close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Едно занятие на клуба
по математика „Сигма”
в 21 СОУ ”Хр.Ботев”
Иванка Ангелова
Марашева-Делинова
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
2
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
3
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
4
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
5
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
6
ТЕМА
Прогресии
Приложения
Аритметична Геометрична
на
прогресия
прогресия
прогресиите
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
7
Екипи
Аритметична прогресия - 1
Марио
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
Радостин
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
8
Екипи
Геометрична прогресия - 2
Мария
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
Йоана
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
9
Екипи
Приложения на прогресиите - 3
Борис
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
Георги
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
10
Поставени задачи на екипите (1/2):
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
11
Поставени задачи на екипите (2/2):
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
12
Специфични задачи на екип 3:
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
13
Критерии за оценка
Научност
Критерии
Оформление
Атрактивност
Нагледност
Представяне
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
14
Критерии за оценка
Критерий Описание
Т-ки
Научност •
Задълбочено проучен сложен материал, неизучаван в часовете; обобщаване на учебен 5
•
•
Нагледност
•
•
•
Предста- •
вяне •
•
Атрактив •
ност •
•
Оформле- •
ние
•
•
материал, типове задачи, класификации и пр.; решени трудни задачи
Проучен и представен несложен теоретичен материал на училищно ниво, решени лесни
задачи от учебния материал
Материалът има познавателен характер, няма решени задачи, липсват изводи и
обобщения
Ненатоварени с много текст слайдове; чертежът и решението на една задача са на един
слайд; ползване на чертежи, снимков материал и пр.
Гъсто изписани слайдове; липса на чертежи; решението и чертежът на една задача са на
различни слайдове; в разработката се чувства нужда от онагледяване, което липсва
Няма Power Point Presentation, табла и други нагледни материали
Представящият знае съдържанието и го представя на достъпно ниво, владее аудиторията
Познава съдържанието.Не може да обясни части от него. Представянето е монотонно.
Чете при представяне (не е научил съдържанието); не може да даде обяснения
Има голямо количество занимателни елементи, любопитни факти, новини по темата
Има занимателни елементи, любопитни факти, новини по темата и пр.
Няма занимателни елементи, любопитни факти, новини по темата и пр.
Високи естетически качества на представените материали
Средни естетически качества на представените материали
Ниски естетически качества на представените материали
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
15
Приложение - Оценъчна карта
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
16
Резултати от работата на екипите:
18
21
22
25
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
17
Класификация на задачите от
Аритметична прогресия
a n a1 (n 1 )d
Sn Sn 38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
a1 a n
.n
2
2 a1 (n 1 )d
.n
2
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
18
Класификация на задачите от
Геометрична прогресия
a n a 1 .q
n 1
q 1
n
S n a1 .
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
q 1
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
19
Класификация на задачите от
приложения на прогресиите
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
17
20
Скорост на химичната реакция в зависимост от температурата
• Скоростта на химичната реакция в
Зависимост от температурата се
пресмята с формулата:
VT2 a
• След преобразуване стигаме до
формулата:
VT 2 VT1 .
• Означаваме: a 1 V T
1
и
q
17
T2 T 1
10
.V T1
a
10
10
T2 T 1
a
•Получаваме геометрична прогресия.
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
21
Графика на скоростта на химична реакция в зависимост от температурата
Values
120
100
80
60
Values
40
20
0
50
60
70
80
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
90
100
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
22
Примери за онагледяване на геометрична прогресия
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
23
17
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
24
Задачи от аритметична прогресия
за самостоятелна работа
1) Ако a4=18 и a9=-2. Намерете десетия член на аритметичната прогресия.
• Отговори: А)-6; B)-4; C)-2; D)2; E)6
2) Ако е изпълнено: a3 + a5 + a16 + a18 = 40, a8 + a13 = ?
• Отговори: A)5 ; B)10 ; C)15 ; D)20 ; E)25
3) Сумата на четвъртия и шестия член на аритметична прогресия е 22. S9 = ?
• Отговори: A) 33 ; B)44 ; C)55 ; D) 66 ; E) 99
4) Ако Sn = n2 + n, намерете a3 = ?
• Отговори: A)6 ; B)8 ; C)4 ; D)10 ; E)12
5) За аритметична прогресия Sn може да баде намеренa чрез формулата
• Sn = 5.n2 + 3.n ; a2 = ?
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
25
Задачи от геометрична прогресия
за самостоятелна работа
a1
q
an
1)
1
2
16
2)
-2
3
3)
4)*
n
5
16
1
6
-32
5)
2
48
6)*
2
64
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
Sn
-21
5
127
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
26
Мнения, споделени от Британските гости
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
27
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
28
Всички използвани
картини са части от
проекти на ученици
от профил
“Изобразително
изкуство” при 21
СОУ “Христо
Ботев”, София
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
29
http://www.youtube.com - Rotation Bodies
38 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ - СМБ
21 СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, СОФИЯ
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4
Размер файла
9 357 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа