close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

код для вставкиСкачать
Презентація педагогічного досвіду
вчителя історії
Донецької загальноосвітньої школи I – III ступенів №58
Манакової Людмили Петрівни
ТВОРЧИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
«СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
ЗАСОБАМИ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ»
Манакова Л. П.
Актуальність досвіду
Концепція загальної середньої освіти проголошує
освіту ХХI століття освітою для людини. Сучасна
школа повинна забезпечити умови для розвитку
успішної особистості. І це завдання не тільки і не
стільки змісту освіти, скільки технологій навчання,
що впроваджуються.
Було прийняте рішення проаналізувати впровадження
інноваційних педагогічних технологій та дослідити їх
вплив на самореалізацію особистості учня засобами
історії в освітньому просторі школи.
Манакова Л. П.
Предмет
Об’єкт
Мета
дослідження
учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н.
р. по 2008 – 2009 н. р.
рівень сформованості
компетентностей.
навчальних
та
предметних
моделювання власної педагогічної системи формування
успішної особистості учня.
Гіпотеза
створення навчального середовища засобами історичної
освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної
дитини.
Практичне
значення
Автором проекту запропоновано оптимальні форми
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів для
формування історичної свідомості як умови успішної
адаптації та самореалізації особистості в сучасній
соціокультурній ситуації.
Манакова Л. П.
Концептуальні положення
творчого інноваційного проекту
Методологічний
підхід:
особистісно
орієнтований,
діяльнісний,
компетентнісний.
Наукова
концепція:
проблемне
навчання,
дискусійна
модель навчання,
кооперативне
навчання,
різнорівневе
навчання шляхом
формування
компетентностей.
Головні фактори
розвитку: у
процесі навчання
– соціогенні, у
вихованні –
психогенні
(„особистість
виховується
тільки
особистістю”).
Підхід до дитини і
характервиховної
взаємодії:
антропоцентрични
й, суб’єктсуб’єктний,співро
бітництва.
Вид соціальнопедагогічної
діяльності:
навчаюча +
розвиваюча +
соціалізації.
Переважаючі
методи:
проблемні, творчі,
дослідницькі.
Тип управління
навчальновиховним
процесом: гнучке,
зі зміною режиму
контролю,
комплексне.
Манакова Л. П.
Умови формування розвиненої
особистості засобами історичної освіти:
Залучення кожного учня до активного
пізнавального процесу, застосування
отриманих знань на практиці;
Сумісна робота у співробітництві при
вирішенні різноманітних проблем, де
треба проявити комунікативні вміння;
Вільний доступ до необхідної інформації з
метою формування особисто незалежного,
але аргументованого погляду;
Постійне випробування своїх
інтелектуальних, фізичних та моральних
сил.
Манакова Л. П.
Система формування успішної особистості учня
Шляхи розвитку особистості засобами історичної освіти
Особистісно орієнтований
підхід
Діяльнісний
підхід
Компетентнісний
підхід
Педагогічні технології
Проблемне
навчання
Дискусійна
модель навчання
Розвиток творчих
здібностей
Формування
практичних
навичок
Навчання у
співробітництві
(кооперативне
навчання)
Різнорівневе
навчання
(індивідуалізація і
диференціація)
Соціалізація
особистості
Формування
компетентностей
Створення навчального середовища для розвитку особистості
учня
Манакова Л. П.
Манакова Л. П.
Дискусія (від лат. – розгляд, дослідження) – це форма навчальної
діяльності, яка характеризується обміном думками, ідеями, поглядами
судженнями зі спірного питання і тому можлива всюди, де є доречність
такого обміну думками.
Дискусійні методи навчання
Дискусія-дебати
Дискусія-диспут
Дискусія-діалог
Дискусія-форум
Дискусія – „круглий стіл”
Манакова Л. П.
Навчальне середовище
Дати
Дати
Дати
Дати
Дати
свободу
свободу
свободу
свободу
свободу
свободу
Дати
самостійніс
самостійніст
ть
ь
Забезпечит
Забезпечи
Забезпечит
Забезпечит
Забезпечит
иЗабезпечит
гнучкість
ти
иииигнучкість
гнучкість
гнучкість
гнучкість
гнучкість
у навчанні
у
уууунавчанні
навчанні
навчанні
навчанні
навчанні
Забезпечит
Забезпечи
Забезпечит
и контроль
ти
и
контроль
контроль
УЧЕНЬ
Дозволити
Дозволити
Дозволити
Дозволити
Дозволити
Дозволити
робити
робити
робити
робити
робити
робити
помилки
помилки
помилки
помилки
помилки
помилки
Наділити
Наділити
Наділити
Наділити
відповідал
відповідаль
відповідаль
відповідаль
ьністю
ністю
ністю
ністю
Розвивати
Розвивати
Розвивати
Розвивати
Розвивати
Розвивати
співпрацю
співпрацю
співпрацю
співпрацю
співпрацю
співпрацю
Формувати
Формувати
Формувати
Формувати
Формувати
компетентнос
компетентност
компетентност
компетентност
компетентност
тіі
ііі
Розвивати
Розвивати
Розвивати
Розвивати
Розвивати
якості
якості
якості
якості
якості
лідера
лідера
лідера
лідера
лідера
Манакова Л. П.
Результати педагогічної діяльності
Рівні навчальних досягнень учнів 9 класів ДЗОШ №58 з історії України
Рівні навчальних досягнень учнів 7 класів ДЗОШ №58 з історії України
80
60
73
70
51
50
66
48
47
44
60
43
39
40
50
36
30
46
43
33
48
45
40
28
Початок 2006-2007 н.р.
Кінець 2006-2007 н.р.
Початок 2004-2005 н.р.
Кінець 2004-2005 н.р.
26
30
20
24
22
20
10
3 2
5
3 2
10
5
0
0
кількість
%
кількість
І рівень
%
кількість
ІІ рівень
%
кількість
ІІІ рівень
6
1 0
кількість
%
%
кількість
І рівень
ІV рівень
%
кількість
ІІ рівень
кількість
ІІІ рівень
%
ІV рівень
70%
64
64%
60
60%
51
50
44
40
%
2
Ретроспективний аналіз динаміки навчальних досягнень учнів
однієї паралелі з 7 по 11 клас
Рівні навчальних досягнень учнів 11 класів ДЗОШ №58 з історії України
70
6
2
1 0
50%
48%
46%
41
39%
40%
36
Початок 2008-2009 н.р.
Кінець 2008-2009 н.р.
30%
29
30
7 класи кінець 2004-2005 н.р.
9 класи кінець 2006-2007 н.р.
11 класи кінець 2008-2009 н.р.
33%
28%
20
20
16
11
10
8
6
0
кількість
I-ІІ рівень
%
кількість
%
ІІІ рівень
кількість
20%
20%
14
%
16%
10%
6%
0%
I-ІІ рівень
ІІІ рівень
ІV рівень
ІV рівень
Манакова Л. П.
Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів (випускників)
Зезультати навчання за атестатом по рівнях
70%
60%
50%
40%
55%
56%
36%
38%
30%
60%
серед.
30%
дост.
висок.
20%
10%
9%
6%
10%
0%
2005-2006
2007-2008
2008-2009
Результати ЗНО по рівнях
80%
70%
68%
60%
60%
50%
50%
44%
40%
30%
дост.
32%
25%
20%
10%
серед.
9%
0%
2005-2006
висок.
15%
6%
2007-2008
2008-2009
Манакова Л. П.
Мої учні неодноразово виступали переможцями і
призерами у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської
олімпіади з історії
2004 – 2005 н. р.
8 клас: Захаров Олексій (І м.), Часнок Михайло (ІІ м.)
10 клас: Борисов Олександр (І м.), Кіпря Ольга (ІІІ м.)
2005 – 2006 н. р.
8 клас: Каспірович Антон (І м.), Батуріна Марія (ІІ м.)
9 клас: Захаров Олексій (І м.), Часнок Михайло (ІІІ м.)
11 клас: Кіпря Ольга (ІІ м.)
2006 – 2007 н. р.
9 клас: Спупівцева Олена (ІІІ м.)
10 клас: Коваленко Ілля (І м.)
2007 – 2008 н. р.
11 клас: Фетисов Григорій (І м.), Захаров Олексій (ІІІ м.), Часнок Михайло (ІІІ м.)
2007 р.
Каспірович Антон (9 клас) – І місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості в номінації «Історія України і державотворення»
2009 р.
Каспірович Антон (11 клас) – І місце у районному етапі, лауреат обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія України і
державотворення».
Манакова Л. П.
Впровадження
творчого інноваційного проекту забезпечує:
активну участь учнів у процесі навчання;
можливість застосування набутих навичок і знань в
реальних життєвих та навчальних ситуаціях;
розвиток цільових навичок поведінки (самостійної
творчої діяльності, роботи в малих групах);
мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї
діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях.
Манакова Л. П.
Застосування
комунікативно-діалогової
та дослідницької моделей навчання дає
змогу учням відчути себе суб’єктами
навчально-пізнавальної
діяльності,
підготуватися до самореалізації, а саме –
стати
активними,
відповідальними
громадянами нашої держави. Творчий
інноваційний проект було представлено
на
засіданні
РМО
вчителів
історії
Київського району та рекомендовано до
впровадження вчителями.
Манакова Л. П.
Бібліографія
1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання
історії в школі. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 159 с.
2. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. – Х.:
Вид. група „Основа”, 2005. – 112 с.
3. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007.
– 144 с.
4. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. –
Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 96 с.
5. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчальнометодичний посібник для вчителів, керівників навчальних
закладів, слухачів ІПО / М.В. Гадецький, Т.М. Хлєбнікова. – Х.:
Веста: Видавництво „Ранок”, 2003. – 136 с.
Манакова Л. П.
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
340
Размер файла
3 257 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа