close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Оқушылар мен

код для вставкиСкачать
?
?
1
1
А?ан сер? ?орамса?лы
3
2
Б?ржан сал ?ожа??л?лы
5
3
Сег?з Ба?рам?лы Ша?ша?ов
2
4
Жаяу М?са Байжан?лы
7
5
Балуан Шола? Баймырза?лы
4
6
?к?л? Ыбырай Сандыбай?лы
1
7
?сет Найманбаев
6
? тапсырма
Хронологиялы? кесте толтыру
? жылдар
1. 1818-1854 ж.ж.
2. 1834-1897 ж.ж.
3. 1843-1913 ж.ж.
4. 1865 ж.
5. 1835-1929 ж.ж.
Нег?зг? о?и?алар
? жылдар
1. 1818-1854 ж.ж.
2. 1834-1897 ж.ж.
3. 1843-1913 ж.ж.
4. 1865 ж.
5. 1835-1929 ж.ж.
Нег?зг? о?и?алар
Сег?з Ба?рам?лы
Ша?ша?овты? ?м?р с?рген
кезе??
Б?ржан сал ?ожа??л?лыны?
?м?р с?рген кезе??
А?ан сер? ?орамса?лыны?
?м?р с?рген кезе??
Жанбота ?н?н?? орындалуы
Жаяу М?са Байжан?лыны?
?м?р с?рген кезе??
?? тапсырма. Т?с?н?ктеме к?ндел?к
стратегиясы бойынша бер?лген а?ын ?ле?дер?н
о?ып, ?на?ан ?з?нд?ге п?к?р жазу
?з?нд?
(бер?лген ?ле?нен
?з?нд? о?у ар?ылы)
п?к?р
??? тапсырма. А?ан сер?
?орамса?лыны?
?Жа?сы мен жаман? ?ле??н
о?ып, мазм?нын ашу,?на?ан
шума?ына сатылай
кешенд? талдау жасау
?ле?н?? аты:
шума?ы:
тарма?ы:
буын саны:
?й?ас т?р?:
та?ырыбы:
ал?ан с?з?м:
тура ма?ынасы:
ауыспалы ма?ынасы:
?арама-?арсы ма?ынасы:
?V тапсырма.Шы?армашылы? ж?мыс.
Бер?лген шума?ты толы?тыр.
....................................... жа?ын ж?рм?н,
...................................... тасып ж?рм?н.
...................................... ар?асында,
...................................... ж?рм?н.
V тапсырма. Тест ?с??бат.
А?анды ел нел?ктен сер? ата?ан.
М?са Байжан ес?м?не ?жаяу?аны?тауыш с?з?н?? ?осылу
себеб? не?
Б?ржанны? ?з?не дей?нг? а?ындардан ?згешел?г? неде ?
Сег?з сер? Ба?рам?лыны? азан ша?ырып ?ой?ан аты
к?м ?
?С?рша ?ыз??ле?? к?мге арнал?ан?
Сал-сер?лер ауыл?а келгенде халы? оларды ?алай
?арсы ал?ан?
??лагер,?аратор?ай,Базаралы ?ай а?ын?а тиес?л??
Сег?з сер?н?? айтыс?ан а?ын ?ыздарыны? ес?мдер?....
???лагер? поэмасыны? авторы к?м?
?
тапсырмалар
1.
?С?улем ?ыздар? ?ле??н??
авторы.
2.
?Ма?ма?гер? ?ле??н??
авторы
3.
??йкен-ай? ?ле??н?? авторы
4.
?К?кек? ?ле??н?? авторы
5.
Оны т?с?нбеген ?ара??ы ел
?жынданды?деп есептейд?.
6.
Т?рлыбайды? баласы
7.
А?ж?г?т к?мн?? азан
ша?ырылып ?ойыл?ан аты?
8.
То?ыз жас?а толмай жатып
ата-анасынан айырыл?ан
а?ын
9.
М?стапа,М?сайын атты
?лдар мен Биб?сара ?ызды?
?кес?
10.
Петербург,Польша,
Литва,Латвияда бол?ан а?ын
Сег?з сер?
Ба?рам?лы
Ша?ша?ов
Б?ржан сал
?ожа??л?лы
А?ан сер?
?орамса?лы
Жаяу М?са
Байжан?лы
?
тапсырмалар
1.
?С?улем ?ыздар? ?ле??н??
авторы.
2.
Сег?з сер?
Ба?рам?лы
Ша?ша?ов
Б?ржан сал
?ожа??л?лы
А?ан сер?
?орамса?лы
Жаяу М?са
Байжан?лы
*
?Ма?ма?гер? ?ле??н?? авторы
*
3.
??йкен-ай? ?ле??н?? авторы
4.
?К?кек? ?ле??н?? авторы
5.
Оны т?с?нбеген ?ара??ы ел
?жынданды?деп есептейд?.
6.
Т?рлыбайды? баласы
7.
А?ж?г?т к?мн?? азан
ша?ырылып ?ойыл?ан аты?
8.
То?ыз жас?а толмай жатып
ата-анасынан айырыл?ан а?ын
9.
10.
М?стапа,М?сайын атты ?лдар
мен Биб?сара ?ызды? ?кес?
Петербург,Польша,
Литва,Латвияда бол?ан а?ын
*
*
*
*
*
*
*
*
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
32
Размер файла
1 308 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа