close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Рекомендації до
виконання
розрахунково-графічної
роботи (РГрР)
Мета виконання
розрахунково-графічної роботи (РГрР):
I.
Більш глибокого опанування студентом конкретної теми і
кінцевих цілей курсу медичної інформатики. Застосування знань,
набутих в процесі вивчення курсу, в контексті виконання роботи за
обраною темою.
II. Набуття вмінь самостійної роботи з:
•
•
•
•
•
Визначення мети РГрР і задач роботи
Підбору, огляду і систематизації літературних джерел
Підбору та аналізу даних/ алгоритмізації медико-біологічних задач / тощо
Формулювання висновків
Визначення сильних та слабких сторін у власній роботі
III. Набуття вмінь командної роботи з:
• Критичного та конструктивного розгляду тем членів команди
• Сприйняття критики та зауважень з боку членів команди з урахуванням
порад або відстоюванням власної думки
IV. Набуття вмінь з оформлення та презентації роботи у вигляді
• Створення паперового портфоліо
• Оформлення РГрР в електронному вигляді
• Публічна презентація роботи під час заняття, пов'язаного з темою роботи
студента; захист роботи в кінці курсу; конструктивне обговорення та оцінка
робіт членів команди та одногрупників
Етапи виконання
розрахунково-графічної роботи (РГрР):
I. Індивідуальна робота за змістом обраної теми
РГрР. Критичне оцінювання РГрР іншим
студентом(ами) (критичне оцінювання має бути
представлене автору-студенту та викладачу
групи).
II. Обговорення РГрР студентом(ами) і викладачем
та критичні зауваження до неї. Доопрацювання
РГрР.
III. Представлення кінцевого варіанту РГрР з
окремим відображенням власної оцінки сильних
і слабких сторін.
І етап РГрР
Студент повинен:
– З переліку запропонованих проблем обрати тему,
узгодити її з викладачем
– Підібрати літературу відповідно обраній темі РГрР
(10 - 15 джерел)
– Зібрати дані
Студент повинен представити:
– Опис роботи (тема, мета, актуальність роботи)
– Анотацію десяти джерел (1 абзац на кожне джерело)
та їх зв’язок з темою РГрР
– Структуровані дані та інформацію щодо джерела
даних
Оцінювання І етапу РГрР
• 10 балів
Студент орієнтується у вибраній темі РГрР.
Визначено мету, актуальність (проблеми) роботи.
Зроблено анотацію джерел.
Зібрані дані структуровано.
Дає відповіді на поставлені питання викладача.
• 5 балів
Студент має орієнтуватися в темах членів своєї
групи. Дати оцінку виконаній роботі члена
команди. В чому полягала його допомога teams.
II етап РГрР
Представлення робочого варіанту РГрР
(хід обробки даних, метод обробки)
Оцінювання ІІ етапу РГрР
• 15 балів
Студент повинен обґрунтувати вибраний
метод та спосіб виконання практичної
частини роботи. Пояснити етапи обробки
даних.
• 5 балів
В чому полягала допомога членам своєї
команди на даному етапі РГрР.
Пропозиції щодо методу обробки даних.
ІІІ етап РГрР
Представлення результатів обробки
даних в електронному вигляді
Представлення кінцевого варіанту
РГрР у вигляді портфоліо
Самооцінка своєї роботи (слабкі та
сильні сторони роботи)
Оцінювання ІІІ етапу РГрР
• 15 балів
Студент представляє результати своєї роботи у
вигляді портфоліо та в електронному вигляді.
Здійснює самооцінку своєї роботи.
• 5 балів
Студент оцінює роботу кожного члена групи.
Робить висновки про те, що він дізнався
нового від team members, як це вплинуло на
його навчальну діяльність.
Зміст портфоліо
•
•
•
•
•
•
•
Тема РГрР
Мета РГрР
Актуальність (проблеми) РГрР
Анотація літературних джерел
Структуровані дані
Етапи виконання обробки даних
Сильні та слабкі сторони роботи
Приклади тем до РГрР
1. Госпітальні інформаційні системи –
2.
3.
4.
5.
6.
переваги та недоліки (приклад ГІС)
Електронна медична картка (ЕМК) в
закладах системи охорони здоров’я
(приклад ЕМК)
Застосування статистичного аналізу
даних при дослідженні впливу
куріння на організм людини
Безпека даних в ЕМК (приклад
моделі захисту даних)
Роль доказової медицини у світі та
Україні
Каталоги Кокранівської електронної
бібліотеки
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
9
Размер файла
3 433 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа