close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Starchenko

код для вставкиСкачать
Про особливості програмного
забезпечення викладання
інформатики у 2 класі початкової
школи та у 5 класі основної школи
за новими навчальними програмами
відповідно до Державних стандартів
загальної середньої освіти
Старченко Людмила Миколаївна,
методист секції інформатизації та
дистанційної освіти КВНЗ “Харківська
академія неперервної освіти”
Освітня галузь “Технології”
Розділ:
2-4 клас
1 година на тиждень
“Сходинки
до інформатики”
Програма
спрямована на реалізацію
цілей та задач освітньої
галузі
“Технології”,
визначених в Державному
стандарті
початкової
загальної освіти;
враховує
рекомендації
ЮНЕСКО “Інформатика в
початковій освіті”
Умови реалізації мети
та завдань курсу
Сходинки до інформатики.
2 клас
за новою державною
програмою
Автори:
Зарецька Ірина Тимофіївна,
доцент кафедри теоретичної і практичної
інформатики Харківського університету
ім. Каразіна, канд. фіз.-мат. наук,
Корнієнко Марина Михайлівна,
учитель інформатики вищої категорії
Харківської гімназії №55, учительметодист, заслужений учитель України,
Крамаровська Світлана Миколаївна
учитель інформатики вищої категорії
Харківської гімназії №172, учительметодист
Навчальнометодичний
комплект
підручник
робочий зошит
посібник для вчителя
експрес-контроль
диск
2
клас
Навчально-методичне забезпечення
курсу з 2013-2014 н.р.
Навчально-методичний комплект
“Сходинки до інформатики. 2 клас” містить:
підручник,
робочий зошит,
посібник для вчителя,
програмне забезпечення
методика викладання
Навчально-методичне
забезпечення курсу
з 2013-2014 н.р.
Навчально-методичний комплект
“Сходинки до інформатики. 2 клас” містить:
підручник,
робочий зошит,
Книга для вчителя,
програмне забезпечення
5 клас
Курс «Інформатика»
розрахований на 245 годин за рахунок
інваріантної частини навчального плану
Клас
Кількість годин
Загальна
на тиждень
кількість годин
5 клас
1
35
6 клас
1
35
7 клас
1
35
8 клас
2
70
9 клас
2
70
Всього
245
Змістовні лінії навчального курсу
• інформація, інформаційні процеси, системи,
технології;
• комп’ютер як універсальний пристрій для
опрацювання даних;
• комп’ютерні мережі;
• інформаційні технології (створення та
опрацювання текстових документів, графічних
зображень, числових даних, об’єктів
мультимедіа, мультимедійних презентацій,
систем управління базами даних);
• комп’ютерне моделювання;
• основи алгоритмізації та програмування.
Характеристика умов навчання
• підготовленість учителів інформатики до навчання
курсу «Інформатика»;
• Забезпечення навчальних закладів сучасною
комп’ютерною технікою;
• під’єднання до Інтернету всіх комп’ютерів НКК,
якість якого забезпечує виконання кожним учнем
завдань роботи із сервісами Інтернету, та наявність у
навчальному закладі локальної комп’ютерної мережі.
• кожен урок проводиться у комп'ютерному класі;
• На уроці класи діляться на підгрупи (Наказ МОНУ
№ 128 від 20.02.2002 року)
• Для проведення занять час на теоретичну та
практичну частини поділяється у відношенні 2:1
Інформатика програма
для 5-9 класів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Програма з інформатики
для 5-9 класів для ЗОШ з
поглиблиним вивченням
предметів
природничоциклу.
Державним математичного
(за
новим
стандартом базової і повної
загальної
середньої
освіти,
інваріантна
складова з 2013-2014 н.р.)
(Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-265 від
05.09.2012)
Програма
надрукована
в
журналі
"Комп'ютер у школі та сім'ї"
№6 - 2012 року, с. 3 - 14
Термін дії програм
В п'ятих класах:
2013/2014 навчальний рік;
2014/2015 навчальний рік;
2015/2016 навчальний рік;
З 2016/2017 навчального року в п'ятих
класах буде введена програма для учнів,
що вивчали інформатику з 2-го класу
Порівняння розподілу навчальних годин
у навчальних програмах
№
Назва теми
Державна
програма
Альтернативна
програма
К-ть
Класи
К-ть
Класи
годин вивчення годин вивчення
1
Інформація, інформаційні процеси, системи
10
5,8,9
9
5, 7, 8, 9
2
Комп’ютер як універсальний пристрій для
опрацювання даних
24
5,6,8
25
5,6,7,8
3
Інформаційні технології
88
5,6,7,8,9
52
5,6,7,8,9
Опрацювання текстових даних
19
6,8,9
15
5,6,8
Створення та опрацювання графічних
зображень
Створення та опрацювання об’єктів
мультимедіа
Створення та опрацювання мультимедійних
презентацій
15
5,8
9
5,6
11
6,8
15
6,9
15
5,8
5
8
Створення та опрацювання числових даних
18
7,8
8
7
Система управління базами даних
10
9
0
0
Порівняння розподілу навчальних годин
у навчальних програмах
№
Назва теми
Державна
програма
Альтернативна
програма
К-ть
Класи
К-ть
Класи
годин вивчення годин вивчення
4
Комп’ютерні мережі
29
6,7,9
31
6,7,8,9
5
Основи алгоритмізації
та програмування Моделювання
46
6,7,8,9
71
5,6,7,8,9
6
Розв’язування компетентнісних задач,
виконання індивідуальних і групових
навчальних проектів
35
7,8,9
21
5,6,7,8,9
7
Резерв
13
5,6,7,8,9
36
5,6,7,8,9
В 5 класі будуть вивчатись наступні
теми:
Назва розділу
Кількість
годин
Інформація, інформаційні процеси, системи,
технології
Комп’ютер як універсальний пристрій для
опрацювання даних
10
Створення та опрацювання графічних зображень
9
Створення та опрацювання мультимедійних
презентацій
9
Резерв
3
Всього
35
4
Навчальний час, який відводиться на
вивчення курсу інформатики, потрібно
розподіляти таким чином:
- 30% навчального часу відводиться
на засвоєння теоретичних знань,
-70% навчального часу відводиться
на формування практичних навичок
роботи з сучасною комп’ютерною
технікою та ІКТ.
- обов’язкове виконання практичних
робіт – 6.
Підручники
Підручник «Інформатика. 5 клас» для
загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням польською мовою (авт. Ривкінд
Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.)
Вибір програмного забезпечення
Матеріал підручника орієнтовано на:
• сучасне
програмне
забезпечення,
що
постачається з навчальними комп'ютерними
комплексами,
• офіційно
безкоштовне
програмне
забезпечення,
• виключно
україномовне
програмне
забезпечення
• програмне
забезпечення
навчального
призначення з грифом МОНМСУ
Методична підтримка
Сайт Інформатика для всіх
http://allinf.at.ua/
Поурочне планування
Файли-заготовки для виконання вправ, завдань
та практичних робіт
Програмне забезпечення
Робочий зошит з інформатики
Додаткові завдання для кожного уроку
Два варіанти практичних робіт
Книга для вчителя
Психолого-фізіологічні особливості учнів 5 класу
Санітарно-гігієнічні вимоги до організації
навчальних занять
Рекомендації до проведення уроків у 5 класі
Підручник «Інформатика. 5 клас» для
загальноосвітніх навчальних закладів (авт.
Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.,
Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.)
Методичний посібник
для вчителя
Рекомендації щодо використання інноваційних методів та
форм навчання, засобів візуалізації навчального матеріалу
Детальні інструкції до виконання учнями завдань, їх
розв'язки
Рекомендації щодо організації роботи з комп'ютером з
урахуванням різних умов
Особливості та переваги використання формувального
оцінювання
Розгорнуті конспекти уроків
Робочий зошит для учня
Побудова
індивідуальної траєкторії навчання
Розвиток
Творчість
Критичне мислення
Рефлексія
Карта
знань
Карта
досягнень
Візуальні
засоби
Творча
майстерня
Зошит контролю
Add Your Text
Інструменти
формувально
го
оцінювання
Тести,
кросворди
Add Your Text
Застосування
методу
Портфоліо
Add YourПрактичні
Text
роботи
Add Your Text
Контактна інформація:
metinf@list.ru
р.т. 364-26-38
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
46
Размер файла
7 213 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа