close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?аз?рг? та?да республикада 46 оригинатор, 93 та?даулы т??ым шаруашылы?ы
ж?не 232 т??ым шаруашылы?тары бар
жазды? д?нд? да?ылдар, д?нд? б?рша?, майлы, мал азы?ты? ж?не к?к?н?с
да?ылдарыны? сапалы т??ымдарына деген жылды? ?ажетт?л?к шамамен
2,1 - 2,3 млн тонна, жем?с - жидект? ж?не ж?з?м к?шеттерге деген ?ажетт?л?к
2500,00 мы?ды ??райды
2012 жылы барлы? импортты? ?лес? ? жалпы ?ажетт?л?кт?? 0,04% ( со??ы 5
жылда ? 0,02% ) ( соны? ?ш?нде ?антты ?ызылша ? 20 т (?Р ?ажетт?л?г?н?? 30% ),
майлы да?ылдар ? 700 т ( 2 %), мал азы?ты? 300 т ( 3 % )
2000 -2012 жылдар аралы?ында?ы элиталы т??ым ?нд?р?с? к?лем? 2 есе артты
( 2000 жылды? элиталы т??ым себ?лген ег?с ?лес? 1,8% ? дан 2012 ж
4,8% ? ?а дей?н артты).
2001 жылы кондициялы т??ым себ?лген ег?с ?лес? 53% ? дан 2012 жылы 99,3% ? ?а
дей?н, 1 ? 2 классты т??ым ?лес? 83,5% ? ?а артты
2012 жыл?ы себ?лген ауыл шаруашылы?ы ?с?мд?ктер?н?? ?ш?нде шетелд?к
селекцияны? сорты 48% ??рады (2010жылда ? 59,5%)
сонымен ?атар, ег?ске жаппай репродукциялы т??ымдарды пайдалану ?лес?
ед?у?р жо?ары ( 14% )
1
?Р?ны? т??ым шаруашылы?ы сызбасы
кезе?дер
?аржыландыру
сортты ??ру ( селекция )
?ылымды ?аржыландыру
(042 ба?дарламасы бойынша)
сортты сынау ж?не аудандастыру н?тижес?
бойынша сортты к?бейту ?ш?н селекционер
оригинаторлар?а беру
б?регей
т??ымдар
оригинаторлар
1 жыл?ы к?бею т?л?мба?тары
(т??ым шы?ымы 50%)
2 жыл?ы к?бею т?л?мба?тары
(т??ым шы?ымы 50%)
б?регей (т??ым шы?ымы 50%)
элиталы т??ым шаруашылы?ы
элиталы (т??ым шы?ымы 50%)
репродукциялы
т??ымдар
т??ым шаруашылы?тары
2012 жыл?а дей?н республикалы? бюджет
есеб?нен (082 ба?дарламасы бойынша),
2012 жылдан бастап ? ?ылымды нег?зг?
?аржыландыру бойынша
республикалы? бюджет есеб?нен (082
ба?дарламасы бойынша), субсидия алушылар т??ымшарлар. Т??ымшарлар элиталы
т??ымшарлар ?нд?рген т??ымды толы? сатып
алмаса, т??ым субсидия алатын ?арапайым
АШТ?-не сатылады
1 репродукциялы (т??ым шы?ымы 70%)
2 репродукциялы (т??ым шы?ымы 70%)
жерг?л?кт? бюджет есеб?нен (субсидия т??ым
сатып алушыларына бер?лед?)
3 репродукциялы (т??ым шы?ымы 70%)
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
www.minagri.gov.kz
мы?. тонна
Т??ым
себ?лд?
Соны? ?ш?нде
барлы?ы
Сортты?
т??ым
себ?лд?
тонна
КТ
С/Э
2008
2274,2
2238,4
6,9
25
114,1
437
555,5
%
100
98,4
0,3
1,1
5,0
19,2
2009
2451,0
2428,0
7,5
22,6
97,8
%
100
99,1
0,3
0,9
2010
2464,5
2440,0
6,4
%
100
99,0
2011
2380,1
%
Республика
бойынша
Репродукция ?иы?ында
Элиталы
I
II
III
Жаппай
Тауарлы
асты?
IV
V
541,4
381,3
148,0
29,3
35,7
24,4
23,8
16,8
6,5
1,29
1,57
420,1
623,0
617,0
345,4
262,0
33,2
22,4
4,0
17,1
25,4
25,2
14,1
10,7
1,4
0,9
24,0
124,2
397,3
567,3
655,1
365,0
267,1
33,5
24,6
0,3
1,0
5,0
16,1
23,0
26,6
14,8
10,8
1,4
1,00
2322,0
6,3
21,0
103,1
350,0
529,8
632,2
352,3
272,3
55,5
57,6
100
97,6
0,3
0,9
4,3
14,7
22,3
26,6
14,8
11,4
2,3
2,4
2012
2409,1
2386,4
7,7
21,6
116,4
357,0
553,3
564,6
403,0
259,0
104,6
21,9
%
100
99,1
0,3
0,9
4,8
14,8
23,0
23,4
16,7
10,8
4,3
0,9
5 жылды?
орташа
2395,8
2363,0
7,0
22,8
111,1
392,3
565,8
602,1
369,4
241,7
51,2
32,4
%
100,0
98,6
0,3
1,0
4,6
16,4
23,6
25,1
15,4
10,1
2,1
1,4
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
тонна
%
тонна
%
тонна
%
2464529
100,0
2380145
100,0
2409085,6
100,0
К?бею т?л?мба?тары
6429,6
0,3
6261,5
0,3
7665,5
0,3
Б?регей
24061,3
1,0
20891
0,9
21586,6
0,9
Элиталы
124164
5,0
103177
4,3
116371,9
5
I репродукциялы
397259
16,1
349605
14,7
356789,1
15
II-IV репродукциялы
1587355
64,4
1514236
63,6
1520629,6
63,1
V ж?не жаппай
300657
12,2
327797
13,8
363404,4
15,1
24603
1,0
58178
2,4
22638,5
1
Т??ым себ?лд?
Тауарлы асты?
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
802 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа