close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - BgLOG.net

код для вставкиСкачать
В средновековната символика червеният цвят е цвят на огъня, синият- на
въздуха, зеленият-на водата, сивият-на земята и т.н.
Постепенно с развитието на науката все повече е нараствала и
необходимостта да се изследват и изучават цветовете.Така се е оформила
теорията за цветовете-цветознание.
Днес почти не се среща област в човешката дейност, която в по-малка или в
по-голяма степен да няма връзка с цветовете.
Белият цвят представлява най-силната степен на светлота а черният
неговата пълна противоположност.Цветовете се променят и от скоростта
на светлината.
Човешкото око различава около 200 нюанса на сивия цвят.
Установено е,че окото на човека може да различава около три хиляди и
двеста цвята. Цветовете, които не могат да сe пoлучат чрез смесване,се
наричат ОСНОВНИ.Те са:червен,жълт и син.Всички останали цветове
могат да се получат от смесването на основните или на други цветове.Те
се наричат съставни(производни).
В зависимост от различното емоционално въздействие върху
психиката на човека, цветовете се разделят на две групи: топли и
студени цветове.
ТОПЛИ ЦВЕТОВЕ са тези , които чрез въздействието си пораждат
усещане за топлина, радостно настроение, тържественост; напомнят
цвета на огъня, слънцето, зрели плодове.Към тях спадаторанжевите, червените, кафявите.
Петър Могила :: „Романтични разходки”
СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ са тези, които създават чувство за студенина, напомнят
цвета на морската вода, леда, снега. Това са сините, синьовиолетовите,
синьозелените цветове. За да бъде един цвят студен или топъл, това до
голяма степен зависи от преобладаващия в него друг цвят. Например
зеленият е топъл, когато в него преобладава жълт цвят и обратно-студен
ако при получаването му участва повече син цвят. Според тази зависимост
по-голяма част от цветовете могат да бъдат и топли и студени.
Клод Моне “Водни лилии”
КОНТРАСТ обозначава
преднамерено от живописеца
взаимно засилване или отслабване
на конкретни цветови или формени
качества на творбата, посредством
тяхното противопоставяне.
НЮАНСИТЕ са различни степени
на светлосила на един и същи цвят
във възможните граници от найсветло до най- тъмно, при които се
запазва качеството на цвета-топъл
или студен.Нюансите се получават,
като се разреждат или сгъстяват
боите /при акварела/ или като се
прибавя към тях бяла и черна боя.
Тази промяна на цветовете по
светлосила се нарича нюансиране.
ОТТЕНЪЦИТЕ са качествени
изменения на един и същи цвят в
по-топло или в по-студено.
Възможностите за получаване на
различни оттенъци от даден цвят са
извънредно големи.
С какви цветове предимно са си послужили художниците в своите
картини?
Това са пейзажи.Пейзажът
(от френски) е описание на
природна картина с
различна художествена
задача.
Чрез него се представя част
от обстановката, в която
протича събитието.
Пейзажът съдейства за
разкриване на атмосферата,
в която се развива
действието, и на
душевното състояние на
героите.
Той може да съответства или да е в
контраст на настроението на героите.
Описанията на природни картини могат
и да подсказват характера на
произтичащите събития.
Като елемент в художествените
изображения е използван от дълбока
древност.
Да се запознаем!
Алфред Сисле е
френски живописецпейзажист от
английски произход,
представител на
импресионизма.
Сисле е роден на 30
октомври 1839 г. в
Париж в семейството
на англичаните Уилям
Сисле и Фелиция Сел.
През 1857 г.
родителите му го
изпращат в Лондон да
се обучава за
търговец, но младият
Сисле предпочита да
се занимава с
живопис.
Топли поздрави от топли цветове!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
48
Размер файла
4 364 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа