close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Основи на МЛМ
МЛМ съчетава две от най-мощните сили в
днешния свят: създаване на контакти и маркетинг
Разбиране на МЛМ или маркетинг на много нива
Маркетинг – движение на стоки и услуги от П до К
Мулти левъл – система от компенсации за хората,
които движат продуктите или услугата
Мулти – означава много повече от един
Левъл – ниво, равнище или генерация /поколение/
Основи на МЛМ
Какво не е МЛМ
1. МЛМ не е незаконна пирамидална схема - Вие получавате
заплащане само за дистрибуция на ценни продукти или услуги.
2. МЛМ не е бизнес, изграден на принципа: “Бързо стани богат”,
по-добрият вариант е “Стани богат бизнес”.
3. МЛМ не е само за професионални продавачи. Повечето
успешни хора в този бизнес нямат продажбен опит и практика.
4. МЛМ не се учи в бизнес училища.
5. МЛМ не е задължение за пълен работен ден.
Основи на МЛМ
Какво е МЛМ
1. МЛМ е отворен за всеки навършил пълнолетна възраст,
без значение от пол, образование, раса и т.н.
2. МЛМ е законна и етична бизнес структура, признат в
много страни по света, в т.ч. и в България.
3. МЛМ е най-бързо развиващата се система за продажби и
печалби.
4. МЛМ прави от невъзможното възможно.
5. МЛМ води хората към техните цели.
6. МЛМ позволява да израснете по-бързо като личност.
Основи на МЛМ
Какво е МЛМ
7. В МЛМ Вие притежавате свой собствен бизнес. Вие сте
шефът.
8. В МЛМ Вие сте доброволец. Вие не сте задължен да
правите нищо.
9. В МЛМ Вие можете да започнете своя бизнес с помалко средства в сравнение с класическия бизнес.
10. МЛМ е възможност за професионална кариера.
11. В МЛМ няма нужда да прилагате продажбени тактики
за оказване на натиск или някакви манипулативни техники.
12. МЛМ е свобода на избора. Вие сте свободни да
избирате, кой, кога, къде, защо и как да развива вашия
бизнес.
Основи на МЛМ
Какво представлява класическата търговия
Разходи: производство; склад; реклама; доставка; помещение за продажба
Производител
Търговец на
едро
Търговец на
дребно
Клиент
Разходи: включване; ползване на продукти; обучение
Производител
Вие
Как се вписва в бизнеса МЛМ
Клиент
Основи на МЛМ
Пирамидални структури
1. Многостепенни или пирамидални структури –
Разпространяването на продукти и услуги завършва
с форма на пирамида от много нива.
2. Силата на всяка многостепенна структура идва от дъното.
3. Многостепенните структури действат само тогава,
когато отговорностите се приемат от най-ниското възможно
ниво.
4. Многостепенните компании се разпадат, когато техните
лидери и дистрибутори забравят, че истинските стойностни
неща текат надолу. МЛМ се разпада, когато хората търсят само
пари, без първо да дават нещо стойностно.
Основи на МЛМ
5. Винаги когато горните нива започнат да правят това,
което долните нива могат сами да направят, системата
започва да се задръства, всичко се забавя, и накрая колабира;
6. Тези компании пропадат също или най-малкото получават
лоша репутация, когато дистрибуторите им са лишени от качества.
Каквато и да е причината, поради която МЛМ компаниите
пропадат, това не става поради принципа на многобройните
нива, а поради това, че хората не прилагат този принцип
честно и перфектно
Основи на МЛМ
За да постигнете успех в МЛМ е необходимо:
1. Да имате вяра в мрежовия принцип – това означава да
отдадете нужното уважение към естествената структура.
2. Да го разбирате и да го създадете за други хора. Това
е,което ще накара МЛМ да работи за вас.
3. Вашият успех или провал зависят пряко от това, което сам
направите.
Основи на МЛМ
На практика има няколко основни метода за движение
на стоките:
1. Продажби на дребно.
2. Директни /непосредствени/ продажби – включват
обикновено застраховане, продажба на козметика,
кухненски съдове, книги и т.н. Форми – предлагане по
домовете, по телефона, базари и т.н.
3. МЛМ /мрежов маркетинг/.
4. Продажби по телефона.
5. Продажби по Интернет.
6. Пирамидите – те са незаконни, не придвижват
реални стоки и услуги.
Основи на МЛМ
Особености, които отличават МЛМ от компаниите,
занимаващи се с продажби на дребно или с директни
продажби:
1. В МЛМ вие работите за себе си, но не работите сам.
2. Можете да ползвате продуктите за собствена
консумация, купувайки ги по цени на едро.
3. Купувайки ги на едро, вие можете, ако искате, да ги
продавате на дребно и да реализирате печалба.
4. Вие можете да притежавате свой собствен бизнес.
Основи на МЛМ
Най-разпространеното недоразумение относно МЛМ е
идеята, че вие ТРЯБВА да продавате на дребно, за да
успеете.
Продажбите трябва да бъдат естествен резултат от
изграждането на организация /структура/. Трудно можете
да изградите организация, като поставяте ударението
върху продажбите.
ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ДВИЖИ, ИНАЧЕ НИКОЙ
НЕ ПОЛУЧАВА ЗАПЛАЩАНЕ!
Основи на МЛМ
В основата на успеха в МЛМ са:
• Дългосрочните човешки отношения;
• Продажбите.
Основата на мрежовия маркетинг е продажбата на дребно;
Тези продажби се извършват от дистрибуторите между
техните приятели, съседи и роднини, на тях не им се налага да
убеждават непознати;
Рекламирането и представянето на продуктите се извършва
почти без изключение устно;
Предлагането на продуктите не е свързано с ходене от врата
на врата. В МЛМ вие просто трябва да споделите продукта
или услугата.
Основи на МЛМ
Дреболии, които трябва да знаете
1. Много е важен ДОБРИЯТ СТАРТ. Той е възможен
ако има ЗНАНИЕ:
Разлика между вербуване и спонсориране
Вербуване – когато се опитвате да включите в своята мрежа
хора, които вече добре познават начинът на работа в МЛМ. Тук
вече имате обучен човек и не влагате ВРЕМЕ, ЕНЕРГИЯ И
ЗНАНИЯ;
Спонсориране – означава да включите в своята мрежа човек,
който въобще не познава МЛМ системата и принципите на
работа. В този случай вие поемате отговорност: да го обучите
напълно; да му давате съвети; да му бъдете опора в бизнеса. Вие
влагате ВРЕМЕ, ЕНЕРГИЯ И ЗНАНИЯ.
Основи на МЛМ
Дреболии, които трябва да знаете
Спонсор – човекът, който ви е запознал с продуктите, услугите
и с бизнеса плана на фирмата. Освен това той ви включва в
мрежата на регистрираните потребители. По този начин той става
ВАШ СПОНСОР /директен спонсор/, а вие ставате негов
СЪТРУДНИК /директен сътрудник/;
Горен спонсор или /UP LINE/ – спонсорът на вашия спонсор и
спонсора на неговия спонсор, а вие сте негов СЪТРУДНИК ОТ
ДОЛНА ЛИНИЯ /DOWN LINE/;
Регистриран потребител – дистрибутор - включването ви в
потребителско-дистрибуторската мрежа на фирмата.
Основи на МЛМ
Дреболии, които трябва да знаете
В МЛМ има два вида заработки:
Директна заработка /първостепенна, непосредствена/ представлява разликата между цената на дребно на продукта,
която плаща купувача, който не е включен в мрежата на МЛМ
фирмата и цената на едро, която плаща регистрирания дистрибутор
/подписалия договор/;
Индиректна заработка /второстепенна заработка, премия, награда,
заплата от фирмата/ – е тази, която фирмата заплаща на
регистрираните дистрибутори. Зависи от осъществения оборот на
цялата мрежа, която са построили заедно със своите сътрудници.
Основи на МЛМ
Дреболии, които трябва да знаете
Същността на вашия бизнес
Вашата цел във всяка МЛМ организация не е да имате малък брой
сътрудници, които да правят голям оборот, а точно обратното:
Вашата цел трябва да бъде да изградите стабилна мрежа с
колкото се може повече членове и колкото може повече нива, в
която много ваши сътрудници купуват продукти предимно за своя
употреба.
Голям финансов успех може да Ви донесе само изграждането на
мрежа от регистрирани и работещи дистрибутори.
Основи на МЛМ
Взаимоотношения – спонсор – сътрудник
Спонсорът Ви включва в дистрибуторската мрежа с
желание да развивате Вашия съвместен бизнес. От
този факт произтичат и следните отговорности:
1. Помага Ви да се информирате за бизнеса на фирмата.
2. Помага Ви да си набавите всички необходими материали,
които се закупуват от офиса на фирмата.
3. Научава ви как да представите продуктите и бизнес плана.
4. Научава Ви как да препоръчвате на познати продуктите.
5. Максимално се старае да ви научи на системата на МЛМ.
6. Обяснява Ви значението на 4 –те най-важни неща, които
трябва да постигнете.
7. Винаги помага в спонсорирането на Ваши приятели и
познати и ви дава телефонните номера на по-високите
спонсори.
Основи на МЛМ
Взаимоотношения – спонсор – сътрудник
8. Записва и във възможно най-кратък срок ви предава
всяка информация от своя спонсор, без да прави
селекция.
9. Дава отговор на вашите въпроси веднага, или ако не
е напълно сигурен, в най-краткия възможен срок.
10. Поема задължението редовно да ви информира за
организирани мероприятия, семинари, срещи и др. на
фирмата.
Добрата новина е, че ще успеете само тогава, когато
спазвате принципите на работа, а лошата – провалът
е неминуем, ако ги нарушавате!
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Мотивация – поставяне на цел. Ако не знаете за къде
отивате там и ще стигнете.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Първа стъпка: Съставяне на списък на познати.
Единственият капитал, който ви е необходим в този бизнес;
Важно е да разберете значението на този списък;
Как да съставите списък? /списък за близки и познати; за
съседи и колеги; за приятели; за състуденти и съученици; за
всички други;
Ако не им знаете имената, тогава ги опишете така, че да
знаете за кого става въпрос;
Към всеки от тези списъци редовно ще добавяте нови имена;
Вашите познати са много повече, отколкото си мислите /мин.
300 човека/.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Втора стъпка: Покана за презентация /представяне/
Как да направим поканата – най-трудното в този бизнес;
При поканата да не се дава никаква информация за
бизнеса;
Целта е да дойдат и да чуят бизнес плана и
представянето на продуктите;
Ред на поканата – на първата презентация се
препоръчва да поканите приятели и близки познати;
Причини за поканата – предлагате им шанс;
Кога и къде да поканим – не по-рано от 7 дни; да не се
прави покана от днес за утре; възможност за избор на ден
и час.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Видове презентации:
Явни /открити/ - организирани презентации на
структурата /мрежата/ - каните от 3 до 5 човека;уговаряте се
да отидете заедно; избирате място за среща удобно за тях.
Домашни презентации – трябва да поканите минимум 30
– 40 човека, за да дойдат около 8 – 10.
Единични презентации – във вашия или нейния /неговия/
апартамент.
Мотивация при поканата
• Решаващо е началото /действия адекватни на очакванията.
• Позитивни и самоуверени.
• Предложете конкретни неща /ползи и възможности/.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Мотивация при поканата
• Начин на повикване – по телефона, чрез писмо, Интернет,
чрез ваши познати, факс.
• Цел на поканата – трябва да убедите вашите познати да
приемат поканата и да дойдат на презентацията. Не говорете
за бизнеса, а само съгласувайте времето и мястото.
• Съдържание на поканата – да бъде внимателно
формулирана, избягвайте стила и думите, които използвате при
презентацията, разговаряйте кратко, бъдете изобретателни,
кажете, че ще им отнеме не повече от час,
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Трета стъпка: Потвърждаване на поканата
Навреме потвърждаване на уговорката;
При отказ се договорете за друг път;
Не изпускайте нервите си и не се разстройвате – помнете, че
нищо не сте загубили;
Ако ви отговорят с твърдо “не”, не ги притеснявайте
повече, позвънете им по-късно – когато сте постигнали успех;
Бъдете максимално конкретни и точни.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Четвърта стъпка: Представяне на бизнес плана и
на продуктите.
Пълна информация за бизнеса и за продуктите;
Колкото се може повече ваши познати да са информирани, че
вие сте се включили в МЛМ;
Първите няколко презентаци води вашия спонсор, ако вие
нямате достатъчно опит;
Първите презентации се запомнят с вълнението и високото кръвно
налягане;
След 30 – 50 презентации вие ще имате огромен напредък;
Първите презентации правете в присъствието на вашия спонсор.
Основи на МЛМ
А – Б – В СИСТЕМА
ВИЕ
Среща /представяне
Вие и Вашия спонсор
А 1 ... А 5
До 1 седмица организира представяне,
на което да покани 10 – 15 човека от
/списъка/
А
Среща / представяне
Вие и А
Б 1 ... Б 25
Б
също
Среща / представяне
Вие, А и Б
В 1 ... В 125
също
В
На представянето при В, А присъства най-малко за 4-ти път
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Видове презентации:
Открита презентация – организирана презентация на
мрежата. Изложението се прави от някой по-висок и успешен
спонсор. Повод да поканите 3 – 5 ваши приятели;
Домашни презентации /във вашия апартамент/ - най-бързия и
най-ефикасен начин за включване на сътрудници в бизнеса;
Единични презентаци - /във вашия или в нейния /неговия
апартамент. Само тогава, когато напреднете в бизнеса и
придобиете известен опит. Те не са нито най-бързия, нито найдобрия начин за включване на сътрудник.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Ред за провеждане на презентации:
1. Представете се с няколко думи и накратко фирмата;
2. Избройте по групи продуктите, които тя предлага. Покажете
няколко според вас най-атрактивни продукти и наблегнете на:
качество;ползи; концентрация на полезни вещества; количество;
трайност;
3. Обяснете накратко МЛМ системата и възможността, която
предлага този начин на работа. Сбито представете бизнес плана
на фирмата;
4. При нужда отговорете на поставените въпроси.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Пета стъпка: Подготовка на информативния материал.
Трябва да бъде точно подреден и опакован
Задължително трябва да съдържа:
• Основна информация за фирмата и продуктите /каталог
или видеокасета;
• Кратък текст за структурата и заработката /бизнес-плана
с примери за достигане на определено възнаграждение,оборот,
точкова система, включване на нови сътрудници и др.;
• Информативен материал за всеки, който е обещал да дойде –
това е задължителна стъпка;
• Веднага след презентацията раздайте на всички присъстващи
тези материали.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Защо е необходимо да дадете информационен
материал:
Върши една голяма част от вашия бизнес, вместо вас;
Дава възможност на присъстващите още веднъж да
преценят, размислят и видят възможността за бизнес;
Възможност на спокойствие да се запознаят с продуктите
и бизнес плана;
Оставяте отворена вратата за още една среща, на която
имате възможност да получите отговор.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Шеста стъпка: Първа среща със спонсора – Помощ при
вземане на решение
След презентацията, но не по-късно от 48 часа посетете
всеки един, който е присъствал на представянето;
На срещата бъдете точни и подготвени;
Целта на срещата е да разберете, дали ще имате сътрудник
или само потребител;
Вземете със себе си каталози и 1 – 2 продукта;
Бъдете позитивно настроен и вярвайте, че двамата заедно
ще успеете в този бизнес;
От вас трябва да се излъчва желание, че вие не само искате
да го включите, но и да го спонсорирате;
Спечелете неговото доверие.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Структура на срещата:
Първа част: Разговор за неговото мнение и отговори на
въпроси – не повече от 10 – 15 мин.
Да разберете дали и доколко е потенциален сътрудник и
доколко е схванал бизнеса и системата;
Да разберете дали има някакви цели, които би могъл да
постигне чрез този бизнес;
Първите въпроси на тази среща задавайте вие;
Вашата цел е да разберете истинския проблем и причина
за неговото желание или отказ;
Когато сте чули всички дилеми, кажете своите
контрааргументи;
В края на първата част на срещата, отговорът ще бъде “да”
или “не”.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Втора част - /при отговор “не”/. Направете го купувач
/клиент/.
Въпросът е само откога и какво ще купува, какви услуги се
предлагат;
Помолете го да си помисли колко негови роднини имат
нужда от тези продукти;
Бъдете доволни и от един единствен продаден продукт;
Ако нищо не купи, можете да му предложите един каталог
или списание на фирмата, по възможност като подарък;
Оставете му задължително ценова листа на продуктите.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Трета част /отговор “не” и като сътрудник и като клиент/.
Помолете го да ви напише набързо имената и тел. номера
на свои познати;
Помолете го да упъти към вас хора, за които би се сетил
по-късно;
Бъдете доволни ако ви даде поне 20 имена;
Напомнете му, че и те имат минимум по 20 близки и
познати, а това вече е 400 човека;
Получете минимум 10 имена на негови близки, които
трябва скоро да поканите или да посетите.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Втора част /отговор “да”/: помогнете му да състави
списък на познатите
Започнете веднага със списъка на познатите – първа и
основна стъпка в МЛМ;
Запишете най-малко 50 имена – нека той да ги пише, вие
му помагайте /Ако всеки от неговите 50 познати има по 50
познати = 2 500 и т.н.;
Вие поставяте въпроси, той /тя отговаря;
Градове и села, в които има близки и познати;
Дали те имат нужда от допълнителни доходи;
Предложете им възможност за заработят повече.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Трета част /отговор “да”/: Научете го как да кани на
презентация
Подготовка на списъците;
Постепенно, един след друг ги поканете на презентация;
При поканата не давайте никаква информация за бизнеса;
Разговорът да бъде максимално кратък;
Провокирайте техният интерес и желание да разберат
повече за идеята;
Спазвайте принципа 80 към 20.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Четвърта част /отговор “да”/: Договор за съвместна
дейност
Сключете психологическия договор, т.е. желанието да работи
с вас в този бизнес, а след това формалния договор;
Попитайте го какво време го устройва най-добре: 17, 18 или 19 часа,
за да организира домашна презентация;
Поставете въпроса точно така! И почакайте за отговор;
Важно е да разберете дали сам ще вземе решението;
Не го питайте кога е свободен да проведе презентация;
Попитайте го кои дни е зает следващата седмица;
После определете две дати, когато не е зает и уговорете
презентацията.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
След включване на сътрудник:
Запишете неговите данни;
Обърнете му внимание за възможните грешки в работата;
Оставете му материали за подготовка, това ще облекчи вас и
неговата работа;
Не го оставяйте да си блъска главата, размишлявайки какво трябва
да следва в работата;
Определете време и място, където ще му предадете всички
материали;
Кажете му къде се намирате по всяко време и как може да ви открие;
Уговорете се за две домашни презентации, които трябва да
проведете при него в близките 7 – 10 дни;
Обяснете му, колко е важно редовно да присъства на открити
презентации на структурата /мрежата/.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Седма стъпка: Втора спонсорска среща – връчване
на работни материали
С всеки сътрудник е задължително в началото да проведете
4 срещи:
1. Презентация на бизнес плана и на продуктите.
2. Първа спонсорска среща - помощ при вземане на решение.
3. Втора спонсорска среща – връчване на работни материали.
4. Разговор за оказване на помощ при разширяване на бизнеса и
увеличаване на оборота.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
На втората спонсорска среща поставяте на сътрудника
следните 4 въпроса:
1. Имате ли цел, която бихте искали да постигнете?
2. Колко пари желаете да заработите?
3. Колко време желаете и можете да посветите на този бизнес?
/предложете му нещо алтернативно: например седмично 5 – 10
часа, 10 – 20 часа, повече от 20 часа/;
4. Склонен ли сте да следвате принципите на работа?
В зависимост от отговорите и начина, по който е отговорил
планирате вашите следващи действия.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
На тази среща решете и следните конкретни неща:
1. Прегледайте и допълнете списъка от познати и близки;
2. Проверете как се канят хора;
3. Уговорете се за мястото и времето на презентацията;
4. Обсъдете възможността за презентации в други градове;
5. Запознайте го с реда и начина на работа на офиса и склада на
фирмата;
6. Посочете му подходяща литература за четене;
7. Обяснете му значението на ключовия сътрудник;
8. Научете го да планира в този бизнес и т.н.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Стъпки към постигане на целите в МЛМ
Осма стъпка: Ключов сътрудник
Ако сте стигнали до тази стъпка, това означава, че вече сте
Направили 4-те най-важни неща:
1. Включили сте се в този бизнес.
2. Започнали сте да използвате продукти и да ги опознавате.
3. Гледате вече задълбочено на бизнеса /организирате
презентации на бизнес плана и на продуктите; структурира ли
сте вашата мрежа.
4. Препоръчвате продукти на хора, които познавате.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Вашата първа цел – да включите 3 до 5 сериозни директни
сътрудника. Можете да го направите с помощта на вашия спонсор.
Запомнете: Ще ви бъде трудно да работите едновременно с повече
от 5 сериозни директни сътрудника.
Едновременно с първата цел, имате още една цел - да станете
КЛЮЧОВ СЪТРУДНИК.
КЛЮЧОВ СЪТРУДНИК е този, който следва всички правила
на този бизнес, което е гаранция, че този сътрудник ще успее.
Не можете да успеете ако не сте ключов сътрудник.
Успехът ражда успех и е личен пример за останалите.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
КЛЮЧОВ СЪТРУДНИК – дефиниция:
1. Използва и познава отлично продуктите. Постепенно използва
все повече от тях. Това е МНОГО ВАЖНО!;
2. Всеки месец провежда поне 5 – 10 презентации на бизнес
плана и продуктите, най-напред домашни и единични, а с
нарастването на структурата и открити;
3. Има поне 5 до 15 постоянни клиенти /познати, които са се
отказали да се включат в бизнеса, но ползват продуктите/;
4. Работи върху личностното си израстване и редовно посещава
организираните информационни срещи и презентации на
мрежата;
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
КЛЮЧОВ СЪТРУДНИК – дефиниция:
5. Придържа се към всички препоръчани стъпки и има
написан списък от познати, който носи винаги със себе си;
6. Склонен е да учи. Чете л-ра за МЛМ и други мотивационни
книги;
7. Добър отборен играч: ориентиран е позитивно към
сътрудниците, спонсорите и паралелните линии.
Как да разберете дали сте ключов сътрудник?
КС = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7, където от К1 до К7 са
посочени особеностите от дефиниция от 1 до 7
Оценката е 0 или 1. Ако по един показател имате 0, не
можете да бъдете КС
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
Девета стъпка: Работа в дълбочина – създаване на
стабилност на бизнеса
Как да разберем кой от сътрудниците може да стане сериозен
сътрудник:
Често задава въпроси във връзка с бизнеса и постоянно
контактува с вас;
Кани ви заедно да спонсорирате;
Има написан списък на познати, който носи винаги със себе си;
Уверен е, че неговото начинание функционира и е изпълнен с
оптимизъм;
Организира домашни и единични презентации;
Редовно присъства на откритите презентации на мрежата;
Работи така, както системата препоръчва, желае да знае
всичко за бизнеса.
Основи на МЛМ
Ефикасното спонсориране - най-бързата писта
за новите дистрибутори.
От какво се нуждае новия сътрудник:
Да му бъде обяснена системата за препоръчване на продуктите;
Да му се помогне в спонсорирането;
Да му помогнете да се усъвършенства и да помага на своите
сътрудници.
Запомнете: сътрудници, с които не работите активно и не си
сътрудничите редовно, губят всякакъв интерес към бизнеса
“Вие можете да постигнете всичко, което желаете, единствено
ако достатъчно помогнете и на другите да постигнат това,което
желаят”
Зиг Зиглер
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
Вие
С
КС
С
С
С
Вие имате 5 директни сътрудника. Ако всеки един от тези
5 също има по 5 сътрудника = 25. Ако всеки един от тези
25 има по 3 сътрудника = 75. Ако всеки един от тези 75 има
също по 3 = 225 и т.н.
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
1. Най-напред трябва да намерите 5 АДС;
2. За да ги откриете трябва да включите голям брой
заинтересовани хора;
3. Следвайте принципа 80 към 20;
4. Правите им презентации, за да могат и те да създадат свои
АС;
5. След това изберете поне един – най-активният от тези
сътрудници и работете много с него;
6. След това вземете един от най-новите АС от трето ниво и
работете с него и опитайте да постигнете същата цел;
7. Ако успеете, слезте до още по-голяма дълбочина;
8. Ако не успеете на тази дълбочина, върнете се отново на 3
ниво и изберете нов АС. С него започнете работа в
дълбочина.
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
Вие
Вие
С
С
С
С
С
КС
КС
С
С
КС
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
Докога трябва да се работи активно в групата на всеки
от вашите активни директни сътрудници /АДС/?
1. Докато на всяко ниво създадете активни, сериозни сътрудници
поне на 3 дълбочини;
2. Докато не стигнете до 10 дълбочина;
3. Когато постигнете това, продължете и по-нататък да помагате и
работите с тази група, но пренесете тежестта върху друг ДС;
4. Научете и останалите сътрудници на това.
Запомнете: Бизнесът е излязъл от “своята мъртва точка” и е
започнал да се развива, когато 3-МА ВАШИ АДС са стигнали до
3 активни дълбочини”
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
Правилото гласи: Колкото е ширината, толкова най-малко
трябва да бъде и дълбочината. Значи, колкото директни
сътрудници имате, толкова най-малко дълбочини трябва да
имате във всяка група.
“Синдром на пропадналия търговец” – когато ширината ви е
много по-голяма от дълбочината. В този случай няма да имате
време, за да работите всичко това.
“Спонсорирайте до колкото може по-голяма дълбочина всяка
клонка от вашата структура, тъй като голямата дълбочина дава
сигурност на Вашия бизнес”
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
Десета стъпка: Обучение на сътрудника да спонсорира и
открива лидер на групата
1. Много е важно в този бизнес да усвоите всички важни
неща и тънкости.
2. Да пренесете тези знания на своите сътрудници и те да
се научат да ви КОПИРАТ.
3. Проверете дали всеки ваш директен сътрудник и всички
директни сътрудници на КС във вашата мрежа разбират
същността на МЛМ бизнеса.
4. Ако има липса на разбиране и недоразумения, веднага
започнете да работите , за да елиминирате тези
недостатъци.
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
Най-важните 4 правила за постигане на сигурен успех
в този бизнес:
Правило 1: СПОНСОРИРАЙТЕ.
Правило 2: СПОНСОРИРАЙТЕ.
Правило 3: СПОНСОРИРАЙТЕ.
Правило 4: СПОНСОРИРАЙТЕ И ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ
продуктите на вашите близки и познати.
Същността на МЛМ е, че много хора работят по-малко, а не
малко хора да работят по-много. Когато има много хора, които
да работят по-малко, тогава общият резултат е фантастичен.
Основи на МЛМ
Как да изградим успяваща и стабилна група
Водете сметка за следното:
1. КС, кандидати за бъдещи лидери на група, трябва
да знаят всичко за спонсорирането.
2. КС да предават своите знания и опит на своите
сътрудници.
3. Цялата информация чрез пряка връзка между
спонсора и ДС да стига точно и бързо до всички.
4. Когато един от вашите ДС /от първа линия/ стане
самостоятелен и добие право да бъде ЛИДЕР НА ГРУПА,
спонсорирайте нов ДС и започнете с него от 0 до 10 стъпка.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
1. Създаване на целенасочена мотивация.
А. Задоволяването на нуждите - в основата на поведението, а
мрежовият маркетинг позволява на хората да задоволят много
от техните най-важни нужди.
Б. Създаване на собствена мотивация – потребности и мотиви;
В. Създаване на силно желание – шест стъпки за запазване на
горещото желание:
- открийте всички причини за успех;
- включете тези причини във вашия разказ;
- запишете целите, които си поставяте;
- определете движещите сили;
- вземете решение да действате на всяка цена;
- съберете важна информация.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
Характерни черти на силна мотивация:
енергия и ентусиазъм;
решителност за успех;
готовност за промени;
готовност за поемане на отговорност;
сътрудничество при преодоляване на проблеми;
последователно постигане на резултати.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
Характерни черти за слаба мотивация:
преувеличаване на трудностите;
съпротива срещу промените;
апатия и безразличие;
лошо разпределение на времето;
лошо участие;
поводи за спорове и оплаквания;
липса на сътрудничество.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
2. Продължително усъвършенстване на вашия характер.
какъв е вашият характер?
дълготрайни взаимоотношения.
ключ към създаване на дълготрайни отношения – силният
характер:
- Отнасяйте се към всички с уважение и достойнство;
- Високи стандарти на честност и почтеност;
- изграждане на единството в мрежата;
- показвайте увереност и одобрение;
- поддържайте силно чувство за значимост;
- бъдете винаги откриваеми и на разположение.
Как да се научим да развиваме характера си:
поемете отговорност; ясно осъзнаване на действията; вземане
на решение и действие.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
3. Ефективно управление на вашата кариера.
А. Планиране – следвайте прост 2 годишен план и работете в
планирани периоди от по 7 дни;
Какво включва вашия 2 годишен план:
Всички причини защо предприемате тази кариера;
Как и кога очаквате да станете компетентни и уверени
в бизнеса, който ще правите;
Как очаквате да се развие вашата група;
Основни финансови подробности – очаквани годишен
доход и разходи /комуникации, материали, обучение,
участие в семинари за усъвършенстване/.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
Б. Управление – колкото по-ефективно разпределяте времето
си, толкова повече време ще имате да развиете мрежата си
В. Вашите помощници – подкрепяща лична среда /вие самият;
онези, които са най близо до вас: вашето семейство, приятел,
бизнес партньор; онези, чиито мнения ви влияят: приятели,
колеги/ и т.н.
Г. Заемете се с промяната – инициативата да бъде ваша;
Д. Имайте план за възнаграждение на себе си и за хората, с
които ще градите този бизнес.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
4. Последователни продажби на дребно.
Продажбата на дребно е най-важният и основен принцип
на мрежовия маркетинг. Без ефективни продажби на
дребно, никой не може да спечели каквито и да било пари.
Продажбата на дребно се развива под две форми:
Обем, управляван от мрежата – това е създаденият оборот
от потребителите /подложени на натиск да купуват/ и от
работещите в мрежата.
Обем, управляван от потребителя – от покупките на потребители,
които не са подложени на натиск. За тях не се налага да работите.
Тук се включват още и случаите, когато клиенти препоръчват
продукти на свои познати.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
5. Последователно набиране на нови членове – това е процес
на лично откриване на нови хора към вашата група.
Причини за набирането на нови членове:
За да изградите структурата на вашата група;
За лична увереност, след което, за да “поддържате форма”;
За компетентност, за да спечелите доверието на тези, които
обучавате;
За да бъдете пример, трябва в общуването си да подчертавате,
че набирате хора за вашата група.
Какво включва модула за набиране на нови членове :
Познания;
Умения;
Отношение.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
6. Признаване на индивидуалния успех.
Това е жизнено важно при индивидуалното развитие и
оформянето на групите.
Направете така, че всеки да получава цялото възможно
признание на компанията;
Развийте ваша собствена програма за признание;
Научете всеки да “издига на пиедестал” мрежата над него;
Преборете се с желанието да получите преди да дадете.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
7. Разговор с вашите “звезди” – общуването е
живителната сила на мрежата
Ефективна система на общуване:
Всички “звезди” получават пълно съобщение до 7 дни от
създаването му;
Поддържа се контакт със всички “звезди” най-малко 3 пъти
седмично /за предпочитане е всеки ден/;
Позитивната информация се разпространява нагоре и
надолу по веригата;
Негативната информация САМО нагоре по веригата. Това е
така, защото само тези над вас могат да решат проблемите.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
8. Ентусиазирано организиране на събитията.
Запишете всички събития във вашия дневник;
Научете вашите десет отговорности;
Научете се как ефективно да промоцирате събитията,
като използвате мотиватори
Вашите 10 отговорности при събитие:
1. Забавлявайте се, забавлявайте се, забавлявайте се;
2. Участвайте винаги във всяко едно събитие;
3. Подкрепяйте винаги всяко едно събитие;
4. Записвайте се винаги предварително и окуражавайте вашата
група да го прави;
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
5. Пристигайте на мястото на събитието рано;
6. Бъдете положително настроени, защото отрицателните
мнения смущават новите хора;
7. Трябва да сте сигурни, че предварително ще разговаряте
с всеки от вашата група и с хората намиращи се над вас;
8. Запознайте цялата си група с хората над вас в структурата;
9. Прекарайте възможно най-много време с всеки един от
гостите;
10. Бъдете такъв какъвто сте. Ние искаме всеки да види
истинското ви Аз.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
Промоция на събития – трябва да се научите да
“продавате” събитията.
Нека всеки разбере за събитието, колкото е възможно
по-рано;
Помолете ги да запишат подробностите в бележниците си;
Проверете дали са се записали предварително;
Кажете им, че вие ще бъдете там;
Ако е възможно, организирайте да отидете заедно;
Кажете им всички неща, които трябва да постигнат и
ги свържете с мотивите им;
Използвайте “страха от загуба” ако ...
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
9. Създаване дух на екипност.
Ще бъдете по-успяващи, ако работите заедно;
Екипите създават чувство на доверие, отговорност и
взаимопомощ;
Накарайте хората да се почувстват като част от нещо
добро, което се развива в правилната посока;
Работете като част от екипа;
Научете всичко, което помага за изграждането и
поддържането на ефективно работещ екип.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
Как да се създаде дух на екипност
Постоянно подкрепяйте целите и ценностите на компанията;
Събирайте хората персонално и чрез други средства за
комуникация;
Убедете ги в преимуществата на съвместната работа;
Непрекъснато ги инструктирайте;
Постоянно им напомняйте, че са част от елитна група;
Създайте по-високи стандарти;
Подкрепяйте откровеното общуване;
Използвайте персонално признание на успехите;
Винаги приемайте групата като едно цяло.
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
Как се развиват групите в мрежовия маркетинг
Обяснение,разбиране
организиране
1
Слушане, напомняне
2
Взаимопомощ
4
Свързване обединяване
3
Основи на МЛМ
Основни принципи на мрежовия маркетинг
Въпросите, които трябва да си задавате често
Блестящ пример ли съм аз?
Хората откриват ли преимуществата от включването?
Създавам ли доверие?
Хората ми получават ли достатъчно признание за
успехите си?
Достатъчно ли общуваме по между си?
Дух на екипност е създаден, когато вашите хора:
Работят за достигане целите и ценностите на компанията.
Чувстват, че могат да спечелят като са част от вашия екип.
Основи на МЛМ
Още нещо, което трябва да знаете
Тази кариера е ваша – никой няма да ви принуждава
да работите, вие трябва да искате да работите.
Това не е състезание – всеки ще се движи с различна
скорост. Не съпоставяйте вашите резултати с тези на
другите.
Нуждаете се от проверка, за да се убедите, че сте
компетентни.
Не можете да очаквате добри резултати, докато не
сте напълно компетентен.
Не се отчайвайте, ако не печелите през цялото време.
Грешките са част от израстването и постигането на
успех.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
57
Размер файла
442 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа