close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація до уроку

код для вставкиСкачать
Математика– это язык на котором
написана книга природы.
Галилео Галилей
1564-1642
Тема уроку:
“Лінійна та квадратична
функції,
їх властивості і графіки”
Мета уроку:
1) дослідження властивостей
лінійної та квадратичної функцій;
2)встановлення зв’язку
математики з природними
галузями.
Лінійна функція:
1)у=kx+b
2) Графік лінійної функції--пряма
3) Якщо в=0, то функція у=kx
називається пряма пропорційність
4)Якщо к ˃ 0, то графік
проходить через I, III
чверті
Якщо к ˂ 0, то графік
проходить через II, IV
чверті
1) Який графік є графіком функції
прямої пропорційності?
Не виконуючи побудови, дослідіть
взаємне розташування графіків функцій
1) у = 2х + 5
у = 2х - 3
2) у= -1,5 + 4
у= 2х - 3
Записати формулу лінійної
функції,відповідну даному графіку.
Пряма – це траєкторія, за якою
рухається ракета, що стартувала.
Пряма – це траєкторія боліда.
Комаха рухається за траєкторією
прямої.
Квадратична функція:
1)
2) Графік квадратичної
функції – парабола
3)Якщо а ˃ 0, то вітки параболи
напрямлені вгору,
Якщо а ˂ 0, то вітки параболи
напрямлені вниз.
Дано функцію
1) Знайдіть f ( - 3) , f( - 1), f(0), f(5).
2) Побудуйте графік данної функції.
Побудуйте графік функції:
Розв’ язати графічно рівняння:
Варіант 1
Варіант 1
№1. Яка з функцій є лінійною
А) у=2
№1. Яка з функцій є квадратичною:
+ 3; Б) у=6х – 1; В) у=
А) у=5 – 4х; б) у=
№2 Графіком квадратичної функції є:
; в) у=3 .
№2 Графіком лінійної функції є:
А) пряма; Б)гіпербола; В)парабола.
А) пряма; Б)гіпербола; В)парабола.
№3 Графік функції у=2х +4проходить через точку:
№3 Графік функції у=7 – 2х проходить через точку:
А) (1;7) ,Б) (0;4); В) (-1;6)
А) (0;5) б) (1;6); в) (2;3).
№4.Функцію задано формулою у= . Якщо значення
аргументу дорівнює 4, то значення функції дорівнює
№4.Функцію задано формулою у= -3х. Якщо значення
функції дорівнює 3, то значення аргументуї дорівнює:
А) 8; б) 10; в) 16.
А) 1; б) -1; в) 3.
№5. Скільки розв язків має система рівнянь
:
№5. Скільки розв язків має система рівнянь
А) не має розв язків; Б) один; В)два
А) безліч; Б) один; В) два
№6. Область визначення квадратичної функції:
№6. Область визначення лінійної функції:
А) усі числа; б) Усі невід’ ємні числа; в) від’ємні
числа.
А) усі числа; б) Усі невід’ ємні числа; в) від’ємні
числа.
№7.Область значень лінійної функції:
№7.Область значень квадратичної функції:
А) усі числа; б) Усі невід ‘ємні числа; в) від’ємні
числа.
А) усі числа; б) Усі невід’ ємні числа; в) від’ємні
числа.
:
Є цікава властивість параболи.
Нехай парабола почне обертатись навколо осі
ординат. Отримаємо щось схоже на чашу , тільки ,
щоб вона не була нескінченною , відріжемо частину
її площиною , перпендикулярною віссі ординат.
Утворюється фігура, яка має назву параболоїд.
Якщо зробити внутрішню
поверхню параболоіда дзеркальною та направити потік світла за
рухом оси ординат, то всі промені світла зберуться в одній точці,
яку, називають фокусом. А якщо у фокус поставити джерело світла,
наприклад, електричну лампочку, то отримаємо звичайну фару, або
прожектор, або частину кишенькового ліхтарика, або антену
супутникового телебачення.
Уникальная и единственная на планете скала Парабола. Гора находится
на хребте Ергаки, Западный Саян. Высота скал 600! метров. По легендам,
это древний космопорт лемурийцев. Лемурийцы, или Третья Раса в
мифологии разных народов - исчезнувшая цивилизация древней Земли,
прекратившая свое существование в результате космического катаклизма.
Цивилизация лемурийцев предшествовала Атлантиде.
Адрес: Красноярский край, Природный парк Ергаки..
Как проехать: На полпути от Абакана до Кызыла..
Чипси Принглс – це приклад гіперболічного
параболоїда.
Дах у формі гіперболічного параболоїда.
На уроці я
повторив(повторила)…
На уроці я
дізналась(дізнався)….
На уроці мені сподобалось….
Домашнє завдання:
конспект,
№607; №609
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
42
Размер файла
8 928 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа