close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Операционна система
WINDOWS XP
Програмно осигуряване на PC
Операционни системи.
Функции на ОС
Видове Интерфейси на ОС
Предимства на WINDOWS.
Начални стъпки в Windows XP
Стартиране на Windows.
Потребителски акаунт
Работен екран (Desktop).
Начални стъпки в Windows XP
Лента на задачите-task Bar.
Бутон Start.
Изход от Windows
Начални стъпки в Windows XP
Прозорци и икони.
Елементи на прозореца.
-minimize
-Restore Down/Maximize
-Close
Менюта.
Работа с прозорци и икони.
Начални стъпки в Windows XP
Видове приложения в WINDOWS
Подменюта
Стартиране на приложения
Превключване между
приложенията
-Достъпност/Accessories
-Забавление/Entertainment
Помощ/Help в Windows XP
Стартиране на Help
Помощ/Help в Windows XP
Функцията Search
Резултати от
търсенето в Help
Начални стъпки в Windows XP
-Комуникации/Communications
-Системни инструменти/System
Tools
Начални стъпки в Windows XP
-Програми/Programs
-Стартиране на програми
Работа с програми
Работа с програмна група
Аccessories
Работа с програми
Работа с калкулатор/calculator
Работа с програми
Видове Изгледи в Calculator
-Стандартен/Standart
-Научен/Scientific
Работа с програми
Програма за рисуване Paint
-Free Form Select
-Select
-Eraser
-Fill with Color
-Pick Color
-Magnifier
-Pencil
-Brush
-Airbrush
-Text
-Line
-Curve
Работа с програми
Програма за разглеждане и
коригиране на текст.
Работа с програми
Работа с Notepad
Корекция на текст-подменю Font
Работа с Windows Explorer
Стартиране на Windows Explorer
Работа с Windows Explorer
Визия на Windows Explorer
Работа с Windows Explorer
Дърво на директориите
(папките)
Работа с Windows Explorer
Създаване на нови папки
Преименуване на папки
Работа с Windows Explorer
Изтриване на файлове и папки.
Работа с Windows Explorer
Работа с Recycle Bin.
Възстановяване.
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
Понятието "файлово
разширение"
Файлови асоциации в
Microsoft Windows
Изпълними файлове: sys;
exe; com; bat; cmd; vbs; и
др.
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
Изпълними файлове:
Разширение
Съдържание на файла
Програми които използват файловото
разширение
sys
Dos/Windows системен фаил
Може да се разглежда и променя с всеки текстов
редактор примерно WordPad или Notepad
exe
DOS/Windows програма или
DOS/Windows Self Extracting
Archive (автоматично
разархивиращ се архив)
Можете да стартирате файла ако използвате
DOS или Windows операционна система
com
Command
Може да се изпълни под DOS
bat
DOS batch file. Серия от команди
подобни на shell script.
Може да се разглежда и променя с всеки текстов
редактор примерно WordPad или Notepad
cmd
Прозорец на Command
Прозорец за изпълнение на команди
vbs
Visual Basic Script file. Скрипт писан под
език за програмиране Visual Basic
Може да се отвори със език за програмиране Visual Basic
или с текстов редактор примерно WordPad или Notepad
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
Текст и електронни
таблици: doc; dot; xls;
xlt; txt; csv; mdb и др.
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
Текст и електронни таблици:
Разширение
Съдържание на файла
Програми които използват файловото
разширение
doc
Може да е Microsoft Word или
Wordpad Document. Template
Можете да използвате Microsoft Word за
разглеждане и промяна на съдържанието.
dot
Може да е Microsoft Word или
Wordpad Document. Template
Можете да използвате Microsoft Word за
разглеждане и промяна на съдържанието.
xls
Microsoft Excel Spreadsheet,
Excel Workbook, Excel Template
Можете да използвате Microsoft Excel за
разглеждане и промяна на съдържанието.
xlt
Microsoft Excel Spreadsheet,
Excel Workbook, Excel Template
Можете да използвате Microsoft Excel за
разглеждане и промяна на съдържанието.
txt
Текстов фаил
Може да се разглежда и променя с всеки
текстов редактор примерно WordPad или
Notepad
csv
Comma Separated Values text file format
(ASCII)Adjusted EGA/VGA palette
(CompuShow)
Може да се разглежда и променя с всеки
текстов редактор примерно WordPad или
Notepad
mdb
Microsoft Access Database
Може да се разглежда и променя с Microsoft
Access
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
Графични:
Разширение
Съдържание на файла
Програми които използват файловото
разширение
Графичен фаил, например
сканирано фотографски
изображение
Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
and Fax Viewer и др.
jpg
Графичен, компресиран фаил,
например сканирано фотографски
изображение
Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
and Fax Viewer и др.
jpeg
Графичен, компресиран фаил,
например сканирано фотографски
изображение
Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
and Fax Viewer и др.
gif
Графично изображение с ниска
разделителна способност
Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
and Fax Viewer и др.
tif
Image File Format bitmap graphics
Може да бъде разгледан и коригиран с Page Maker
- CorelDRAW
png
Bitmap graphics
Може да бъде разгледан и коригиран с Macromedia
cdr
Vector graphics
Може да бъде разгледан и коригиран s CorelDRAW
ps
Postscript file
Може да бъде разгледан и коригиран с ASCII
Encapsulated PostScript vector graphics
Може да бъде разгледан и коригиран с Adobe Illustrator
bmp
eps
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
Мултимедийни:
Разширение
Съдържание на файла
Програми които използват файловото
разширение
wav
Аудио фаил
Може да бъде просвирен с Windows Media Player
mov
Видео Фаил
Може да бъде прегледан с Windows Media Player
avi
Компресиран Видео Файл
Може да бъде прегледан с Windows Media Player
mpeg
Компресиран Видео Файл
Може да бъде прегледан с Windows Media Player
mpg
Компресиран Видео Файл
Може да бъде прегледан с Windows Media Player
mp3
Компресиран Аудио Файл
Може да бъде просвирен с Windows Media Player
mid
Музикален Инстроментален Файл
Може да бъде просвирен с Windows Media Player
midi
Музикален Инстроментален Файл
Може да бъде просвирен с Windows Media Player
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
Архиви:
Разширение
Съдържание на файла
Програми които използват файловото
разширение
zip
Архивиран файл
Може да бъде разархивиран с Windows XP,
WinZip
arj
Архивиран файл
Може да бъде разархивиран с ARJ
rar
Архивиран файл
Може да бъде разархивиран с WinRar
Tar
Архивиран файл
Може да бъде разархивиран с Linux
gz
Архивиран файл
Може да бъде разархивиран с Linux
Основни формати и програмите които ги
създават / използват
WEB:
Съдържание на файла
Програми които използват файловото
разширение
HyperText Markup Language
document
Може да бъде разгледан с Internet Explorer
Hypertext Markup Language
Може да бъде разгледан с Internet Explorer
JavaScript Source Code
Може да бъде разгледан с текстов редактор
asp
Microsoft Active Server Page
Може да бъде разгледан с текстов редактор
cgi
Сорс код писан на C или Перл .
Ако е писан на C и е компилиран няма да
можете да го промените. Това можете да го
проверите ако го отворите с текстов редактор
Разширение
htm
html
js
Форматиране на дискети.
Форматиране на дискета
под Windows
Форматиране на дискета
под DOS
Персонализиране на работната среда - Control
Panel.
Стартиране на Control
Panel
Персонализиране на работната среда - Control
Panel.
Теми/Themes
Персонализиране на работната среда - Control
Panel.
Фон/Desktop
Персонализиране на работната среда - Control
Panel.
Скрийнсейвър/Screen
saver
Персонализиране на работната среда - Control
Panel.
Настройки/Settings
Принтери/Printers
Къде се намират
принтерите?
Принтери/Printers
Статус на принтера
Добавяне на програми към Start/Programs
менюто. Създаване на shortcut. Работа с My
Computer.
Инсталиране на програми
Добавяне на програми към Start/Programs
менюто. Създаване на shortcut. Работа с My
Computer.
Създаване на Shortcut
Добавяне на програми към Start/Programs
менюто. Създаване на shortcut. Работа с My
Computer.
Работа с My Computer
Кирилизиране. Добавяне на шрифтове- Control
panel- Fonts
Кирилизиране
Кирилизиране. Добавяне на шрифтове- Control
panel- Fonts
Шрифтове
Работа в Microsoft мрежова среда.
Споделяне на файлове
и папки в Microsoft
Windows Network
Работа в Microsoft мрежова среда.
• Споделяне на
файлове и папки в
Microsoft Windows
Network
Упражнение
-Влизане в Домейн
-Изход от Windows
Упражнение
• -Елементи на прозореца.
•
-minimize
•
-Restore Down/Maximize
•
-Close
Упражнение
• Стартиране на приложения
• Превключване между приложенията
Упражнение
• Функцията Search
• Търсене в Help
Упражнение
• Стартиране на Windows Explorer
• Дърво на директориите (папките)
Упражнение
• Създаване на нови папки
• Преименуване на папки
Упражнение
• Изтриване на файлове и папки.
• Работа с Recycle Bin.
• Възстановяване.
Упражнение
• Форматиране на дискета под
Windows
• Форматиране на дискета под DOS
Упражнение
• Кирилизиране
• Шрифтове
• Споделяне на папки
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
4
Размер файла
2 463 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа