close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

5 3

код для вставки
9 класс информатика
Інформатика
9клас
Розділ 5
Введенн́ та виведенн́ інформації
Частина 3
Навчальна презентаці́ вчител́ Кравчук Г.Т.
СЗШ №8 м. Хмельницького
Клавіату́
ра
(
keyboard
) —
сукупність
розміщених
у певному
пор́дку клавіш
пристро̀, що
використовуєтьс́
дл́ введенн́
і
редагуванн́
даних
, а також
керуванн́
виконанн́м
окремих
операцій
.
Клавіатури
можуть
мати
різні
конструкції
:
•
Механічні
, історично
найперші
—
рух
клавіші
за допомого̀
більш
чи
менш
складної
системи
важелів
тощо
засобів
безпосередньо
виконує
сво̀ корисну
функці̀
(напр. важелів
в друкарській
машині
)
•
Кнопкова
—
рух
клавіші
безпосередньо
з'єднує
або
роз'єднує
електричні
контакти
. •
пружинна
•
мембранна
—
натисканн́
опосередковуєтьс́
мембрано̀, ́ка також
повертає
клавішу
до вихідного
положенн́
.
•
Гумова
—
натисненн́
клавіші
спричин́є
натиск гуми
•
Безкнопкова
(?) •
оптоелектронна
•
ємнісна
—
відносно
рідко
вживана
—
клавіша
з'єднана
з
елементом
, що
змін̀є
ємність
конденсатора, частіше
, шл́хом його
всуву
між
обкладками конденсатора.
•
герконова
—
натисненн́
клавіші
спричин́є
наближенн́
магніту
до геркону всередині
́кого
відбуваєтьс́
замиканн́
контактів
•
Екранна
•
дотикова
—
на екрані
висвітл̀єтьс́
зображенн́
кнопки, дотик
до зазначеного
місц́
на екрані
є
рівнозначним
її
натисненн̀
. Дл́ реалізації
цього
виду клавіатури
необхідний
спеціальний
дотиковий
монитор .
•
класична
—
на екрані
висвітл̀єтьс́
зображенн́
кнопки, по ́кому
клаца̀ть
мишко̀. Цей вид клавіатури
не вимагає
спеціальних
екранів
. Переваго̀
екранних
клавіатур
над фізичними
є
можливість
візуального
відображенн́
великої
кількості
наборів
символів
різних
алфавітів
.
Клавіша
тут виступає
́к елемент
клавіатури
, натисканн́м
́кого
генеруєтьс́
код відповідного
знака або
ініці̀єтьс́
де́ка
ді́
.
Клавіатури
використову̀тьс́
в найрізноманітніших
пристро́х
—
друкарських
машинах, калькул́торах, мобільних
телефонах, а також
є
одніє̀
з
комплекту̀чих
комп'̀тера
. Вживані
сьогодні
комп'̀терні
клавіатури
міст́ть
101 клавішу
або
більше
. Також
все частіше
вбудову̀тьс́
додаткові
кнопки та конрольні
елементи
(
світлодіоди
) —
частіше
дл́ обслуговуванн́
мультимедійних
систем
.
Клавіатура
з
безконтактними
кнопками
Клавіатура
з
безконтактними
кнопками (рис. 1) побудована
на ́вищі
відбитт́
інфрачервоних
променів
. Якщо
на шл́ху інфрачервоних
променів
поставити
предмет від
́кого
вони відбива̀тьс́
, наприклад
металічний
, або
металізований
предмет, напр́м
цих
променів
можна
помін́ти
на 90
°
(закон відбиванн́
променів
). При натисканні
на кнопку промені
від
передавачів
Тх
попада̀ть
на приймачі
Rx
. Джерелом
променів
є
інфрачервоні
світлодіоди
, а приймачами
-
фотодіоди
, це
оптоелектронна
пара розміщена
між
металізованими
пластинами під
кутом 90
°
. В подальшому
сигнал від
приймачів
можна
підсил̀вати
, дешифрувати
і
т. п. .
Переваги
кавіатури
з
безконтактними
кнопками -
надійність
, малі
розміри
(
товщина
оптичного
каналу не критична), стійка
до агресивних
середовищ
(
кислотних
, засолених
, з
великими перепадами температур, то що
).
Рис. 1 Клавіатура
з
безконтактними
кнопками.
M
ембранна
клавіатура
Вона складаєтьс́
із
трьох
основних
елементів
(рис.
1
): підкладки
1
, прокладки 2 и металізованої
мембрани
3
. Підкладка
́вл́є
собо̀ печатну
плату, на ́кій
сформовані
нерухомі
контакти
. Рухомі
контакти
утворені
металізаціє̀
на мембрані
3
, виготовленої
з
тонкої
-
0
,
1
...
0
,
2 мм -
діелектричної
(
наприклад
лавсанової
) металізованої
плівки
. Вс̀ конструкці̀
фіксує
прижимна
рама 4
, виготовлена
з
листового діелектрика
чи
металу
.
Герко́
н
(сокращение от герметизированный магнитоуправл́емый контакт) —
электромеханическое устройство, представл́̀щее собой пару ферромагнитных
контактов, запа́нных в герметичну̀ стекл́нну̀ колбу. При поднесении к геркону посто́нного магнита или вкл̀чении электромагнита контакты замыка̀тс́. Герконы использу̀тс́ как бесконтактные выкл̀чатели, датчики близости и т. д.
Клавиатуры —
клавишных синтезаторов и компь̀теров (в клавиатурах компь̀теров практически не используетс́ с середины 1990
-
х годов) (удачное использование всех достоинств геркона).
На екранної
клавіатури
дозвол́є
користувачам
використовувати
курсор миші
на кнопку або
цифрову
ручку дл́ використанн́
букв на клавіатурі
у вигл́ді
слів
. Вхідна
група
входить в текст безпосередньо
в полі
або
на момент вкл̀ченн́
в активну
програму
. По
-
екран
клавіатури
є
особливо корисним
дл́ введенн́
невеликої
кількості
тексту, ́к, наприклад
, паролів
та імен
файлів
. Клавіатура
зі
щелчком: описані
вище
події
відсутні
дл́ клавіш
, тут механічний
опір
клавіші
тим
більший
, чим
глибше
вона натискаєтьс́
. Дл́ подоланн́
даного
опору потрібно
затратити
певну
силу, післ́
чого
клавішаіде
легше
. Таким чином забезпечуєтьс́
однозначний
контакт. Клавіатура
з
мікроперемикачами
: така
клавіатура
має
тіж
клавіші
. Але мікроперемикачі
характеризу̀тьс́
більшо̀
надійніст̀
і
строком
служби
. Сенсорна
клавіатура
: в момент дотиканн́
пальц́ми
потенціал
збільшуєтьс́
спеціально̀
схемо̀, на виході
́кої
формуєтьс́
сигнал аналогічний
сигналу, ́кий
формуєтьс́
при натискуванні
клавіш
механічної
клавіатури
. Ці
клавіатури
самі
довговічні
, оскільки
в них відсутній
́кий
-
небудь
механічний
елемент
(
замість
традиційних
клавіш
використову̀ть
чутливі
елементи
) і
інформаці́
при натисканні
клавіш
(
дотиканні
до чутливого
елемента
) формуєтьс́
тільки
електрико̀
.
Сенсорна клавіатура
Сенсорна клавіатура
У даному
пристрої
введенн́
немає
фізичних
кнопок. Натомість
вс̀ площу
апарату
займає
величезний
сенсорний
екран
. Вірогідно
, можливості
такої
системи
необмежені
. «
Оптімус
Тактус
» можна
використовувати
́к звичайну
QWERTY
-
клавіатуру
, ́к
симпатичний
відео
-
плеєр
або
зручний
інструмент
дл́ роботи
з
кольорами
в Photoshop
. Все залежить
від
програмного
забезпеченн́
.
Гумова
—
натисненн́
клавіші
спричин́є
натиск гуми
Бездротові
(
WiFi
) клавіатури
На комп'̀терній
клавіатурі
будь
-
́ке
натисненн́
та відпусканн́
клавіші
спричин̀є
посиланн́
сигналу до комп'̀тера
. Кожній
такій
події
відповідає
свій
власний
цифровий
код. В залежності
від
способу передачі
сигналу клавіатури
звутьс́
дротові
та бездротові
. Останнім
часом на комп'̀терному
ринку стали доступними
бездротові
(
WiFi
)
клавіатури
, що
контакту̀ть
з
комп'̀тером
за допомого̀
інфрачервоного
випромін̀ванн́
або
радіохвиль
. Відстань
дії
бездротових
клавіатур
залежить
від
принципу передачі
сигнала і
лежить
в межах від
кількох
метрів
до кількох
дес́тків
метрів
дл́ дорожчих
пристроїв
, наприклад
, Bluetooth
-
клавіатури
.
Особливого роду клавіатури
використову̀тьс́
в музичних
інструментах
—
фортепіано
, клавесині
, акордеоні
а також
де́ких
електроінструментах
Групи клавіш клавіатури
1
. Алфавітно цифрова
2
. Цифрові клавіші
3. Клавіші керуванн́ курсором і редагуванн́
4
. Функціональні клавіші 5
. Спеціальні клавіші
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
46
Размер файла
1 947 Кб
Теги
9 класс информатика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа