close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Telerik School Academy

код для вставкиСкачать
Тренировъчен тест по
информационни технологии
Първи хартиен тест за подготовка (проведена през
април 2013) за НОИТ 2013
Георги Георгиев
Telerik Academy
academy.telerik.com
ИТ тест от НОИТ 2011
 Някои
от въпросите наподобяват въпроси от
теста на НОИТ 2011 г. в Благоевград
 Въпросите са възстановени по спомени на
участници в олимпиадата
 На места са леко променени и допълнени
 Посочени са верните отговори
 Предложени са обяснения по въпросите и
източници за допълнителна информация
2
Въпрос
 Как се провежда диагностика
на компонента
от компютърната система?
a) При спрян компютър, ако е хардуерна
b) При пуснат компютър, ако е софтуерна
c) Винаги при спрян компютър
d) В зависимост от компонентата на
компютърната система
3
Отговор
 В зависимост от компонентата на
компютърната система
 За хардуерните – може да се наложи
софтуерен тест или хардуерна намеса (напр.
премахване на части)
 За софтуерните – софтуер може да се
диагностицира и външно
 Например проблеми с windows могат се
диагностицират през друг компютър
4
Въпрос
 Кое от изброените е видео кодек?
a) G.772.2
b) H.264
c) ECDSA
d) AC3
5
Отговор
 H.264
 Съответства на MPEG-10
 Видео кодек с много висока компресия
 G.772.2 – специален кодек за аудио с говор
 ECDSA – DSA алгоритъм за кодировка,
ползващ елиптични криви
 AC3 – аудио кодек
 Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/H.264
6
Въпрос
 Кое от твърденията за съвременните хард-
дискове е вярно?
a) Записите са еднакво гъсти по всички писти
на диска
b) Има повече сектори в центъра и гъстотата
на записите е по-голяма там
c) Има по-голяма гъстота във вътрешните
писти на зоните и по-малка във външните
d) Има повече зони по периферията на диска
отколкото в центъра
7
Отговор
 Хард-дисковете ползват Zoned Bit Encoding
 Пистите са разделени на зони
 Една зона обхваща няколко писти, които се
разделят на еднакъв брой сектори
 По-вътрешните писти съответно са по-къси и
записите са по-гъсти
 Броят сектори на писта е различен за
различните зони
 Информация:
 www.pcguide.com/ref/hdd/geom/tracks_ZBR.htm
8
Въпрос
 Кое от следните не е известна компютърна
архитектура?
a) 16-битова
b) 32-битова
c) 48-битова
d) 64-битова
9
Отговор
 48-битови архитектури
не се ползват
комерсиално
 Компютърните архитектури са числа степени
на 2-ката
 Главно означават колко е най-голямата
‘дума’, с която може да работи един процесор
 Съответно от това зависи колко е паметта,
която може да адресира
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/48-bit
10
Въпрос
 Колко пина има
RJ45 конекторът?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
11
Отговор
 RJ45
 Стандартен конектор за мрежови кабели
 8 пина
 “8P8C” – 8 position 8 contact
 Информация:
 en.wikipedia.org/wiki/RJ45_(computers)#8P8C
12
Въпрос
 Имаме видео, което има
25 кадъра в секунда
и продължителност 1 минута. Какво ще
стане с времетраенето му, ако увеличим
броя на кадрите в секунда двойно?
a) Ще остане същото
b) Ще стане двойно по-малко
c) Ще стане двойно по-голямо
d) Ще стане един път и половина по-голямо
13
Отговор
 Броя на кадрите в секунда е
обратнопропорционален на времетраенето
 Увеличаване двойно на кадрите =
намаляване двойно на времетраенето
 “Забързваме” видеото
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate
14
Въпрос
 Кой от изброените видове софтуер се
доставя при закупуване на дадено
устройство, има за цял да управлява това
устройство и често не е предназначен за
промяна?
a) shareware
b) freeware
c) firmware
d) malware
15
Отговор
 Firmware
 Обикновено се доставя инсталирано върху
някакъв хардуер
 Управлява този хардуер
 Рядко се препрограмира, но понякога е
възможно
 Някои BIOS могат да се препрограмират
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Firmware
16
Въпрос

Имаме N на брой клечки в пространството и искаме да ги
изобразим на 2D екран със следния алгоритъм. Всяка
клечка рисуваме точно веднъж и я рисуваме цялата (не
можем да нарисуваме част от клечката и после отсаналата
част). Ако една клечка рисуваме по-късно от друга, и тези
клечки се пресичат на екрана, ще се запазят пикселите на
последно нарисуваната. Спазвайки тези изисквания:
a)
Винаги има поредица от рисувания, такава че да изобразим
клечките правилно
b)
Има конфигурации на клечките в пространството, които не могат
да бъдат изобразени правилно с този алгоритъм
c)
Няма конфигурации на клечките в пространството, които могат да
бъдат изобразени правилно с този алгоритъм
d)
Има конфигурации на клечките в пространството, които не могат
да бъдат изобразени правилно с този алгоритъм, и това са всички
конфигурации, при които две клечки се пресичат на екрана
17
Отговор
 Алгоритъмът не работи, ако имаме 3 клечки,
и всяка една е едновременно
 пред първата от другите две
 зад втората от другите две
 Съществува подобен проблем при
рендерирането на 3D сцени с прозрачност
 Информация:
 Google “Rendering with transparency 3D”
18
Въпрос
 Ако
трябва да пренесем 40 GB информация
на разстояние 10 км, кой от изброените
варианти е най-бърз?
a) С лан кабел 100BASE-T
b) С wireless мрежа 802.11.а
c) С wireless мрежа 802.11.n
d) С куче, на което има 10 диска по 4
гигабайта, което тича с 10 километра в час
19
Отговор
 Единствено кучето е способно да пренесе
данните
 Всички други възможни отговори имат
предавателна способност под 5 км без
допълнители усилватели
 Информация
 http://bg.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
20
Въпрос
 Каква е разликата
на числото FF(16) и числото
11111111(2), представена в 13-ична бройна
система (където означенията съвпадат с тези
от 16-ичната)?
a) 1
b) C
c) 0
d) 5
21
Отговор
 Двете числа имат еднакви стойности
 При изваждането им се получава 0
 0 е 0 във която и да е бройна система
 Информация
 http://en.wikipedia.org/wiki/Numeral_system
22
Въпрос
 Как се представя числото 9(16) в 50-ична
бройна система?
a) 4819
b) 2
c) 0
d) 9
23
Отговор
 И в двата случая
9 е една цифра от бройнита
система
 Т.е. няма особености при представянето и в
бройни системи, които имат основа поголяма от самата цифра/число
 Ако целевата бройна система беше осмична,
например, щеше да има разлика
 Информация
 http://en.wikipedia.org/wiki/Numeral_system
24
Въпрос
 Изчислете пресмятането: 627(16) / 15(10) = ?(2)
a) 1101001
b) 10011001
c) 1110101
d) 100110
25
Отговор
 Изчисляване:
 627(16)=(6*162)+(2*161)+(7*160)=1536+32+7=1575(10)
 1575:15=105
 105:2=52|1 ; 52:2=26|0 ; 26:2=13|0 ; 13:2=6|1 ;
6:2=3|0 ; 3:2=1|1 ; 1:2=0|1 => 1101001
 627(16) : 15(10) = 1101001(2)
 Трябва да сте готови и за такива въпроси
 Може да ги оставите за накрая
26
Въпрос
 В хард-дисковете, цилиндрите са:
a) Физическа част от хард-диска, върху която
могат да се записват по-обемни данни
b) Пистите, върху които се намират главите в
даден момент
c) Частта от хард-диска, която свързва
отделните дискове
d) Частите от хард-диска, върху които няма
записи
27
Отговор

Цилиндри – пистите, върху които се намират
главите на хард-диска в даден момент
 Хард дисковете обикновено се състоят от
няколко диска
 Всички глави на за различните дискове в един
хард-диск сочат към писти с един и същ номер
 Пистите със съответстващи номера съставят един
‘цилиндър’
 Напр. ако един хард диск има 3 диска, всеки от които
има 50 писти, това означава, че има 50 цилиндъра

Информация
 http://www.pcguide.com/ref/hdd/geom/tracks.htm
28
Въпрос
 Скоростта на достъпване на клетка от RAM
паметта:
a) пряко зависи от големината на адреса, като
число, на тази клетка от RAM паметта
b) пряко зависи от това колко битова е
адресацията
c) пряко зависи от количеството заета RAM в
момента на достъпване
d) по никакъв начин не зависи от това коя
клетка достъпваме
29
Отговор

Random Access Memory
 Памет с произволен достъп
 Всеки адрес се достъпва с еднаква скорост

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Randomaccess_memory
30
Въпрос
 Какво стои зад абревиатурата
HDMI в
компютърния хардуер?
a) Hard Disc Micro Interface
b) Hyper Dynamic Multimedia Interface
c) High Definition Multimedia Interface
d) Hyper-threading DMI
31
Отговор
 High-Definition Multimedia Interface е:
 Цифров аудио/видео интерфейс, способен да
предава некомпресиран поток;
 HDMI осигурява връзка между всякакви
дигитални устройства
 Например изкаване на картина и звук от
лаптоп към телевизор
 Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/HDMI
32
Въпрос
 Кое от долуизброените НЕ е системен
софтуер
a) OS kernel
b) BIOS
c) RDBMS
d) Boot loader
33
Отговор
 Системният софтуер управлява самия
компютър (хардуера)
 Приложният софтуер предоставя
функционалност за крайния потребител
 RDBMS системите (релационни бази данни)
са приложен софтуер
 Съхраняват и управляват данни, записани в
таблици с връзки между тях
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software
34
Въпрос
 Какво е максималното количество RAM,
което може да използва Windows XP в 32битовата си версия?
a) 2GB
b) 512MB
c) 8GB
d) 4GB
35
Отговор
 32-битовите операционни системи
–
ограничени да адресират максимум 4 GB
RAM
 Microsoft
Windows XP е семейство 32-битови
и 64-битови операционни системи
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
 http://bit.ly/4AvWsO
36
Въпрос

Кое от следните е начин да инсталираме
Windows услуга (Windows service)?
a) Чрез командата regsvr32 /s [service-file]
b) Чрез командата regsvr32 /i [service-name]
[service-file]
c) Чрез командата sc create [service-name]
binpath=[path-to-file]
d) Чрез командата sc start [service-name]
37
Отговор

sc.exe контролира Windows услугите (query,
start, stop, create, delete, …)

Командата regsvr32.exe в Windows служи за
регистрация на COM / ActiveX компоненти

Информация:
 sc – http://tiny.cc/sc-reference, http://ss64.com/nt/sc.html
 regsvr32 – http://support.microsoft.com/kb/249873/bg
38
Въпрос
 Какво представлява понятието "клъстер"
(cluster) във файловите системи?
a) начин на съхранение на данните върху
носителите на информация
b) алгоритъм за записване на имената на
файловете
c) единица заделено дисково пространство,
определено за файлове и директории
d) понятието "клъстер" не съществува
39
Отговор
 Файловата система заделя съседни групи от
сектори и ги управлява като група
 Клъстерът е поредица сектори
 Ако даден диск използва 512-байтови
физически сектори, то
 Един 512-байтов клъстер ще съдържа 1 сектор
 Един 4 KB клъстер ще съдържа 8 сектора
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Data_cluster
40
Въпрос
 Кой от следните начини за компресия е със
загуба на данни?
a) Аритметично кодиране
b) Адаптивно кодиране на Хъфман
c) Кодиране на Лемпел-Зив
d) Векторна квантизация
41
Отговор
 Векторната квантизация
(vector quantization
– VQ) е метод за компресиране със загуба
 VQ апроксимира няколко вектора чрез един
усреднен вектор и така може да представи
няколко точки чрез една
 Използва се за компресия на аудио и видео
 Останалите методи компресират без загуба
 Информация:
 http://tiny.cc/vq-compression
 http://bit.ly/hZEBaM
42
Въпрос
 Посочете невярното за UTF-8 кодировката?
a) Всеки ASCII текст може да се запише в UTF-8
b) Поддържа китайски и арабски език
c) Не поддържа всички Unicode символи
d) Поддържа кирилица
43
Отговор
 UTF-8 е универсална Unicode кодировка
 По-често срещаните символи се кодират с 1
байт, а по-редките с 2, 3 или 4 байта
 Може да представи всеки символ от Unicode
 Предпочитан вариант е при имейлите, уеб
страниците, файловете и програмите,
обработващи текст
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
44
Въпрос
 Може ли в един клъстер от файловата
система да се съхрани повече от един файл?
a) Да, при FAT32 това е обичайно
b) Може, ако запишем файловете в ZIP архив
c) Ако има 2 еднакви файла, те се съхраняват
само веднъж, в едни и същи клъстери
d) Не може
45
Отговор
 Клъстерът представлява съседна група от
сектори, които файловата система заделя
вкупом за файлове и директории
 Най-малката единица дисково пространство
 Файловите системи записват един файл в
един клъстер
 Това важи дори при компресиран диск
 ZIP архивите съдържат много файлове в един
 Информация:
 http://tiny.cc/cluster-bg
46
Въпрос
 Кое от изброените НЕ е основен инструмент
при разработване на софтуерни приложения
и системи?
a) Текстов редактор
b) HTML
c) IDE
d) Профайлър
47
Отговор

Инструментите за разработка на софтуер
(software development tools) са софтуерни
приложения, използвани при разработката
 IDE, компилатор, дебъгер, SCM система,
профайлър, bug tracker, декомпилатор, build
tool, obfuscator, continuous integration tool, …

HTML е технология, не е софтуерен инструмент

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_tool
48
Въпрос
 За какво служи Word processor
?
a) Конвертиране между различни текстови
формати
b) Автоматично допълване на текст при писане
c) Съставяне, редактиране, форматиране,
принтиране на текстов материал
d) Следи текста за евентуални правописни и
пунктуационни грешки
49
Отговор
 Word processor e софтуерно приложение
 Служи за съставянето и обработката на текст
 Примери:
 MS Word
 Open Office Writer
 Google Docs
 Windows WordPad
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Word_processor
50
Въпрос
 Коя от следните WHERE клаузи ще върне
истина (true) ако в полето Age се съдържа
NULL (в SQL)?
a) WHERE Age IS NULL
b) WHERE Age = 0
c) WHERE Age == 0
d) WHERE Age = NULL
51
Отговор

В SQL, NULL означава липсващи данни
 Всяко сравнение с NULL връща ‘неизвестност’, тоест
нито true, нито false, а NULL
 Има специални оператори IS NULL и IS NOT NULL,
които служат за проверка дали нещо е NULL
 Връщат true или false

Информация:
 www.w3schools.com/sql/sql_null_values.asp
52
Въпрос
 В кои SQL Server типове можем да съхраним
текст на кирилица с 100 символа?
a) ntext
b) nvarchar(100)
c) varbinary(100)
d) Във всичките
53
Отговор
 Текст на кирилица може да бъде съхранен в:
 Текстови типове с достатъчна дължина –
char(n), varchar(n), text
 Unicode текстови типове с достатъчна
дължина – nchar(n), nvarchar(n), ntext
 В бинарни типове с достатъчна дължина (с
подходящ encoding, например UTF8) – image,
binary(n), varbinary(n)
 Информация: http://tiny.cc/sqlsrv-types
54
Въпрос
 От какво основно се състои езикът SQL?
a) DML, DDT
b) DDL, DML, DBML
c) DDL, DML
d) DDL, DML, XML
55
Отговор
 Езикът SQL се състои от:
 DDL (Data Definition Language) – команди
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 DML (Data Manipulation Language) – команди
CREATE, ALTER, DROP
 Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/SQL
56
Въпрос
 Кое НЕ е вярно за алгоритъма на Шанон-
Фано?
a) Компресия без загуба
b) Всеки символ се представя чрез код
c) Различните кодове се състоят от различен
брой битове
d) Използва се за видеокомпресия
57
Отговор
 Алгоритъм на Шанон-Фано
е:
 Методът използва вероятностите за
срещането на всеки един символ в
съобщението
 На базата на тези вероятности се конструира
таблица за кодиране без загуба на данни
 Използва се за кодиране на текст, Хъфман е
по-добър
 Информация:
 http://baltadjiev.hit.bg/Teoriq/Teoriq.htm
58
Въпрос
 Системата ...
е комбинация от хардуер и
софтуер, който позволява на инжeнери да
проектират всичко: от мебели до самолети.
a) ERP
b) FMIS
c) CRM
d) CAD
59
Отговор
 Системите за компютърно проектиране
(Computer Aided Design, CAD системи)
 Заменят чертожната дъска при създаването на
конструкционна документация за механични,
електрически или електронни продукти
 Водещи CAD системи: AutoCAD, Solid Works,
ArchiCAD, OrCAD
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Computeraided_design
60
Въпрос

Какво е DES (в компютърната криптография)?
a) симетричен алгоритъм за криптиране, помалко надежден от AES
b) алгоритъм за хеширане, подобен на MD5
c) асиметричен криптографски алгоритъм
d) вид електронен подпис
61
Отговор
 Алгоритмите за криптиране на информация
са симетрични и асиметрични
 Симетрични – кодират и декодират с един и
същ ключ (DES, AES, Blowfish, RC2, IDEA)
 Асиметрични – кодират информация с един
ключ и декодират с друг (RSA, DSA, ECDSA)
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
 http://goo.gl/A8Bkm
62
Въпрос
 Какво означава криптосхема?
a) Данни, получени след използване на
криптосистема с указан ключ
b) Семейство обратими преобразования на
откритият текст в шифрован
c) Данни (не задължително текстови),
предавани с използване на криптография
d) Способността на криптографския алгоритъм
да противостои на криптоанализ
63
Отговор
 Криптосистема
 Семейство обратими преобразования на
откритият текст в шифрован
 Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D
0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8
0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
64
Въпрос

Каква може да бъде причината за появата на
съобщение "signature validation failed" при
отваряне на документ в S/MIME формат?
a) използван е невалиден цифров сертификат
b) сертификатът е анулиран с CRL списък
c) модулът за валидация не е зареден коректно
d) всяка от изброените
65
Отговор

S/MIME е контейнер-формат за съхранение на
криптирани / подписани документи, цифрови
сертификати, сертификационни вериги, CRLs, …
 S/MIME документите се записват във .p7s файл
 Известен още като PCKS#7 / CMS
 Базира се на PKI и криптографски алгоритми

Информация:
 http://tiny.cc/nakov-pki, http://tiny.cc/smimepresentation, http://tiny.cc/smime-ppt,
http://tools.ietf.org/html/rfc2633,
66
Въпрос
 Кое от следните не е система за изработка
на презентации (презентационна система)?
a) OpenOffice Impress
b) Prezi
c) Apple Keynote
d) Adobe Photoshop
67
Отговор
 От изброените само Photoshop не е софтуер
за изработка на презентации.
 Keynote е софтуер за презентации на Apple
 Prezi и е интересен продукт от малката
унгарска софтуерна компания Zui Labs
 Информация:
 В сайтовете на производителите
68
Въпрос
 Какво представлява файл с .pptx
разширение?
a) Flash-базирана презентация
b) XML-базирана презентация, записана в
компресиран ZIP файл
c) презентация с мултимедийно съдържание
d) документ на MS PowerPoint 2003
69
Отговор
 Разширението .pptx
се използва за
презентации със XML архитектура
 Използва се ZIP компресия за намаляване
размера на файла
 Отваря се с MS PowerPoint 2007 / 2010 или понова версия (има и add-in за Office 2003)
 Информация:
 http://www.fileinfo.com/extension/pptx
70
Въпрос

Посочете невярното за OCR технологиите за
разпознаване на текст:
a) OCR означава Optical Character Recognition
b) OCR често допуска грешки
c) OCR разпознава текст и нетекстови образи
d) OCR компонента на Google Docs поддържа
десетки езици, включително български
71
Отговор

По дефиниция OCR е технология (алгоритъм) за
разпознаване (извличане) на текстова
информация от графично изображение (JPG,
TIFF, PDF, …)
 Ползва се най-вече за сканирани изображения
 Изходът може да е текстов файл или MS Word /
OpenOffice Writer / Google Docs документ
 OCR разпознаването често допуска неточности

Информация:
 http://tiny.cc/ocr-wikipedia, http://tiny.cc/OCR-ppt
72
Въпрос

За какво служат кодеците (codecs)?
a) Разпределят звуковия поток към всяка от
тонколоните на звуковата система
b) Кодират и декодират цифров поток по
определен мултимедиен стандарт
c) Показват аудио / видео файлове и предоставят
навигация (пускане, спиране, превъртане, …)
d) Разкодират видео и се грижат за правилния
тайминг и оформление на субтитрите
73
Отговор
 Кодекът представлява софтуер за кодиране
и декодиране на аудио или видео
 Когато трябва да се запише мултимедия във
файл, се използва кодек (примерно H.263,
H.264, DivX, XviD, AAC, MP3, AC3, WMV, …)
 Кодирането намалява драстично големината
на файла заради компресията
 Най-често се ползва компресия със загуба
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Codec
74
Въпрос
 Кое от следните НЕ е продукт за
видеообработка?
a) Windows Movie Maker
b) Sony Vegas
c) Adobe Premiere
d) Adobe Flash Media Server
75
Отговор
 Популярни продукти за видеообработка:
 Adobe Premiere, Sony Vegas, Apple Final Cut,
Avid Media Composer – комерсиални
 Windows Movie Maker, VirtualDub – безплатни
 Adobe Flash Media Server е софтуер за видео
streaming
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_vi
deo_editing_software
76
Въпрос
 RFB е протокол, който се използва при
програми като:
a) Virtual Network Computing (VNC)
b) Skype
c) ICQ
d) Torrent клиенти
77
Отговор
 RFB (Remote Framebuffer) protocol
 Използва се за отдалечен достъп до графични
потребителски интерфейси
 Приложим е за всички прозоречни системи и
приложения (Windows, X11, Macintosh)
 Използва се при програми за отдалечен
достъп като VNC, RealVNC и др.
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/RFB_protocol
78
Въпрос
 Какво e NFS в компютърните мрежи?
a) Протокол от Application Layer на OSI
b) Протокол от Transport Layer на OSI
c) Протокол от Network Layer на OSI
d) Протокол от DataLink Layer на OSI
79
Отговор
 NFS (Network File System) е:
 Протокол от 7-мото ниво на OSI модела
(Application Layer)
 Предоставя достъп до отдалечени файлове,
сякаш са локални (file sharing)
 Алтернатива на SMB (Windows), APF (Apple) и
NCP (NetWare)
 Информация:
 http://tiny.cc/nfs-wiki
80
Въпрос
 Кое от следните не е един от слоевете на OSI
модела на компютърните мрежи?
a) Application (приложен слой)
b) Physical (физически слой)
c) Informational (информационнен слой)
d) Transport (транспортен слой)
81
Отговор
 Седемте слоя на OSI модела са:
 Програмна част: Слой 7: Application ; Слой 6:
Presentation ; Слой 5: Session
 Транспортна част: Слой 4: Transport ; Слой 3:
Network ; Слой 2: Data ; Слой 1: Physical
 Можете да ги запомните чрез APSTNDP – "All
People Seems To Need Data Processing"
 Информация:
 http://bit.ly/dJ1D5p, http://goo.gl/2rsnh
82
Въпрос
 Кой от долу изброените IPv4 адреси е
грешен?
a) 111.121.33.173
b) 10.55.207.156
c) 1.2.3.4
d) 21.51.101.256
83
Отговор
 IP (IPv4) адресите са:
 Уникален 32-битов номер на хост (някаква
машина в мрежата) при TCP/IP мрежи
 Записват се във формат: aaa.bbb.ccc.ddd
 ааа, bbb, ccc, ddd – числа в интервала [0...255]
 Някои адреси са на мрежи, примерно 4.4.0.0
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
 http://www.rhyshaden.com/ipadd.htm
84
Въпрос
 Какво означава SOPA ?
a) Пръчка за бой
b) Serial Online Protocol Assessment
c) Short Overpass Angle
d) Stop Online Piracy Act
85
Отговор

SOPA и PIPA (Protect-IP Act) - Законопроекти,
които биха позволили на правителството на САЩ
да цензурира сайтове, обвинени за нарушаване на
авторски права
 Считани за опасни за
свободната интернет
комуникация
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act
 http://www.1stwebdesigner.com/design/how-sopa-pipa-can-affect-you/
86
Въпрос

Прикаченият файл към e-mail съобщение,
изпратено от / към GMail, може да бъде:
a) Само архивен файл (.zip, .rar, .7z, …)
b) Само документен файл (.docx, .pdf, .odf, …)
c) Файл с произволен формат
d) Няма верен отговор
87
Отговор

GMail позволява към e-mail съобщенията да се
прикачат почти всякакви файлове
 От съображение за сигурност са забранени:
 изпълнимите файлове (.exe, .bat, .vbs, .msi и др.)
 архиви, съдържащи изпълними файлове
 Ако искате да пратите такъв файл, сменете му
името (например winamp.exe  winamp.ex)
 Информация:
 http://tiny.cc/gmail-attachments
88
Въпрос
 За какво служи протоколът IMAP?
a) за достъп до електронна поща на отдалечен
сървър от локален клиент
b) за обмяна на файлове между машини,
свързани в локална мрежа или в Интернет
c) за изпращане на електронни съобщения
между машини в Интернет
d) за криптиране на e-mail съобщения
89
Отговор
 Internet Message Access
Protocol е интернет
протокол от приложния слой на OSI модела
 IMAP поддържа отдалечена пощенска кутия,
организирана в папки (folders)
 Стои на сървъра, но е достъпна отдалечено
 IMAP позволява на клиентите да изтеглят
части от съобщения и атачмънти
 Информация:
 http://bg.wikipedia.org/wiki/IMAP
 http://bit.ly/3UGLA
90
Въпрос
 Кой от следните домейни от първо ниво е
преназначен да се използва от организации
с идеална и нетърговска цел?
a) .net
b) .org
c) .mil
d) .com
91
Отговор

Домейнът се състои от части разделени с точки
 Последната част се нарича домейн от първо ниво
(TLD – top level domain)
 Съществуват два вида домейни от първо ниво:
 ccTLD – за страни (.bg ; .uk ; .ch и т.н.)
 gTLD – общи (.com ; .edu ; .net и т.н.)

.org се използва от нетърговски
организации

Информация: http://tiny.cc/domain-bg
 http://help.superhosting.bg/faq/31_168_bg.html
92
Въпрос
 Как изглежда един типичен e-mail в
цивилизованата комуникация?
a) текст на български с латински букви
b) съдържа подходяща тема (subject),
обръщение, същинска част и подпис
c) съдържа само същината без излишни
детайли (обръщение, подпис, …)
d) прилича много на SMS съобщение
93
Отговор

Цивилизованата комуникация по e-mail изисква:
 цивилизован подател (например Стела Иванова,
не master_fucker92 или igra4a_pmg или gfdg dgfdgf)
 правилно избран subject, който резюмира в един
ред за какво става дума
 Започва с обръщение (напр. Здравей Мария)
 Продължава със тялото на съобщението (кратко и
ясно, директно, по същина)
 Завършва с подпис (например Поздрави, Иво)
 Пише се на грамотен език на английски / кирилица

Информация: http://tiny.cc/wr-mails
94
Въпрос
 Какъв е адресът на първия създаден уеб
сайт в Интернет?
a) http://info.cern.ch
b) http://www.yahoo.com
c) http://www.microsoft.com
d) http://www.berkeley.edu
95
Отговор
 World Wide Web (WWW) е създадена от Тим
Бърнърс-Лий в CERN (Женева, Швейцария)
 Първият уеб браузър е WorldWideWeb
 Първият уеб сървър е CERN httpd
 Първият уеб сайт е http://info.cern.ch
 Информация:
 http://tiny.cc/bg-www
 http://info.cern.ch/
96
Въпрос

Кой от следните URL адреси не е еквивалентен
на останалите?
a) http://someserver:80/my%20page.html
b) http://someserver/my%20page.html
c) http://someserver/my+page.html
d) И трите са еквивалентни
Отговор
 При образуването на URL важат следните
правила:
 Ако не е зададен номер на порт, при протокол
http:// се подразбира порт 80
 Интервалът се записва като %20 или +
 Всеки символ може да се кодира като %xx
където xx е шестнайсетичният му код
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding
 http://www.permadi.com/tutorial/urlEncoding/
98
Въпрос
 Кой цвят НЕ е валиден в CSS?
a) #A68F0C
b) #9BG1E5
c) #012345
d) #AAAAAA
99
Отговор
 В CSS цветовете могат да се дефинират по
RGB палитра във формат #RRGGBB или #RGB
 RR, GG, BB са шестнайсетични стойности
 Обознават съответно red, green, blue
 Примери: #CC00AA, #A5F7D3, #F02, #55A
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/CSS
 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
 http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
100
Въпрос
 Кой от следните тагове НЕ се поддържа в
HTML5?
a) <frame>
b) <frameset>
c) Всички изброени се поддържат
d) Никой от изброените не се поддържа
101
Отговор
 Рамките
(Frames) не се поддържат в HTML5
(deprecated)
 Масовите браузъри ги поддържат (засега)
 Позволяват показване на няколко HTML
документа в един прозорец
 Информация:
 http://www.html5.com/changes/deprecated/index.html
 http://www.w3schools.com/html/html_frames.asp
102
Въпрос
 Кои от изброените системи за електронна
комуникация не работят в режим peer-topeer?
a) ICQ, IRC, Skype
b) Skype, ICQ
c) ICQ, Jabber, Yahoo Messenger
d) Yahoo Messenger, Skype
103
Отговор
 От изброените единствено Skype работи
като организира и поддържа в Интернет
децентрализирана комуникационна peer-topeer мрежа в Интернет
 Останалите средства за комуникация (от
изброените) използват централен сървър
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
 http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
104
Въпрос
 За какво се отнася терминът "кърнинг"
(kerning) при шрифтовете?
a) Съотношение главни / малки букви
b) Заобленост на буквите
c) Разстояния между буквите
d) Наклон на буквите
105
Отговор

Кърнингът (kerning) е процесът на нагласяне на
разстоянието между буквите в дадена дума
 С цел постигане на визуално приятен вид
 Класически пример: разстоянието между всяка
от буквите в буквените двойки „AV“, „Wa“ и „To“
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
 http://en.wikipedia.org/wiki/Typeface
106
Въпрос
 Как се затварят единичните тагове в XHTML?
a) <[tag] <!--!>>
b) <[tag] />
c) <[tag] \>
d) <[tag] //>
107
Отговор
 XHTML е език от семейството на XML-
базираните езици, който произлиза от HTML
 Съкращението е от eXtensible HyperText
Markup Language
 В него всички тагове трябва да бъдат
затворени, дори и единичните
 Примерен единичен XHTML таг: <br />
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML
108
Въпрос
 Коя от изброените маски определя групата
на HTTP съобщения за грешка?
a) 1xx
b) 2xx
c) 3xx
d) 4xx
109
Отговор
 HTML маски
 1xx – информация
 2xx – успешност
 3xx – пренасочване
 4xx – грешка от страна на клиента
 5xx – грешка от страна на сървъра
110
Въпрос
 Кой от следните протоколи използва
вътрешно HTTP и MIME?
a) SMTP
b) IMAP
c) MMS
d) FTP
111
Отговор

MMS е протокол за пренос на мултимедийни
съобщения в мобилните мрежи
 Използва MIME за кодиране на съобщението
(картинка / звук / видео / друга медия)
 Изпраща URL към MMS съобщението по SMS
 Мобилното устройство го изтегля по HTTP

Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Messaging_Service
 http://en.wikipedia.org/wiki/SMS
 http://www.emailaddressmanager.com/tips/protocol.html
112
Въпрос
 Кое от изброените по-долу НЕ е скрит
елемент в една уеб страница?
a) метаданни
b) скриптове
c) хипервръзки
d) празните редове от кода
113
Отговор
 Основните елементи, които може да
съдържа една уеб страница са:
 Видима информация
 Нетекстова информация
 Интерактивна информация
 Скрита информация
 Хипервръзките са част от интерактивната
информация
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
114
Въпрос
 Как ще бъдат визуализирани
думите от
следния HTML фрагмент?
<ol>
<li>Vodka</li>
<li>Beer</li>
</ol>
a) На един ред, една до друга
b) На два реда, една под друга
c) Като номериран списък – 1, 2, …
d) Като неномериран списък
115
Отговор
 Таговете <ol> / <li> се използват за
номерирани списъци
 Информация:
 http://www.w3schools.com/html/html_lists.asp
116
Въпрос
 Кой таг в HTML се използва за семантично
разделяне на текст на отделни секции
(параграфи)
a) <br>
b) <p>
c) <h1>
d) <para>
117
Отговор
 Тагът <p> семантично обособява параграфи
 Различен от таг <br>, който само визуално
слага край на реда
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
 http://www.w3schools.com/html/
118
Въпрос
 Как е правилния начин да се направи
“клас”
в JavaScript?
a) class Person { }
b) function Person(){ }
c) class Person(){ }
d) var Person as Class{ }
119
Отговор
 function
Person(){}
 Във JavaScript няма дефиниция за класове и
обекти, следователно няма и ключови думи
за клас.
 Информация:
 Google: OOP JavaScript
120
Въпрос

Какво ще направи следния JavaScript код?
divs=document.getElementsByClassName("comment");
divs[0].style.background="#0f0";
for(var i in divs){
divs[i].style.background="#f00";
}
a) Селектира всички div елементи, които имат клас
“comment”и прави фона им червен
b) Селектира всички променливи от JavaScript и ги
прави на HTML елементи
c) Селектира всички HTML елементи, които имат клас
“comment” и прави фона им червен
d) Избира JavaScript обектите със клас “comment” и
им придава червен фон
121
Отговор
 document.getElementsByClassName(“class”)
 Метод за селекция на HTML елементи в JS
 Част от HTML 5
122
Въпрос

Изберете правилния отговор за JavaScript
a) JavaScript е разширение на програмния език
Java, и е създаден за да улесни разработката на
софтуер
b) JavaScript е програмен език, който се използва за
програмиране на вложени системи (embed
systems)
c) JavaScript е програмен език за разботка на уеб,
декстоп и мобилни приложения, заедно със
HTML и CSS
d) JavaScript е програмен език, за които има
значение за коя операционна система
програмираш
123
Тренировъчен тест по ИТ
Въпроси?
http://schoolacademy.telerik.com
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
40
Размер файла
837 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа