close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація (5755 Kb)

код для вставкиСкачать
Міжнародна школа
“Меридіан”
Meridian
International School
Міжнародна школа “Меридіан”
Відкрила свої
двері у вересні
2001 року.
У школі
навчався 41
учень і
працювало 25
працівників.
РОЗВИТОК ШКОЛИ
Міжнародна
школа
“Meридіан”
сьогодні – це
навчальний
заклад, де у 22
класах
навчається 226
учнів та працює
70 учителів.
ГРАФІК КІЛЬКОСТІ УЧНІВ
241
250
240 226
230
213
180
200
150
120
100
50
41
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Учнівська родина школи не дуже
численна, але багатонаціональна. У «Меридіані»
навчаються діти з 14 країн:
України, Росії, Киргизької
республіки, Литви, Сербії,
Азербайджану,Туреччини,
Греції, Пакістану, Нігерії,
Індонезії, Йорданії, Польщі, США.
«ІНТЕРОСВІТА»
«ІНТЕРОСВІТА»
–
шлях
до
–
міжнародного
шлях
до
освітнього
простору
міжнародного
освітнього
простору
ІНТЕРОСВІТА
ІНТЕРОСВІТА
МІЖНАРОДНІ
МІЖНАРОДНІ
КЛАСИ
КЛАСИ
ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ
ВИВЧЕННЯ
ПРЕДМЕТІВ
НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ
АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ
1 КЛАС
1 КЛАС
2 КЛАС
23КЛАС
КЛАС
4 КЛАС
3 КЛАС
5 КЛАС
КЛАС
46КЛАС
6
6
7КЛАС
58КЛАС
КЛАС
9
9 КЛАС
6 КЛАС
7
7
8
8
10
9
11
МАТЕМАТИКА MATHEMATICS
МАТЕМАТИКА
MATHEMATICS
БІОЛОГІЯ BIOLOGY
БІОЛОГІЯ BIOLOGY
ІНФОРМАТИКА
I.C.T
АЛГЕБРА
ALGEBRA
АЛГЕБРА
ALGEBRA
ГЕОМЕТРІЯ
GEOMETRY
ГЕОМЕТРІЯ GEOMETRY
БІОЛОГІЯ
BIOLOGY
БІОЛОГІЯ
BIOLOGY
ФІЗИКА
PHYSICS
ФІЗИКА PHYSICS
ІНФОРМАТИКА
ІНФОРМАТИКАI.C.T
I.C.T.
АЛГЕБРА ALGEBRA
ГЕОМЕТРІЯ
GEOMETRY
АЛГЕБРА ALGEBRA
БІОЛОГІЯ
BIOLOGY
ГЕОМЕТРІЯ
GEOMETRY
ФІЗИКА
BIOLOGY
PHYSICS
БІОЛОГІЯ
ХІМІЯ ФІЗИКА
CHEMISTRY
PHYSICS
ІНФОРМАТИКА
I.C.T
ХІМІЯ CHEMISTRY
ІНФОРМАТИКА
I.C.T
АЛГЕБРА ALGEBRA
ГЕОМЕТРІЯ GEOMETRY
БІОЛОГІЯ BIOLOGY
ФІЗИКА PHYSICS
ХІМІЯ CHEMISTRY
ІНФОРМАТИКА I.C.T
ІНТЕРОСВІТА
ІНТЕРОСВІТА
МІЖНАРОДНІ
МІЖНАРОДНІ
КЛАСИ
КЛАСИ
ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ
ВИВЧЕННЯ
ПРЕДМЕТІВ
НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ
АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ
1 КЛАС
1 КЛАС
2 КЛАС
23КЛАС
КЛАС
4 КЛАС
3 КЛАС
5 КЛАС
КЛАС
46КЛАС
6
6
7КЛАС
58КЛАС
КЛАС
9
10
9 КЛАС
6 КЛАС
9
11
7
7
8
8
МАТЕМАТИКА MATHEMATICS
МАТЕМАТИКА
MATHEMATICS
БІОЛОГІЯ BIOLOGY
БІОЛОГІЯ BIOLOGY
ІНФОРМАТИКА
I.C.T
АЛГЕБРА
ALGEBRA
АЛГЕБРА
ALGEBRA
ГЕОМЕТРІЯ
GEOMETRY
ГЕОМЕТРІЯ GEOMETRY
БІОЛОГІЯ
BIOLOGY
БІОЛОГІЯ
BIOLOGY
ФІЗИКА
PHYSICS
ФІЗИКА PHYSICS
ІНФОРМАТИКА
ІНФОРМАТИКАI.C.T
I.C.T.
АЛГЕБРА ALGEBRA
ГЕОМЕТРІЯ
GEOMETRY
АЛГЕБРА ALGEBRA
БІОЛОГІЯ
BIOLOGY
ГЕОМЕТРІЯ
GEOMETRY
ФІЗИКА
BIOLOGY
PHYSICS
БІОЛОГІЯ
ХІМІЯ ФІЗИКА
CHEMISTRY
PHYSICS
ІНФОРМАТИКА
I.C.T
ХІМІЯ CHEMISTRY
ІНФОРМАТИКА
I.C.T
АЛГЕБРА ALGEBRA
ГЕОМЕТРІЯ GEOMETRY
БІОЛОГІЯ BIOLOGY
ФІЗИКА PHYSICS
ХІМІЯ CHEMISTRY
ІНФОРМАТИКА I.C.T
Subject of Lesson
№
Тема уроку
№
SENSORY SYSTEM
15
СЕНСОРНА СИСТЕМА
15
1
General characteristics of sensory systems.
2
Загальна характеристика сенсорних систем.
2
2
Visual sensory system, its structure, functions. Laboratory
work No. 1 Determination of the eye accommodation.
2
Зорова сенсорна система, її будова та функції.
Л.Р.№1. Визначення акомодації ока.
2
3
Disturbance of vision. Hygiene of vision. Laboratory
work No. 2. Determination of blind spot on the internal
membrane of the eye.
2
Порушення зору. Гігєна зору. Л.Р.№ 2.
Виявлення сліпої плями на сітківці ока.
2
4
Auditory sensory system, its structure, functions.
2
Слухова сенсорна система, її будова і функції.
2
5
Hygiene of hearing. Laboratory work No. 3. Measuring
of threshold of auditory sensitivity.
2
Гігієна слуху. Л.Р.№ 3. Вимірювання порогу
слухової чутливості.
2
6
Sensory systems of equilibrium, movement, touch,
temperature and pain.
2
Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику,
температури, болю.
2
7
Sensory systems of smell and taste.
2
Нюхова і смакова сенсорні системи.
2
8
Attestation on the theme.
1
Тематична атестація.
1
BIOLOGICAL BASIS OF HUMAN BEHAVIOR.
HIGHER NERVOUS ACTIVITY.
17
БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ
ЛЮДИНИ. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
17
9
Higher nervous activity of human. Investigation
methods of higher nervous activity.
2
Вища нервова діяльність людини. Методи
дослідження вищої нервової діяльності.
2
10
Conditioned and unconditioned reflexes. Laboratory
work No. 5. Unconditioned reflexes of human.
2
Безумовні і умовні рефлекси. Л. Р. №5.
Безумовні рефлекси людини.
2
11
Inhibition of conditioned reflexes. Dynamic stereotype.
2
Гальмування умовних рефлексів.Динамічний
стереотип.
2
12
Physiological basis of speech. Perception and memory.
Practical work No. 31. Determination of attention
characteristics.
2
Фізіологічні основи мови. Сприйняття і пам'ять.
П.Р.№31. Визначення властивостей уваги.
2
13
Types of memory. Practical work No. 2. Study of
different types of memory.
2
Види пам'яті. П.Р.№2. Дослідження різних
видів пам'яті.
2
Мііжнародна школа “Меридіан”
ЗБІРНИК
COLLECTION
ЗАВДАНЬ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДСУМКОВОЇ
АТЕСТАЦІЇ З
OF EXERCISES FOR STATE
FINAL
EXAM ON
АЛГЕБРИ
ALGEBRA
10
10
9
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-4
Meridian International School
-2
0
2
4
КЛАС
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-4
-2
0
2
4
CLASS
УЧАСНИКИ
Е
К
С
П
Е
Р
И
М
Е
Н
Т
У
ДИРЕКТОР
ЗАСТУПНИКИ
ДИРЕКТОРА
ПСИХОЛОГ
ВЧИТЕЛІ
КУРАТОРИ
УЧНІ
БАТЬКИ
МШ “МЕРИДІАН” НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
Учні Міжнародної школи «Меридіан» регулярно беруть участь у
національних та міжнародних освітніх олімпіадах. Це стало
можливим завдяки експериментальній програмі «Інтеросвіта»,
що передбачає вивчення предметів англійською мовою.
Минулого навчального року учениця 9 А класу Кубікова Анастасія
отримала срібну медаль на міжнародній проектній олімпіаді з фізики, що
проходила у столиці Грузії.
У 2006- 2007 н.р. учень 8А класу Дмитро
Симоненко здобув бронзову медаль на
Міжнародній олімпіаді проектів збереження
навколишнього середовища INEPO-Eurasia,
яка проходила в столиці Азербайджану,
місті Баку.
В Олімпіаді взяли участь 15 країн, які
представили 202 проекти. Дмитро успішно
пройшов відбірковий тур, і його проект
опинився серед 50-ти фіналістів. Його
винахід – система очищення води за
допомогою зеоліта – посів третє місце в
номінації «екологія та екохімія».
Навесні 2007 року Маслій Наталія, учениця 9А
класу, за підтримки вчителя математики
Чередник Н.П., представляла Україну на
Міжнародній математичній олімпіаді у Грузії
з проектом «Центральна симетрія
у геометричній грі». У складній боротьбі
Наталія виборола золоту нагороду з 200
проектів, представлених 12-ма країнамиучасницями.
У 2006-2007 н.р. учень 7 В класу Ілля
Соколов під керівництвом учителя
фізики Адема Оз, який викладає
предмет англійською мовою, взяв
участь у Міжнародній олімпіаді
проектів з фізики, що проходила у
Боснії. Серед 47 проектів, що були
представлені 13-ма країнами світу, за
свій винахід Ілля отримав почесну
бронзову нагороду.
НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Завдяки експериментальній програмі
„Інтеросвіта” учні Міжнародної школи
„Меридіан”
володіють термінологією з предметів
науково-природничого циклу не тільки
рідною, але й англійською мовою. Це
відкриває нові можливості
під час вибору вищого навчального
закладу.
Найкращим підтвердженням цьому є
випускники нашої школи, які продовжують
навчання за кордоном англійською мовою.
2003 рік випуску
Олексій Скріль
Вісконсінський Міжнародний Університет
(США в Україні)
2004 рік випуску
Андрій Науменко
Інститут готельного господарства
(Швейцарія)
2005 рік випуску
Юлія Осудіна
London School of Business
2006 рік випуску
Іван Здебський
Indiana International University
2006 рік випуску
Альфред Садек
Indiana International University
2006 рік випуску
Максим Ульяненко
Вісконсінський Міжнародний Університет
(США в Україні)
2007 рік випуску
Самоліченко Євгенія
Fatih University, Turkey
ECIS
ВИЗНАННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ШКОЛИ «МЕРИДІАН»
Важливим кроком до визнання
в міжнародному просторі стало отримання
Міжнародною школою „Меридіан”
членства у Європейській раді
міжнародних шкіл (ECIS), що стало
можливим тільки завдяки
експериментальній програмі
«Інтеросвіта»!
УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
Торгівельно-економічний університет
Європейський університет
Міжнародний університет
Національний університет
ім. Т.Г.Шевченка
Документ
Категория
Презентации по английскому языку
Просмотров
33
Размер файла
5 754 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа