close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Изучаване основите на
Macromedia Flash
Macromedia Flash
Flash 8 на Macromedia е професионален
стандарт за създаване на силно
въздействащи, интерактивни Web
приложения. Macromedia Flash 8 предоставя
на дизайнерите и разработчиците
интуитивна, леснодостъпна среда за
авторство, в която те лесно могат да
създават Web сайтове и приложения от
следващо поколение.
Какво можем да направим с
Macromedia Flash?
Flash Document- съдържа текст и илюстрации;
Flash Slide Presentation – създава Flash Slide презентация;
Flash Form Application – нелинейни, формо- базирани и богати
интернет приложения;
ActionScript file - собствен език за програмиране на Flash
(контролиране на действия, оператори, обекти и класове и т.н.,
предизвикващи добавяне на интерактивност от вида
издърпване и пускане, динамичен текст и много други);
ActionScript Communication file – за развиване продуктивността
и гъвкавостта на приложението client - sever Macromedia Flash
Communication Server MX;
Flash JavaScript file – дава възможност за промяна,
редактиране, преизползване на външни скриптове. Както и
настройване на връзката между външни скриптове и Flash
документи в един проект;
Flash Project;
Видове формати на файлове
използвани в Macromedia Flash
FLA files – се създават и работят само с приложението Macromedia
Flash;
SWF files – са компресирани FLA files, служещи за визуализация в
Web страницата;
AS files - са ActionScript файлове. Можете да ги използвате ако
предпочитате да задържите кода от ActionScript извън FLA
файловете. Това може да ви помогне да организирате кода при
групова работа в проект.
SWC files – имат преизползваеми Flash компоненти. Всеки SWC файл
съдържа компилиран видео клип и ActionScript код;
ASC files – използват наличните ActionScript, така че да се изпълнят
на компютъра при стартиран Flash Communication Server. Тези
файлове се грижат за стабилизиране на server-side логическата
връзка с ActionScript в един SWF файл;
JSFL files - са JavaScript файлове, с които можете да добавяте нови
функционалности към авторските инструменти на Flash;
FLP files - са Flash Project файлове (само за Flash Professional).
Използва се при наличие на много документи, насочени към един
проект;
Работна среда
Име на
филм
Меню
Лента за
информация
Кутия с
инструменти
Времедиаграма
Сцена
Панели
Инспектор
Property
Задаване на общи
настройки- Edit\ Preferences
General;
ActionScript;
Auto Format;
Clipboard;
Drawing;
Text;
Warnings;
General
Undo Levels - 50;
Shift Select - позволява да добавяте селекции
като задържате натиснат клавиша Shift и
щраквате върху допълнителни обекти;
Show Tooltips e система за бърза помощ;
PostScript – включва PostScript принтер, но това
забавя отпечатването;
Disable Timeline не допуска скачване на
времедиаграмата към прозореца на
приложението;
Span Based Selection определя дали ще имате
възможност да използвате във времедиаграмата
селекция, базирана на обхват или селекция,
базирана на кадри;
ActionScript
Automatic indentation – автоматично табулира текста със размер
зададен в Tab size след вмъкване на отворена малка “(“ или
голяма скоба “{“;
Code hints – включва загатващият код в Script панел.
Delay – определя закъснението (в секунди) преди да се покаже
напомнящият код;
Font - определя шрифта използван в Script панела;
Use dynamic font mapping - проверява в избраният шрифт дали
всеки знак има свой съответстващ. Ако не, Flash замества с друг
шрифт, съдържащ необходимите символи;
Encoding - определя шифрирането на знаците, използвани при
отваряне, съхраняване, импортиране и експортиране на
ActionScript файлове;
Reload modified files -разрешава селектиране, когато се изведе
съобщение за грешка, за това дали script файла е модифициран,
преместен или изтрит;
Syntax colors -определя цвета за кода в Script панела.
Language - отваря диалоговия прозорец на настройките на
ActionScript;
Auto Format
Включва и изключва вмъкването на
скоби и интервали на някои
оператори, функции, класове и др.
Clipboard
Color Depth and Resolution – определя с какви
параметри графичният обект да се копира в
временната памет наречена Clipboard;
Smooth – изглажда ръбестите части на графичният
обект;
Size Limit – задава големината на информацията за
един графичен обект, заемаща от RAM;
Gradient Quality – определя качеството на
постепенното запълване в Windows metafile. При
избора на високо качество се увеличава времето
изисквано при копиране, както и поставянето на
обекта извън приложението;
FreeHand Text, select Maintain Text – се явява
като преграда, задържаща текст поставен в един
скициран файл;
Drawing
Show Pen Preview - показва предварителен изглед на част от линията, която ще
бъде начертана с инструмента писалка;
Show Solid Points - задава начина, по които се визуализират точките на линиите
при използване на писалката или инструмента подселектор (селектираните точки ще
се появяват празни, а неселектираните точки ще се появяват плътно оцветени);
Show Precise Cursors - инструментът писалка се появява като кръст вместо като
подразбиращата се икона на инструмента, изобразяваща писалка;
Connect lines - определя колко близо до съществуваща линия може да се
приближава изчертаваната в момента линия, преди нейна крайна точка да бъде
свързана автоматично към най-близката точка на предварително съществуващата
линия;
Smooth curves - задава количеството на изглаждане, прилагано към крива линия,
начертана с инструмента молив;
Recognize lines - задава колко близо до права линия трябва да бъде сегмент,
начертан с инструмента молив, за да бъде реално приет за права линия;
Recognize shapes - е подобна, с изключение на това, че тя се използва за задаване
на приближението до фигури като окръжност, елипса, правоъгълник, квадрат, 90градусова дъга или 180-градусова дъга, което трябва да има даден сегмент, за да
бъде разпознат и начертан отново като една от тези геометрични и фигури;
Click accuracy - определя колко близо до дадена фигура трябва да бъде курсорът,
за да разпознае тази фигура (например за да я селектира при щракване);
Text
Default Text Orientation - ще направи вертикалния текст
подразбираща се ориентация за всеки текст, добавян към
филма. Това е особено полезно, ако работите с шрифтове
на азиатски езици;
Right to Left Text Flow - кара текста да върви отдясно
наляво, вместо както е по подразбиране отляво надясно. И
тази опция може да предпочетете, ако работите с някои
шрифтове на азиатски и арабски езици;
No Kerning - ще изключи кърнинга (настройката на
разстоянието между буквите) за целия вертикален текст във
филма. Тази опция може да бъде полезна за подобряване
на разредката за някои шрифтове;
Warnings
Всички опции на страницата Warnings са
отбелязани по подразбиране, но когато започнете
да се чувствате по-сигурни с Flash, вероятно няма
да имате нужда от толкова много
предупреждения. Например ако сте отбелязали
Warn on missing fonts, Flash me ви предупреждава
всеки път, когато отваряте филм на Flash,
съдържащ шрифт, който не е инсталиран на
компютъра. Ако често работите с файлове,
съдържащи шрифтове, които не са инсталирани
на вашия компютър, и вече не искате да виждате
тази настройка, отворете прозореца Preferences и
махнете отметката от тази опция;
Помощна информация - Help
Flash help – информацията за програмата
е подредена във вид на книга (със
съответни глави). Има възможност за
търсене с помощта на ключови думи;
Getting Started with Flash – получаване
на постъпково напътствие;
Flash LiveDocs – връзка с on- line
документацията на Flash
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
7
Размер файла
162 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа