close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація

код для вставкиСкачать
МЕТА РОБОТИ
вивчення видового різноманіття лишайників на
території Кунівського лісництва Ізяславського
району Хмельницької області ;
дослідження можливості використання біоіндикації
для визначення ступеня забрудненості
атмосфери з допомогою лишайників
(ліхеноіндикація);
визначення рівня забруднення повітря на
окремих ділянках, спостереження за змінами
протягом багатьох років ;
ознайомлення учнів з результатами досліджень
і вживання заходів щодо очищення атмосфери,
збереження навколишнього середовища.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
визначити видовий склад лишайників;
продовжити вивчення біорізноманіття
нашого регіону;
узагальнити наявні дані про чутливість
видів лишайників до дії забруднювачів;
провести якісну оцінку забруднення
атмосфери за допомогою лишайників;
виявити райони з високим ступенем
забрудненості повітря;
запропонувати заходи поліпшення стану
атмосферного повітря.
СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ
ВИДІВ ЛИШАЙНИКІВ НА
ТЕРИТОРІЇ СЕЛА
0%
33%
НАКИПНІ
ЛИСТУВАТІ
КУЩИСТІ
67%
Співвідношення різних видів
лишайників біля автомагістралі
0%
42%
НАКИПНІ
ЛИСТУВАТІ
58%
КУЩИСТІ
Співвідношення різних видів
лишайників в лісі
22%
27%
НАКИПНІ
ЛИСТУВАТІ
КУЩИСТІ
51%
ОБІЗНАНІСТЬ УЧНІВ З
ПРОБЛЕМАМИ ЗАБРУДНЕННЯ
АТМОСФЕРИ
100
80
60
40
20
0
95%
16%
68%
37%
Значення проблеми забруднення повітря
Знання екологічних проблем атмосфери
Види забруднювачів повітря
Пропозиції заходів очищення повітря
1. ЛІХЕНОІНДИКАЦІЯ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД
БІОІНДИКАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
2. ЛИШАЙНИКИ – Є ЕФЕКТИВНИМИ БІОІНДИКАТОРАМИ
СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА.
3. ДОСЛІДЖЕНО ВИДОВИЙ СКЛАД ЛИШАЙНИКІВ, ЧИМ
ЗРОБЛЕНО ВНЕСОК У ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НАШОГО
РЕГІОНУ.
4. СЕРЕД ЕКОЛОГО-СУБСТРАТНИХ ГРУП ЛИШАЙНИКІВ З
МЕТОЮ ОЦІНКИ СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
НАЙКРАЩЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕПІФІТІВ.
5. НАЙБІЛЬШ СТІЙКИМИ ДО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ Є
НАКИПНІ ФОРМИ ЛИШАЙНИКІВ.
6. В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ
ЛИШАЙНИКІВ БІДНЕ, ЩО СВІДЧИТЬ ПРО ВИЩИЙ СТУПІНЬ
ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВІТРЯ.
7. ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПОТРІБЕН
ПЕРЕХІД АВТОТРАНСПОРТУ НА МЕНШ ШКІДЛИВІ ВИДИ
ПАЛИВА (ГАЗ, БІОСИНТЕТИЧНЕ ПАЛИВО ТА ІН.).
Документ
Категория
Презентации по ОБЖ
Просмотров
119
Размер файла
12 664 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа