close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація до уроку Хімічні властивості кислот

код для вставкиСкачать
Презентація до уроку
Хімічні властивості кислот
Учитель хімії Архипова Л.В.
Хімічний диктант.
Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».
Записати пропущене слово.
Кислоти – це складані речовини, у яких атоми Гідрогену пов’язані з…
Оксид – це бінарна сполука, одним з елементів якої є…
Солі – це складні речовини, які складаються з атомів металів та …
Основи мають загальну формулу…
Магній оксид – це …оксид
Силіцій оксид з водою…
Розчинні основи називають…
Основність нітратної кислоти дорівнює…
Сульфур (VІ) оксид – це…оксид
До безоксигеновмісної кислоти належать сульфідна, сульфатна
кислота.
Кислоти тверді…, леткі…розчинні…
Взаємоперевірка учнів, які сидять за однією партою, обмін зошитами.
Учні підраховують кількість балів. Тим, хто погоджується з оцінкою,
учитель виставляє її в журнал.
Кислоты в продуктах питания
Лимонная
кислота
Щавелевая кислота
Яблочная
кислота
Кислоты в продуктах питания
«Химическое оружие в природе»
Мухоморы используют
в качестве ядовитых
веществ иботеновую
кислоту. Гриб своей
яркой
окраской
предупреждает
животных: «Не трогай!
Ядовит!»
Муравьиная
кислота
Пары кислот нередко применяются
животными для самообороны
Разрушение горных пород
Загрязнение окружающей среды
Хімічні властивості кислот
Дія кислот на індикатори
лакмус
метилоранж
дослід
фенолфталеїн
Хімічні властивості кислот
Металл
Н2
С
Основний оксид
КИСЛОТА +
і
Основа
Сіль
Л
Ь
Н2О
+
Н2О
кислота
Хімічні властивості кислот
Кислота + метал = сіль + водень
Ряд напруги металів:
Li K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Активність металів зменшується
Дослід 1. Взаємодія цинка з хлоридною кислотою
Дослід 2. Взаємодія металів з кислотами
Хімічні властивості кислот
• Кислота + основний оксид = сіль + вода
Дослід. Взаимодія купрум (ІІ) оксида з сульфатною кислотою
СuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
Хімічні властивості кислот
• Кислота + основа = сіль + вода
HCl + NaOH = NaCl + H2O
H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O
Дослід
Хімічні властивості кислот
• Кислота 1 + сіль 1 = сіль 2 + Кислота 2
Умови реакції:
1. Якщо випадає осад ↓:
H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl
2. Якщо утворився газ:
2 HNO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2
Складіть можливі рівняння реакцій взаємодії речовин з розчином
сульфатної кислоти. З букв, які відповідають правильним
відповідям, ви складете назву одного з елементів четвертого
періоду таблиці Д.І. Менделєєва (Учні закреслюють формули
речовин, що не реагують з кислотами).
1) SiО2
2) LiОН
3) Ва (NО3)2
4) НСI
5) К2О
6) К2 SiО3
7) Н NО3
8) Fе(ОН)3
А
К
А
С
Л
І
О
Й
Домашнє завдання.
Дописати рівняння реакцій і вказати тип
кожної з них. Визначити речовини А та В:
2Mg + A
2MgO
MgO + B Mg (OH)2
S+A SO2
SO2+ B H2SO3
Mg (OH)2 + H2SO3 ? + 2B
Підсумки уроку
Продовжити фразу
Сьогодні я довідався…
Було цікаво…
Було важко…
Я зрозумів, що…
Тепер я можу...
Я відчув, що…
Я набув...
Я навчився…
У мене вийшло…
Мене здивувало…
Урок дав мені для життя…
Мені схотілося…
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
333
Размер файла
804 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа