close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Telerik School Academy

код для вставкиСкачать
Тренировъчен тест по
информационни технологии
Тест за подготовка за ИТ олимпиадата (октомври 2011)
Светлин Наков
Telerik Corp.
www.telerik.com
Компютърни системи
Хардуерни въпроси
Компютърни системи – конспект
Компютърни системи (хардуер)
Основни компоненти: процесор, дънна платка,
шини, памет, периферни устройства
Запомнящи устройства (CD, DVD, HDD, …),
видеокарта, звукова карта, мрежова карта
Основни принципи на работа, особености,
характеристики, взаимодействие
Входно-изходни интерфейси и стандарти
Серийни и паралелни интерфейси, PCI, ATA,
SATA, USB, eSATA, SCSI, FireWire
Настолни, лаптопи, таблети, телефони
3
Въпрос
Кое е вярно за звуковите карти (sound cards)?
1. Могат да преобразуват цифрови данни
(дигитален звук) в аналогов чрез ЦАП (DAC)
2. Могат да преобразуват аналогов сигнал (line-in
input) в цифров вид чрез "семплиране"
3. Съвременните звукови карти поддържат
полифоничен (многоканален) звук
4. Могат да синтезират звук чрез MIDI синтезатор
5. Могат да имат цифров изход (S/PDIF)
6. Могат да бъдат вътрешни или външни
a) 1, 2
b) 1…3
c) 1…4 d) 1…5 e) всичките
4
Отговор
Звуковите карти (sound cards) служат за
възпроизвеждане на звук
Звукът може да е семплиран или синтезиран
Имат цифрови и аналогови входове и изходи
Изход за тонколони / слушалки, вход за микрофон
Могат да бъдат вътрешни (закачени за PCI слот)
или външни (закачени за USB порт)
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_card
5
Софтуерни системи
Компютърен софтуер
Софтуер – конспект
Компютърни програми (софтуер)
Същност, функции, класифициране
Създаване, начини на използване (инсталиране,
стартиране, деинсталиране)
Фокусът е най-вече върху Windows
Системен и приложен софтуер, firmware, cloud
computing
Инсталиране и конфигуриране на ОС, драйвери
и приложен софтуер
Езици за програмиране, компилатори,
интерпретатори, среди за разработка
7
Въпрос
Кое от изброените е задължително, за да
създаваме софтуер?
a) Необходима е среда за разработка (IDE)
b) Необходим е компилатор
c) Необходим е интерпретатор
d) Необходим е език за програмиране и
компилатор
e) Необходима е SDK за съответната платформа
f) Необходимо е някой да създаде сорс кода
g) Нито едно от изброените не е задължително
8
Отговор
Може да създаваме софтуер по много начини:
Не винаги ни трябва компилатор,
интерпретатор, SDK, среда за разработка
Не винаги има език за програмиране, може да
нарисуваме алгоритъма с мишката
Не винаги има сорс код, може програмата да е
картинка или логика (вж. The Incredible Machine)
Винаги има сорс код (описание) на програмата
Информация:
http://tiny.cc/prog-wiki, http://tiny.cc/tim-game
9
Работа с компютърни
системи и програми
Инсталиране, използване, поддръжка, …
Работа със софтуер – конспект
Работа
с компютърни системи и програми
Правила, пускане и спиране, тестване
Поддържане, диагностика, откриване и
поправяне на проблеми
Злонамерен софтуер
Компютърни вируси и антивирусен софтуер
Диагностика на хардуера
Работа с Windows Task
Manager, Windows
Registry, Windows Event Log
11
Въпрос
Как ще откриете проблем с твърдия диск под
Windows? Посочете всички верни подходи:
1. Ще потърся в Application Event Log
2. Ще потърся в System Event Log
3. Ще сканирам диска за грешки с програма от
сайта на производителя
4. Ще сканирам диска за грешки с "Check Disk"
опцията в Windows Explorer
5. Ще потърся за проблеми в Windows Registry
a) 1..4
b) 2…4
c) 2, 3 d) 2…5
e) всичките
12
Отговор
Откриване на проблеми с твърдия диск (HDD):
При проблеми с диска се появяват съобщения в
System Event Log (Source: Disk)
Windows Explorer има опция "Check Disk" –
открива лоши сектори (bad sectors)
Най-добре сканирайте диска със софтуер от
производителя или с MHDD
Информация:
http://tiny.cc/hdd-test-tools,
http://hddguru.com, http://www.ihdd.ru/mhdd
13
Пренос на данни и
бройни системи
Канали за пренос на данни, единици за
измерване, работа с бройни системи
Пренос на данни и
бройни системи – конспект
Средства на ИТ за пренос на данни:
Подходи и методи, физически среди за пренос,
характеристики, предимства и недостатъци
Коаксиален, UTP, STP и оптичен кабел,
конектори, безжичен пренос
Единици за измерване на информация
Бит, байт, килобайт, мегабайт, мегабит, ...
Бройни системи
Пресмятания в различни бройни системи
15
Въпрос
Дадена е следната статистика за трафика на
уеб сайт за видео стрийминг за даден месец:
Какъв капацитет Интернет свързаност
(неограничена по трафик) е необходима на този
сайт, за да работи нормално?
a) 128 kbps b) 256 kbps c) 1 mbps d) 100 mbps
16
Отговор
Малко сметки:
44 104 472 KB ≈ 44 GB среден трафик на ден
44 104 472 KB / (24 часа * 3600 секунди) =
= 510 KB/s ≈ 5 100 kbps ≈ 5.1 mbps
При скорост ≈ 5.1 mbps трябва линията да се
уплътни всяка секунда от денонощието
Скоростта трябва да е 5-10 пъти по-добра!
Информация:
http://tiny.cc/kbps
http://marla.ludost.net/STATS/kaltura/
17
Операционни системи
Архитектура, процеси, потребители,
потребителски интерфейс, файлови системи
Операционни системи – конспект
Операционни системи (ОС)
Понятия, основни функции и задачи, видове
Ядро, обвивка, драйвери, процеси,
многозадачност, потребители
Потребителски интерфейс – конзолен и
графичен интерфейс
Графичен интерфейс (GUI) – понятия, основни
обекти, операции, организация, настройки
Файлова система – видове, организация,
обекти и действия с тях
Windows, Linux и други ОС
19
Въпрос
Кои от изброените са отговорности на
драйверите в една операционна система?
1. комуникация с хардуерните устройства
2. управление на файловата система
3. разпределение на процесорното време
4. управление на многозадачността
5. превключване между процесите
6. управление на потребителите
a) 1,2
b) 1,2,3 c) 2,3,6
d) 1,2,6
e) 1,2,3,6
20
Отговор
Драйверите в ОС управляват:
хардуерни устройства, файлова
система, виртуални устройства
Ядрото (kernel) на ОС управлява:
процеси, потребители, многозадачност,
процесорното време, паметта
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(computing)
21
Софтуерно инженерство
Анализ, спецификация, проектиране, прототип,
имплементация, тестване, поддръжка, …
Софтуерно инженерство –
конспект
Софтуерно инженерство
Фази от изпълнението на проект – анализ,
моделиране, имплементация, QA (тестване),
документиране, внедряване, съпровождане
Методи за моделиране на софтуер и UML
Планиране и управление на проекти
Инструменти за разработка, работа в екип,
сорс контрол системи, инструменти за
тестване, непрекъсната интеграция
Процеси за разработка на софтуер, гъвкави
методологии (agile development)
23
Въпрос
Кое от следните е отговорност на
ръководителя на проекта?
a) изготвяне на софтуерна архитектура
b) изготвяне на тест план
c) изпълнение на тест плана
d) писане на unit тестове
e) проследяване напредъка при изпълнение на
системните тестове
f) изграждане на система на непрекъсната
интеграция
24
Отговор
Ръководителят на проекта (PM) се занимава с:
Планиране на проекта: задачи, срокове, ресурси
Проследяване на изпълнението на проекта
Срещи, дискусии, планиране, контрол
Ръководителят на проекта (PM) не се занимава
с оперативна работа:
Архитектура, имплементация, тестване, …
Информация:
http://tiny.cc/pm-slides, http://tiny.cc/soft-engnakov, http://tiny.cc/agile-pm
25
Компресиране на данни
Алгоритми за компресия, софтуер за архивиране
Компресия на данни – конспект
Компресиране и декомпресиране на данни
Кодиране без и със загуба, компресия на текст и
мултимедия, аудио и видео
Алгоритми: линейно предсказване, ШенънФано, Хъфман, аритметично кодиране,
речниково кодиране, LZ-77, LZW, JPEG кодиране
Кодиране на аудио и видео: JPEG и MPEG
Архивиращи програми: WinZIP, WinRAR, 7-Zip
Архивни файлови формати: zip, rar,
7z, gz, tar, tar.gz, bz2, iso, cab
Саморазархивиращи се архиви
27
Въпрос
Посочете общото за архивните файлови
формати tar, tar.gz, tar.Z и tar.bz2 и 7z
1. всичките са формати за архиви с файлове
2. поддържат добра степен на компресия
3. поддържат архивиране с парола
4. постигат добра компресия на звук и видео
5. представляват отворени стандарти
6. поддържат цифрово подписване на архива
a) 1,2
b) 2,5
c) 2,3,5
d) 1,5
e) 1,2,3,5,6
28
Отговор
Информация:
tar събира в архив директория с файлове и
поддиректории, без компресия и криптиране
tar.gz, tar.Z и tar.bz2 са tar архиви,
компресирани с gzip (DEFLATE), compress
(LZW) и bzip2 (RLE+BWT+MFT+…)
7z е компресиран архив (LZMA или друг)
Информация:
http://tiny.cc/tar-wiki, http://tiny.cc/gzip-wiki,
http://tiny.cc/z-wiki, http://tiny.cc/bz2-wiki,
http://en.wikipedia.org/wiki/7z
29
Текстообработка
Работа с текстотобработващ софтуер, файлови
формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
Текстообработка – конспект
Компютърна обработка на текстове
Файлови формати за текст (TXT, DOC, DOCX,
ODT, RTF, PDF) и конвертиране между тях
Многоезичност, кодиращи таблици и стандарти –
Unicode, Windows-1251, ASCII, ...
Tекстово оформление, абзаци, шрифтове,
подравняване, стилове, изображения, фигури,
символи, таблици, тесктови полета
Оформяне на страници и секции, формат, рамка,
фон, номериране, съдържание
MS Word, OpenOffice.org Writer и Google Docs
31
Въпрос
Даден с следният "счупен" e-mail на кирилица:
???????? ?-? ?????,
?????? ?? ?????? ??????? ? ??? ????????? ??
????????????? ????????
???? ????????? ????. ???? ?? ?? ????? ???????? ??
?-? ????? ???????
?????????? ??????? ????????? ?? ????????? ?? ??
?????? ?????????????
?? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ??
????????? ????????,
?????????? ?? ?????????? ?? ??????????.
????????,
Ivan Ivanov
Как можем да го
поправим?
32
Въпрос (2)
Как можем да визуализираме коректно
счупената кирилица от предния слайд?
a) Избираме кодиране "Windows-1251"
b) Избираме кодиране "UTF-8"
c) Избираме кодиране "KOI8-R"
d) Конвертираме мейла към HTML
e) Чрез "View Message Source", можем да
прочетем текста на кирилица като MIME
f) Кирилицата не може да се поправи
33
Отговор
При конвертиране между кодови таблици, ако
някой символ липсва в новия encoding, той се
замества със символа "?"
Това е необратим процес!
Например, ако превърнем "Здравей" от
Windows-1251 към ASCII, ще получим "???????"
Информация:
http://www.nakov.com/dotnet/lectures/Lecture-8Strings-v1.0.ppt
http://www.joelonsoftware.com/articles/Unicode.html
34
Компютърна графика
Растерна и векторна графика, графични файлови
формати, графични редактори, цветови гами
Компютърна графика – конспект
Компютърна графика
Векторна и растерна графика
Цветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина на
цвета, 16-битови цветове, цветови канали
Графични файлови формати (JPG, GIF, PNG, TIFF,
EPS, PSD, AI, CDR) и конвертиране между тях
Графични примитиви (точка, линия, елипса, крива,
правоъгълник, текст), запълване, текстури, градиент,
прозрачност, слоеве, селекция, филтри и ефекти
Графични редактори: Photoshop, CorelDraw,
Illustrator, анимация, компютърно изкуство
36
Въпрос
Как можем да нарисуваме авторско лого за
сайт, продукт, организация или институция?
1. с CorelDRAW
2. с Adobe Photoshop
3. с Adobe Illustrator
4. с Inscape
5. с Paint.NET
6. със специализиран софтуер като AAA Logo,
Logo Design Studio или logomaker.com
a) 1..4
b) 1,2,3,4,6
c) 2,3,5
e) всичките
37
Отговор
Можем да нарисуваме лого с почти всеки
софтуер за векторна или растерна графика
Трябват ни дизайнерски поглед и базови умения
за работа с графични примитиви: точка, линия,
крива, елипса, текст, …
Рисуване на лого с различни инструменти:
Photoshop: http://www.garysimon.net/logotutorial/
Illustrator: http://www.slicktutorials.com/skull-tattoo
CorelDRAW: http://tiny.cc/corel-logo-tutorial
Inkscape: http://www.youtube.com/watch?v=rKttdNa8RTU
Paint.NET: http://tiny.cc/paint-net-logo-design
38
Бази от данни
Модели на данните, таблици, релации, SQL
Бази от данни – конспект
RDBMS системи и релационни бази от данни
Таблици, релации, първичен ключ, външен
ключ, обекти в базите от данни
Моделиране на бази данни, типове данни,
E/R диаграми, инструменти за моделиране
Език SQL
SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, ...
Работа
с MS Access, SQL Server и MySQL
40
Въпрос
Кои от изброените storage engines в MySQL
поддържа външни ключове и транзакции?
a) MyISAM
b) InnoDB
c) CSV
d) Memory
e) Archive
f) NDB
41
Отговор
MySQL
поддържа различни начини за
съхранение на данните (storage engines):
InnoDB – истинска, надеждна база данни,
поддържа ACID транзакции, foreign keys, …
MyISAM – бърза, но ненадеждна база данни, не
поддържа транзакции и foreign keys
Memory, CSV, Archive – ползват се рядко
Информация:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/storage-engines.html
42
Информационни системи
ERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS,
софтуерни архитектури
Информационни
системи – конспект
Информационни системи (ИС)
Основни функции и задачи
Видове ИС – ERP, CRM, BI, CAD, CMS, BPM, ...
Жизнен цикъл на ИС – основни етапи в
създаването и използването
Системни архитектури
Двуслойна (клиент/сървър), трислойна,
многослойна, разпределена, peer-to-peer
Облачни технологии (cloud computing)
44
Въпрос
Кои от следните облачни технологии
поддържат Java и имат напълно безплатна
версия (без да изисква кредитна карта)
1. Windows Azure
2. Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)
3. Google AppEngine
4. Rackspace Cloud
5. AppHarbor
a) 1,2
b) 1,3
c) 1,3,4
d) 2,3
e) 3
f) 3,5
45
Отговор
Amazon, Google и Microsoft са лидери в
публичните cloud услуги (public cloud)
Windows Azure – предоставят Windows
виртуални машини + storage + SQL Server + …
Може да се инсталира Java, PHP, Python, Ruby, …
Има 90 дни trial, но няма безплатна версия
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) – предоставя
виртуални машини (Windows, Linux)
Предлагат се и други услуги (Amazon Web Services
– AWS) – storage, бази данни (MySQL, Oracle), …
Може да се инсталира Java, PHP, Python, Ruby, …
Има безплатна версия за 1 година
46
Отговор (2)
Google AppEngine – предоставят платформа за
изпълнение на Java и Python приложения
Собствено API, собствени услуги, собствена база
данни, няма виртуална машина и RDP / SSH
Има напълно безплатна версия (без кредитна
карта) – дава ресурси за 5 000 000 page visits
Rackspace Cloud – облак от виртуални машини
(Windows, Linux), VPS хостинг услуга
Плаща според консумираните ресурси, няма
безплатна версия
47
Отговор (3)
AppHarbor
– appharbor.com
Предоставят cloud платформа
за изпълнение на ASP.NET Web Applications
ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC
Има напълно безплатна версия (без кредитна
карта) – 1 application + 20 MB SQL Server DB
Поддържа безплатни и платени cloud услуги:
SQL Server DB, My SQL DB, MongoDB, Apache
CouchDB distributes database, SendGrid email
delivery, logging services, in-memory caching, …
48
Отговор (4)
Информация:
Windows Azure
http://www.microsoft.com/windowsazure/
Amazon EC2
http://aws.amazon.com/free/
Google AppEngine
http://code.google.com/appengine/
RackSpace Cloud
http://www.rackspace.com/cloud/
49
Сигурност и защита на
информацията
Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми,
криптографско хеширане, електронен подпис,
цифрови сертификати
Сигурност и защита на
информацията – конспект
Криптография
Симетрични криптографски алгоритми
3DES, AES, RC4, IDEA, ...
Aсиметрични криптографски алгоритми
(с публичен и частен ключ)
RSA, DSA, ECDSA
Криптографски хеширащи алгоритми
SHA-1, MD5, SHA-256
Електронен (цифров) подпис
51
Сигурност и защита на
информацията – конспект (2)
Инфраструктура на публичния ключ (PKI)
Доставчик на удостоверителни услуги,
цифров сертификат, X.509, PGP, смарт карта
Соверен сертификат, сертификационна
верига, саморъчно подписан сертификат,
анулиран сертификат
Протоколи TLS, SSL, S/MIME
Уязвимости в софтуера и мрежите
Мрежова сигурност, уязвимости (exploits),
социално инженерство, криптоанализ
52
Въпрос
Коя от следните видове уязвимости в даден
софтуер би могла да доведе до пълен
контрол над атакувания компютър?
1. Отвличане на сесия (session hijacking)
2. Инжектиране на SQL (SQL injection)
3. Препълване на буфер (buffer overflow)
4. XSS (cross-site scripting)
5. DDoS (distributed denial of service)
a) 1,2
b) 1,3
c) 1,2,3
d) 2,3
e) 3
f) 1..4
53
Отговор
Отвличане на сесия (session hijacking)
Подслушване / отгатване / открадване на
сесиен ключ влизане в чужда сесия
Добивате правата на собственика на сесията
Инжектиране на SQL (SQL injection)
Може да се изпълнят произволни SQL команди
Включително инсталиране на backdoor
Препълване на буфер (buffer overflow)
Позволява изпълнение на програмен код върху
уязвимата машина инсталиране на backdoor
54
Отговор (2)
XSS (cross-site scripting) – позволява контрол
над клиентския уеб браузър чрез JavaScript
Не може да се добие пълен контрол
DDoS (distributed denial of service) – временно
спиране на някакви услуги – без проникване
Информация:
http://tiny.cc/msdn-security-threats
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_security
http://www.learnsecurity.com/webappsec.ppt
55
Презентационни системи
Софтуер за презентации, изготвяне на
презентации, слайдове, ефекти, бележки,
цветове, изображения, звук, видео
Презентационни
системи – конспект
Презентиране чрез средствата на ИТ
Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти,
бележки, цветова схема, шаблони
Дизайн на презентации: използване на цветове,
текст, изображения, звук, анимация и видео
Софтуер за презентации
MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Google Docs
Презентационни умения и изнасяне на
презентации
57
Въпрос
Кои от изброените техники са препоръчителни
при изготвяне на презентация?
1. използване на мисловни карти (mind maps)
2. събиране на достатъчно информация по темата и
структуриране на съдържанието
3. избягване на дълги параграфи с текст
4. избягване използването на картинки
5. използване на добър контраст между фон и текст
6. използване на професионален шаблон (template)
a) 1-5
b) 1-6
c) 1,2,5,6
d) всички без 4 e) 2-5
58
Отговор
При подготвяне на презентации често се
практикува:
събиране на достатъчно информация по темата
структуриране на съдържанието (чрез mind maps)
подсилване на текста с картинки
добро форматиране, подходящи цветове и
шрифтове, подходящ темплейт
малко текст на слайд, без дълги параграфи
Информация:
http://tiny.cc/ppt-guidelines-minkov
http://tiny.cc/effective-presentations
59
Мултимедия
Софтуер за създаване / обработка на
мултимедия: звук, видео, файлови формати
Мултимедия – конспект
Софтуер за създаване на мултимедийни
продукти – анимация, музика, филми
Създаване на анимация и филми: вмъкване и
обработка на изображения, звук, текст
Мултимедийни файлови формати, кодеци и
конвертиране (MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA,
MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …)
Компресия на мултимедийни файлове
Софтуер за възпроизвеждане на мултимедия
Софтуер за създаване и редактиране на музика и
филми: Windows Movie Maker, Adobe Premiere
61
Въпрос
Кой от следните стандарти е разработка на
Google, поддържа аудио и видео и се
разпространява със свободен лиценз?
a) VP8
b) WebM
c) WebP
d) MPEG
e) OGG
f) MKV
g) H.264
62
Отговор
VP8 – видео формат на Google, не поддържа звук
WebM е лицензно свободен мултимедиен формат
на Google, поддържа видео + аудио
WebP е лицензно свободен формат за картинки
MPEG е несвободен формат за видео + аудио
OGG е свободен контейнер формат за мултимедия
MKV е свободен контейнер формат за видео
H.264 е несвободен видео кодек
Информация:
Потърсете във Wikipedia
63
Компютърни мрежи
OSI модел, мрежови модели, протоколи,
стандарти, хардуерно оборудване
Компютърни мрежи – конспект
Архитектура на OSI модела
Мрежови протоколи: TCP/IP, IP, TCP, UDP,
ICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOS
Локални мрежи
Видове, топология, хардуерни
компоненти, стандарти IEEE 802.x
Ethernet, LAN, WLAN, безжични мрежи
Глобални мрежи
Начини на свързване, адреси, основни услуги
65
Компютърни мрежи –
конспект (2)
Мрежови компоненти
Мрежов адаптер, мрежов интерфейс,
концентратор, комутатор, маршрутизатор
TCP/IP базирани
мрежи
IP адресация, мрежова маска, подмрежи
Мобилни мрежи и
протоколи
GPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAX
Мрежови потребители и достъп до ресурси
66
Въпрос
Как се нарича компютърна мрежа, която
обединява компютри, периферни, мрежови
и други устройства, разположени в отделна
сграда или в малка географски ограничена
област?
a) Интернет
b) Локална мрежа
c) Интранет
d) Хипервръзка
e) Глобална мрежа
67
Отговор
Локална мрежа или ЛАН (на английски: Local Area
Network, LAN) е вид малка компютърна
мрежа, обслужваща компютри и други
устройства (напр. мрежови принтери
или скенери), свързани помежду си.
За разлика от големите (международни)
WAN мрежи, локалната мрежа се
разполага обикновено в една сграда.
В днешно време най-разпространени са
технологиите на свързване Ethernet или Wi-Fi
В миналото, най-използвани са били използвани
предимно ARCNET, Token ring и др.
68
Устройство на Интернет
Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP,
SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
Устройство на
Интернет – конспект
Интернет
Технически и технологични аспекти,
клиент-сървър архитектура
Интернет услуги и протоколи
HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSH
Достъп до Интернет
Dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3G
Адреси и домейни в Интернет
IP адреси, IPv6 адреси, DNS услуга, домейни
70
Устройство на
Интернет – конспект (2)
Хостинг на Интернет услуги
Виртуални сървъри (VPS), наети сървъри,
колокация на сървър, облачен хостинг
Центрове за данни
Виртуални
мрежи и VPN
VPN технологии и протоколи: IPSec, L2TP,
PPTP, OpenVPN, SSL и SSH тунели
Отдалечен достъп и администрация
VNC, Remote Desktop, SSH, Team Viewer
71
Въпрос
Кои от следните VPN / tunneling технологии
се свързват на трето ниво по OSI модела?
1. IPSec
5. SSL VPN
2. L2TP
6. SSH tunneling
3. PPTP
7. Hamachi
4. OpenVPN
8. SSTP
a) 1
b) 1-2
c) 1-3
d) 1,3,8 e) 1, 2, 4 f) 4-6
72
Отговор
Трето ниво в OSI e мрежовото (network layer)
Протоколи: IP, ICMP, IGMP, IPSec, IPv6, IPX, …
Свързване към VPN сървъра:
На ниво 3 (мрежово): IPSec
На ниво 4 (транспортно):
OpenVPN (TCP / UDP port 1194),
Hamachi (TCP ports 12975 / 32976)
На ниво 5 (сесийно):
L2TP (UDP port 1701), PPTP (TCP / UDP port 1723),
SSL* (TCP port 443), SSTP (TCP port 443)
На ниво 6 (приложно): SSH (TCP port 22), SSL*
73
Отговор (2)
Информация:
http://www.windowsecurity.com/articles/vpn-options.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Pptp
http://en.wikipedia.org/wiki/L2tp
http://en.wikipedia.org/wiki/Ipsec
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenVPN
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamachi_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Socket_Tunneling_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
74
Електронна комуникация
E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo
Messenger, социални мрежи, форуми, …
Електронна комуникация –
конспект
Електронна поща
Инфраструктура и протоколи: SMTP, POP3, IMAP
E-mail клиенти и уеб базирани интерфейси
Разговори в реално време (chat)
IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Google Talk, …
Социални мрежи:
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+
Peer-to-Peer (P2P) мрежи
Торенти, торент тракери, eDonkey, Kad Network
Мобилна комуникация: SMS, MMS, …
76
Въпрос
Кой от следните протоколи използва
вътрешно HTTP и MIME?
a) SMTP
b) POP3
c) IMAP
d) SMS
e) MMS
f) FTP
g) Twitter
77
Отговор
SMTP, POP3, IMAP са пощенски протоколи
Работят върху TCP сокет, портове 25, 110, 143
FTP е протокол за трансфер на файлове
Работи с два TCP сокета: TCP порт 21 (+ още един)
Twitter протоколът работи върху HTTP / HTTPS
Не използва MIME
SMS протоколът доставя съобщения
до 160 символа в мобилни мрежи
Работи в push-стил
78
Отговор (2)
MMS е протокол за пренос на мултимедийни
съобщения в мобилните мрежи
Използва MIME за кодиране на съобщението
(картинка / звук / видео / друга медия)
Изпраща URL към MMS съобщението по SMS
Мобилното устройство го изтегля по HTTP
Информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Messaging_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/SMS
http://www.emailaddressmanager.com/tips/protocol.html
79
World Wide Web (WWW)
Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST,
URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
World Wide Web – конспект
Глобална информационна система World Wide
Web (WWW)
Същност, устройство и функциониране на WWW
Уеб сървъри и уеб браузери, URL и URI
Протокол HTTP, методи GET и POST, cookies
Хиперлинк технология (Интернет препратки)
Уеб страница – същност, предназначение, URL
адрес и елементи на URL адресите
Хостинг на уеб сайтове
Работа с уеб сървъри Apache и IIS
81
Въпрос
Кои от следните Apache модули могат да
подобрят производителността на даден сайт?
1. mod_rewrite
2. mod_mem_cache
3. mod_deflate
4. mod_gzip
5. mod_dav
6. mod_suexec
7. mod_auth_ldap
a) 1
b) 2-3
c) 2-4 d) 1, 2, 3 e) 1, 2, 4 f) 2-5
82
Отговор
Модулите в Apache добавят функционалност:
mod_rewrite – пренаписва URL адресите
mod_mem_cache – кешира страници в паметта
mod_deflate – компресира HTTP трафика
mod_gzip – компресира HTTP трафика
mod_dav – имплементира WebDAV протокола
mod_suexec – стартира скриптовете с друг user
mod_auth_ldap – автентикация в LDAP directory
Информация:
http://httpd.apache.org/docs/current/mod/
83
Уеб дизайн, HTML, CSS
Уеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика,
препратки, таблици, формуляри, …
Изграждане на уеб сайтове,
HTML, CSS – конспект
Проектиране, дизайн, разработване и
тестване на уеб сайтове с HTML и CSS
Вмъкване на форматиран текст,
изображения, връзки (препратки)
Заглавия, параграфи, шрифтове, цветове
Таблици, списъци, форми и контроли за вход
от потребителя, HTML5
Език за стилизиране на уеб сайтове
CSS, селектори и дефиниции на стилове,
позициониране, отмествания, CSS3
85
Изграждане на уеб сайтове,
HTML, CSS – конспект (2)
Характеристики на страница
Фон, цвят, изображения, подравняване,
заглавиe, кодировка, meta тагове
Подравняване на съдържанието
в уеб страница (layout)
Рязане на сайтове
Превръщане на уеб дизайн към уеб сайт
Системи за управление на съдържание (CMS)
Рамки (frames) и навигация
в рамки
86
Въпрос
Как можем да направим поле в HTML5 форма, в
което да има текстово описание, което изчезва
при фокусиране на полето (watermark)?
1. чрез авторски JavaScript и jQuery код
2. чрез атрибута placeholder="…" в <input> полето
3. чрез атрибута alt-text="…" в <input> полето
4. чрез атрибута watermark="…" в <input> полето
5. чрез функцията .watermark() в jQuery
a) 1
b) 1-2
c) 1-3
d) 1,2,4 e) 1, 2, 4, 5
87
Отговор
В HTML5 можем да направим
watermark в
текстово поле по следния начин:
<input type="text" placeholder="type here …" />
Старите подходи с JavaScript (+ евентуално
jQuery) също работят
Може да се ползва jQuery Watermark plugin
Информация:
www.w3schools.com/html5/att_input_placeholder.asp
http://stackoverflow.com/questions/4862110/
88
Скриптови езици
и JavaScript
Разработка на скриптове с JavaScript, основни
JavaScript конструкции, оператори, обекти,
манипулация на DOM дървото
Скриптови езици за
Интернет – конспект
JavaScript,
Perl, VBScript
Основи на JavaScript
Типове данни, променливи, операции и
изрази, условен оператор, цикли, функции
Асоциативни масиви, класове и обекти
Date, Math, document, window, navigator
Обектен модел DOM и манипулация с
JavaScript, обработка на събития
Библиотека jQuery, използване на
AJAX заявки, REST услуги и JSON
90
Въпрос
Посочете грешното за консумацията на REST
услуги с jQuery AJAX, които връщат JSON:
a) Използват GET, POST, PUT или DELETE метод
b) Връщат резултата си във вид, удобен за
директно използване в JavaScript
c) Данните се прехвърлят по HTTP протокола,
без някакви специални хедъри
d) Извикванията се извършват асинхронно
e) URL адресът задава услугата заедно с нейните
параметри
f) Всички други отговори са верни
91
Отговор
REST услугите са опростен модел за
комуникация между приложения
Например между вашия уеб сайт и Twitter
Използват HTTP командите GET, POST, PUT и
DELETE за четене / промяна на ресурс
Ресурсите се адресират чрез URL, примерно
http://delicious.com/api/maria/bookmarks/33
JSON е популярен текстов формат за
сериализация на структури от данни
Поддържа се директно (native) в JavaScript и чрез
външни библиотеки в C#, Java, PHP, Ruby и др.
92
Отговор (2)
jQuery AJAX е програмен интерфейс за
извикване на AJAX заявки в уеб среда
AJAX заявките се изпълняват асинхронно в уеб
браузъра на клиента и могат да връщат резултат
Например HTML фрагмент, XML или JSON обект
Има два стила AJAX: partial page rendering и service
invocation (най-често с REST + JSON)
Информация:
JSON: http://en.wikipedia.org/wiki/JSON
REST: http://ajaxpatterns.org/RESTful_Service
jQuery AJAX: http://api.jquery.com/jQuery.ajax/
93
Тренировъчен тест по ИТ
Въпроси?
http://schoolacademy.telerik.com
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
63
Размер файла
6 959 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа