close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MS PowerPoint (Презентація магістерської роботи)

код для вставкиСкачать
8.09010105 – Селекція і генетика сільськогосподарських культур
Дослідницьке спрямування
Автор:
Науковий керівник:
Іващенко О. В.
к. с.-г. н. Дупляк О. Т.
2011
Мета роботи:
Оцінка
міжсортових
гібридних
популяцій квасолі
звичайної
за продуктивністю
та елементами, що
її обумовлюють.
Об’єкт дослідження: індивідуальні
добори з гібридних міжсортових
популяцій F2 – F3 квасолі
звичайної .
Предмет
досліджень:
господарськоважливі ознаки
міжсортових
гібридних популяцій
квасолі звичайної.
Основні завдання:
– дослідити міжсортові гібридні популяції F3-F4 за
продуктивністю та її елементами; кількістю
продуктивних вузлів і бобів на 1 рослині, кількістю
бобів на одному продуктивному вузлі,
виповненістю бобів, масою 1000 насінин;
– визначити амплітуду мінливості досліджуваних
ознак, їх взаємозв’язки;
– визначити частоту і ступінь трансгресій за
досліджуваними ознаками;
– відібрати перспективні для подальшої селекційної
роботи рослини і лінії.
ВИСНОВКИ
1. Досліджено міжсортові гібридні популяції F3-F4 квасолі звичайної за
продуктивністю та елементами, що її обумовлюють.
2. Визначено амплітуду мінливості та особливості успадкування цінних
господарських ознак у міжсортових гібридів квасолі звичайної. Високу
фенотипову мінливість показали основні елементів структури
продуктивності: число продуктивних вузлів, бобів і насіння на рослинах.
3. За середнім рівнем прояву продуктивності та елементів, що на неї
впливають виявлено значну перевагу гібридів F3-F4 над їх батьківськими
формами, що свідчить про перспективність створеного вихідного
матеріалу для селекції.
3. Визначено частоту і ступінь трансгресій за досліджуваними ознаками.
Всі гібридні популяції характеризуються різною частотою прояву як
позитивних, так і негативних трансгресій. Відсоток частоти появи
трансгресивних за ознаками продуктивності форм в третьому й
четвертому поколіннях є більшим порівняно з F2. Так частка ймовірно
позитивних за продуктивністю ліній у F2 Мавка х CDC Camino складала
2,1 % до загальної їх кількості, в F3 – 3,6 % з числа відібраних трансгресій
у F2, а F4 – 66,1 % до відібраних у F3.
4. Із гібридної популяції четвертого покоління Мавка х CDC Camino
відібрано трансгресивні рослини та лінії для подальшої практичної
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
20
Размер файла
1 796 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа