговарят на
съвременните
изисквания
и
норми
за
топлосъхранение и енергоспестяване. Затова
основната цел, която си поставя проектът е
повишаване на енергийна ефективност в
административна сграда чрез прилагане на
енергоспестяващи
мерки
за
значително
намаляване на вредните емисии в атмосферата.
ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА УЛ.» БРЯНСКА» 30, ГР.ГАБРОВО
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЦЕЛТА
ИЗЦЯЛО НОВО ОФОРМЛЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ
ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СГРАДАТА
ИЗЦЯЛО НОВО ОФОРМЛЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ
Изпълненине проектни решения, свързани с енергийната ефективност
включват цялостна подмяна на металната дограма с бяла петкамерна
пластмасова. Всички плътни части на сградата са оформени
с
вентилируема фасадна система-алуминиев композит. Системата е
изпълнена върху метална конструкция и 8 см. топлоизолация-каменна
вата. Изпълнена е топлоизолация на покривната конструкция на
високото тяло и ниското тяло е с 10 см.-минерална вата, положена
върху окачен таван минералфазер.
ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Основни елементи на инсталацията са: фотоволтаични панелимонтирани на подпрозоречните парапети на сградата; инвертори за
фотоволтаичните панели; акумулаторен масив; инвертори с вградено
зарядно за акумулаторния масив; променливотоково разпределително
табло; постояннотокови табла. Използваните фотоволтаични панели са
‘Schuco MPE 85 AL 01’ На източната, южната и западната фасада на
сградата са организирани и разположени общо 416 фотоволтаични
панела, разпределени, групирани и свързани към пет монофазни
инвертора чрез съответните разединители и постояннотокови табла.
НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СГРАДАТА
За цялата сграда е проектирана отоплително-охладителна VRF
система. Външните тела на системата са групирани в две групиразположени върху плоските покриви на ниския и високия корпуси на
сградата.
РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА УЛ. « БРЯНСКА» 30, ГР.ГАБРОВО
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ
35,190kWp е общата инсталирана мощност на централата.
22 178 kWh е очакваното средногодишно производство на системата.
4 262 лв. е очакваната годишна икономия на средства .
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
5
Размер файла
4 317 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа