close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
ЛОСТОВИ И ПАКЕТНИ
ПРЕКЪСВАЧИ
ЕА за управление
въпрос 18
1. ЛОСТОВИ ПРЕКЪСВАЧИ
а. предназначение – за редки неавтоматични
включвания и изключвания на силови вериги
без товар. Чрез тях се осъществява сигурно и
видимо прекъсване на ел. верига, след като
токът в нея е бил изключен от друг апарат.
б. видове –
- според начина на включване:
с директно и индиректно.
- според броя на полюсите: едно-, дву- и
триполюсни.
( полюс на ЕА се нарича една контактна система,
която комутира една фаза от електрическата
верига.)
- според начина на свързване:
за предно и задно свързване
в. устройство
1. основа;
2. неподвижно
контактно тяло;
3. подвижно
контактно тяло;
4. ръкохватка;
5. изводи.
всички тоководещи части са изработени от
месинг. Той има добра електропроводимост,
износоестойчивост и пружиниращи качества.
Пружиниращите качества на материала са
необходими за създаване на добър контактен
натиск. Той може да се подобри и като се добавят
пружини.
2. ПАКЕТНИ ПРЕКЪСВАЧИ
а. предназначение – За сложни и комбинирани
включвания и изключвания под товар в
променливотокови вериги. Изработват се за
номинални токове до 100 А и напрежение 380 V.
б. видове за предно и задно монтиране и
с възможност за блокировка
в дадено положение.
в. устройство –
Пакетните прекъсвачи имат няколко контакти
системи.
За фиг.а – 1- 4 секции, 2 – фиксиращо устройство; 3- вал; 4 – ръкохватка
за фиг. б. – 1 – вал; 2 - ексцентрикова шайба; 3 – ролка; 4 –водач; 5 – подвижно
контактно тяло; 6- неподвижно контактно тяло; 7- изолационно тяло; 8 - пружина
в. действие
Най-използвани са пакетните
гърбични или ексцентрикови
прекъсвачи. В различните прекъсвачи
броят на комутационните пакети
е различен.
Подвижното контактно тяло 5 е изработено
като мост, който се носи от водача 4.
Неподвижното контактно тяло 6 е закрепено в
изолационното тяло на пакета. Водачът се
привежда в движение от ексцентрикова
шайба 2. При въртенето на вала 1
ексцентриковата шайба заема различно
положение спрямо ролкаат 3 и моста затваря
контактните тела.
г. качества и номинални величини –
Номиналните величини са подобни на тези при
лостовите
прекъсвачи.
Много
важна
е
електрическата изнсоустойчивост на апаратите,
защото се комутират вериги под товар. Те могат
да изключват ток до 8 пъти по-голям от
номиналния, защото веригата се прекъсва от 2
места, пружините определят по-голяма скорост
на движение на контактните тела, получава се
налягане в пакетите от действието на дъгата.
Конструкцията на ЕА-ти осигурява защита от
допир до контактните части, от силни
запрашавания и от пръскаща вода .
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
9
Размер файла
1 156 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа