close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

код для вставкиСкачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
досвіду роботи вчителя
біології Нижньосірогозької
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Пантелей Г.Г.
Девіз презентації:
“Прагніть того, щоб ваші слова і справи були
провідними зірками”
В. Сухомлинський
Рік народження – 1958.
Освіта – вища.
Спеціальність за дипломом –
вчитель хімії та біології.
Педагогічний стаж – 31 років.
Місце роботи –
Нижньосірогозька ЗОШ І – ІІІ
ступенів.
За фахом – учитель біології
Кваліфікаційна категорія –
“Спеціаліст вищої категорії”.
Звання – “Вчитель-методист”.
Грамоти
відділу
освіти
райдержадміністрації
Грамоти МО і
науки України
Лауреат заочного
конкурсу “Панорама
Знак
“Відмінник освіти
України”
творчих
уроків – 2010”
На шляху до
самовдосконалення
(Державні нагороди)
Диплом заочного
конкурсу “Панорама
творчих
уроків – 2006”
Диплом заочного
конкурсу “Панорама
творчих
уроків ” у 2008,
Диплом заочного
конкурсу
“Панорама
творчих
уроків – 2007”
2009 ті 2011 рр
Моє педагогічне кредо:
“Слово – це полководець, який веде в бій. Це музикант,
який доторкається до дрімучих струн людської душі:
знайте, до якої струни доторкнутись, і вона зазвучить
дивною музикою”
В. Сухомлинський
В єдності з живою природою
Творче спілкування з колегами
Члени творчої групи – вчителі
Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Керівник – Пантелей Г.Г.
Естетичне виховання учнів екологічного
напряму
Етапи самоосвіти
Модульно-розвивальна система і
рейтингове оцінювання знань;
Інтерактивні технології навчання в
модульно-розвивальній системі з
біології;
Елементи тренінгу у викладанні біології
з використанням інтерактивних
технологій навчання.
Тема досвіду:
“Елементи тренінгу у
викладанні біології з
використанням
інтерактивних технологій
навчання”
Поширення досвіду через
друковані матеріали
“Рефлексивна
діяльність
учителя та учня на
основі освітнього
моніторингу
(методичні
рекомендації)”
“Тренінг –
ефективний
метод групової
Роботи”
“Мотивація
навчання в
системі
рефлексивної
діяльності”
“Конкурсні уроки
з використанням
інтерактивних
технологій”
“Панорама
творчих уроків”
у журналі
“Біологія.
Шкільний світ”
Навчально-методична база
кабінету біології
Кабінет біології
Методичні посібники
Таблиці
Лабораторія кабінету
біології
Робота учнів в секціях біології, екології,
сільськогосподарського наукового
товариства старшокласників
Переможці обласних, Всеукраїнських,
Всесвітніх еколого-біологічних конкурсів
Всеукраїнський
конкурс “Джміль
та бджілка”
Всеукраїнський
конкурс “Парки –
легені міст
і сіл України”
Районний
конкурс
екологічних
Агітбригад
Конкурс-захист
науково-дослідницьких
робіт
(МАН України)
КОНКУРСИ
Всеукраїнський
заочний
конкурс-огляд
“Галерея
кімнатних
рослин”
Всеукраїнський
конкурс “Вчимося
заповідати”
Всеукраїнська
естафета
“Дослідницький
марафон”
Всеукраїнський
конкурс “Юний
поетприродолюб”
Всеукраїнська
акція “Рослини –
рятівники від
радіації”
Учасники І, ІІ, ІІІ етапів
Всеукраїнських олімпіад з біології,
інтернет-олімпіади
ОЛІМПІАДИ
Учасники Всеукраїнських екологічних
конкурсів та МАН, “Волонтери року”
Тренінг – ефективний метод
групової роботи
ТРЕНІНГ
Тренінг – це
Нові підходи
(співпраця,
відкритість,
активність,
Позитивні
цінності,
ставлення,
ідеали
відповідальність)
Нові знання
(інтенсивне
засвоєння,
уточнення)
Нові уміння і навички
(ефективної комунікації,
самоконтролю,
лідерства, роботи в
команді, уміння
надавати й отримувати
допомогу, аналіз
ситуацій і прийняття
рішень)
Ознаки тренінгу
Тренінг
не схожий
на урок
На тренінгу
не має
жорсткої
дисципліни
Тренінг – це
форма
групової роботи
На тренінгу
всі добровільно
дотримуються
правил
На тренінгу
учні не сидять
за партами
Тренінг – це те,
що відбувається
під керівництвом
тренера
Структура тренінгу
І. Вступна частина:
- зворотний зв’язок
(перевірка
домашнього
завдання);
- виявлення очікувань;
- знайомство;
- повторення правил.
ІІ. Основна
частина
ІІІ. Заключна частина:
- підведення підсумків;
- зворотний зв’язок за
тематикою
поточного
уроку;
- релаксація;
- процедури завершен-ня
тренінгу.
Теоретичний блок:
- інтерактивні презентації
- інформаційні повідомлення
- мозкові штурми
- міні-лекції з елементами бесіди
- самонавчання та взаємонавчання
Практичний блок:
- робота в групах
- виконання проектів
- аналіз історій та ситуацій
- рольові ігри
- інсценування
Допоміжні вправи:
-об’єднання в групи
- вправи на зняття м’язового та
психологічного напруження
ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЖИВОЇ
ПРИРОДИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Робота з мікроскопом
Гербарний матеріал,
кімнатні рослини
Колекції тварин
Вологі препарати
Ігрова діяльність
Під час роботи з опорними термінами:
анаграми – закодовані терміни;
методика “Веббінг” – плутанина слів – ключове слово, навколо якого
“нарощуються” з ним логічно;
казки з використанням опорних термінів;
рольові ігри;
гра “Уяви” під час тренінгу на етапах “Знайомство”, “Прощання”;
робота поштамту “Лист”;
складання кросвордів;
інтелектуальна гра “Ваше слово, ерудите!”
Під час проведення теоретичного блока:
інтерактивні презентації;
інформаційні повідомлення (на основі опорних термінів створити блокопору відповіді й логічну відповідь на їх основі);
Під час проведення практичного блоку:
виконання проектів;
об’єднання в групи.
Інтерактивні технології:
мозковий штурм;
мікрофон;
групові форми;
впровадження методики колажу, континуума,
опереджаю чого завдання, експерименту;
інтерактивні презентації;
опитування думок;
виконання проектів;
створення портфоліо.
Результат – рефлексія
самооцінка знань учнів;
зворотній зв’язок – завдання,
проблемне питання (мотивація);
очікування;
знайомство.
Технології рефлексії
“Запитальний
ряд”
“Уяви”
Лист контролю
“Ми сьогодні
молодці”
“Лист самому
собі”
“Сонечко”
“Мікрофон
по колу”
“Незавершені
вислови”
Інтеграція знань під час тренінгу
Екологічна
сторінка
Психологічна
сторінка
Сторінка
з курсу
хімії
Сторінка з
курсу
“Основи
здоров’я”
Психологічна сторінка
Завдання: складіть схему у виді сот
і доведіть, що спільного в родині бджолиної сім’ї
та людському суспільстві
Родина, людське суспільство, держава
Передають
навички
Годують
Охороняють
Спілкуються
ЛЮДИНА
БДЖОЛА
Будують
Створюють
продукцію
Піклуються
Користь
для родини
Родина бджолиної сім’ї
ПСИХОЛОГІЧНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ
Чи можна пов’язати життя рослин із
психічним настроєм людини? Із життям
людини взагалі?
Прохання до одного з учнів заплющити очі і
торкнутися до квітки, що пропонує
експериментатор. Завдання: виявити на
доторканість, що це за квітка (троянда, бо
вона має шипи).
ЕКОЛОГІЧНА СТОРІНКА
Я – Природа! Я – великий мастер,
Вечный мастер жизни. Я могу,
Человек, тебе за соучастье подаритьВ моей все это власти: и подснежник в лесу,
Ромашку на лугу, небо в час восхода
Иву над рекой. И наконец, и закате,
Солнцем прокаленный, рыжеватый
Хлебный колос!..
(Межелайтис Э.)
Сторінки з хімії
Види хімічних забруднень
Природні
?
Антропогенні
?
Сторінка з курсу “Основи здоров’я”
Фітонциди – леткі олії, що знищують хвороботворні бактерії
та інших паразитів.
Рослини якої родини їх містять?
Критерії оцінювання навчальних
досягнень під час тренінгу
Чіткі вимоги
до
навчальних
результатів
Розвивати
позитивне
ставлення
до самого
себе,
упевненість
у своїх
здібностях і
можливостях
Заохочувати
учнів
апробувати
моделі
поведінки без
ризику
отримувати
негативні
бали
Використовувати
самооцінювання
як важливий
елемент
навчання
Давати змогу
показати свої
досягнення
різними
способами
Надавати
зворотний
зв’язок
Творчі
завдання
Тести
Самооцінювання
Оцінювання
однолітками
Інструменти оцінювання
Спостереження
Інтерв’ю
Презентація,
проект
Портфоліо
Модель складових біологічної
компетентності особистості
Мотиваційна
•Мотиви, завдання,
потреби біологічної
компетентності;
•Сила волі,
цілеспрямованість;
•Уміння досягати
успіху та результатів
шляхом наполегливої
праці.
Комунікативна
Функціональна
•Знання , уміння,
досвід практичної
діяльності;
•Самоосвіта,
самовиховання;
•Оволодіння
способами пізнання
й практичної
діяльності.
•Уміння чітко
висловлювати думки;
•Встановлювати
міжособистісні зв’язки,
організовувати й
підтримувати діалог.
Рефлексивна
•Уміння свідомо
контролювати
результати своєї
діяльності;
•Самооцінка,
самореалізація,
відповідальність за
результати своєї
діяльності;
•Формування
ініціативності,
упевненості в собі.
Дозволяє
розвивати
життєві
навички
спілкування
в колективі
Що дає тренінг?
Розвиває
мовленнєвий
запас учнів
Виховує
відповідальну
поведінку
Формує власну
стратегію
самоосвіти,
самовиховання,
саморозвитку
Виховує
впевненість
у себе
Дозволяє
працювати
з текстом
підручника,
активізує
роботу з
біологічними
термінами
курсу
Виявляє
лідерів,
активних
учасників
навчальновиховного
процесу
У чому перевага тренінгу?
Говорять усі
Учні
дотримуються
правил спілкування
в групі
Спілкуються
між собою
всі учні з різним
характером,
типом
темпераменту
Результативність роботи
Динаміка участі учнів тренінгового
11-А класу в екологічних конкурсах і
оглядах
Кількість учнів
20082009
н.р.
20092010
н.р.
20102011
н.р.
7
5
4
3
Екологічна
агітбригада
Секція біології,
НТС
Зелені патрулі
Блакитні патрулі
Екологічні
конкурси,
огляди, акції
Волонтери –
“За здоровий
спосіб життя”
Динаміка успішності учнів 11-А
класу
2008-2009 н.р.
2010-2011 н.р.
2009-2010 н.р.
Кількість
учнів
41%
40%
24%
23%
Середній
рівень
Достатній
рівень
Високий
рівень
Динаміка успішності учнів з
біології
Успішність
%
11-А –
тренінговий
клас
11-Б –
традиційна
система
навчання
50%
41%
36%
27%
23%
Середній
рівень
Достатній
рівень
Високий
рівень
КОЖНА ЛЮДИНА
НАРОДЖУЄТЬСЯ ІЗ
ЗЕРНЯТКОМ У РУЦІ.
ТІЛЬКИ ТРЕБА ЗНАЙТИ
ТЕ ПОЛЕ, ДЕ ЦЕ ЗЕРНО
ПРОРОСТЕ
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
1 232
Размер файла
13 504 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа