close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Концептуальні засади технологій раннього навчання М.Зайцева

код для вставкиСкачать
Концептуальні
засади технологій
раннього навчання
М.Зайцева
М Е Т А:
Навчання дітей грамоти
Формування в дітей
елементарних
математичних уявлень
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
1. Наочні (демонстрація)
2. Словесні
3. Практичні (індивідуальні й
групові ігри та вправи)
4. Репродуктивні
5. Проблемні
Роль педагога
Педагог починає навчання без словесних
настанов, відразу залучаючи дітей до
діяльності, пов’язаної з об’єктом, що
вивчається. Внутрішньо він готовий до
інтелектуальної і фізичної та напруженої
праці, володіє необхідними для розвитку
дитини методичними рішеннями, засновуючи
її пізнавальну діяльність на грі.
Педагог вибудовує навчальний процес на
засадах природовідповідного розвитку
дитини, через відношення і діяльність,
всебічно активізуючи пізнавальний потенціал
дитячого мозку.
Особливості технологій
- максимальна наочність у навчанні;
- нескладні дидактичні посібники;
- звільнення дитини від регламентованої поведінки;
- ритмізація діяльності (ритмічні звукові подразнення, ритмічні рухи кисті
дитини);
- навчальна діяльність дітей насичена цікавими ігровими ситуаціями з
елементами змагання;
- одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання;
- шлях до читання через письмо (від письма кубиками до читання);
- складовий принцип навчання читання, відмова від фонемного
принципу;
- поєднання навчання зі співом (запам’ятовування складів у формі
коротких складових пісеньок, які використовують як фонетичну розминку
і супроводжують рухами);
- використання всіх видів пам’яті: звукової, моторної, зорової,
кінестетичної (просторово-рухової);
- нормалізація та активізація всіх функціональних систем організму
дитини завдяки стійким позитивним емоціям;
- навчання дистанційоване від вербально-логічного спрямування;
- формування правильної постави, висока загальна рухова активність (не
обов’язкове сидіння за столами).
Засіб пізнання світу
Використання у
навчанні кубиків
Рекомендована література
–
–
–
–
1. Біла Е.П. Навчаємо читання українською
мовою за методикою М.Зайцева. 1 видання К.,
2006 р. – 68 с.
2. Зайцев Н.А. Письмо, чтение, счет. «Учебник
для вузов. Специальная литература» /
Художественное оформление Григорьев С. –
СПб: Лань, 2000. – 224 с.
3. Кубики Зайцева. Учебное пособие. Комплект
для дома, группы, класса. Санкт-Петербург.
1999. – 80 с.
4. Ахлымова Н.В. Учимся читать с
удовольствием! Система быстрого обучения
чтению детей 5-6 лет с речевыми нарушениями
по методике Н.А.Зайцева / Н.В. Ахлымова, под
ред. Н.Е. Ильяковой. – М.: Издательство ГНОМ и
Д, 2006. – 72 с.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
65
Размер файла
252 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа