close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інформація, інформаційні процеси

код для вставкиСкачать
Розділ. “Поняття про повідомлення,
інформацію та інформаційні процеси”
Тема. “Поняття про повідомлення.
Сприйняття людиною повідомлень.
Інформація, інформаційні процеси:
отримання, зберігання, опрацювання і
передавання повідомлень”
Поняття про повідомлення та інформацію.
Кожного дня людина дізнається про щось нове, отримує
певну інформацію.
Інформація – це відомості про об'єкти, процеси чи явища
навколишнього світу .
Інформація – це повідомлення, які людина отримує від
вчителя в школі, з книг, телепередач, новини, які чуємо з
радіо чи від людей з якими спілкуєм.
Повідомлення – це дані які передаються від джерела до
отримувача через канал зв’язку тощо; засіб передавання
даних.
Носіями інформації можуть бути: мозок людини, камінь,
дерево, шкіра, пергамент, папір, книжка, магнітний та
оптичний диск, карта пам’яті, штучний мозок (пам'ять)
робота тощо.
Інформацію із оточуючого світу людина отримує за
допомогою органів відчуття через п'ять каналів сприйняття
інформації: зору, слуху, дотику, нюху, смаку.
Якщо ми отримуємо інформацію
за допомогою зору, то це
- зорова інформація.
Якщо за допомогою слуху
- слухова інформація.
Якщо за допомогою шкіри
- дотична інформація.
Якщо за допомогою запаху
- нюхова інформація.
Якщо за допомогою язика
- смакова інформація.
Отримати інформацію людині допомагають органи чуття.
Заповніть пусті клітинки
Предмет
Властивості
Джерело
Духмяний
Нюх
Солодкий
Смак
Колючий
Дотик
Дзвін
Слух
Красива
Зір
Сучасні комп'ютери можуть працювати
з п'ятьма видами інформації.
Види інформації
Звукова
Числова
Текстова
Графічна
Відеоінформація
Властивості інформації
Повідомлення та сигнали
Інформація існує у вигляді повідомлень.
Повідомлення передаються за допомогою
сигналів.
Слово сигнал має спільний корінь з sign,
що в перекладі означає “знак, символ”.
Інформаційне
повідомлення
завжди
передбачає наявність джерела, приймача і
каналу зв'язку між джерелом і приймачем.
Інформаційне повідомлення
канал
Джерело
повідомлення
зв'язку
Приймач
повідомлення
Види повідомлень
Види повідомлень
За способом сприйняття
Візуальні, аудіальні,
тактильні, нюхові, смакові
За формою подання
Текстові, числові, графічні,
Звукові, комбіновані
За суспільним значенням
Масові: повсякденні, естетичні,
суспільно-політичні
Спеціальні: наукові, виробничі, технічні,
управлінські
Способи подання й кодування
повідомлень
Мова – знакова система для подання та
обміну повідомленнями.
Кодування – процес перетворення за
певними правилами одного набору даних на
інший зі збереженням змісту інформації.
Алфавіт – скінчений впорядкований набір
символів довільної природи, за допомогою
яких подають (кодуються) повідомлення.
Пристрої, що використовуються людиною
для роботи з повідомленнями
телефон
GPS навігатор
супутник
диктофон, плеєр
телевізор
ігрова приставка
Робота з комп'ютером.
Програма “Сходинки до інформатики.
Гра “МАГАЗИН””
Інформаційні процеси – це сукупність послідовних дій, які
виконують з інформацією для отримання
якогось результату.
Отримання
інформації
.
Обробка
інформації
Передача
інформації
Збереження
інформації
Вкажіть,
у
яких
видах
представлено інформацію:
• Стаття в газеті
• Музичний диск
• Інформаційний випуск новин
• Виставка картин
• Відеокасета
• Медичний довідник
• Лист.
Збереження інформації
первісними людьми
Збереження інформації
сучасними людьми
Також ми зберігаємо
інформацію на відео- та
аудіокасетах, оптичних
дисках, магнітних дисках,
в пам'яті комп'ютера.
Дай правильну відповідь.
Дай правильну відповідь.
Список використаних джерел
1. Шевченко В. М., Чернета М. Н., Попова О. О., Шевченко Т. М.
Сходинки до інформатики: Методичний посібник для вчителів
інформатики та початкової школи.
2. Білоусова Л.І., ОлефіренкоН.В.Інформатика. Веселі
вправи.П,П. “Торсінг плюс”, Харків 2011.
3. Антонова О.П. Інформатика. Початковий курс, 2 клас,
Шепетівка, “Аспект”, 2009.
4. Андрусич С. Комп’ютерна підтримка курсу “Сходинки до
інформатики”. Початкова школа , 2006, №8.
5. Констанкевич Л. Викладання інформаційних технологій у
початковій школі. Початкова освіта, №12, 2008.
6. http://pc-school.uol.ua
7. http://informatika.org.ua
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
52
Размер файла
6 788 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа