close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Урок в 11 класі
КЗ Верхівцевського НВК
Учителя хімії Кукси Наталії Миколаївни
Цілі:
• Значення вуглеводів в
харчванні
• Класифікація вуглеводів
• Будова молекул
• Фізичні властивості
• Хімічні властивості
• Добування
• Застосування
Вуглеводи
Uglevod = вугілля+ вода?
Uglevod = вугілля + вода?
Вперше термін "вуглеводи" запропонував
професор Дерптського (нині Тартуського)
університету
К.Г. Шмідт в 1844 р.
У 1927 р. Міжнародна комісія по реформі
хімічної номенклатури запропонувала термін
"вуглеводи" замінити терміном "гліціди",
однак стара назва "вуглеводи" вкоренилася і
є загальноприйнятою.
Історичні відомості
СN(H2O)M
Складні
Прості
Моносахариди
• Глюкоза
• Фруктоза
• Рибоза
• Дезоксирибоза
Дисахариди
Полісахариди
Цукроза
Мальтоза
Лактоза
Крохмаль
Целлюлоза
МОНОСАХАРИДИ
Моносахариди — прості вуглеводи, вони не піддаються гідролізу
— не розщеплюються водою на простіші вуглеводи, у
них число атомів вуглецю дорівнює кількості атомів
кисню СnН2nОn.
По розміщенню карбонільної групи їх поділяють на альдози і
кетози
1. Якщо карбонільна група знаходиться біля первинного атома
вуглецю, то вона трансформується у альдегідну.
Відповідний моносахарид називається альдозою
(гліцериновий альдегід - альдотріоза; рибозаальдопентоза; глюкоза - альдо-гексоза ).
2. Якщо карбонільна група знаходиться біля вторинного атома
вуглецю, то вона перетворюється у кетонну, а
відповідний моносахарид отримує назву кетози.
(Диоксіацетон - кетотріоза; рибульоза - кетопентоза; фруктоза
- кетогексоза).
До моносахаридів відносяться:
•
тетрози С4Н8О4
•
гексози С6Н12О6 (глюкоза, галактоза, фруктоза)
•
пентози С5Н10О5 (арабіноза, ксилоза, рибоза)
.
Моносахариди: глюкоза
Формула
С6Н12О6
Фруктоза С6Н12О6
Дисахариди: Цукроза
С12Н22О11
Міститься в цукрі
Мальтоза – солодовий цукор
Міститься в солоді –
пророщених, висушених та
розмолотих зернах ячменю
Лактоза – молочний цукор
Міститься в молоці
(від 4 до 6%)
Полісахариди: Крохмаль
(С6Н10О5)N
Целлюлоза
(С6Н10О5)N
Фізичні властивості:
Моносахариди та дисахариди:
солодкі на смак; білі,кристалічні;
добре розчинні у воді
Полісахариди:
Волокнисті або аморфні, без
смаку,нерозчинні у воді
Хімічні властивості глюкози:
1. Горіння: C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2
2. Окислення: C6H12O6 + Ag2O = C6H12O7 + 2Ag
C6H12O6 +Cu(OH)2= C6H12O7 + Cu2O+H2O
3. Відновлення: C6H12O6 +Н2 = C6H14O6
4. Спиртове бродіння: C6H12O6 = 2С2Н5ОН +2 CO2
Хімічні властивості
цукрози,крохмалю,целюлози
Гідроліз:
а)цукроза:
с12н22о11+н2о=с6н12о6+с6н12о6
б) крохмаль, целюлюза :
( С6Н10О5)n +nН2О= nC6Н12О6
Добування вуглеводів
З рослин
Вуглеводи - важлива складова частина
харчування людини і тварин.
Багато з них
використовується
у харчовій
промисловості,
текстильній, при
виготовленні клеїв та
лікарських препаратів.
Використання вуглеводів
Uglevod = вугілля + вода?
Вуглеводи - важлива складова частина
харчування людини і тварин.
Багато з них
використовується
у харчовій
промисловості,
текстильній, при
виготовленні клеїв та
лікарських препаратів.
Використання вуглеводів
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
29
Размер файла
2 732 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа