close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Неофит Бозвели - :: BEL School

код для вставкиСкачать
Неофит Бозвели
Презентация
Изготвил презентацията
Никол Димитрова Димитрова 9А клас
Обществено-историческа
действителност
Драматична и изпълнена със събития.През 1794 Стойко
Владиславов избран за врачански епископ под името
Софроний Врачански. През 1806 Избухва поредната
Руско-турска война, която продължава до 1812 г. В
Габрово открито първото българско взаимно училище през
1835. Неофит Бозвели и Емануил Васкидович отпечатват в
гр. Крагуевац, Сърбия, „Славено-болгарское детеводство",
а Неофит Рилски издава „Болгарская граматика" - два от
най-популярните по онова време български учебници .
Убеждения и социална активност
на писателя
Бозвели изстрадвал всяка рана , нанасяна
от българския народ.Той бил първият ,
който изплакал преселването на много
българи в Бесарабия.
Прякорът му бозвели означава
непокорен, несломим , буен поп.Годините
на заточение той превърнал в години на
борба.Бозвели е “първият борец за
черковната ни свобода”.
Жизнен път
•
•
•
•
•
Около 1785-Роден в Котел.
Около 1805-послушник на Хилендарския
манастир на Атон.
1812-Приема свещенически сан.
1813-1814- таксидиот(пътуващ и събиращ
помощи за манастира си ) монах.
1814-1834-Става свещеник също така и
учител в Свищов и слага началото на
книжовната си дейност.Създава
“Славеноболгаркое детоводство за малките
деца” с помощта на Емануил Васкидович.
Жизнен път
1834-1835 –Опечатана е
“Землеописание”.Живее в Сърбия.
• 1839-започва борба с гръцкото духовенство
и се премества в Цариград.
• 1841-1844-Заточен е на Атон.Продължава
борбата след като избягва и се връща в
цариград.
• 1845-Написва “Мати Болгария”.Второ
заточение в Антон.
• 1848-Умира в заточение в Хилендарския
манастир.
•
Творчество
1835-"Словеноболгарское Детоводство“(6
учебника)
1844-1848-Диалог “Мати Болгариа” ,
печатан най-напред в Периодическо
списание, г. І, кн. 9-12 .
1834-1835-Отпечатва “Землеописание”.
Два диалога издадени след смъртта му :
“Просвещенньй Еуропейц “ , “Полумершая
Мати Болгарiя и син Болгарiи “ Написани
към 1811.
Другите за писателя
"Ахасфер на нашето възраждане - дрипав и
намръщен калугер, който на гърците е
гледал с такова омерзение, с каквото на
гадовете, що са го яли по затворите, дето,
вместо да се смири, волята му е ставала
по и по-опърничава." – Пенчо Славейков.
Литературна критика
Диалозите на Неофит Бозвели откриват нов важен
момент в развитието на нашето Възраждане .
Борец, когото враговете държат във вериги,
народен трибун, затворен в манастирска килия,
Неофит Бозвели се издига над своето време,
вълнуван от по-големи идеали. Буйният му
патриотизъм, който не се сдържа в рамките на
чисто учителската дейност, за пръв път
противопоставя на гърците една ненавист, равна
на която мъчно може да се посочи и която става
неотменен елемент в страстта на понататъшната
борба.
Литературна критика
Диалогът "Просвещенный Европеец".
Картина на робството. Доста известен
диалог, който ни представя пълна картина
на робството. Диалозите представят за
времето си нов литературен вид у
нас.Диалозите му богат материал както за
характеристиката на автора, така и за
общото положение у нас през 40-те години,
но преди всичко отбелязват задълбочено
общо съзнание и чувство за родината, като
дават първата й персонификация .
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
36
Размер файла
150 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа