close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MS PowerPoint

код для вставкиСкачать
Удосконалення системи
якості вимірювань у
випробувальній лабораторії
згідно ДСТУ ISO/IEC
17025:2006
Виконав: Рибак В.В.
Науковий керівник: к.б.н Шитюк К.Ф.
Тенденції розвитку моделей управління у сфері
якості та вимог до компетентності
Мета роботи
Пошук шляхів вдосконалення вже існуючої системи
якості вимірювань яка діє згідно стандарту ДСТУ ISO/IEC
17025:2006 та впровадження розроблених вдосконалень
в діяльність лабораторії на базі Української лабораторії
якості і безпеки продукції АПК.
Об'єкт дослідження
Об’єктом досліджень є впроваджена система
управління якістю, елементи системи управління
вимірюванням, які діють в лабораторії.
Предмет вивчення
Предметом дослідження цієї роботи є необхідні
вдосконалення наявної системи управління якістю
в лабораторії з метою збільшення ймовірності
задоволеності замовника та зниження до найменш
ймовірного рівня можливість виникнення
невідповідної роботи.
Використані матеріали
Матеріали досліджень – настанова з управління
лабораторії, документація, державні та міждержавні
стандарти на методи виконання вимірювань показників
якості зерна, законодавство України у сфері метрології,
міжнародні рекомендації та стандарти щодо виконання
оцінки придатності МВВ та оцінки їх невизначеності.
Застосовані методи
Аналізу
Порівняння
Узагальнення
Технічні Вимоги ДСТУ ISO/IEC
17025:2006
Приміщення та умови довкілля;
Персонал, компетентність та методи її оцінки;
Методи випробувань (порядок вибору методів,
оцінка їх придатності до цільового використання,
оцінка невизначеності вимірювань);
Устаткування;
Простежуваність вимірювань до національної
еталонної бази та одиниць системи Si;
Контроль якості (забезпечення якості через
впровадження внутрішньолабораторного
контролю та участь у міжлаборатоних порівняннях)
Чинники, які впливають на достовірність
результатів вимірювань:
Технічні СОП лабораторії, які
аналізувалися:
СОП.УЛ.5.3-01 Забезпечення контролю умов навколишнього
середовища
СОП.УЛ.5.4-01 Вибирання методів випробувань та розроблення нових
методів
СОП.УЛ.5.4-02 Оцінювання придатності методу
СОП.УЛ.5.4-03 Оцінювання невизначеності вимірювань
СОП.УЛ.5.5-01 Управління устаткуванням
СОП.УЛ.5.5-02 Управління роботою щодо калібрування та
метрологічної атестації (повірки) ЗВТ
СОП.УЛ.5.9-01
Організація робіт з внутрішньолабораторного забезпечення якості
результатів випробувань
СОП.УЛ.5.9-02 Організація та порядок приймання участі в
міжлабораторних порівняннях та раундах професійної майстерності
Блок-схема управління устаткуванням
Аналіз СУЯ ( в частині вимірювань)
УЛЯБП АПК:
На основі аналізу існуючої СОП.УЛ.5.5-01 “Управління
ЗВТ та ВО запропоновано :
впровадити
розроблену
стандартну
форму
електронного реєстру устаткування з можливістю ведення
обліку загальної кількості устаткування, розподілу по
підрозділам та кімнатам, визначення відповідальних за
обслуговування, статусу повірки та калібрування;
впровадити
Реєстр Устаткування
(приклад впровадження)
Назва підрозділу, П.І.Б. відповідальної особи за МЗ: ВМП,
Білоус А.О.
Назва
підрозділу, де
Найменування
№ п/п знаходиться
ВО
та кімната,
корпус
1
1
2
3
4
5
6
Метрологічні
характеристики
Одиниц
Дата
Відповідаль
Умовне
Заводський
клас
і
діапазо введення в на особа за
позначення номер/інвентарн
вимірю точності
експлуатаці використан
н
ВО
ий номер
,
вань
ю
ня
вимірю
розряд,
вань
похибка
2
3
ВМП, к. 227,
корпус 1
ВМП, к. 206,
корпус 1
Роторний
випаровувач
Роторний
випаровувач
Heidolph VV
Micro
ВМП, к. 227,
корпус 1
Компресор
Millipore WP
090500003360/Ч.1.2
28.104.010
2007
Вакуумна
установка
Oasis HLB 6CC
200MG CRT
WAT 106202
30/ВХ Extract WAT200609/Ч.1.227.
MFLD 20POS
104.015
16X100RAC
2006
ВМП, к. 227,
корпус 1
ВМП, к. 227,
корпус 1
ВМП, к. 227,
корпус 1
4
RV-0.5
Насос вакуумний
Millipore XF
5423050
Насос вакуумний
водний
SPV F
5
01.408240/Ч.1.227.1
04.006
060504276/Ч.1.206.1
04.034
2.0622226/Ч.1.206.1
04.035
40100541/Ч.1.227.10
4.006
6
7
8
9
2005
2005
10
Грибова Н.Ю.
Півошенко
В.В.
Грибова Н.Ю.
Грибова Н.Ю.
2006
2007
Грибова Н.Ю.
Грибова Н.Ю.
Блок-схема процесу контролю якості результатів:
Аналіз СУЯ ( в частині вимірювань)
УЛЯБП АПК:
На основі аналізу СОП.УЛ.5.9-01 запропоновано:
Внести зміни в процедуру з метою вдосконалення
процесу відслідковування виконання заходів внутрішнього
контролю шляхом введення стандартної форми “Реєстру
результатів ВЛК”. Таку форму необхідно впровадити в
електронному вигляді.
Введення такої форми дозволить зробити більш
зручним процес обробки даних контролю та створить
можливість постійного доступу до актуалізованої інформації
про реалізацію заходів контролю;
Реєстр результатів ВЛК (приклад ведення)
Підрозділ № зразка та тип Показники, Методика Виконавці Результат Висновок по Відмітка про
контролю
що
випробувань результатам коригувальні
визначалися
дії
3
ВСХА
ВЯВ
4
5
6
7
8
ВЛЗ 01-11 Вода з Вміст заліза у
Кудрявцева 0,287 мг/кг
джерела
воді, мг/кг
А.Г.,
ДСТУ ISO Марковська
ценралізованого
11885:2005
водопостачання;
Н.К.
Випробування
реального
Арсан В.О., 0,31 мг/кг
зразка 2-ма
Балакірєва
методами
А.
ДСТУ ІSО
6332:2003
9
10
задовільно
Не
впроваджувал
ися
Аналіз СУЯ ( в частині вимірювань)
УЛЯБП АПК:
На основі аналізу СОП.УЛ.5.9-02 “Організація участі в
МПР” запропоновано:
Провести інформаційний пошук та скласти Реєстр
доступних для УЛЯБП АПК раундів
міжлабораторних порівнянь як національних так і
міжнародних Програм МПР;
Розроблено таку форму та складено перелік
координаторів МПР з координатами, переліком
вимірювань. Форма впроваджена і
використовується Керівниками науково-дослідних
підрозділів для планування участі в МПР.
Реєстр Програм МПР за напрямком діяльності
УЛЯБП АПК
Назва Координатора
№ / скорочена назва
п/п
Координатора
1
2
Назва
Програми
МПР
Види
випробувань
3
4
Посада
керівника;
Прізвище, ім’я
та по-батькові
керівника
5
Контактні дані
(адреса; телефон;
факс; e-mail;
контактна особа)
Примітка
6
7
Національні програми
1. ДП «Всеукраїнський МПР № 01/11Визначення
Генеральний
державний науково- ГМО «Харчова наявності чи
директор
виробничий центр продукція та відсутності ГМО, Мухаровський
стандартизації,
продовольча
кількісне
Михайло
метрології,
сировина.
визначення ДНК Яковлевич
сертифікації та
Генетично
генетично
захисту прав
модифіковані модифікованих
споживачів», м. Київ, організми»
культур
вул. Метрологічна, 4
Міжнародні програми
3
Food and
Environment Research
Agency
Sand Hutton
Аналітична
York
хімія
YO41 1LZ
Great Britain
Web:
http://www.fapas.com
Продукти
харчування
та напої
03143, м. Київ-143,
вул. Метрологічна, 4
(044) 526-42-60
ukrcsm@ukrcsm.kiev.
ua;
Голубець Р.А.
Dr Amanda Reynolds
-
Tel.: +44 1904 462100
Fax: +44 1904 462040
Email: info@fapas.com
Висновки
1. В процесі роботи ідентифіковані елементи системи
управління якістю УЛЯБП АПК, які мають найбільший
вплив на достовірність вимірювань та можуть бути
вдосконалені: управління устаткуванням,
внутрішньолабораторний контроль та участь в МПР;
2. Для вдосконалення процесів управління елементами
системи управління якістю запропоновано доповнити
стандартні операційні процедури Стандартними
формами:
СОП.УЛ.5.5-01 Управління устаткуванням
СОП.УЛ.5.9-01 Внутрішньолабораторний контроль
СОП.УЛ.5.9-02 Організація участі в МПР
Висновки
На основі аналізу розроблено Реєстр ПРОГРАМ
міжлабораторних порівнянь та впроваджено його у
використання в УЛЯБП АПК. Це дозволить поліпшити
процес планування участі лабораторії в МПР;
Розроблено Реєстр результатів ВЛК та Реєстр
устаткування та запропоновано їх до введення в СУЯ
УЛЯБП АПК. Запропоновано здійснювати ці форми
виключно в електронній формі та з використанням
внутрішньої мережі.
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
21
Размер файла
1 780 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа